Offentlig journal 13.11.2017 - 19.11.2017

Dokumentnummer 14/02959-13

Dokumentdato:

15.09.2014

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - rammeavtale interiørarkitekttjenester

Dokumenttittel:

Bekreftet mottatt klage på manglende innsyn

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 14/02959-15

Dokumentdato:

16.09.2014

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - rammeavtale interiørarkitekttjenester

Dokumenttittel:

Informasjon klage på innsyn og ny sladdet versjon av tilbud

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02203-6

Dokumentdato:

17.02.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - forlagstjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

Direktør m/spesialoppgaver

Saksbehandler:

Direktør m/spesialoppgaver


Dokumentnummer 15/04428-10

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

U

U Til:

DBRS

Sak:

Statsgjeld - Rating DBRS

Dokumenttittel:

DBRS Rating - kommentarer til ratingrapport nov 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02341-6

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171106 Auksjon av NTB 03/2018 - utv. 3

Dokumenttittel:

Ordre og handler fra dagens utstedelsesauksjon 06.11.2017

Saksansvarlig:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/03824-20

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch

Dokumenttittel:

Fitch ratingrapport November 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/03824-21

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch

Dokumenttittel:

Kommentarer til Fitch Rating utkast rapport nov 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02341-7

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171106 Auksjon av NTB 03/2018 - utv. 3

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 38 - 3. utvidelse

Saksansvarlig:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02341-8

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank

Sak:

20171106 Auksjon av NTB 03/2018 - utv. 3

Dokumenttittel:

Omsetning førstehåndsmarkedet - NST38 - 06.11.2017

Saksansvarlig:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02341-9

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

20171106 Auksjon av NTB 03/2018 - utv. 3

Dokumenttittel:

Rapportering førstehåndsmarkedet - nst38 SEB

Saksansvarlig:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02341-10

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB ASA

Sak:

20171106 Auksjon av NTB 03/2018 - utv. 3

Dokumenttittel:

Rapport omsetning primærhandel - Auksjon NST38 t/d 06.11.2017

Saksansvarlig:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02365-1

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Kontrollbesøk Loomis Trondheim 03.11.2017

Dokumenttittel:

Rapport fra kontrollbesøk 03.11.2017 ved Loomis Trondheim

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00660-14

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS overvåkingsmøter 2016 - 2017

Dokumenttittel:

Ferdig referat VPS overvåking 23.11.2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/02364-1

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

U Til:

NOKAS Trondheim

Sak:

Kontrollbesøk NOKAS Trondheim PKD 02.11.2017

Dokumenttittel:

Rapport fra kontrollbesøk 02.11.2017 ved NOKAS Trondheim, privat kontantdepot

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02341-12

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171106 Auksjon av NTB 03/2018 - utv. 3

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 38 - 3. utvidelse

Saksansvarlig:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02331-1

Dokumentdato:

02.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/ATC-møte 09.11.2017 - Advisory Technical Meeting

Dokumenttittel:

Agenda - ATC-møte 09.11.2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/03102-6

Dokumentdato:

31.10.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Nordic-Baltic Macroprudential Forum (NBMF)

Dokumenttittel:

NBMF-møte 06.11.2017 (Stockholm) - Agenda and background documents

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02186-16

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - kjøp av møbler til pilot - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-17

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - kjøp av møbler til pilot - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-18

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - kjøp av møbler til pilot - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-19

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Mottatt tildelingsbeslutning - kjøp av møbler til pilot - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 16/01213-3

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Cateringtjeneste Vindåsen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-14

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tilpassede mål - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-15

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Bekreftet farge - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-16

Dokumentdato:

25.10.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Oppdaterte tegninger - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00741-91

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - tildelingsbeslutning spørsmål evaluering - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-92

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - innsyn - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-93

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Lysteknikk Elektroentreprenør AS

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - tildelingsbeslutning innsyn - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-94

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - tildelingsbeslutning innsyn - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 16/02131-4

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Vang Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Vang Sparebank

Dokumenttittel:

Vang Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/02133-4

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Vestre Slidre Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Valdres Sparebank - (tidligere Vestre Slidre Sparebank)

Dokumenttittel:

Vestre Slidre Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/00428-13

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Riksrevisjonen

Sak:

Signerte protokoller til Finansdepartementet og Riksrevisjonen

Dokumenttittel:

Seksjon 12 / hovedstyreprotokoller

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/00428-14

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Signerte protokoller til Finansdepartementet og Riksrevisjonen

Dokumenttittel:

Protokoll fra hovedstyremøte i Norges Bank

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/01845-9

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken AB - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/04388-3

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Epinova AS

Sak:

Avtaleforhold - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bilag 9 - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 16/02955-12

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse for august 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02955-13

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse for september 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/02955-14

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse for oktober 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/02802-7

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Sbanken ASA

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Sbanken ASA - (tidligere: Skandiabanken AB NUF - Skandiabanken ASA)

Dokumenttittel:

Sbanken ASA - Anmodning om endring av konto i Norges Bank - Firmaattest - ID

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/00146-47

Dokumentdato:

02.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Annveig Pettersen

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Kopi av sedler

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-48

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Annveig Pettersen

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Kopi av sedler

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02388-1

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nets Norge Infrastruktur AS

Sak:

Endring av kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skandiabanken ASA - endring av BIC - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/02388-2

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Skandiabanken ASA

Sak:

Endring av kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skandiabanken ASA - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/02396-2

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Arkivverket

Sak:

Riksarkivet - Deponering av Edok historisk - journalen 1995-2004

Dokumenttittel:

Oversendelse av info-fil

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/02281-2

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

BDO AS - Oslo

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner 2017 - Leveranser

Dokumenttittel:

Notat: Ny sikkerhetslovs virkeområde for Norges Bank spesielt og finansiell sektor generelt

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/02369-2

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02368-2

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02367-2

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02366-2

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/03223-124

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Jeppe Jul Nielsen

Sak:

Opphavsrett - Kvalitetssikring motiver - Ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02278-3

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02278-4

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02263-4

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02263-5

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02193-6

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02415-1

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02416-1

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02417-1

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02418-1

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02419-1

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02420-1

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/02375-32

Dokumentdato:

01.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NOKAS Stavanger

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Oversendelsesbrev - Destruksjonsbilag - Oktober 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02421-1

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om andelsklasser i verdipapirfond mv.

Dokumenttittel:

Høring - forslag til endringer i verdipapirfondforskriften om andelsklasser i verdipapirfond mv.

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02422-1

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

KPMG AS

Sak:

Forespørsel om kompetanse sendt til alle på avtalen

Dokumenttittel:

Forespørsel om mulighet for kompetanse - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02422-2

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Holte Consulting AS

Sak:

Forespørsel om kompetanse sendt til alle på avtalen

Dokumenttittel:

Forespørsel om mulighet for kompetanse - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02422-3

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Sprint Consulting

Sak:

Forespørsel om kompetanse sendt til alle på avtalen

Dokumenttittel:

Forespørsel om mulighet for kompetanse - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02422-4

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Devoteam Consulting AS

Sak:

Forespørsel om kompetanse sendt til alle på avtalen

Dokumenttittel:

Forespørsel om mulighet for kompetanse - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02422-5

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

A-2 Norge A/S

Sak:

Forespørsel om kompetanse sendt til alle på avtalen

Dokumenttittel:

Forespørsel om mulighet for kompetanse - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02422-6

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Bouvet Norge AS

Sak:

Forespørsel om kompetanse sendt til alle på avtalen

Dokumenttittel:

Forespørsel om mulighet for kompetanse - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 14/02056-73

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av konto Forsvarsmateriell - Norsk Jernbanemuseum - Bekreftelse fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/00200-17

Dokumentdato:

20.04.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Service ventilasjon inkludert materiell

Dokumenttittel:

1. Tilbud service ventilasjon - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/02423-1

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - European Central Counterparty N.V. - Euro CCP

Dokumenttittel:

EURO CCP - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/02425-1

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Sentralbanken i Maldivene

Sak:

Spørsmål fra sentralbanken i Maldivene om det norske betalingssystemet

Dokumenttittel:

Letter from Governor of Maldives Monetary Authority

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/02425-2

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Sentralbanken i Maldivene

Sak:

Spørsmål fra sentralbanken i Maldivene om det norske betalingssystemet

Dokumenttittel:

Contact person - Questions/info on payment systems in Norway

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/00143-52

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Anders Petterøe

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Bruk av virkelighetsnære penger i film

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-53

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Anders Petterøe

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Bruk av virkelighetsnære penger i film

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02210-4

Dokumentdato:

03.01.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-5

Dokumentdato:

03.01.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-6

Dokumentdato:

03.01.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-7

Dokumentdato:

18.05.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-8

Dokumentdato:

18.05.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-9

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-10

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-11

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-12

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-13

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-14

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-15

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-16

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-17

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-18

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-19

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02210-20

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. (3496234389) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02288-39

Dokumentdato:

24.10.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Volvo AB

Sak:

Tax and Transparency Expectations document letter to top 500 companies

Dokumenttittel:

Expectation document on tax and transparency - Reply

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies


Dokumentnummer 14/02056-74

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - Opprettelse av oppgjørskonto i Norges Bank - Sivil klareringsmyndighet - bekreftelse fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/03745-7

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

13.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/02056-75

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - Opprettelse av oppgjørskonto i Norges Bank - Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan - bekreftelse fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/02426-1

Dokumentdato:

19.12.2014

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/03851-6

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02208-6

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02193-7

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/02978-6

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/00632-9

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02391-4

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler for kjøp av hotelltjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Kjøp av hotelltjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02391-5

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler for kjøp av hotelltjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Kjøp av hotelltjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02391-6

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler for kjøp av hotelltjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Kjøp av hotelltjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02391-7

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler for kjøp av hotelltjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Kjøp av hotelltjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02391-8

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler for kjøp av hotelltjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Kjøp av hotelltjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02391-9

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler for kjøp av hotelltjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Kjøp av hotelltjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02391-10

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler for kjøp av hotelltjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Kjøp av hotelltjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02391-11

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler for kjøp av hotelltjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Kjøp av hotelltjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01600-5

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/00807-9

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

OECD koordineringsmøter

Dokumenttittel:

Invitasjon til interdepartementalt koordineringsmøte, mandag 27.11.2017

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02427-1

Dokumentdato:

01.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Caverion Norge AS

Sak:

Rammeavtale - Elektrotavler

Dokumenttittel:

Rammeavtale Elektrotavler

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/02430-1

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02432-1

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/02618-68

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Avvikling av arbeidskontoer - kontokoblinger og oppgjørskonto i Norges Bank

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - Avvikling av oppgjørskontoer i Norges Bank tilhørende DSB v/avdeling for nød- og beredskapskommunikasjon

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 16/03099-5

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02348-2

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rettsanmodning fra Litauen

Dokumenttittel:

Rettsanmodning fra Litauen - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/02058-10

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2017 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Politi og lensmannsetaten og DNB Bank ASA - Statens Konsernkonto - SKK - signert av bank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 15/03745-8

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/03099-6

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01306-9

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Konferanse om cybersecurity 21.11.2017 i København arrangert av nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Bakgrunnsmateriale fra Nationalbanken til forberedelse

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/00660-15

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

VPS overvåkingsmøter 2016 - 2017

Dokumenttittel:

Presentasjon VPS overvåkingsmøte 06.11.2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/02452-1

Dokumentdato:

10.03.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Kunngjøring av konkurranse - Doffin

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-2

Dokumentdato:

14.03.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Tenders Electronic Daily - TED

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

TED-publication 95323-2017 (2017-03-14) - Contract notice published

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-3

Dokumentdato:

14.03.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Tenders Electronic Daily - TED

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

TED-publication 95324-2017 (2017-03-14) - Contract notice published

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-4

Dokumentdato:

17.03.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Tenders Electronic Daily - TED

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

TED-publication 100803-2017 (2017-03-17) - Notice for changes or additional information published

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-7

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-8

Dokumentdato:

08.04.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-9

Dokumentdato:

18.04.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-10

Dokumentdato:

05.04.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-11

Dokumentdato:

28.03.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-12

Dokumentdato:

11.04.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-13

Dokumentdato:

23.03.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

E-mail communication - Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/00622-7

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00622-8

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02452-14

Dokumentdato:

28.03.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-15

Dokumentdato:

31.03.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-16

Dokumentdato:

18.04.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM - Security Services Tender - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-17

Dokumentdato:

27.03.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM - Security Services Tender - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-18

Dokumentdato:

11.04.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM - Security Services Tender - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-19

Dokumentdato:

17.04.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM - Security Services Tender - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-20

Dokumentdato:

06.04.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM - Security Services Tender - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-21

Dokumentdato:

10.04.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM - Security Services Tender - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-22

Dokumentdato:

05.04.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM - Security Services Tender - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-23

Dokumentdato:

11.04.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM - Security Services Tender - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02458-1

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02452-25

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Prequalification (RFQ) - NBREM Security Services - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-26

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Prequalification (RFQ) - NBREM Security Services - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-27

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Prequalification (RFQ) - NBREM Security Services - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-28

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Prequalification (RFQ) - NBREM Security Services - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-29

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Prequalification (RFQ) - NBREM Security Services - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-30

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Prequalification (RFQ) - NBREM Security Services - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-31

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Prequalification (RFQ) - NBREM Security Services - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-32

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Prequalification (RFQ) - NBREM Security Services - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-34

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM Security Services Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-35

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM Security Services Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-36

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM Security Services Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-37

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM Security Services Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-38

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

14.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM Security Services Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/00622-9

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02463-1

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02388-5

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Skandiabanken ASA

Sak:

Endring av kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Sbanken ASA - e-post med firmaattest

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/02452-42

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Request for explanation on abnormally low offered price - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-43

Dokumentdato:

28.08.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM Security Services Tender - Rejection of tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-44

Dokumentdato:

30.08.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Contract award - NBREM Security Services Tender - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-45

Dokumentdato:

30.08.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Contract award - NBREM Security Services Tender - Notice of results - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02377-2

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Vurdering av boliglånsforskriften

Dokumenttittel:

Forberedende korrespondanse med Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/02452-46

Dokumentdato:

30.08.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM Security Services Tender - Rejection of tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-47

Dokumentdato:

30.08.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

Notice of contract award - NBREM Security Services Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-49

Dokumentdato:

30.03.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM Security Services Tender - Questions - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02452-50

Dokumentdato:

03.04.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBREM - Security Services

Dokumenttittel:

NBREM Security Services Tender - Questions - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/01306-10

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Konferanse om cybersecurity 21.11.2017 i København arrangert av nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Oppdatert informasjonspakke fra Nationalbanken - Nordic Cyber Conference Information Pack (as of 14.11.2017)

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/02464-1

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Loomis Norge ASLoomis Norge AS

Sak:

Kontrollbesøk Loomis Oslo 14.11.2017

Dokumenttittel:

Rapport fra kontrollbesøk 14.11.2017 ved Loomis Oslo

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02467-1

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02468-1

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02470-1

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Davide Menozzi

Sak:

Shredded banknotes

Dokumenttittel:

Shredded banknotes

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01567-37

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01567-38

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 16/00454-7

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01567-39

Dokumentdato:

13.08.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01567-40

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01567-41

Dokumentdato:

19.08.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02471-1

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00172-73

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Embassy of the Republic of Kazakhstan

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitation to the reception on Kazakh National Day

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01567-42

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Amended clause - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02469-1

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Danske Bank A/SDanske Bank A/SNokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Kontrollbesøk NOKAS Tromsø 14.11.2017

Dokumenttittel:

Rapport fra kontrollbesøk ved NOKAS Tromsø - privat kontantdepot

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01567-43

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

E-mail communication - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02186-22

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Kvalitetssjekk møbler pilot- før bestilling - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01993-2

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Korrespondanse om reviderte avtaler kjøp av valuta fra SDØE

Dokumenttittel:

Fempartsavtale 24.08.2017 fra OED til FIN

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02186-23

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Avklaringsmøte - kjøp av møbler til pilot - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-24

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Kvalitetssjekk møbler pilot - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-25

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Oversikt (bestilling) møbler D4+2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-26

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Oversikt (bestilling) møbler D8+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01600-6

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02186-27

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Oversikt (bestilling) møbler D8+5 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-28

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tillegg 1: Oversikt (bestilling) møbler D4+2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00962-4

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

NBO Kontinuitetsforum (nBOK) - Avskjermet

Dokumenttittel:

NBO Kontinuitetsforum - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 14/02148-126

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Kostnadsrapport fra McKinsey

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-127

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Kostnadsrapport fra McKinsey

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/02186-29

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tillegg 2: Oversikt (bestilling) møbler D4+2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-30

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Oversikt (bestilling) møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02475-1

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Rabobank International (London)

Sak:

MiFID - Markets in Financial Instruments Directive

Dokumenttittel:

Changes resulting from MiFID II - Action required - Reminder

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/01460-70

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

15.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponeringskonto - Forespørsel om uttalelse

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00134-105

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-129

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-130

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-106

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01898-18

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02458-2

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02477-1

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Andrew Kreps Gallery

Sak:

Avtale - Kunstkjøp Andrew Kreps Gallery

Dokumenttittel:

Avtale - Kunstkjøp Andrew Kreps Gallery

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02458-3

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00172-74

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Embassy of the Republic of Kazakhstan

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitation to Kazakh Reception (Grand Hotel, 05.12.2017)

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/00004-131

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-132

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-62

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-63

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/03204-27

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

LM InformasjonstjenesterCentral Banking Publications Incisive Media

Sak:

Avtale - Formidling av tidsskrifter og andre informasjonsressurser - LM Informasjonstjenester

Dokumenttittel:

Remote access to Centralbanking.com - Retur av signert avtale

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/02481-1

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av sedler og mynt og dollar - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av sedler og mynt og dollar - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02482-1

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av sedler og mynt - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av sedler og mynt - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02483-1

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Form for Exchange of withdrawn Norwegian notes and coins - Avskjermet

Dokumenttittel:

Form for Exchange of withdrawn notes and coins - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02484-1

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02485-1

Dokumentdato:

07.10.2016

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02486-1

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02487-1

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/00172-75

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Embassy of the Republic of Kazakhstan

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitation to the reception on Kazakh National Day

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 14/02012-17

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Beregning av standardkompensasjon - Sak 13/00869

Dokumenttittel:

Beregning av standardkompensasjon

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01567-44

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01567-45

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01567-46

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01567-47

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01898-19

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Finland - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01567-48

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

16.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Notification of Award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/00250-17

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Nordic-Baltic Stability Group (NBSG) Working Group - Avskjermet

Dokumenttittel:

NBSG Working Group on Crisis Simulation - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02492-1

Dokumentdato:

15.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Tillatelse til tiltak - Bankplassen 2 - Brannceller

Dokumenttittel:

Tillatelse til tiltak - Bankplassen 2 - Brannceller - Kopi av brev til Sweco Norge AS

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/02464-171

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Lillestrøm Sparebank

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2014 -2017

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Lillestrøm Sparebank

Saksansvarlig:

FST IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS - utgår


Dokumentnummer 17/01025-4

Dokumentdato:

13.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank - sammenslutning

Dokumenttittel:

Tillatelse til sammenslutning av Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank - Kopi av Finanstilsynets brev til Kvale Advokatfirma DA

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/01659-2

Dokumentdato:

04.06.2014

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

DNB - Oppgjørssystem - Data

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel av 20.05.2014 om data om nettoposisjoner

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01306-11

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Konferanse om cybersecurity 21.11.2017 i København arrangert av nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Approved questions - Panel discussion - Nordic Cyber Conference, Copenhagen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01306-12

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Konferanse om cybersecurity 21.11.2017 i København arrangert av nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

Approved questions - Panel discussion - Nordic Cyber Conference,Copenhagen

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/00004-133

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-134

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02279-18

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-107

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-64

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00008-9

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02495-1

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01936-4

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01936-5

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00622-10

Dokumentdato:

16.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02493-1

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Det Vietnamesiske flyktningeforbundet i Norge

Sak:

Anmodning om tiltak etter miljøkatastrofe i Vietnam

Dokumenttittel:

Anmodning om tiltak etter miljøkatastrofe i Vietnam

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/02179-3

Dokumentdato:

14.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 17/01563-81

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-82

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-83

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-84

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-85

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-86

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-87

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-88

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-89

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-90

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-91

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-92

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-93

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-94

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-95

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

NBIM Security Consultancy Tender - Notification of award - Lot 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/02210-23

Dokumentdato:

17.11.2017

Journaldato:

17.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

PPO Politikk og Analyse