Offentlig journal 02.10.2017 - 08.10.2017

Dokumentnummer 14/02261-1

Dokumentdato:

01.07.2014

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

Opplysninger om styringsorganer - internasjonale kontakter

Dokumenttittel:

BIS - Oppdatering styringsorganer mv

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/00051-1

Dokumentdato:

06.04.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale om research- konsulent- og benchmarkingtjenester 2017 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale om research- konsulent- og benchmarkingtjenester 2017

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01203-2

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01403-1

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Endringsmelding: Flytting av basisdrift

Dokumenttittel:

Svar på endringsmelding: Flytting av basisdrift

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01463-2

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01484-2

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01476-2

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01488-2

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01483-2

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01488-6

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/04208-23

Dokumentdato:

28.08.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Nordea - Initiation of 4-month period until joint decision

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00048-3

Dokumentdato:

31.08.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Elektrotavler

Dokumenttittel:

Tilbud - Anskaffelse - Elektrotavler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01568-4

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop på rammeavtale Sikkerhetsadministrasjon og styring, Akilles Konseptfase

Dokumenttittel:

Bekreftelse mottak av tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ekstern

Saksbehandler:

MB IKT Ekstern


Dokumentnummer 17/01568-5

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop på rammeavtale Sikkerhetsadministrasjon og styring, Akilles Konseptfase

Dokumenttittel:

Bekreftelse mottak av tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ekstern

Saksbehandler:

MB IKT Ekstern


Dokumentnummer 17/01568-6

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop på rammeavtale Sikkerhetsadministrasjon og styring, Akilles Konseptfase

Dokumenttittel:

Bekreftelse ikke mottatt tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ekstern

Saksbehandler:

MB IKT Ekstern


Dokumentnummer 16/03263-8

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding - Flytting av driftsrelaterte oppgaver

Dokumenttittel:

Svar til Bits

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01151-16

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-17

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-18

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-19

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-20

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01355-30

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oleg Leyderman

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Motifs on the new Norwegian 200-krone note

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/04208-24

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Nordea - First Draft Resolution Plan and MREL 2017-09-22

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02002-2

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/04208-25

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Swedbank - First Draft Resolution Plan and MREL 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01777-4

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01908-3

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01955-4

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02055-3

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170927 Auksjon av NGB 02/2027 - utv. 5

Dokumenttittel:

Kryptert: Anbudsinnbydelser

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/04451-27

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB - CCyB Notification 2017 Q3 - Conformation

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01464-5

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Van Reijen International Agencies Limited

Sak:

Forespørsel om kjøp av mynt

Dokumenttittel:

SV: Request about purchase low denomination coin

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01618-7

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Tor Christian Jevanord

Sak:

Samlingsforvaltning - Henvendelser fra eksterne 2017-2018

Dokumenttittel:

Gullvogn - Utstilling om gulltransporten på Romsdalshorn stasjon

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 14/03013-4

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01464-6

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Van Reijen International Agencies Limited

Sak:

Forespørsel om kjøp av mynt

Dokumenttittel:

SV: Request about purchase low denomination coin

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02130-14

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02046-2

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om innlevering til Norges Bank av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om innlevering til Norges Bank av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01978-3

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01881-3

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Skue Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skue Sparebank

Dokumenttittel:

Skue Sparebank - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01894-4

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01464-7

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Van Reijen International Agencies Limited

Sak:

Forespørsel om kjøp av mynt

Dokumenttittel:

Request about purchase low denomination coin

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02032-3

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-94

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01940-18

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-16

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-12

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-123

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-60

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02055-4

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170927 Auksjon av NGB 02/2027 - utv. 5

Dokumenttittel:

Utvidelse av statsobligasjon NST 479 - NO0010786288 - 5. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/01736-5

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

BNP Paribas Fortis SA/NV, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BNP Paribas, Norway Branch (tidligere BNP Paribas Fortis)

Dokumenttittel:

BNP - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01503-1

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet - råd motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2017

Dokumenttittel:

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 3. kvartal 2017

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 15/02640-70

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Filming av seddelproduksjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

RE: Filming av seddelproduksjon - ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/02640-71

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Filming av seddelproduksjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Filming av seddelproduksjon - ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00420-9

