Offentlig journal 09.10.2017 - 15.10.2017

Dokumentnummer 16/01490-4

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Kunnskapsgartnerne AS

Sak:

Rammeavtale konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning - Kunnskapsgartnerne AS

Dokumenttittel:

Rammeavtale for informasjonsforvaltning Norges Bank - Forlengelse

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 16/01492-3

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Sopra Steria

Sak:

Rammeavtale konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning - Sopra Steria

Dokumenttittel:

Rammeavtale for informasjonsforvaltning Norges Bank - Forlengelse

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01909-1

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Markedsanalyse samhandlingsløsninger

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av samhandlingsløsninger

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01909-2

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Markedsanalyse samhandlingsløsninger

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av samhandlingsløsninger

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01909-3

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Markedsanalyse samhandlingsløsninger

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av samhandlingsløsninger

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01910-1

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Automatisering av tjenester (robotics)

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av muligheter for automatisering og bruk av kunstig intelligens

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01910-2

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Automatisering av tjenester (robotics)

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av muligheter for automatisering og bruk av kunstig intelligens

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01910-3

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - Automatisering av tjenester (robotics)

Dokumenttittel:

Minikonkurranse - Avrop - Rammeavtale for informasjonsforvaltning - kartlegging av muligheter for automatisering og bruk av kunstig intelligens

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 16/03258-18

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2017

Dokumenttittel:

OECD WPDM Annual Meeting, 2-3 November 2017 - Agenda

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02190-1

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

09.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02191-1

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

09.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02192-1

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

09.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02193-1

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

09.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00341-5

Dokumentdato:

07.10.2017

Journaldato:

09.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00340-5

Dokumentdato:

07.10.2017

Journaldato:

09.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01544-6

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/00760-3

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv AS

Sak:

Hovedstyremøte 14. desember 2016

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring - Attestasjonsprosjekt - Vudering av Norges Banks rammeverk for risikostyring og kontroll med skatt

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

Tilsynssekretariatet


Dokumentnummer 17/02198-1

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02199-1

Dokumentdato:

01.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02200-1

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02375-29

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

NOKAS Bergen

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Oversendelsesbrev - Destruksjonsbilag og månedsrapporter - BPS1000/CPS1200/CPS1800/ISS300

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02375-30

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NOKAS Trondheim

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Oversendelsesbrev - Destruksjonsbilag - September 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02375-31

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NOKAS Tromsø

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Oversendelsesbrev - Destruksjonsbilag - September 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01702-65

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Snow (ITSM) Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-66

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Snow (ITSM) Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-67

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Snow (ITSM) Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-68

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Snow (ITSM) Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-69

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Snow (ITSM) Tender - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 15/02174-6

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/00427-9

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/02330-4

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02123-29

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Regulatory Disclosure Solution Tender

Dokumenttittel:

Demonstration - Regulatory Disclosure Solution Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02123-30

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Regulatory Disclosure Solution Tender

Dokumenttittel:

Questions - Regulatory Disclosure Solution Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-128

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Reservations - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-129

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Amendment - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-130

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Amendment - Valid offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-131

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Amendment - Valid offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-132

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Amendment - Valid offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-133

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Amendment - Valid offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-134

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Amendment - Valid offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-135

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Amendment - Valid offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-137

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

10.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Amendment - Valid offer - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02207-1

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02208-1

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/00650-4

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02210-1

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Økonomer Norges Bank - Oppstart høst 2018 - st. ref. 3496234389

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/02211-1

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Kommunikasjonsrådgiver KF KOMM - st. ref. 3533977235

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/02212-1

Dokumentdato:

29.08.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Studentengasjement i KOMM - st. ref. 3550979955

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/02213-1

Dokumentdato:

31.08.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Seksjonssjef Seksjon for operativ sikkerhet i Norges Bank KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3553323129

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF Sikkerhet og beredskap (SIB)

Saksbehandler:

KF Sikkerhet og beredskap (SIB)


Dokumentnummer 17/02214-1

Dokumentdato:

10.10.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02134-2

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02215-1

Dokumentdato:

09.10.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02216-1

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/01370-5

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01966-6

Dokumentdato:

20.08.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonom - Markedsoperasjoner og analyse - st. ref. 3525774749

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Økonom - Markedsoperasjoner og analyse - Norges Bank - st. ref. (3525774749) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02211-3

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kommunikasjonsrådgiver KF KOMM - st. ref. 3533977235

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Kommunikasjonsrådgiver - st. ref. (3533977235) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/02211-4

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

11.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kommunikasjonsrådgiver KF KOMM - st. ref. 3533977235

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Kommunikasjonsrådgiver - st. ref. (3533977235) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/00816-1

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

12.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anbud på øvingsprogrammet i Norges Bank

Dokumenttittel:

Konkurranse konsulenttjenester øvingsprogram - Kommentarer og spørsmål til tildelingsbeslutning og oppfølging av Norges Banks svar

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 17/00816-2

Dokumentdato:

25.08.2017

Journaldato:

12.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anbud på øvingsprogrammet i Norges Bank

Dokumenttittel:

Klage på Norges Banks konkurranse om konsulenttjenester på øvingsprogram

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 17/02220-1

Dokumentdato:

12.10.2017

Journaldato:

12.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)

Sak:

Høring - Revidert standard for begrepsbeskrivelser

Dokumenttittel:

Høring - Revidert standard for begrepsbeskrivelser sendt fra Direktoratet for forvaltning og IKT

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02221-1

Dokumentdato:

30.09.2017

Journaldato:

13.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02223-1

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

13.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02224-1

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

13.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02225-1

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

13.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02226-1

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

13.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02227-1

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

13.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02228-1

Dokumentdato:

07.10.2017

Journaldato:

13.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02230-1

Dokumentdato:

06.09.2017

Journaldato:

13.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02072-3

Dokumentdato:

12.10.2017

Journaldato:

13.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/00227-5

Dokumentdato:

11.10.2017

Journaldato:

13.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/03835-6

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

13.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Senior course nr. 128 ved NATO Defense College

Dokumenttittel:

Invitasjon til seniorkurs nr.132 ved NATO Defense College

Saksansvarlig:

KF SIB Operativ sikkerhet

Saksbehandler:

KF Sikkerhet og beredskap (SIB)


Dokumentnummer 17/01890-4

Dokumentdato:

13.10.2017

Journaldato:

13.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Håkon Kvissel Ohren

Sak:

Forespørsel om innsyn i Hermod Skånlands arkiv

Dokumenttittel:

Sentralbanksjef Skånlands arkiv - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning