Norges Banks fond til økonomisk forskning

Fondet gir støtte til økonomisk forskning, bl.a. til

 • forskningsopphold i utlandet
 • deltakelse på internasjonale konferanser og workshops for å presentere egne forskningsarbeider
 • arrangement av forskningskonferanser i Norge.

Det gis ikke støtte til rene utdanningsformål.

Fondets statutter

Til sammen pleier fondet å bevilge ca. 200 000 kroner årlig. Søknader om støtte behandles én gang i året. Frist for neste tildelingsrunde er 1. mai 2019.

Fondet ledes av et styre bestående av fem personer. For perioden 2017 til og med 2019 består styret av:

 • Forskningsdirektør Brita Bye, Statistisk sentralbyrå (leder)
 • Førsteamanuensis Sissel Jensen, Norges Handelshøyskole
 • Førsteamanuensis Jo Thori Lind, Universitetet i Oslo
 • Professor Dagfinn Rime, Handelshøyskolen BI
 • Spesialrådgiver Kjersti-Gro Lindquist, Norges Bank (sekretær)

Pris for beste PhD-avhandling i makroøkonomi

Norges Banks fond til økonomisk forskning deler ut en pris på 50 000 kroner for beste doktoravhandling innenfor makroøkonomi. Prisen deles ut hvert tredje år. Mer informasjon

Prisvinnere:

 • 2017: Vegard Høghaug Larsen: "Drivers of the Business Cycle: Oil, News and Uncertainty". Norwegian Business School (BI)
 • 2014: André K. Anundsen: "Housing market and financial stability". University of Oslo
 • 2011: Ingvild Almås: "Essays on Economic Inequality". Norwegian School of Economics (NHH)
 • 2008: Erik Ø. Sørensen: "Essays on the Production of Human Capital". Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH)
 • 2005: Espen Villanger: "Fighting Poverty: Company Interests and Foreign Aid Policy, and an Impact Analysis of Natural Disasters''.  Norwegian School of Economics and Business Administration (NHH)
 • 2002: Qaisar Farooq Akram: "State dependent effects in labour and foreign exchange markets.'' University of Oslo og Kai Leitemo: "Inflation targeting and monetary policy.'' University of Oslo.
 • 1999: Dag A. Lønning: "Some Implications and Tests of the Permanent-Income Hypothesis and Rational Consumer Behaviour." Norwegian School of Economics and Business Administration og Fredrik Wulfsberg: "Panel Data Evidence on Wage Setting and Labour Demand from Norwegian Manufacturing Firms.'' University of Oslo.
Publisert 22. juni 2006 12:29
Endret 18. desember 2018 12:14

Beretninger