Offentlig journal 18.09.2017 - 24.09.2017

Dokumentnummer 16/01073-3

Dokumentdato:

31.10.2016

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Oberthur - Oppfølging utvikling ny seddelserie NOK50VIII

Dokumenttittel:

Dokument sendt til Oberthur - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/01073-4

Dokumentdato:

06.12.2016

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Oberthur - Oppfølging utvikling ny seddelserie NOK50VIII

Dokumenttittel:

E-post til Oberthur - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00202-2

Dokumentdato:

20.01.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Reserve Bank of Malawi

Sak:

Specimen fra Malawi - 12/01322

Dokumenttittel:

Specimen of K2000 banknote - Kvittering for mottatte spesimen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00654-2

Dokumentdato:

13.03.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Saudi Arabian Monetary Agency

Sak:

Specimen fra Saudi Arabia

Dokumenttittel:

Specimen - 500, 100, 50, 10 og 5 Saudi Riyals - Kvittering for mottatte spesimen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01002-2

Dokumentdato:

28.04.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

National Bank of the Kyrgyz Republic

Sak:

Specimen fra Kyrgyz Republic / Kirgisistan - 06/00449

Dokumenttittel:

Specimen - 200 Som, 500 Som and 1000 Som on 1 January 2017 - 50 Som, 100 Som on 1 March 2017 - Kvittering for mottatte specimen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00936-2

Dokumentdato:

28.04.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Banco de Mexico

Sak:

Specimen fra Mexico - 05/00046

Dokumenttittel:

Specimen - 100 peso banknote, type F - Kvittering for mottatte specimen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00492-2

Dokumentdato:

26.02.2016

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

U Til:

National Bank of Georgia

Sak:

Specimen fra Georgia

Dokumenttittel:

Kvittering for mottatte spesimen - Georgia

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/03886-2

Dokumentdato:

28.10.2015

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Central Bank of the Gambia

Sak:

Specimen fra Gambia

Dokumenttittel:

Kvittering for mottatte spesimen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/02346-2

Dokumentdato:

05.06.2015

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Bank of Israel

Sak:

Specimen fra Israel - 08/00866

Dokumenttittel:

Kvittering for mottatte spesimen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/00805-4

Dokumentdato:

10.02.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

National Bank of Kazakhstan

Sak:

Specimen fra Republic of Kazakhstan - Kasakhstan - 06/02337

Dokumenttittel:

Kvittering for mottatte spesimen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00582-2

Dokumentdato:

26.02.2016

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Central Bank of Iraq

Sak:

Specimen fra Irak

Dokumenttittel:

Kvittering for mottatte spesimen

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/01089-3

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Swiss National Bank

Sak:

Specimen fra Sveits - Sak 11/01550

Dokumenttittel:

Issuance of the New 20-franc banknote - Ninth banknote series - (Specimen)

Saksansvarlig:

FST Kontante Betalingsmidler

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01601-6

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1437 Rådhusgata 10/12 - Rehabilitering - anskaffelse av utførende generalentreprenør

Dokumenttittel:

1437 Rådhusgata 10/12 Beslutning om tildeling tilbyder nr 1 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01601-7

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1437 Rådhusgata 10/12 - Rehabilitering - anskaffelse av utførende generalentreprenør

Dokumenttittel:

1437 Rådhusgata 10/12 Beslutning om tildeling tilbyder nr 2 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01601-8

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

1437 Rådhusgata 10/12 - Rehabilitering - anskaffelse av utførende generalentreprenør

Dokumenttittel:

1437 Rådhusgata 10/12 Beslutning om tildeling tilbyder nr 3 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01601-9

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1437 Rådhusgata 10/12 - Rehabilitering - anskaffelse av utførende generalentreprenør

Dokumenttittel:

1437 Rådhusgata 10/12 Beslutning om tildeling tilbyder nr 4 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01601-11

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1437 Rådhusgata 10/12 - Rehabilitering - anskaffelse av utførende generalentreprenør

Dokumenttittel:

1437 Rådhusgata 10/12 svar på krav om innsyn tilbyder nr 4 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01601-13

Dokumentdato:

30.05.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet Avskjermet

Sak:

1437 Rådhusgata 10/12 - Rehabilitering - anskaffelse av utførende generalentreprenør

Dokumenttittel:

1437 Rådhusgata 10/12 Tilbudsbefaringer, referat og spørsmål

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01617-1

Dokumentdato:

06.02.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Sparebanken HedmarkSparebank 1 Oslo-Akershus

Sak:

Bank 1 Oslo Akershus og Sparebanken Hedmark - Fusjon

Dokumenttittel:

Informasjon om sammenslåing av Bank 1 Oslo Akershus og Sparebanken Hedmark

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01360-5

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01568-1

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop på rammeavtale Sikkerhetsadministrasjon og styring, Akilles Konseptfase

Dokumenttittel:

Proposal 17/01568 Concept Study CSOC - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 17/01568-2

Dokumentdato:

04.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop på rammeavtale Sikkerhetsadministrasjon og styring, Akilles Konseptfase

Dokumenttittel:

Proposal Concept Study - Cyber Security Operations Center - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 17/01568-3

Dokumentdato:

04.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop på rammeavtale Sikkerhetsadministrasjon og styring, Akilles Konseptfase

Dokumenttittel:

RFP Concept Study - Cyber Security Operations Centre - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 14/02148-114

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Obligasjoner i Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/03204-25

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

LM Informasjonstjenester

Sak:

Avtale - Formidling av tidsskrifter og andre informasjonsressurser - LM Informasjonstjenester

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/00191-6

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01149-6

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting

Dokumenttittel:

Tildeling på minikonkurranse 1610 PL til IT-program

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 17/01306-7

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Danmarks NationalbankSedlabanki IslandsFinlands BankSveriges Riksbank

Sak:

Konferanse om cybersecurity 21. november i København arrangert av nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

RE: Information about the Nordic Cyber Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01306-8

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Konferanse om cybersecurity 21. november i København arrangert av nordiske sentralbanker

Dokumenttittel:

SV: Information about the Nordic Cyber Conference

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/00823-6

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Destruksjon stempler og mynt

Dokumenttittel:

Stempel til samling og destruksjon

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/02761-1

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Loomis Norge AS

Sak:

Navneliste kontrollbesøk depoter

Dokumenttittel:

Kundekontroller ved PKD driftet av Loomis

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/02761-2

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Navneliste kontrollbesøk depoter

Dokumenttittel:

Kundekontroller ved private kontantdepoter driftet av NOKAS

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/02761-3

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

U Til:

NOKAS OsloNokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Navneliste kontrollbesøk depoter

Dokumenttittel:

Kontroller ved sentralbankdepotene driftet av NOKAS

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01614-2

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01552-3

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01552-4

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-1

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-2

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-3

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-4

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-5

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01916-2

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/00939-53

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Endelig referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 20. juni 2017.

Saksansvarlig:

PPO Politikk og Analyse

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 17/00552-13

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Reserve Bank of Australia

Sak:

Henvendelser fra andre sentralbanker - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

RBA Survey - Banknotes and Counterfeiting in Norway - Norges Bank

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01916-4

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/02640-69

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Filming av seddelproduksjon - ny seddelserie

Dokumenttittel:

Filming av seddelproduksjon - ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01927-7

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-8

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-9

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-10

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01614-3

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01614-4

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01916-5

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

World Bank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01900-14

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01899-12

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01957-1

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01883-3

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

SpareBank 1 BV

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebank 1 BV

Dokumenttittel:

Sparebank 1 BV - Nye brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/01974-4

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01401-3

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

U Til:

FinansdepartementetFinanstilsynet

Sak:

Høring av forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Dokumenttittel:

Kopi av Norges Banks høringssvar 15.09.2017 om forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01614-5

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01614-6

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01554-18

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01805-1

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse - Avrop på rammeavtale IKT sikkerhet, rådgivning og testing, Ceres Konsept- og Planleggingsfase

Dokumenttittel:

Tilbud på bistand til Ceres Konsept og Planlegging, ref. 17/01805 - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ekstern

Saksbehandler:

MI IKT Ekstern


Dokumentnummer 17/01151-6

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Kontorrekvisita - forlenget vedståelsesfrist - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-7

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Kontorrekvisita - forlenget vedståelsesfrist - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-8

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Kontorrekvisita - forlenget vedståelsesfrist - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-9

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Kontorrekvisita - forlenget vedståelsesfrist - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-10

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Kontorrekvisita - forlenget vedståelsesfrist - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-11

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Kontorrekvisita - bekreftelse - forlenget vedståelsesfrist - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-12

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Kontorrekvisita - bekreftelse - forlenget vedståelsesfrist - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-13

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Kontorrekvisita - bekreftelse - forlenget vedståelsesfrist - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-14

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Kontorrekvisita - bekreftelse - forlenget vedståelsesfrist - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-15

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Kontorrekvisita - bekreftelse - forlenget vedståelsesfrist - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-1

Dokumentdato:

06.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Forespørsel kombidamper - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-2

Dokumentdato:

06.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Forespørsel kombidamper - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-3

Dokumentdato:

06.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Forespørsel kombidamper - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-4

Dokumentdato:

06.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Forespørsel kombidamper - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-5

Dokumentdato:

06.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud kombidamper - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-6

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud kombidamper - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-7

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud kombidamper - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-8

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud kombidamper - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-9

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Forespørsel frysebenk - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-10

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Forespørsel frysebenk - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-11

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Forespørsel frysebenk - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-12

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Forespørsel frysebenk - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-13

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud frysebenk - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-14

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud frysebenk - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-15

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud frysebenk - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-16

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbud frysebenk - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-17

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Bestilling kombidamper og frysebenk Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-18

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - kombidamper og frysebenk - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-19

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - kombidamper og frysebenk - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02045-20

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Kjøp av kombidamper og frysebenk - Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - kombidamper og frysebenk - Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 15/00032-18

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02046-1

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om innlevering til Norges Bank av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om innlevering til Norges Bank av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00230-25

Dokumentdato:

31.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Valutatransaksjoner i september 2017

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/00230-26

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Regionalt nettverk - Høyere produksjonsvekst

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/02047-1

Dokumentdato:

17.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om innlevering av ødelagte kontanter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om innlevering av ødelagte kontanter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02048-1

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02049-1

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02050-1

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02051-1

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02052-1

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01204-4

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/02237-5

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Lønnsregulering - Sentralbankledelsen - Sak 12/00029

Dokumenttittel:

Lønnsregulering 2017 - Egil Matsen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 14/02237-6

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Lønnsregulering - Sentralbankledelsen - Sak 12/00029

Dokumenttittel:

Lønnsregulering 2017 - Jon Nicolaisen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 14/02237-7

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Lønnsregulering - Sentralbankledelsen - Sak 12/00029

Dokumenttittel:

Lønnsregulering 2017 - Øystein Olsen

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 16/01736-3

Dokumentdato:

29.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

BNP Paribas

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - BNP Paribas , Norway Branch- (tidligere BNP Paribas Fortis)

Dokumenttittel:

BNP Paribas - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01803-3

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Landkreditt Bank AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Landkreditt Bank

Dokumenttittel:

Landkreditt Bank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02010-4

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170913 Auksjon av NTB 09/2018

Dokumenttittel:

VS: Ordre og handler fra dagens utstedelsesauksjon 18-09-2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/01149-7

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting

Dokumenttittel:

Oversendelse av tildelingsskjema for kontrakt

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01149-8

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting

Dokumenttittel:

Rammeavtale prosjektledelse og -bistand - IT-tjenester mellom Norges Bank og Holte Consulting AS

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01794-7

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - J.P. Morgan

Dokumenttittel:

J.P. Morgan - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02010-5

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

20170913 Auksjon av NTB 09/2018

Dokumenttittel:

Omsetning auksjon NST40 t/d 18.09.2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02010-6

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank, Oslo

Sak:

20170913 Auksjon av NTB 09/2018

Dokumenttittel:

NST40 auksjon Danske Bank

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/01149-9

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting

Dokumenttittel:

Rammeavtale prosjektledelse og -bistand - IT-tjenester mellom Norges Bank og Holte Consulting AS

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01149-10

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Holte Consulting AS

Sak:

Rammeavtale - Prosjektledelse og -bistand - Holte Consulting

Dokumenttittel:

Rammeavtale prosjektledelse og -bistand - IT-tjenester mellom Norges Bank og Holte Consulting AS

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MI IKT


Dokumentnummer 16/01722-3

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Aurskog Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Aurskog Sparebank

Dokumenttittel:

Aurskog Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01794-8

Dokumentdato:

18.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - J.P. Morgan

Dokumenttittel:

J. P. Morgan - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02010-7

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank Finland Plc

Sak:

20170913 Auksjon av NTB 09/2018

Dokumenttittel:

Omsetning førstehåndsmarkedet - NST40 18 september.xlsx

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/02010-8

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

20170913 Auksjon av NTB 09/2018

Dokumenttittel:

Omsetning førstehåndsmarkedet NST 40 18. sept

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/01794-9

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - J.P. Morgan

Dokumenttittel:

J. P. Morgan - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01794-10

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - J.P. Morgan

Dokumenttittel:

J. P. Morgan - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01794-11

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - J.P. Morgan

Dokumenttittel:

J.P. Morgan - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01794-12

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - J.P. Morgan

Dokumenttittel:

J.P. Morgan - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01700-31

Dokumentdato:

25.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Presentation - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/02010-9

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170913 Auksjon av NTB 09/2018

Dokumenttittel:

Kontroll av statskasseveksel NST 40 - NO0010806060

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/01794-13

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - J.P. Morgan

Dokumenttittel:

J.P. Morgan - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01700-32

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

London office project - Invitation to interview PM & CM - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-33

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

London office project - Invitation to interview PM & CM - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-34

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

London office project - Invitation to interview PM & CM - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-35

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

London office project - Invitation to interview PM & CM - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-36

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

18.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

London office project - Invitation to interview PM & CM - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 16/01824-4

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Nordea Bank AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Nordea

Dokumenttittel:

Nordea - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01845-7

Dokumentdato:

11.07.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken SEB - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 14/03204-26

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

LM Informasjonstjenester

Sak:

Avtale - Formidling av tidsskrifter og andre informasjonsressurser - LM Informasjonstjenester

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale - Bekreftelse

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01572-3

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

BIBSYS

Sak:

BIBSYS Brage - Avtale om bruk av BIBSYS Brage for Norges Bank

Dokumenttittel:

Informasjon om BIBSYS Brage

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 16/01745-2

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Citibank Europe plc, Norway Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Citibank

Dokumenttittel:

Citibank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01700-37

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

London Office Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-38

Dokumentdato:

28.07.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

London Office Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01966-5

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Økonom - Markedsoperasjoner og analyse - Norges Bank MB Markedsoperasjon- og analyseavdelingen - st. ref. 3525774749

Dokumenttittel:

Krav om innsyn - søkerliste

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01700-39

Dokumentdato:

28.07.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

London Office Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/00421-2

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

U Til:

DNB ASASkandinaviska Enskilda Banken ABNordea BankDanske Bank A/S

Sak:

Statsgjeld - møter med primærhandlere 2017

Dokumenttittel:

Dagsorden for høstens PH-møter

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01700-40

Dokumentdato:

21.07.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

London Office Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 14/02375-27

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

NOKAS Trondheim

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Skjema for rapportering av destruksjonsfeil og avvik i NOKAS - 28.08.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02056-1

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02057-1

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02058-1

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02059-1

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01901-11

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01554-19

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01554-20

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01554-21

Dokumentdato:

31.08.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01554-22

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-11

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-12

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-13

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-14

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02052-2

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01927-15

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01903-13

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01898-13

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01898-14

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01898-16

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01700-42

Dokumentdato:

20.07.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

London Office Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01902-12

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01900-15

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01900-16

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02060-1

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01567-20

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Questions - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-21

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Questions - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/01794-14

Dokumentdato:

29.08.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

J.P. Morgan Europe Limited, Oslo Branch

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - J.P. Morgan

Dokumenttittel:

J.P. Morgan - Ny bruker og slette bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01900-17

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-5

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-6

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-7

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-8

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-9

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-10

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01898-17

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01900-18

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01899-13

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01948-3

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Hedmark

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Østlandet (tidl. Hedmark)

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Østlandet - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01726-2

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Bank Norwegian AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Bank Norwegian AS

Dokumenttittel:

Bank Norwegian - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 14/01654-11

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NOKAS Tromsø

Sak:

Signaturfullmakter / Sentralbankdepoter / NOKAS - 13/01196

Dokumenttittel:

Signaturliste SBD Tromsø fra 16.08.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01554-23

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01901-12

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01916-6

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01916-7

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01916-8

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Udenrigsministeriet - Ministry of Foreign Affairs of Denmark

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01916-9

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Finland - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01948-4

Dokumentdato:

01.06.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Hedmark

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Østlandet (tidl. Hedmark)

Dokumenttittel:

Sparebanken Hedmark - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01916-10

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01916-11

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01916-12

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

19.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01554-24

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02061-1

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02061-2

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01940-17

Dokumentdato:

17.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-92

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-93

Dokumentdato:

17.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01614-7

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01903-14

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01902-13

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01014-2

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Bits AS

Sak:

Endring Vilkår for kontohold, pantsettelse og deltakelse i Norges Banks oppgjørssystem (NBO), samt endringer i avtaler med CCP'er - NBO - 2017

Dokumenttittel:

Varslede kontovilkår

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 16/00420-6

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Maintenance Agreement - Collateral Managemet System - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Appendix 4 - Maintenance Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 16/00420-7

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Maintenance Agreement - Collateral Managemet System - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale - Appendix 4 - Maintenance Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 16/02193-2

Dokumentdato:

31.08.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

SIX x-clear AG

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - SIX x-clear

Dokumenttittel:

SIX x-clear AG - Ny bruker og sletting av brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01967-2

Dokumentdato:

04.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - PPO PA - st. ref. 3544359611

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Norges Bank - Avdeling for pengepolitikk - st. ref. (3544359611) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Politikk og Analyse

Saksbehandler:

PPO Politikk og Analyse


Dokumentnummer 17/01967-3

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - PPO PA - st. ref. 3544359611

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement i Norges Bank - Avdeling for pengepolitikk - st. ref. (3544359611) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Politikk og Analyse

Saksbehandler:

PPO Politikk og Analyse


Dokumentnummer 17/01967-4

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - PPO PA - st. ref. 3544359611

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Norges Bank - Avdeling for pengepolitikk - st. ref. (3544359611) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Politikk og Analyse

Saksbehandler:

PPO Politikk og Analyse


Dokumentnummer 17/01967-5

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - PPO PA - st. ref. 3544359611

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Norges Bank - Avdeling for pengepolitikk - st. ref. (3544359611) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Politikk og Analyse

Saksbehandler:

PPO Politikk og Analyse


Dokumentnummer 17/01967-6

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - PPO PA - st. ref. 3544359611

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i Norges Bank - Avdeling for pengepolitikk - st. ref. (3544359611) - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Politikk og Analyse

Saksbehandler:

PPO Politikk og Analyse


Dokumentnummer 17/00491-7

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2017

Dokumenttittel:

Update of documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/00644-5

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Richard Farnes

Sak:

Henvendelser fra publikum - kontanter som tvungent betalingsmiddel

Dokumenttittel:

Vedr artikkel:"Upresist om kontanter" i DN fra 13.09.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/00644-6

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Richard Farnes

Sak:

Henvendelser fra publikum - kontanter som tvungent betalingsmiddel

Dokumenttittel:

Vedr artikkel:"Upresist om kontanter" i DN fra 13.09.2017 - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

FST Kontante Betalingsmidler


Dokumentnummer 17/02065-1

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Ragnhild Hutchison

Sak:

HMS III / Støtte til bidragsforskning / Prishistorisk database

Dokumenttittel:

1700-tallspriser

Saksansvarlig:

Direktør m/spesialoppgaver

Saksbehandler:

Direktør m/spesialoppgaver


Dokumentnummer 17/02065-2

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Ragnhild Hutchison

Sak:

HMS III / Støtte til bidragsforskning / Prishistorisk database

Dokumenttittel:

RE: Søknad om støtte til bidragsforskning / Norsk prishistorisk database

Saksansvarlig:

Direktør m/spesialoppgaver

Saksbehandler:

Direktør m/spesialoppgaver


Dokumentnummer 16/00830-2

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02066-1

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02067-1

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01513-2

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift)

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02068-1

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter (jf. Norges Banks forskrift) - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02069-1

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02070-1

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02071-1

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/00340-7

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00745-5

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01771-3

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01834-6

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Safe Deposit Bank of Norway AS

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Safe Deposit Bank of Norway

Dokumenttittel:

Safe Deposit Bank of Norway AS - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01974-11

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02072-1

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/00660-13

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

20.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

VPS overvåkingsmøter 2016 - 2017

Dokumenttittel:

Risikorapport VPS 2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/00032-19

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00741-61

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

SV: 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - befaring ons 20.9 kl 0900-1000

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-62

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

SV: Norges Bank: Anmodning om deltakelse på befaring onsdag 20.9 kl 09:00-10:00

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-63

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

SV: 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - befaring onsdag 20.9 kl 09:00-10:00

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-64

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

SV: 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - befaring onsdag 20.9 kl 09:00-10:00

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-65

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

SV: 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - befaring onsdag 20.9 kl 09:00-10:00

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/02078-1

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - 2 stk - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02080-1

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00420-8

Dokumentdato:

29.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Maintenance Agreement - Collateral Managemet System - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtale Appendix 3 - Maintenance Agreement - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01147-10

Dokumentdato:

04.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avsug makulat 1432 A5-116

Dokumenttittel:

Bekreftelse på forlenget vedståelsesfrist til 16.10.17 - Anskaffelse - avsug makulat 1432 A5-116 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/00491-8

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Vermeg Solutions Company

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2017

Dokumenttittel:

Contact information - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01567-22

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-23

Dokumentdato:

11.07.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-24

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-25

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-26

Dokumentdato:

18.07.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/02081-1

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01567-27

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-29

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-30

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-33

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Withdrawal - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-35

Dokumentdato:

30.08.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Clarification - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 15/00146-57

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

21.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

S002 Utvendig sikring - Offentlige myndigheter

Dokumenttittel:

Tillatelse til tiltak - Bankplassen

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01355-28

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oleg Leyderman

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Motifs on the new Norwegian 200-krone note

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-29

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Oleg Leyderman

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

SV: Motifs on the new Norwegian 200-krone note

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00861-1

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/GB-møte 21. september 2017 - General Board

Dokumenttittel:

Final annotated agenda - General Board-møte 21. september 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01614-8

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01916-13

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Udenrigsministeriet - Ministry of Foreign Affairs of Denmark

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01916-14

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/02192-4

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Swedbank Norge

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Swedbank

Dokumenttittel:

Swedbank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/02082-1

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-122

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01894-3

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02032-2

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01948-5

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Hedmark

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Østlandet (tidl. Hedmark)

Dokumenttittel:

Sparebanken Østlandet - Sletting av bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 16/01952-3

Dokumentdato:

09.05.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Sparebanken Sogn og Fjordane

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Sparebanken Sogn og Fjordane

Dokumenttittel:

Sparebanken Sogn og Fjordane- Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01695-109

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-110

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-111

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-112

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-113

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-114

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-115

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-116

Dokumentdato:

25.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-117

Dokumentdato:

25.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-118

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-119

Dokumentdato:

25.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-120

Dokumentdato:

25.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 14/02148-115

Dokumentdato:

22.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Innfasing av ny aksjeandel i referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland - Fastsetting av bestemmelser om innfasing

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/02083-1

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innsending av mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Innsending av mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02084-1

Dokumentdato:

20.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02085-1

Dokumentdato:

19.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01695-121

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-122

Dokumentdato:

25.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02086-1

Dokumentdato:

21.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01695-123

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-124

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-125

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Response to Request for Proposal (RFP) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02087-1

Dokumentdato:

18.09.2017

Journaldato:

22.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)