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Maintenance Agreement - Collateral Management System - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Appendix 3 - Maintenance Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01204-5

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00191-7

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02055-6

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170927 Auksjon av NGB 02/2027 - utv. 5

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 479 - 5. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02055-7

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank AB

Sak:

20170927 Auksjon av NGB 02/2027 - utv. 5

Dokumenttittel:

Førstehåndsmarkedet - NST479 27 Sep - Nordea

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02055-8

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170927 Auksjon av NGB 02/2027 - utv. 5

Dokumenttittel:

VS: Ordre og handler fra dagens utstedelsesauksjon 27-09-2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02055-9

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank, Oslo

Sak:

20170927 Auksjon av NGB 02/2027 - utv. 5

Dokumenttittel:

NST479 auksjon Danske Bank

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02055-10

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

20170927 Auksjon av NGB 02/2027 - utv. 5

Dokumenttittel:

Rapportering førstehåndsmarkedet - nst479, korreksjon

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02055-11

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170927 Auksjon av NGB 02/2027 - utv. 5

Dokumenttittel:

SV: Børsnotering NST 479 - 5. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01956-3

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/02742-10

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

BNP Paribas SA, Norway Branch

Sak:

Avtale om kontohold NBO - BNP Paribas SA Norway Branch - (old BNP Paribas Fortis SA/NV Norway Branch)

Dokumenttittel:

BNP Paribas SA Norway Branch - Kontaktskjema for NBO og SIL

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02055-12

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

20170927 Auksjon av NGB 02/2027 - utv. 5

Dokumenttittel:

Rapport omsetning primærhandel - Auksjon NST479 t/d 27.09.2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02110-1

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/02110-2

Dokumentdato:

18.08.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/02110-3

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forespørsel om kontohold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/02110-4

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om kontohold NBO - Avskjermet

Dokumenttittel:

Anmodning om åpning av konto - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/02113-1

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Nasdaq Clearing AB

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Nasdaq Clearing AB

Dokumenttittel:

Nasdaq Clearing AB - Anmodning om åpning, endring og avslutning av konto i Norges Bank - Pantsettelseserklæring - Firmaattest - ID

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

FST IBO ARK


Dokumentnummer 17/00146-39

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Jonas H. Straumsheim

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Penger til innspilling av tv-serie

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-40

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Jonas H. Straumsheim

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Penger til innspilling av tv-serie

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01568-7

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop på rammeavtale Sikkerhetsadministrasjon og styring, Akilles Konseptfase

Dokumenttittel:

Brev om forkastelse av tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ekstern

Saksbehandler:

MB IKT Ekstern


Dokumentnummer 17/01568-8

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop på rammeavtale Sikkerhetsadministrasjon og styring, Akilles Konseptfase

Dokumenttittel:

Brev om forkastelse av tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ekstern

Saksbehandler:

MB IKT Ekstern


Dokumentnummer 17/02119-1

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Sweden

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02119-2

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/03214-12

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Nordea Bank Norge ASA

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2017-

Dokumenttittel:

Henvendelse fra Nordea om data for volum i statspapirer

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/03824-16

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch

Dokumenttittel:

Utkast Ratingrapport fra Fitch for kommentarer

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/03824-17

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch

Dokumenttittel:

RE: Confidential: Notification of Fitch Rating Decision

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/01811-24

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Prisliste - Tjenester for staten - Kontohold for staten - SKK - Statsgjeldsforvaltningen - MOA

Dokumenttittel:

Avregning av priser og kostnader for kontoholdstjenester i 2016 - SKK

Saksansvarlig:

KF ØR Regnskap

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 14/01811-25

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Prisliste - Tjenester for staten - Kontohold for staten - SKK - Statsgjeldsforvaltningen - MOA

Dokumenttittel:

Kontohold for staten - Kostnader ved systemendring - Priser 2018 - SKK - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF ØR Regnskap

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 16/01781-3

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Hegra Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Hegra Sparebank

Dokumenttittel:

Hegra Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01151-21

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Spørsmål til tildelingsbeslutning - kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-22

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Mottatt spørsmål til tildelingsbeslutning - kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-23

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Redegjørelse for tildelingsbeslutning - kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02119-3

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02119-4

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02119-5

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02119-6

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02119-7

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02119-8

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01151-24

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Spørsmål til tildelingsbeslutning - kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-25

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Spørsmål tildelingsbeslutning - kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-26

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Svar på tilbakemelding - Tildelingsbeslutning - kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 15/02897-6

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00172-65

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

JP Morgan

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Confirmation - JPMorgan Investor Seminar during the IMF/WB 2017 Annual Meetings, Washington, DC

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/00291-3

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Næringslivets Sikkerhetsråd

Sak:

Næringslivets sikkerhetsråd 2017

Dokumenttittel:

Takk for støtten til Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen 2017 (Krisino)

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01171-3

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02060-3

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02132-1

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02133-1

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00230-29

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Valutatransaksjoner i oktober 2017

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/02134-1

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01521-1

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet PPR 173

Dokumenttittel:

Norges Banks styringsrente

Saksansvarlig:

PPO Politikk og Analyse

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 17/01146-3

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02137-1

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Sweden

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01894-5

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-95

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00445-42

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

SEB handelsstatistikk for September 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01957-2

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02138-1

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-96

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-124

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/03824-18

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Fitch Ratings

Sak:

Statsgjeld - Rating Fitch

Dokumenttittel:

Fitch Press Release Norway

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00172-66

Dokumentdato:

30.09.2017

Journaldato:

02.10.2017

Gradering:

U

U Til:

JP Morgan

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Reply - Confirmation - JPMorgan Investor Seminar during the IMF/WB 2017 Annual Meetings, Washington, DC

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 16/03214-13

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Századvég Economic Research Co.

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2017-

Dokumenttittel:

Henvendelse fra Századvég Economic Research Co

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01894-6

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02002-3

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01171-4

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00741-66

Dokumentdato:

01.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Tilbud Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/01978-4

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01978-5

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00741-67

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Tilbud Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-68

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Tilbud Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00445-43

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

NST-rapport for DNB September 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01805-2

Dokumentdato:

26.09.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Gartner Norge AS

Sak:

Minikonkurranse - Avrop på rammeavtale IKT sikkerhet, rådgivning og testing, Ceres Konsept- og Planleggingsfase

Dokumenttittel:

Oppdatert tilbud på bistand til Ceres Konsept og Planlegging, ref. 17/01805 - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ekstern

Saksbehandler:

MB IKT Ekstern


Dokumentnummer 17/01151-27

Dokumentdato:

01.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Overgang til ny leverandør - rekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00172-67

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

JP Morgan

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

RE: Confirmation - JPMorgan Investor Seminar during the IMF/WB 2017 Annual Meetings, Washington, DC

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/02144-1

Dokumentdato:

24.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02060-4

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02150-1

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Hovedorganisasjonen Virke

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-2

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-3

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-4

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-5

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Hovedorganisasjonen Virke

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-6

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-7

Dokumentdato:

04.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Loomis Norge AS

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02152-1

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-8

Dokumentdato:

04.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02153-1

Dokumentdato:

27.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02154-1

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-9

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-10

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-11

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00491-9

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2017

Dokumenttittel:

Update of documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02150-12

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

DNB Bank ASA

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-13

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-14

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Loomis Norge AS

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-15

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-16

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Hovedorganisasjonen Virke

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-17

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Loomis Norge AS

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-18

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02155-1

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Forslag om referansegruppe for kredittstatistikk

Dokumenttittel:

Operativ koordinering kredittstatistikk

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/02150-19

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Hovedorganisasjonen Virke

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-20

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Hovedorganisasjonen Virke

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-21

Dokumentdato:

01.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-22

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02156-1

Dokumentdato:

29.08.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver Interbankoppgjør MB Interbankoppgjør - st. ref. 3551148258

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01974-13

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-14

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00445-44

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

Omsetningsrapport september 2017 - Nordea

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/01664-25

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NOKAS Oslo

Sak:

NOKAS - transportør/vektere og biler - Sentralbankdepot Oslo - 13/01205

Dokumenttittel:

NOKAS - Innmeldingsskjema transportbil - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01170-1

Dokumentdato:

16.05.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

07 Media AS

Sak:

Rammeavtale med 07 Media AS

Dokumenttittel:

Rammeavtale vedr. setting og trykking av Norges Banks publikasjoner

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/00445-45

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank A/S

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

Danske Bank NST september 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/00536-12

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

03.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01491-3

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning - Altran

Dokumenttittel:

Rammeavtale for informasjonsforvaltning Norges Bank - Forlengelse

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/02037-4

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/02056-71

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - Opprettelse av oppgjørskonto i Norges Bank - Sivil klareringsmyndighet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02002-5

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/03714-6

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Verdipapirsentralen ASA

Sak:

Post Trade Seminarer 2015 - 2017

Dokumenttittel:

Post Trade Norway 27. sep. 2017 presentasjoner

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02049-29

Dokumentdato:

25.09.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leie av parkeringsplasser - Avskjermet

Dokumenttittel:

Prisendring - Bankplassens P-anlegg fra 01.01.2018

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/02159-1

Dokumentdato:

30.09.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02160-1

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02161-1

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02162-1

Dokumentdato:

29.09.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00428-9

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv AS

Sak:

Signerte protokoller til Finansdepartementet og Riksrevisjonen

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/02165-1

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv AS

Sak:

Representantskapet (REPR) - Protokoller 2016

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/02166-1

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Dagens Næringsliv AS

Sak:

Representantskapet (REPR) - Protokoller 2017

Dokumenttittel:

Innsynsbegjæring

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/02150-23

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Hovedorganisasjonen Virke

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02150-24

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Hovedorganisasjonen Virke

Sak:

Evaluering informasjonsopplegg våren 2017 - ny seddelserie

Dokumenttittel:

SV: Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00430-10

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Admincontrol

Sak:

Avtale - Kjøp og vedlikehold - Visma HRM

Dokumenttittel:

Visma blir ny eier av Admincontrol og styrker produktutviklingen videre

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/02151-3

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171009 Auksjon av NTB 09/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Statskasseveksel NST 40 - NO0010806060 - 1. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02151-4

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20171009 Auksjon av NTB 09/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Anbudsinnbydelse Veksel NST 40-1

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/02844-15

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Undersøkelse om ledige stillinger - SSB - Statistisk Sentralbyrå 10/00098

Dokumenttittel:

Vedtak om tvangsmulkt - Ledige stillinger 3. kvartal 2017

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 14/02370-7

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

04.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Statistisk Sentralbyrå - Sykefravær - Rapportering

Dokumenttittel:

Undersøkelse om Egenmeldt sykefravær 3. kvartal 2017, med rapporteringsfrist 7. august 2017

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01894-7

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00182-14

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/02058-7

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2017 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Oljedirektoratet og DNB Bank ASA - Statens Konsernkonto - SKK - signert av bank

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02171-1

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Ernst & Young ASKPMG ASTranscendent Group Norge AS

Sak:

Minikonkurranse rammeavtale GRC - Bistand til Personvernprosjektet

Dokumenttittel:

Minikonkurranse rammeavtale GRC Norges Bank

Saksansvarlig:

KF ØR Innkjøp

Saksbehandler:

KF ØR Innkjøp


Dokumentnummer 17/01456-5

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring av NOU 2017: 13 - Ny sentralbanklov - Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Dokumenttittel:

NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland - Skatterisiko- og kostnader ved en eventuell omorganisering av Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

NBIM Administrative


Dokumentnummer 17/02173-1

Dokumentdato:

31.08.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Kontrakt energioppfølgingssystem (EOS) - Avskjermet

Dokumenttittel:

EOS Avtale om løpende tjenestekjøp SSA-L

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 14/02058-8

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2017 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Havforskningsinstituttet og DNB Bank ASA - Statens Konsernkonto - SKK - signert av bank

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/00134-97

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-15

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-98

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02174-1

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skattedirektoratet

Sak:

Utlevering av opplysninger til forskningsformål - "Konsum, usikkerhet og husholdningenes finansielle beholdninger"

Dokumenttittel:

Svar på søknad om utlevering av opplysninger til forskningsformål

Saksansvarlig:

FST / PPO Modell

Saksbehandler:

FST / PPO Modell


Dokumentnummer 17/01402-2

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Standard Norge

Sak:

ISO/TC 59

Dokumenttittel:

Deltakelse i ISO/TC 59

Saksansvarlig:

KF Sikkerhet og beredskap (SIB)

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/02176-1

Dokumentdato:

03.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Sak:

Spekter - Medlemsservice på arbeidsgiverområdet

Dokumenttittel:

Medlemsservice på arbeidsgiverområdet

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01731-16

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Multiconsult

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

Prosjekt om sikkerhet i konstruksjoner - Valg av konsulenter

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01731-17

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Ove Arup & Partners Ltd

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

Project on structural security - Selection of consultants

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01731-18

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Forsvarsbygg

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

Prosjekt om sikkerhet i konstruksjoner - Valg av konsulenter

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01731-19

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Control Risks Group Ltd

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

Project on structural security - Selection of consultants

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/02177-1

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02375-28

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NOKAS Stavanger

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Oversendelsesbrev - Destruksjonsbilag - September 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00227-14

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)

Dokumenttittel:

Svar på tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF ØR Innkjøp

Saksbehandler:

KF ØR Innkjøp


Dokumentnummer 17/00172-68

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Narodowy Bank Polski

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitation to the 7th NBP Conference on the Future of the European Economy

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/00172-69

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Narodowy Bank Polski

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitation to the 7th NBP Conference on the Future of the European Economy

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/00129-4

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Kvartalsmøter FIN 2017

Dokumenttittel:

Statsgjeld - kvartalsmøte 10. oktober 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01355-31

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Jannicke Krogh

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Størrelsesforskjell på nye sedler?

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-32

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Jannicke Krogh

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Størrelsesforskjell på nye sedler?

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/01811-26

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

05.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Prisliste - Tjenester for staten - Kontohold for staten - SKK - Statsgjeldsforvaltningen - MOA

Dokumenttittel:

Kontohold for staten - Kostnader ved systemendring

Saksansvarlig:

KF ØR Regnskap

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/02119-9

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-16

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-17

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02168-1

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse (TA IT-drift) TA01 Arkitekt til IAM og skyløsninger

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse i minikonkurranse TA01 - rammeavtale for bistand innen teknologi, arkitektur og IT-drift - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02168-2

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse (TA IT-drift) TA01 Arkitekt til IAM og skyløsninger

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse i minikonkurranse TA01 - rammeavtale for bistand innen teknologi, arkitektur og IT-drift - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02168-3

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse (TA IT-drift) TA01 Arkitekt til IAM og skyløsninger

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse i minikonkurranse TA01 - rammeavtale for bistand innen teknologi, arkitektur og IT-drift - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/02168-4

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse (TA IT-drift) TA01 Arkitekt til IAM og skyløsninger

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse i minikonkurranse TA01 - rammeavtale for bistand innen teknologi, arkitektur og IT-drift - Avskjermet

Saksansvarlig:

MI IKT

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/00329-6

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

U

U Til:

Hugh Page Taylor

Sak:

Henvendelser fra publikum 2017 - KOMM

Dokumenttittel:

Historical data on wages and C.O.L. in Oslo 1942/1943

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/02180-1

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

Endringsmelding - Nytt driftsoppsett for NICS

Dokumenttittel:

Endringsmelding - nytt driftsoppsett for NICS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01974-18

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01660-6

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02181-1

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02182-1

Dokumentdato:

04.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02183-1

Dokumentdato:

28.09.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02184-1

Dokumentdato:

30.09.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02185-1

Dokumentdato:

02.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00129-5

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Kvartalsmøter FIN 2017

Dokumenttittel:

Statsgjeld - kvartalsmøte 10.10.2017 - dokumenter

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02186-1

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Forespørsel - møbler til pilot - smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-2

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Forespørsel - møbler til pilot - smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-3

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Forespørsel - møbler til pilot - smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02186-4

Dokumentdato:

05.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbler til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Bekreftet mottatt forespørsel - møbler til pilot - smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-1

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Forespørsel - møbelsnekkerarbeid til pilot - smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-2

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Forespørsel - møbelsnekkerarbeid til pilot - smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-3

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Forespørsel - møbelsnekkerarbeid til pilot - smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02187-4

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Møbelsnekkerarbeid til pilot - Smartere arbeidsplass

Dokumenttittel:

Forespørsel - møbelsnekkerarbeid til pilot - smartere arbeidsplass - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01974-19

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02188-1

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01903-15

Dokumentdato:

06.10.2017

Journaldato:

06.10.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi