Offentlig journal 20.11.2017 - 26.11.2017

Dokumentnummer 14/02424-1

Dokumentdato:

02.09.2014

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd - Anskaffelsessaker - tilbud og protokoller

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avrop innenfor rammeavtale IKT sikkerhet - Avskjermet

Dokumenttittel:

Meddelelse om Tildelingsbeslutning

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01731-11

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

RFP - Request for proposals - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/02375-1

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Avtale om konsulentoppdrag - Avskjermet

Dokumenttittel:

Sikkerhet i konstruksjoner - Avtale om konsulentoppdrag - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/02396-3

Dokumentdato:

21.11.2017

Journaldato:

21.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Riksarkivet

Sak:

Riksarkivet - Deponering av Edok historisk - journalen 1995-2004

Dokumenttittel:

Oversendelse av uttrekk for deponering - Edok Historisk - journal 1995-2004

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 16/00420-10

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Maintenance Agreement - Collateral Management System - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Appendix 4 - Maintenance Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/02474-1

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

Beredskapsplan for Nets

Dokumenttittel:

Beredskapsplan for Nets AS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/02494-5

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171122 Auksjon av NGB 02/2027 - utv. 7

Dokumenttittel:

Anbudsinnbydelser til Oslo Børs

Saksansvarlig:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02118-2

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Oberthur - Oppfølging utvikling ny seddelserie NOK1000VIII

Dokumenttittel:

Brev til Oberthur - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02497-1

Dokumentdato:

20.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02499-1

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02500-1

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02501-1

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02502-1

Dokumentdato:

20.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Odd Wentzel

Sak:

Bruk av fotografi - Knut Getz Wold

Dokumenttittel:

Tillatelse til bruk av fotografi

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/02503-1

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02504-1

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/00134-108

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02505-1

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/02424-3

Dokumentdato:

02.09.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Avrop innenfor rammeavtale IKT sikkerhet - Avskjermet

Dokumenttittel:

Meddelelse om Tildelingsbeslutning

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/01563-96

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-97

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 14/02871-21

Dokumentdato:

20.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

WTO - Utvalg 13/00181

Dokumenttittel:

Det rådgivende utvalg for multilaterale handelsspørsmål (WTO-utvalget) - Møte fredag 1. desember kl. 10.00.

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01507-1

Dokumentdato:

21.04.2016

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Bloomberg Finance L.P

Sak:

Bloomberg avtaler

Dokumenttittel:

Avtale Bloomberg - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01563-98

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Security consultancy tender - Amendment to the proposed framework agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-99

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Security consultancy tender - Amendment to the proposed framework agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-100

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Security consultancy tender - Amendment to the proposed framework agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-101

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Security consultancy tender - Amendment to the proposed framework agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/00230-34

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Norges Bank anbefaler å ta oljeaksjer ut av referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/00230-35

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Norges Bank følger FX Global Code

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/01575-105

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

20.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Relocation service tender - Konfidensielt anbud - Innsynsbegjæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/00134-109

Dokumentdato:

19.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-135

Dokumentdato:

20.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-110

Dokumentdato:

20.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-111

Dokumentdato:

20.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-112

Dokumentdato:

20.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02510-1

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

SIA S.p.A. - Avskjermet

Dokumenttittel:

Change request - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 14/02618-69

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

21.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - Avvikling av oppgjørskonto i forbindelse med sammenslåing av fylkesmannsembetene i Trøndelag fra 01.01.2018

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/02511-1

Dokumentdato:

21.11.2017

Journaldato:

21.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring om egen pensjonskonto mv.

Dokumenttittel:

Høring om egen pensjonskonto mv.

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01074-12

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Oberthur - Oppfølging utvikling ny seddelserie NOK500VIII

Dokumenttittel:

Epost fra Oberthur - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02495-2

Dokumentdato:

21.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/03649-1

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Cancellation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/03649-2

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Cancellation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02519-1

Dokumentdato:

12.11.2017

Journaldato:

21.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02520-1

Dokumentdato:

20.11.2017

Journaldato:

21.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02521-1

Dokumentdato:

20.11.2017

Journaldato:

21.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02522-1

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

21.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02524-1

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

21.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01071-2

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

21.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Næringsbanken ASA - Tillatelse til å etablere bank

Dokumenttittel:

Tillatelse til oppstart av virksomhet - Kopi av Finanstilsynets brev til Deloitte AS

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02526-1

Dokumentdato:

02.11.2017

Journaldato:

21.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02527-1

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

21.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/02244-13

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Bank of England

Sak:

Avtale - Bank of England

Dokumenttittel:

BoE CREST Operating Procedures

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/02244-14

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Bank of England

Sak:

Avtale - Bank of England

Dokumenttittel:

BoE Sterling and Euro Operating Procedures 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02530-1

Dokumentdato:

21.11.2017

Journaldato:

21.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/00570-2

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Avtale - De Nederlandsche Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Service Level Agreement - De Nederlandsche Bank N.V.

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/00570-3

Dokumentdato:

22.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

De Nederlandsche Bank (DNB)

Sak:

Avtale - De Nederlandsche Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Eurosystem reserve management services agreement - March 2017 version

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/04226-4

Dokumentdato:

20.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Gudbrandsdal Energi AS

Sak:

Eltilsyn Venastul

Dokumenttittel:

Orientering om skogrydding i høyspentnettet til Gudbrandsdal Energi Nett AS

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02533-1

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02534-1

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02535-1

Dokumentdato:

22.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften - samfakturering av nettleie og elektronisk energi

Dokumenttittel:

Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften - samfakturering av nettleie og elektronisk energi

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02288-40

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Colgate-Palmolive Company

Sak:

Tax and Transparency Expectations document letter to top 500 companies

Dokumenttittel:

Expectation document on tax and transparency - Reply

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies


Dokumentnummer 17/02288-41

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

22.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Iberdrola SA

Sak:

Tax and Transparency Expectations document letter to top 500 companies

Dokumenttittel:

Expectation document on tax and transparency - Reply

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies


Dokumentnummer 17/02539-1

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03649-3

Dokumentdato:

29.10.2015

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Euroclear Bank SA/NV

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Cancellation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02540-1

Dokumentdato:

26.03.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01215-2

Dokumentdato:

23.11.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av konsulentbistand vedrørende rekruttering

Dokumenttittel:

Vedr anbudskonkurranse Norges Bank - rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 17/01215-3

Dokumentdato:

23.11.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av konsulentbistand vedrørende rekruttering

Dokumenttittel:

Vedr anbudskonkurranse Norges Bank - rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 17/01215-4

Dokumentdato:

23.11.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av konsulentbistand vedrørende rekruttering

Dokumenttittel:

Vedr anbudskonkurranse Norges Bank - rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 17/01215-5

Dokumentdato:

23.11.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av konsulentbistand vedrørende rekruttering

Dokumenttittel:

Vedr anbudskonkurranse Norges Bank - rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 17/01215-6

Dokumentdato:

23.11.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av konsulentbistand vedrørende rekruttering

Dokumenttittel:

Vedr anbudskonkurranse Norges Bank - rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 17/01215-7

Dokumentdato:

23.11.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av konsulentbistand vedrørende rekruttering

Dokumenttittel:

Vedr anbudskonkurranse Norges Bank - rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 17/01215-8

Dokumentdato:

23.11.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av konsulentbistand vedrørende rekruttering

Dokumenttittel:

Vedr anbudskonkurranse Norges Bank - rammeavtale for kjøp av rekrutteringstjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 14/01460-71

Dokumentdato:

23.11.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering iht deponeringsloven

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01534-50

Dokumentdato:

23.11.2017

Journaldato:

23.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

EØS spesialutvalg for kapitalbevegelser og finansielle tjenester - 11/00111

Dokumenttittel:

Innkalling til møte - SU Kapitalbevegelser og finansielle tjenester - Dagsorden

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00172-76

Dokumentdato:

23.11.2017

Journaldato:

24.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

St. Petersburg International Economic Forum

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitation to the SPIEF 2018

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/02545-1

Dokumentdato:

22.11.2017

Journaldato:

24.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/02546-1

Dokumentdato:

20.11.2017

Journaldato:

24.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02547-1

Dokumentdato:

21.11.2017

Journaldato:

24.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02548-1

Dokumentdato:

22.11.2017

Journaldato:

24.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02549-1

Dokumentdato:

20.11.2017

Journaldato:

24.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02330-6

Dokumentdato:

24.11.2017

Journaldato:

24.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/02029-4

Dokumentdato:

24.11.2017

Journaldato:

24.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Årlig undersøkelse om Investeringer i utlandet

Dokumenttittel:

Ny rapporteringsfrist for undersøkelsen Investeringer i utlandet (RA-0638)

Saksansvarlig:

NBREM Administrative

Saksbehandler:

NBREM Administrative


Dokumentnummer 17/02552-1

Dokumentdato:

24.11.2017

Journaldato:

24.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS