Offentlig journal 23.10.2017 - 29.10.2017

Dokumentnummer 14/01907-1

Dokumentdato:

02.06.2014

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl §12 - Taushetsplikt - Forretningsmessige eller personlige forhold

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging 2014 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Samarbeidsmøter 2014 Leietakeroppfølging - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/02133-2

Dokumentdato:

24.06.2014

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

20140624 Tilbakekjøp av NST 471

Dokumenttittel:

Resultat - ISIN NO0010226962 - Norske stat - NST 471

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/02135-5

Dokumentdato:

30.06.2014

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl §12 - Taushetsplikt - Forretningsmessige eller personlige forhold

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

20140630 Auksjon av veksel

Dokumenttittel:

Finansdepartementet Auksjon resultat - Statskasseveksel - NST 27

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/02246-6

Dokumentdato:

08.07.2014

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl §12 - Taushetsplikt - Forretningsmessige eller personlige forhold

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

20140708 Auksjon av obligasjon

Dokumenttittel:

Finansdepartementet - Auksjonsresultat - NST 476

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/02646-2

Dokumentdato:

19.08.2014

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl §12 - Taushetsplikt - Forretningsmessige eller personlige forhold

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

20140819 Tilbakekjøp av NST 471

Dokumenttittel:

Resultat - NST 471

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/01907-6

Dokumentdato:

30.09.2014

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl §12 - Taushetsplikt - Forretningsmessige eller personlige forhold

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging 2014 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte nr 9

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/03646-6

Dokumentdato:

15.12.2014

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl §12 - Taushetsplikt - Forretningsmessige eller personlige forhold

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

20141215 Auksjon av ny veksel

Dokumenttittel:

Finansdepartementet Auksjonsresultat - Statskasseveksel - NST29

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/03440-5

Dokumentdato:

06.11.2015

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Rapportering om sikkerhetstilstanden i Finansdepartementets sektor

Dokumenttittel:

Rapport om risiko og sårbarhet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 14/03239-4

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02114-4

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02116-4

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01456-7

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

27.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring av NOU 2017: 13 - Ny sentralbanklov - Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Dokumenttittel:

Høring - NOU 2017:13 Ny sentralbanklov - Organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01694-2

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01694-3

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinanstilsynetFinanstilsynet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01694-4

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Arbeids- og sosialdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01694-5

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Arbeids- og sosialdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01694-6

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Arbeids- og sosialdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01552-6

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01938-4

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 Nordvest

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 Nordvest

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Nordvest - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01694-7

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02186-13

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tilbud - Møbler til pilot Smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-14

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tilbud - Møbler til pilot Smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-15

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tilbud - Møbler til pilot Smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-5

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tilbud - Møbelsnekkerarbeid til pilot Smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-6

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tilbud - Møbelsnekkerarbeid til pilot Smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-7

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tilbud - Møbelsnekkerarbeid til pilot Smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01829-23

Dokumentdato:

19.03.2015

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01894-15

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02270-1

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

NICS - Tilpasning av driftsmønster

Dokumenttittel:

Tilpasning av driftsmønster i NICS effektivt onsdag 22. november 2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01700-43

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

NBIM London Office Tender - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-44

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

NBIM London Office Tender - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-45

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

NBIM London Office Tender - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-46

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

NBIM London Office Tender - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 16/02388-18

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

27.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Documents for service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01700-47

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

NBIM London Office Tender - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 16/02388-19

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

27.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Documents for service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02271-1

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/01074-11

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Oberthur - Oppfølging utvikling ny seddelserie NOK500VIII

Dokumenttittel:

Epost fra Oberthur - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02123-31

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Regulatory Disclosure Solution Tender

Dokumenttittel:

Regulatory Disclosure Solution Tender - Agenda RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02123-32

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Regulatory Disclosure Solution Tender

Dokumenttittel:

Regulatory Disclosure Solution Tender - Agenda RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02123-33

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Regulatory Disclosure Solution Tender

Dokumenttittel:

Regulatory Disclosure Solution Tender - Agenda RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02123-34

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Regulatory Disclosure Solution Tender

Dokumenttittel:

Regulatory Disclosure Solution Tender - Agenda RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02123-35

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Regulatory Disclosure Solution Tender

Dokumenttittel:

Regulatory Disclosure Solution Tender - Agenda RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02123-36

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Regulatory Disclosure Solution Tender

Dokumenttittel:

Regulatory Disclosure Solution Tender - Agenda RFI - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/00172-70

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Vista Analyse AS

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Markering av Steinar Strøm og Michael Hoel sitt bidrag til anvendt norsk samfunnsøkonomi

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01288-4

Dokumentdato:

29.08.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2017

Dokumenttittel:

Documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01575-100

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

NBIM Relocation Services Tender - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-101

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

NBIM Relocation Services Tender - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-102

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

NBIM Relocation Services Tender - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-103

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

NBIM Relocation Services Tender - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/00134-103

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02273-1

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02273-2

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02274-1

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01575-104

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

NBIM Relocation Services Tender - Notification of award - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01554-25

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01554-26

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01894-16

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01829-24

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/00986-6

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02212-2

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i KOMM - st. ref. 3550979955

Dokumenttittel:

Vitnemål/kar.utskrift (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i kommunikasjonsenheten i Norges Bank - st. ref. (3550979955) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/02212-3

Dokumentdato:

04.09.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i KOMM - st. ref. 3550979955

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement i kommunikasjonsenheten i Norges Bank - st. ref. (3550979955) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/02212-6

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i KOMM - st. ref. 3550979955

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02273-3

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02273-4

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02273-5

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02273-6

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02273-7

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01567-36

Dokumentdato:

28.08.2017

Journaldato:

23.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 14/02058-9

Dokumentdato:

24.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2017 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Klagenemdsekretariatet og DNB Bank ASA - Statens Konsernkonto - SKK - signert av bank

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/00708-10

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02276-1

Dokumentdato:

22.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02277-1

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02278-1

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

24.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02279-1

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02279-2

Dokumentdato:

24.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02279-3

Dokumentdato:

24.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01694-8

Dokumentdato:

24.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Arbeids- og sosialdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01694-9

Dokumentdato:

24.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Arbeids- og sosialdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02279-4

Dokumentdato:

24.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02279-5

Dokumentdato:

24.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02187-8

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tilbakemelding forespørsel - Møbelsnekkerarbeid til pilot - smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-9

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Bekreftelse på montering - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-10

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Dokumentasjon - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-11

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-12

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-13

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Møbelsnekkerarbeid - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02282-1

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02283-1

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02284-1

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03828-5

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Financial Times

Sak:

Lisensavtale - Financial Times - Corporate licence for SBV

Dokumenttittel:

Fornyelse - Aksept - Financial Times: Norges Bank Norway Renewal

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 14/03828-6

Dokumentdato:

25.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Financial Times

Sak:

Lisensavtale - Financial Times - Corporate licence for SBV

Dokumenttittel:

Financial Times corporate digital content licence 2018 - Signert avtale

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/00172-71

Dokumentdato:

25.10.2017

Journaldato:

25.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Universitetet i Oslo UiO

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitation to Workshop: The Government Pension Fund Global and Its Public

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/02219-13

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171018 Auksjon av NGB 05/2021 - utv. 22

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 474 - 22. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01476-3

Dokumentdato:

24.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02293-1

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02294-1

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02295-1

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02296-1

Dokumentdato:

23.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02297-1

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/02904-98

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/02148-124

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland (SPU) - rammeverk for investeringer i obligasjoner

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/00622-5

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02156-4

Dokumentdato:

02.09.2004

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver FST Interbankoppgjør - st. ref. 3551148258

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver Interbankoppgjør - st. ref. (3551148258) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02156-5

Dokumentdato:

02.09.2004

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver FST Interbankoppgjør - st. ref. 3551148258

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver Interbankoppgjør - st. ref. (3551148258) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02156-6

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver FST Interbankoppgjør - st. ref. 3551148258

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver Interbankoppgjør - st. ref. (3551148258) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02156-7

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver FST Interbankoppgjør - st. ref. 3551148258

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver Interbankoppgjør - st. ref. (3551148258) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02156-8

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver FST Interbankoppgjør - st. ref. 3551148258

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver Interbankoppgjør - st. ref. (3551148258) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02156-9

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

26.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver FST Interbankoppgjør - st. ref. 3551148258

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver Interbankoppgjør - st. ref. (3551148258) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02278-2

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

27.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02263-2

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

27.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02254-2

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

27.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/03616-4

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

27.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Karrieredagen Dragvoll

Sak:

Karrieredager 2016 - 2017 - 2018

Dokumenttittel:

Karrieredagen NTNU Dragvoll 08.02.2018 - Invitasjon

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 15/02897-8

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

27.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02305-1

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

27.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02306-1

Dokumentdato:

22.10.2017

Journaldato:

27.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02307-1

Dokumentdato:

26.10.2017

Journaldato:

27.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler