Offentlig journal 16.10.2017 - 22.10.2017

Dokumentnummer 14/03349-1

Dokumentdato:

27.10.2014

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

NOKAS Tromsø

Sak:

Kontrollbesøk NOKAS Tromsø 17.10.2014, PKD

Dokumenttittel:

Rapport NOKAS Tromsø 17.10.2014, PKD

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02049-12

Dokumentdato:

18.11.2014

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Leie av parkeringsplasser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Svar Q-park 18.11.14

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE Ledelse/Stab


Dokumentnummer 14/03510-1

Dokumentdato:

19.11.2014

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avvikling av leieforhold Lillehammer "Nordstrandsbygget" 2015

Dokumenttittel:

Varsel om avvikling av leieforhold Lillehammer "Nordstrandsbygget" - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/03510-2

Dokumentdato:

19.11.2014

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Avvikling av leieforhold Lillehammer "Nordstrandsbygget" 2015

Dokumenttittel:

Varsel om avvikling av leieforhold Lillehammer "Nordstrandsbygget" - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/03510-3

Dokumentdato:

26.11.2014

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avvikling av leieforhold Lillehammer "Nordstrandsbygget" 2015

Dokumenttittel:

Varsel om avvikling av leieforhold Lillehammer "Nordstrandsbygget" - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/03510-5

Dokumentdato:

26.11.2014

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avvikling av leieforhold Lillehammer "Nordstrandsbygget" 2015

Dokumenttittel:

Varsel om avvikling av leieforhold Lillehammer "Nordstrandsbygget" - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/03510-6

Dokumentdato:

26.11.2014

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avvikling av leieforhold Lillehammer "Nordstrandsbygget" 2015

Dokumenttittel:

Varsel om avvikling av leieforhold Lillehammer "Nordstrandsbygget" - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/03529-3

Dokumentdato:

04.12.2014

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Ove Salvesen

Sak:

Vindåsen - Innkjørsel Strandgårdsveien 2 - 06/01604

Dokumenttittel:

Innkjørsel til Strandgårdsveien på Tjøme

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/03603-12

Dokumentdato:

15.01.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 15/00475-2

Dokumentdato:

11.02.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om å få vekslet inn ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om å få vekslet inn ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/03603-15

Dokumentdato:

09.03.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 14/03603-16

Dokumentdato:

09.03.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 14/03603-17

Dokumentdato:

09.03.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 14/03603-18

Dokumentdato:

09.03.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 14/03603-19

Dokumentdato:

09.03.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 15/01031-2

Dokumentdato:

10.04.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om å få vekslet inn ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om å få vekslet inn ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/01931-3

Dokumentdato:

15.04.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

U

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

Overføringer til staten/statskassen

Dokumenttittel:

Overføringsfondet - Overføringer til statskassen - Brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

KF ØR Regnskap

Saksbehandler:

KF ØR Regnskap


Dokumentnummer 15/01183-2

Dokumentdato:

16.04.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om å få vekslet inn ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om å få vekslet inn ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15-632-1

Dokumentdato:

20.04.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Loomis Norge AS - Avdeling Oslo

Sak:

Kontrollbesøk Loomis Oslo 2015

Dokumenttittel:

Rapport Loomis Oslo 17.4.2015

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/00778-4

Dokumentdato:

18.06.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale snekker - tjenester og materiell

Dokumenttittel:

Forespørsel om redegjørelse - Anskaffelse - Rammeavtale snekker - tjenester og materiell - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/00778-8

Dokumentdato:

21.06.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale snekker - tjenester og materiell

Dokumenttittel:

Svar på forespørsel om redegjørelse - Anskaffelse - Rammeavtale snekker - tjenester og materiell - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/00778-9

Dokumentdato:

02.09.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale snekker - tjenester og materiell

Dokumenttittel:

Meddelelse om tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/00778-10

Dokumentdato:

02.09.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale snekker - tjenester og materiell

Dokumenttittel:

Meddelelse om tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/00778-11

Dokumentdato:

02.09.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale snekker - tjenester og materiell

Dokumenttittel:

Meddelelse om tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/00778-14

Dokumentdato:

02.09.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale snekker - tjenester og materiell

Dokumenttittel:

Meddelelse om tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/00778-16

Dokumentdato:

02.09.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale snekker - tjenester og materiell

Dokumenttittel:

Meddelelse om tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/00778-17

Dokumentdato:

02.09.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale snekker - tjenester og materiell

Dokumenttittel:

Meddelelse om tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/00778-18

Dokumentdato:

02.09.2015

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale snekker - tjenester og materiell

Dokumenttittel:

Meddelelse om tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/01931-4

Dokumentdato:

08.01.2016

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Overføringer til staten/statskassen

Dokumenttittel:

Rapportert anslag på fremtidige overføringer til staten - fom. 2016

Saksansvarlig:

KF ØR Regnskap

Saksbehandler:

KF ØR Regnskap


Dokumentnummer 15/04129-11

Dokumentdato:

15.03.2016

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - PR-bistand - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning PR-bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 15/04129-12

Dokumentdato:

14.03.2016

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - PR-bistand - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning PR-bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 15/04129-13

Dokumentdato:

15.03.2016

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - PR-bistand - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning PR-bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 15/04129-14

Dokumentdato:

14.03.2016

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - PR-bistand - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning PR-bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 15/04129-15

Dokumentdato:

14.03.2016

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - PR-bistand - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning PR-bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 15/04129-16

Dokumentdato:

11.07.2016

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Anskaffelse - PR-bistand - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Spørsmål og svar publisert på Doffin

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 15/00412-5

Dokumentdato:

05.09.2016

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/04340-7

Dokumentdato:

05.09.2016

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00097-1

Dokumentdato:

06.01.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse rekruttering - Rådgiver til enhet Interbankoppgjør

Dokumenttittel:

Avrop rekruttering 01

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/00382-5

Dokumentdato:

21.02.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

Tilbudskonkurranse rammeavtale tester

Dokumenttittel:

Spørsmål vedr konkurransegrunnlag - kjøp av personlighetstester, evnetester og sertifisering av brukere

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01242-2

Dokumentdato:

18.07.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering for sentrumsgater og byrom - Bilfritt byliv

Dokumenttittel:

Høringsuttalelse - Områderegulering for sentrumsgater og byrom - Bilfritt byliv

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00003-48

Dokumentdato:

28.07.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01898-8

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01898-15

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/04451-26

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB Notifisering CCyB 2017 Q3

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 15/04451-28

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

Norges Bank har notifisert ESRB om motsyklisk kapitalbuffer-vedtaket 21. september 2017 (t.o.)

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/02217-1

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Agreement - Avskjermet

Dokumenttittel:

Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBREM Investment

Saksbehandler:

NBREM Investment


Dokumentnummer 17/02072-2

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02002-4

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01171-5

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01978-6

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02120-2

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02111-2

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02116-2

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02114-2

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02108-2

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/00032-20

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02060-5

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02188-2

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02188-3

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-20

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02188-4

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02188-5

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02188-6

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02188-7

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02188-8

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02188-9

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-21

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-22

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02151-5

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171009 Auksjon av NTB 09/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 40 - 1. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/00823-7

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Destruksjon stempler og mynt

Dokumenttittel:

RE: Destruksjon stempler

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01974-23

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02151-7

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171009 Auksjon av NTB 09/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 40 - 1. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/00092-14

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Anbudskonkurranse produksjon av NOK50, NOK500 og NOK1000 utgave 8 mellom Oberthur og Giesceke&Devrient - vedlegg til kontrakt produksjon av sedler - 12/01147

Dokumenttittel:

Brev fra Oberthur - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01974-24

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-25

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-26

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-27

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01147-11

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avsug makulat 1432 A5-116

Dokumenttittel:

Anskaffelse - Avsug makulat 1432 A5-116 Revidert tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/02151-8

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

20171009 Auksjon av NTB 09/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Rapportering førstehåndsmarkedet - SEB, nst40

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02151-9

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank

Sak:

20171009 Auksjon av NTB 09/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

RE: Førstehåndsmarkedet - NST40 9 Okt -Nordea

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02151-10

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB ASA

Sak:

20171009 Auksjon av NTB 09/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Rapport omsetning primærhandel - Auksjon NST40 t/d 09.10.2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02151-11

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank A/S

Sak:

20171009 Auksjon av NTB 09/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

NST40 auksjon Danske Bank

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/03856-19

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Kulturdepartementet

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - autoriserte signaturer - signaturliste - fullmakter

Dokumenttittel:

Kulturdepartementet - signaturlister 2017 - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02197-2

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Admincontrol

Sak:

Portal for styrende organer - Admincontrol

Dokumenttittel:

Ny kontaktperson hos Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01974-28

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02188-10

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/02388-17

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Draft agenda service meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/02151-12

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171009 Auksjon av NTB 09/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

VS: Ordre og handler fra dagens utstedelsesauksjon 09-10-2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00491-10

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2017

Dokumenttittel:

Financial statements 2016 Vermeg

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/00729-6

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Bestillinger - Det Norske Myntverket - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

SV: Prisforespørsel 20-kronesirkmynt DNT 2018 i etui

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00729-7

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Den Norske Turistforening

Sak:

Bestillinger - Det Norske Myntverket - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

SV: DNT - gavemynter, antall stk

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-47

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Norsk Rikskringkasting AS

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Retningslinjer for bruk av norsk seddel- og myntmønster

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02203-3

Dokumentdato:

16.02.2015

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - forlagstjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

Direktør m/spesialoppgaver

Saksbehandler:

Direktør m/spesialoppgaver


Dokumentnummer 17/02203-4

Dokumentdato:

17.02.2015

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - forlagstjenester

Dokumenttittel:

Tilbudsbrev - Avskjermet

Saksansvarlig:

Direktør m/spesialoppgaver

Saksbehandler:

Direktør m/spesialoppgaver


Dokumentnummer 17/02203-5

Dokumentdato:

13.02.2015

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - forlagstjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

Direktør m/spesialoppgaver

Saksbehandler:

Direktør m/spesialoppgaver


Dokumentnummer 17/02203-7

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - forlagstjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

Direktør m/spesialoppgaver

Saksbehandler:

Direktør m/spesialoppgaver


Dokumentnummer 17/02203-8

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - forlagstjenester

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

Direktør m/spesialoppgaver

Saksbehandler:

Direktør m/spesialoppgaver


Dokumentnummer 17/00729-8

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Bestillinger - Det Norske Myntverket - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

Bestilling DNT-mynt i kapsel, etui og tekst til sertifikat

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00341-6

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00340-6

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/00427-10

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/02174-7

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/02330-5

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02104-2

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Faryal Qadeer

Sak:

Intervju i forbindelse med masteravhandling om hvitvasking - Faryal Qadeer

Dokumenttittel:

Intervju

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 16/02192-5

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Swedbank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Swedbank

Dokumenttittel:

SWEDBANK - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01810-4

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Orkla Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Orkla Sparebank (tidligere Meldal Sparebank)

Dokumenttittel:

Orkla Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01834-7

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Safe Deposit Bank of Norway AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Safe Deposit Bank of Norway

Dokumenttittel:

Safe Deposit Bank of Norway - Endret rolle - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/00285-7

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Leietakeroppfølging Finanstilsynet 2017

Dokumenttittel:

Referat samarbeidsmøte 2017 FT - NB KF EIE - Nr 7

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/02192-2

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02193-2

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00146-41

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Paul A. Herigstad

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Falske mynter i omløp

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-42

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Paul A. Herigstad

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: Falske mynter i omløp

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03198-2

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2017

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Sparebank 1 SR-Bank ASA

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/00191-8

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00962-3

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

NBO Kontinuitetsforum (nBOK) - Avskjermet

Dokumenttittel:

NBO Kontinuitetsforum - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 16/00120-34

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale 2016 - Leveranse av tjenester til Internrevisjonen - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 15/02897-7

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01660-7

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02208-2

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02207-2

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02190-2

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01909-4

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Markedsanalyse samhandlingsløsninger

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av samhandlingsløsninger - TILLEGGSOPPLYSNING

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01909-5

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Markedsanalyse samhandlingsløsninger

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av samhandlingsløsninger - TILLEGGSOPPLYSNING

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01910-4

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Automatisering av tjenester (robotics)

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av muligheter for automatisering og bruk av kunstig intelligens - TILLEGGSOPPLYSNING

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01910-5

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Automatisering av tjenester (robotics)

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av muligheter for automatisering og bruk av kunstig intelligens - TILLEGGSOPPLYSNING

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/00729-9

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Den Norske Turistforening

Sak:

Bestillinger - Det Norske Myntverket - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

DNT-mynt, utgivelse og tekst til sertifikat - kreditering bilde

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00428-10

Dokumentdato:

12.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Signerte protokoller til Finansdepartementet og Riksrevisjonen

Dokumenttittel:

Protokoller fra Norges Banks hovedstyremøter 16.8, 13. og 20. 9 2017

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/00729-10

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Den Norske Turistforening

Sak:

Bestillinger - Det Norske Myntverket - Den Norske Turistforening 150 år i 2018

Dokumenttittel:

DNT-mynt, utgivelse og tekst til sertifikat

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/02165-2

Dokumentdato:

12.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sjømannskirken

Sak:

Beredskapsavtale - Norges Bank - Sjømannskirken

Dokumenttittel:

Beredskapsavtale mellom Sjømannskirken og Norges Bank

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 16/01544-7

Dokumentdato:

12.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01909-6

Dokumentdato:

12.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Markedsanalyse samhandlingsløsninger

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av samhandlingsløsninger - TILLEGGSOPPLYSNING - Svar på spørsmål om MVA

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 16/01490-5

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Kunnskapsgartnerne AS

Sak:

Rammeavtale konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning - Kunnskapsgartnerne AS

Dokumenttittel:

Rammeavtale for informasjonsforvaltning Norges Bank - Forlengelse bekreftet

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 16/01492-4

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sopra Steria

Sak:

Rammeavtale konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning - Sopra Steria

Dokumenttittel:

Rammeavtale for informasjonsforvaltning Norges Bank - Forlengelse bekreftet

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 16/01491-8

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Altran Norge AS

Sak:

Rammeavtale konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning - Altran

Dokumenttittel:

Rammeavtale for informasjonsforvaltning Norges Bank - Forlengelse

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/00428-11

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Riksrevisjonen

Sak:

Signerte protokoller til Finansdepartementet og Riksrevisjonen

Dokumenttittel:

Seksjon 12 / hovedstyreprotokoller

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/02211-8

Dokumentdato:

12.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Kommunikasjonsrådgiver KF KOMM - st. ref. 3533977235

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/00767-5

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Endringsmelding DNB - Flytting av basisdrift av stormaskin

Dokumenttittel:

DNB: Svar på endringsmelding

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02221-13

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale om kjøp av system for operasjonell risiko og compliance - Avskjermet

Dokumenttittel:

Indeksregulering av timepriser - Avtale om Kjøp av system for operasjonell risiko og compliance

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/03003-17

Dokumentdato:

19.05.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NICS Operatørkontor

Sak:

Periodisk driftsrapportering for NICS

Dokumenttittel:

Periodisk driftsrapportering nr. 2 2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/03003-18

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NICS Operatørkontor

Sak:

Periodisk driftsrapportering for NICS

Dokumenttittel:

Periodisk driftsrapportering nr. 3 2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/03003-19

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NICS Operatørkontor

Sak:

Periodisk driftsrapportering for NICS

Dokumenttittel:

Periodisk driftsrapportering nr. 4 2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/02219-4

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171018 Auksjon av NGB 05/2021 - utv. 22

Dokumenttittel:

Kryptert: Anbudsinnbydelser NST 474-22

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/03878-7

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

WSP Norge AS

Sak:

Rammeavtale prosjektledelse og byggeledelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisregulering Rammeavtale PL-BL-Byggherrens repr - pr 01.10.2017

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 17/01966-9

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Økonom - Markedsoperasjoner og analyse - st. ref. 3525774749

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02168-5

Dokumentdato:

15.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse (TA IT-drift) TA01 Arkitekt til IAM og skyløsninger

Dokumenttittel:

Minikonkurranse TA01 - rammeavtale for bistand innen teknologi, arkitektur og IT-drift

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02168-6

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse (TA IT-drift) TA01 Arkitekt til IAM og skyløsninger

Dokumenttittel:

Tilbud TA01 17/02168, erfaren arkitekt med kompetanse på IAM og skyløsninger - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02232-1

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Eivind Smith

Sak:

NOU 2017:13 - Bestemmelsen i grunnlovens § 75 første ledd bokstav C

Dokumenttittel:

NOU 2017:13 - Bestemmelsen i grunnlovens § 75 første ledd bokstav C

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 17/02232-2

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

NOU 2017:13 - Bestemmelsen i grunnlovens § 75 første ledd bokstav C

Dokumenttittel:

Høring - NOU 2017:13 - Ny sentralbanklov - Organiseringen av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 17/02233-1

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02234-1

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01580-5

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Dokumenttittel:

Høringsuttalelse. Ny personopplysningslov

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 17/02288-12

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Illinois Tool Works Inc (ITW)

Sak:

Tax and Transparency Expectations document letter to top 500 companies

Dokumenttittel:

Expectation document on tax and transparency - Reply

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies


Dokumentnummer 14/02056-72

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - Opprettelse av oppgjørskonto i Norges Bank - Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02235-1

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02236-1

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01910-6

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Automatisering av tjenester (robotics)

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av muligheter for automatisering og bruk av kunstig intelligens - Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01910-7

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Automatisering av tjenester (robotics)

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av muligheter for automatisering og bruk av kunstig intelligens - Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01909-7

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Markedsanalyse samhandlingsløsninger

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Markedsanalyse samhandlingsløsninger - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/02237-1

Dokumentdato:

12.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av utgått seddel - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av utgått seddel - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02218-1

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Proactima AS

Sak:

Rammeavtale på øvingsprogram - Proactima

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Konsulenttjenester øvingsprogram - Mellom Norges Bank og Proactima

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 14/02148-119

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Data til ekspertgruppe, e-post fra Finansdepartementet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-121

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Endring av referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland (SPU)

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/02238-1

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 16/03214-14

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Chloe Peng

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2017-

Dokumenttittel:

Henvendelse fra Chloe Peng, Stanford

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02288-13

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Fujitsu Ltd

Sak:

Tax and Transparency Expectations document letter to top 500 companies

Dokumenttittel:

Expectation document on tax and transparency - Reply

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies


Dokumentnummer 17/02168-7

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse (TA IT-drift) TA01 Arkitekt til IAM og skyløsninger

Dokumenttittel:

Minikonkurranse TA01 - rammeavtale for bistand innen teknologi, arkitektur og IT-drift

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02168-8

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse (TA IT-drift) TA01 Arkitekt til IAM og skyløsninger

Dokumenttittel:

RE: Tilbud TA01 17/02168, erfaren arkitekt med kompetanse på IAM og skyløsninger - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02219-5

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171018 Auksjon av NGB 05/2021 - utv. 22

Dokumenttittel:

Utvidelse av statslån NST474 - ISIN NO0010572878 - 22. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00143-48

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Norsk Rikskringkasting AS

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

SV: Manipulasjon//200-kroneseddel//NRK

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-49

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Norsk Rikskringkasting AS

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

SV: Manipulasjon//200-kroneseddel//NRK

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02240-1

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Deloitte AS

Sak:

Deloitte - Ekstern revisor

Dokumenttittel:

Rapport - Avskjermet

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 17/02165-2

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

16.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv AS

Sak:

Representantskapet (REPR) - Protokoller 2016

Dokumenttittel:

Svar - Innsynsbegjæring

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 17/02186-5

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Bekreftet mottatt forespørsel - møbler til pilot - smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-6

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Forespørsel - Møbler fra utstilling til prosjektrom - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-7

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Forespørsel - Møbler fra utstilling til prosjektrom - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-8

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Forespørsel - Møbler fra utstilling til prosjektrom - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-9

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på forespørsel - Møbler fra utstilling til prosjektrom - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-10

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Oppussing av opprinnelige møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 15/01238-94

Dokumentdato:

05.05.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Etikkrådet Statens Pensjonsfond - Utland

Sak:

Forelegg fra Etikkrådet - Council on Ethics - for Statens pensjonsfond utland - 2015, 2016 og 2017

Dokumenttittel:

Tilråding fra Etikkrådet 5. mai 2017

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 15/02640-72

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Filming av seddelproduksjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Filming av seddelproduksjon - ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/02640-73

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Filming av seddelproduksjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Filming av seddelproduksjon - ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/00536-13

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02192-3

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02207-3

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02120-3

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01894-8

Dokumentdato:

15.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01894-9

Dokumentdato:

14.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01894-10

Dokumentdato:

14.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02188-11

Dokumentdato:

14.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-99

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02052-4

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00134-100

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-101

Dokumentdato:

07.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01894-11

Dokumentdato:

07.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01894-12

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01894-13

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-102

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00146-43

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Paul A. Herigstad

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: Falske mynter i omløp

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-44

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Paul A. Herigstad

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: Falske mynter i omløp

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01894-14

Dokumentdato:

14.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-125

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02208-3

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01456-6

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Norsk bergverksmuseum

Sak:

Høring av NOU 2017: 13 - Ny sentralbanklov - Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Dokumenttittel:

Høring - Sentralbanklovutvalget - Sentralbanklovens § 16

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 15/03839-8

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

European Central Counterparty N.V. (EuroCCP)

Sak:

EuroCCP overvåking

Dokumenttittel:

Invitasjon til møte EuroCCP - Norges Bank 09.12.2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/02244-1

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/03013-5

Dokumentdato:

01.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/03270-30

Dokumentdato:

25.08.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Advokatfirmaet Hjort DA

Sak:

Juridiske avklaringer HR

Dokumenttittel:

Juridisk utredning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02186-11

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Tilbakemelding på forespørsel - Møbler fra utstilling til prosjektrom - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02241-1

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Japan Credit Rating Agency, Ltd (JCR)

Sak:

Statsgjeld - Rating Japan Credit Rating Agency

Dokumenttittel:

Statsgjeld - rating fra Japan Credit Rating Agency

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02186-12

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Forslag til forespørsel - Møbler fra utstilling til prosjektrom - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00741-69

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/02165-3

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv AS

Sak:

Representantskapet (REPR) - Protokoller 2016

Dokumenttittel:

Svar - Innsynsbegjæring

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 17/01575-98

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

17.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring - NBIM Relocation Services Tender - Notification of award

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01909-8

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Markedsanalyse samhandlingsløsninger

Dokumenttittel:

Meddelelse om tildelingsbeslutning i minikonkurranse om markedsanalyse samhandlingsløsninger

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/00741-70

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Avklaringer ifm anbud - 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-71

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Avklaringsmøte - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-72

Dokumentdato:

15.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Avklaringsmøte - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00146-45

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Kurt Øksnes

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Kopisperre i sedler

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-46

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Kurt Øksnes

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: Kopisperre i sedler

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02250-1

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innsending av 3 kolli mynt - Avskjermet

Dokumenttittel:

Innsending av 3 kolli mynt - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02048-2

Dokumentdato:

15.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/03461-2

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 15/00939-54

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 19.9.2017

Saksansvarlig:

PPO Politikk og Analyse

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 17/00428-12

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv AS

Sak:

Signerte protokoller til Finansdepartementet og Riksrevisjonen

Dokumenttittel:

Svar - Innsynsbegjæring

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01575-99

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Svar - Innsynsbegjæring

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/02166-2

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Dagens Næringsliv AS

Sak:

Representantskapet (REPR) - Protokoller 2017

Dokumenttittel:

Svar - Innsynsbegjæring

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/02219-7

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171018 Auksjon av NGB 05/2021 - utv. 22

Dokumenttittel:

VS: Ordre og handler fra dagens utstedelsesauksjon 18-10-2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02219-8

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank Finland Plc

Sak:

20171018 Auksjon av NGB 05/2021 - utv. 22

Dokumenttittel:

Nordea - omsetning auksjon 18. oktober

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02219-9

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank, Oslo

Sak:

20171018 Auksjon av NGB 05/2021 - utv. 22

Dokumenttittel:

Danske Bank - omsetning auksjon 18. oktober

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02219-10

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

20171018 Auksjon av NGB 05/2021 - utv. 22

Dokumenttittel:

DNB - omsetning auksjon 18. oktober

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02219-11

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

20171018 Auksjon av NGB 05/2021 - utv. 22

Dokumenttittel:

SEB - rapport omsetning auksjon 18. oktober

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02254-1

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02219-12

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

18.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171018 Auksjon av NGB 05/2021 - utv. 22

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 474 - 22. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02255-1

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Minnemynt i gull - kongelig gullbryllup i 2018

Dokumenttittel:

Søknad om minnemyntutgivelse i 2018 - kongelig gullbryllup

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/03239-5

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02114-3

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/03258-19

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2017

Dokumenttittel:

WPDM 2-3 November 2017 - Tour d'horizon Norway

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse


Dokumentnummer 17/02116-3

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02108-3

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02257-1

Dokumentdato:

16.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02258-1

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02259-1

Dokumentdato:

17.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01806-2

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Safe Deposit Bank of Norway - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om endring av konsesjonsvilkår - Kopi av Finanstilsynets brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02261-1

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om forlagstjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Avskjermet

Saksansvarlig:

Direktør m/spesialoppgaver

Saksbehandler:

Direktør m/spesialoppgaver


Dokumentnummer 15/00186-24

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Revisjons- og tilsynsordningen i Norges Bank - Sak 09/01303

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Representantskapets tilsynsplan for 2017

Saksansvarlig:

Tilsynssekretariatet

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 17/02255-2

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Minnemynt i gull - kongelig gullbryllup i 2018

Dokumenttittel:

Kongelige gullbryllup i 2018 - Anledning for utgivelse av minnemynt i gull

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 14/01460-68

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

19.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponeringskonto - Spørsmål om reklamasjon og utbetaling av deponert beløp

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00143-50

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Jens Marius Johnsen

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Gjengivelse av sedler på transparent film med skygger.

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-51

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Jens Marius Johnsen

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

SV: Gjengivelse av sedler på transparent film med skygger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02198-3

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02263-1

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01910-8

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Automatisering av tjenester (robotics)

Dokumenttittel:

Meddelelse - Avrop - Kartlegging/Markedsanalyse Robotics og Kunstig intelligens

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01910-9

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Automatisering av tjenester (robotics)

Dokumenttittel:

Meddelelse - Avrop - Kartlegging/Markedsanalyse Robotics og Kunstig intelligens

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/02264-1

Dokumentdato:

12.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/01916-15

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01916-16

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00610-5

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Aera

Sak:

Bruk av kontanter - innhenting av data mv.

Dokumenttittel:

Retail Payment skifter navn til Aera og undersøkelse i regi av Opinion

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00610-6

Dokumentdato:

19.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Aera

Sak:

Bruk av kontanter - innhenting av data mv.

Dokumenttittel:

Re: Retail Payment skifter navn til Aera og undersøkelse i regi av Opinion

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00610-7

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Aera

Sak:

Bruk av kontanter - innhenting av data mv.

Dokumenttittel:

SV: Retail Payment skifter navn til Aera - og undersøkelse i regi av Opinion - innlegg i DN

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02265-1

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Veksling av gamle sedler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Veksling av gamle sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02266-1

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02267-1

Dokumentdato:

18.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02288-14

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Anheuser-Busch InBev NV/SA

Sak:

Tax and Transparency Expectations document letter to top 500 companies

Dokumenttittel:

Expectation document on tax and transparency - Reply

Saksansvarlig:

NBIM Equity Strategies

Saksbehandler:

NBIM Equity Strategies


Dokumentnummer 17/01697-14

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

RFP - Clarifications - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01697-15

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

RFP - Clarifications - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 15/03878-8

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

WSP Norge AS

Sak:

Rammeavtale prosjektledelse og byggeledelse - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisregulering Rammeavtale PL-BL-Byggherrens repr, pr 01.10.2017

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 17/02093-8

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBIM GIPS Verification

Dokumenttittel:

NBIM GIPS Verification - Tender documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02093-9

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBIM GIPS Verification

Dokumenttittel:

NBIM GIPS Verification - Tender documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02093-10

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBIM GIPS Verification

Dokumenttittel:

NBIM GIPS Verification - Tender documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02093-11

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBIM GIPS Verification

Dokumenttittel:

NBIM GIPS Verification - Tender documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02093-12

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - NBIM GIPS Verification

Dokumenttittel:

NBIM GIPS Verification - Tender documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 16/02170-2

Dokumentdato:

29.02.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Kunngjøring av konkurranse - Doffin

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-3

Dokumentdato:

01.03.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-4

Dokumentdato:

16.03.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-5

Dokumentdato:

02.03.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-6

Dokumentdato:

08.03.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-7

Dokumentdato:

07.03.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-8

Dokumentdato:

29.02.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-9

Dokumentdato:

01.03.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-10

Dokumentdato:

16.03.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-11

Dokumentdato:

03.03.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-12

Dokumentdato:

29.03.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-13

Dokumentdato:

02.03.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02798-2

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Innrapportering av tredjepartsopplysninger

Dokumenttittel:

Innrapportering av tredjepartsopplysninger for inntektsåret 2017 - Innskudd, utlån og renter

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF ØR Regnskap


Dokumentnummer 16/02170-14

Dokumentdato:

20.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Legal Services Norway Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-15

Dokumentdato:

25.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Legal Services Norway Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-16

Dokumentdato:

04.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Legal Services Norway Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-17

Dokumentdato:

04.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Legal Services Norway Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-18

Dokumentdato:

04.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Legal Services Norway Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-19

Dokumentdato:

09.03.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Legal Services Norway Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-20

Dokumentdato:

04.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Legal Services Norway Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-21

Dokumentdato:

04.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Legal Services Norway Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-22

Dokumentdato:

04.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Legal Services Norway Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-23

Dokumentdato:

01.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Legal Services Norway Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-24

Dokumentdato:

01.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Legal Services Norway Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/02269-1

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

S.W.I.F.T SCRL

Sak:

Swift's customer Security Controls Framwork - Sharing progress updates - Your support

Dokumenttittel:

Swift's customer Security Controls Framwork - Sharing progress updates - Your support

Saksansvarlig:

FST Interbankoppgjør (IBO)

Saksbehandler:

FST Interbankoppgjør (IBO)


Dokumentnummer 16/02170-27

Dokumentdato:

18.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender Legal Services - Invitation for interview - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-28

Dokumentdato:

18.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender Legal Services - Invitation for interview - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-29

Dokumentdato:

18.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender Legal Services - Invitation for interview - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-30

Dokumentdato:

18.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender Legal Services - Invitation for interview - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-31

Dokumentdato:

18.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender Legal Services - Invitation for interview - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-32

Dokumentdato:

18.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender Legal Services - Invitation for interview - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-33

Dokumentdato:

18.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender Legal Services - Invitation for interview - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-34

Dokumentdato:

18.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender Legal Services - Invitation for interview - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-35

Dokumentdato:

18.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender Legal Services - Invitation for interview - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-36

Dokumentdato:

18.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender Legal Services - Invitation for interview - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-37

Dokumentdato:

18.04.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender Legal Services - Invitation for interview - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-38

Dokumentdato:

20.05.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender for Legal Services Norway - Award notice - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-39

Dokumentdato:

20.05.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender for Legal Services Norway - Award notice - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-40

Dokumentdato:

20.05.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender for Legal Services Norway - Award notice - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-41

Dokumentdato:

20.05.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender for Legal Services Norway - Award notice - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-42

Dokumentdato:

20.05.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender for Legal Services Norway - Award notice - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-43

Dokumentdato:

20.05.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender for Legal Services Norway - Award notice - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-44

Dokumentdato:

20.05.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender for Legal Services Norway - Award notice - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-45

Dokumentdato:

20.05.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender for Legal Services Norway - Award notice - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-46

Dokumentdato:

20.05.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender for Legal Services Norway - Award notice - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-47

Dokumentdato:

20.05.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender for Legal Services Norway - Award notice - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-48

Dokumentdato:

20.05.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

NBIM Tender for Legal Services Norway - Award notice - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02170-52

Dokumentdato:

09.06.2016

Journaldato:

20.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Tender - Legal Services Norway

Dokumenttittel:

Contract award notice - Doffin

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management