Offentlig journal 06.11.2017 - 12.11.2017

Dokumentnummer 14/01258-1

Dokumentdato:

28.04.2014

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl §12 - Taushetsplikt - Forretningsmessige eller personlige forhold

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statskasseveksler 2014 - Auksjoner - Tilrådning - Utvidelse - 14/00648

Dokumenttittel:

Tilrådning om auksjon av statskasseveksler

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/02184-2

Dokumentdato:

01.07.2014

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Langsiktig lån Island - Sedlabanki Islands - Avskjermet

Dokumenttittel:

Lån til Sedlabanki Islands - kompensasjon for statsgaranti

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/03518-39

Dokumentdato:

05.09.2016

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Oberthur kontrakt og oppfølging utvikling av ny seddelserie NOK100VIII

Dokumenttittel:

Avtale med - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/02577-1

Dokumentdato:

28.09.2016

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Stortinget

Sak:

Årstalen 2017

Dokumenttittel:

Sentralbanksjefens årstale 2017

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 16/02729-2

Dokumentdato:

17.11.2016

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Erichsen & Horgen AS

Sak:

Rammeavtale rådgivende ingeniør Energi og miljø - Erichsen & Horgen AS

Dokumenttittel:

Avrop - Nytt energioppfølgingssystem (EOS) - Rådgivende ingeniør Energi og miljø - Erichsen & Horgen AS

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 16/01074-8

Dokumentdato:

17.02.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Oberthur - Oppfølging utvikling ny seddelserie NOK500VIII

Dokumenttittel:

Brev Oberthur - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/03518-46

Dokumentdato:

29.03.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Oberthur kontrakt og oppfølging utvikling av ny seddelserie NOK100VIII

Dokumenttittel:

Brev til Oberthur - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01622-1

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Halvårsrapport første halvår 2017 NOKAS

Dokumenttittel:

Rapport første halvår 2017 - kontroller ved private kontantdepoter driftet av NOKAS

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/00513-8

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Leveranse sirkulasjonsmynt 2015 - Myntverket

Dokumenttittel:

Måling av ledeevne på 1 kronemynt

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02209-1

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Navnelister kontrollbesøk PKD og SBD

Dokumenttittel:

Kontroller ved SBD og PKD driftet av NOKAS

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00767-6

Dokumentdato:

24.10.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Endringsmelding DNB - Flytting av basisdrift av stormaskin

Dokumenttittel:

Henvendelse vedrørende Norges Banks vedtak av 15.09.2017 - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02740-1

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Serviceavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Underskrift av serviceavtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/02291-1

Dokumentdato:

03.01.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Holte AS

Sak:

Avtale - Utarbeidelse av nøkkeltall for drifts og vedlikeholdskostnader for Norges Bank, Bankplassen 2, Oslo - Holte AS

Dokumenttittel:

Avtale - Utarbeidelse av nøkkeltall for drifts og vedlikeholdskostnader for Norges Bank, Bankplassen 2, Oslo - Holte AS

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 17/02300-1

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

U Til:

NOKAS Stavanger

Sak:

Kontrollbesøk NOKAS Stavanger 24.10.2017

Dokumenttittel:

Rapport NOKAS Stavanger 24.10.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02359-2

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02358-2

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02357-2

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01149-11

Dokumentdato:

02.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting

Dokumenttittel:

Avbestilling av oppdrag - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/02660-2

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

UBConnect AS

Sak:

Parallell rammeavtale - teknisk ekspertbistand - sourcingprosjektet - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Minikonkurranse - Tildeling på minikonkurranse TA01 Arkitekt til IAM og skyløsninger

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/01288-7

Dokumentdato:

04.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2017

Dokumenttittel:

Documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 15/00888-70

Dokumentdato:

01.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Bjugn Sparebank

Sak:

Fullmakter - Pantsikkerhet på VPS-konto - Avskjermet

Dokumenttittel:

Pantsikkerhet på VPS-konto - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 15/04428-11

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

DBRS

Sak:

Statsgjeld - Rating DBRS

Dokumenttittel:

DBRS Rating rapport november 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02366-1

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02367-1

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02368-1

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02369-1

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01401-24

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bestillingsskjema for programvarelisenser - SIF-rammeverk

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/02288-35

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

BB&T Corporation

Sak:

Tax and Transparency Expectations document letter to top 500 companies

Dokumenttittel:

Expectation document on tax and transparency - Reply

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies


Dokumentnummer 17/02288-36

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Canadian Natural

Sak:

Tax and Transparency Expectations document letter to top 500 companies

Dokumenttittel:

Expectation document on tax and transparency - Reply

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies


Dokumentnummer 17/02288-37

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

TransCanada

Sak:

Tax and Transparency Expectations document letter to top 500 companies

Dokumenttittel:

Expectation document on tax and transparency - Reply

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies


Dokumentnummer 17/01894-18

Dokumentdato:

30.10.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-104

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02370-1

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingslova § 4-10

Dokumenttittel:

Høring - forslag til lovendringer for å øke bruken av tilstandsrapporter ved omsetning av bolig i forbrukerforhold og forslag om endring av avhendingslova § 4-10

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02371-1

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Trond Leander

Sak:

Henvendelser fra publikum - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Gamle 100- og 200-kronesedler, gyldig som betalingsmiddel fram til 30. mai 2018

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02156-12

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver FST Interbankoppgjør - st. ref. 3551148258

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02208-5

Dokumentdato:

02.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02372-1

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02373-1

Dokumentdato:

31.10.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01507-7

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02341-11

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

07.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank A/S

Sak:

20171106 Auksjon av NTB 03/2018 - utv. 3

Dokumenttittel:

NST 38 Auksjon Danske Bank

Saksansvarlig:

MI Markedsoperasjoner og analyse

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse


Dokumentnummer 17/01697-16

Dokumentdato:

12.10.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

NBIM E-Procurement Tender - Presentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01697-17

Dokumentdato:

12.10.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

NBIM E-Procurement Tender - Presentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/02374-1

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

07.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Loomis Norge AS - Avdeling Ålesund

Sak:

Kontrollbesøk Loomis Ålesund 3.11.2017

Dokumenttittel:

Rapport Loomis Ålesund 03.11.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02371-2

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Trond Leander

Sak:

Henvendelser fra publikum - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Gamle 100- og 200-kronesedler, gyldig som betalingsmiddel fram til 30. mai 2018

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01697-18

Dokumentdato:

27.10.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

NBIM E-Procurement Tender - Key contractual requirements - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01697-19

Dokumentdato:

27.10.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

NBIM E-Procurement Tender - Key contractual requirements - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 16/02729-3

Dokumentdato:

25.04.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Erichsen & Horgen AS

Sak:

Rammeavtale rådgivende ingeniør Energi og miljø - Erichsen & Horgen AS

Dokumenttittel:

Avrop - Nytt energioppfølgingssystem (EOS) - Rådgivende ingeniør Energi og miljø - Erichsen & Horgen AS

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/00230-32

Dokumentdato:

31.10.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Valutatransaksjoner i november 2017

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/00230-33

Dokumentdato:

02.11.2017

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Høy gjeld gjør det finansielle systemet sårbart

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 14/02184-14

Dokumentdato:

23.07.2014

Journaldato:

06.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Langsiktig lån Island - Sedlabanki Islands - Avskjermet

Dokumenttittel:

Lån til Sedlabanki Islands - kompensasjon for statsgaranti

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00004-128

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

07.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02377-1

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

07.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Vurdering av boliglånsforskriften

Dokumenttittel:

Vurdering av boliglånsforskriften - Kopi av Finansdepartementets brev til Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 16/02978-5

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

07.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02378-1

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

07.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Likelydende brev sendt til flere mottakere

Sak:

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

Dokumenttittel:

Banks' adoption of the TCFD recommendations

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies


Dokumentnummer 16/03198-3

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

07.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2017

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for SDØE med foretaksnummer: 980 977 269

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/02382-1

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

08.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Anmodning om frigivelse - DNB Verdipapirservice

Dokumenttittel:

Anmodning om frigivelse - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02337-2

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

08.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv AS

Sak:

Innsynsbegjæring NBIM

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring - Svar

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/02138-2

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/00454-6

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

08.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/03198-4

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

08.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2017

Dokumenttittel:

Bankbrevforespørsel - SDØE - Feil dato

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/02371-3

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Torbjørn Dag Johansen

Sak:

Henvendelser fra publikum - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Nye sedler - spørsmål om substrat og sikkerhetselementer

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02371-4

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Torbjørn Dag Johansen

Sak:

Henvendelser fra publikum - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Nye sedler - spørsmål om substrat og sikkerhetselementer

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02388-3

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Skandiabanken ASA

Sak:

Endring av kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skandiabanken ASA - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/00146-49

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Robert Wood

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Spørsmål om norske utgåtte 5-kronemynter

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02388-4

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Sbanken ASA

Sak:

Endring av kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Sbanken - endringer i kontoholdet i Norges Bank - (endring av navn fra Skandiabanken ASA til Sbanken ASA)

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/00146-50

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Robert Wood

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: Spørsmål om norske utgåtte 5-kronemynter

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-51

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Annveig Pettersen

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: Kopi av sedler

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/01323-12

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG)

Dokumenttittel:

NBSG: MoU draft 4

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/01323-13

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG)

Dokumenttittel:

NBSG: MoU draft 3, DL for comments October 25

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/01323-14

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet, Sverige

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG)

Dokumenttittel:

NBSG Meeting November 13 in Stockholm

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02288-38

Dokumentdato:

25.10.2017

Journaldato:

08.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Goldman Sachs

Sak:

Tax and Transparency Expectations document letter to top 500 companies

Dokumenttittel:

Expectation document on tax and transparency - Reply

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies


Dokumentnummer 15/01323-15

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet, Sverige

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG)

Dokumenttittel:

NBSG Meeting November 13 in Stockholm

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02186-20

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Møbeloversikt - kjøp av møbler til pilot - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-21

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Møbeloversikt - kjøp av møbler til pilot - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02391-1

Dokumentdato:

30.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler for kjøp av hotelltjenester

Dokumenttittel:

Spørsmål - kjøp av hotelltjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02391-2

Dokumentdato:

01.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Parallelle rammeavtaler for kjøp av hotelltjenester

Dokumenttittel:

Spørsmål - kjøp av hotelltjenester - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02392-1

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/00632-8

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02393-1

Dokumentdato:

01.11.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02394-1

Dokumentdato:

05.11.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02395-1

Dokumentdato:

31.10.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Exchange of Kroner - Avskjermet

Dokumenttittel:

Exchange of Kroner - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02397-1

Dokumentdato:

02.11.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/00146-52

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Alice Haukelidsæther

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Norsk mynt, valørsammensetning

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-53

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Alice Haukelidsæther

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: Norsk mynt, valørsammensetning

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02398-1

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02308-2

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Gartner Norge AS

Sak:

Minikonkurranse Akilles - Avrop på rammeavtale Research-, Konsulent- og Benchmarkingtjenester

Dokumenttittel:

Bekreftelse på mottak av forespørsel - Gartner

Saksansvarlig:

MB IKT Ekstern

Saksbehandler:

MB IKT Ekstern


Dokumentnummer 16/03198-5

Dokumentdato:

31.10.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Handelsbanken

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2017

Dokumenttittel:

Audit request pr 31.10.2017

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/00146-54

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Robert Wood

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Spørsmål om utgåtte norske 5-kronemynter

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-55

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Robert Wood

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: Spørsmål om utgåtte norske 5-kronemynter

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02400-1

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02403-1

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - lysrigg til videostudio

Dokumenttittel:

Utstyrsleveranse - videostudio i Norges Bank

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/02403-2

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - lysrigg til videostudio

Dokumenttittel:

Utstyrsleveranse - videostudio i Norges Bank

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/02401-1

Dokumentdato:

02.11.2017

Journaldato:

09.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nets Norge Infrastruktur AS

Sak:

Avtale - Kommunikasjonsinfrastruktur

Dokumenttittel:

Samarbeidsfunksjoner Norges Bank og Nets Norge Infrastruktur AS - Kommunikasjonsinfrastruktur - Til Signering

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02403-3

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - lysrigg til videostudio

Dokumenttittel:

Lysrigg videostudio - Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/02138-3

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00445-47

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

SEB rapportering av handler i statspapirer oktober 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00445-48

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

NST-rapport for DNB oktober 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00445-49

Dokumentdato:

03.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank Finland Plc

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

Omsetningsrapport annenhåndsmarkedet oktober 2017 - Nordea

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00445-50

Dokumentdato:

02.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank, Oslo

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

Danske Bank NST oktober 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00146-56

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Robert Wood

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Spørsmål om eldre mynter og endring av motiv mv.

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-57

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

U Til:

Robert Wood

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: Spørsmål om eldre mynter og endring av motiv mv.

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02409-1

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01288-8

Dokumentdato:

09.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2017

Dokumenttittel:

Documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/02410-1

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02411-1

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02412-1

Dokumentdato:

02.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/02388-21

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Follow up from service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 16/02388-22

Dokumentdato:

08.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Follow up from service meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/02396-1

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

U

I Fra:

Riksarkivet

Sak:

Riksarkivet - Deponering av Edok historisk - journalen 1995-2004

Dokumenttittel:

Deponering fra Norges Bank - Edok historisk

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01702-70

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Invitation to demonstration - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-71

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Invitation to demonstration - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-72

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Invitation to demonstration - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-73

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Request for revised offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-74

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Request for revised offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-75

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Request for revised offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-76

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Request for revised offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-77

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Request for revised offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-78

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Feedback and recommended changes for the best and final offer (BAFO) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-79

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Feedback and recommended changes for the best and final offer (BAFO) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-80

Dokumentdato:

07.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Feedback and recommended changes for the best and final offer (BAFO) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 14/03851-5

Dokumentdato:

10.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01702-81

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Notification of invitation to the negotiation phase - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-82

Dokumentdato:

06.11.2017

Journaldato:

10.11.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

NBIM ITSM Tender - Notification of invitation to the negotiation phase - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations