Offentlig journal 11.09.2017 - 17.09.2017

Dokumentnummer 17/00167-2

Dokumentdato:

28.02.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Finansmarkedsmeldingen 2016

Dokumenttittel:

Finansmarkedsmeldingen 2016 - Bidrag fra Norges Bank

Saksansvarlig:

Stab Taleskriving

Saksbehandler:

Stab Taleskriving


Dokumentnummer 14/01852-710

Dokumentdato:

10.03.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sweco Norge AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01401-2

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Barne- og likestillingsdepartementet

Sak:

Høring av forslag til forskrift om virksomhet etter gjeldsinformasjonsloven

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01902-4

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01902-5

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01902-6

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01902-7

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01902-8

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01902-9

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01902-10

Dokumentdato:

04.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-114

Dokumentdato:

31.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-115

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-90

Dokumentdato:

31.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/00939-51

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Møter mellom Finansdepartementet og Norges Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Utkast referat fra møtet mellom Norges Bank og Finansdepartementet 20.06.2017

Saksansvarlig:

PPO Politikk og Analyse

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 17/01958-2

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

VP Securities AS

Sak:

VP Securities

Dokumenttittel:

Bakgrunnsdokumentasjon til avtalt møte VP SECURITIES - Norges Bank 27 oktober kl 10.30

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01618-5

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke

Sak:

Samlingsforvaltning - Henvendelser fra eksterne 2017-2018

Dokumenttittel:

Kongemonogrammer

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01965-1

Dokumentdato:

17.01.2013

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Tøfte Kompressorservice AS

Sak:

Serviceavtale på trykkluftsystem - Tøfte Kompressorservice AS

Dokumenttittel:

Serviceavtale på trykkluftsystem mellom Norges Bank og Tøfte Kompressorservice AS

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01902-11

Dokumentdato:

06.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-1

Dokumentdato:

06.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01975-1

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/00418-7

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01437-5

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/03686-3

Dokumentdato:

23.06.2015

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

NICS Operatørkontor

Sak:

Informasjon fra NICS Operatørkontor

Dokumenttittel:

Endring i driftsmønsteret for NICS - Utvidelse av bruttovinduet for SWIFT

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01618-6

Dokumentdato:

02.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Randi Millman-Brown

Sak:

Samlingsforvaltning - Henvendelser fra eksterne 2017-2018

Dokumenttittel:

Bankansatt i Hammerfest 1941 - Forespørsel om Thor Jensen

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01556-7

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/03258-16

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2017

Dokumenttittel:

WPDM Survey on Liquidity Buffer Practices - Norway

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00172-62

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Narodowy Bank Polski

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitation for Governor Øystein Olsen to the 7th Annual NBP Conference CoFEE 2017, 20 October 2017 in Warsaw

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01978-2

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/00107-12

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansforbundet

Sak:

Hovedstyret oppnevninger mm

Dokumenttittel:

Oppnevning tillitsvalgt - Finansforbundet 01.01.2017 - 31.12.2018

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 14/01496-9

Dokumentdato:

30.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Politiets sikkerhetstjeneste

Sak:

Forebygging av terrorhandlinger / Kontaktgruppe - 05/01357

Dokumenttittel:

Agenda for møte i Kontaktgruppen for forebygging av terrorhandlinger 17.oktober 2017

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF Sikkerhet og beredskap (SIB)


Dokumentnummer 17/01995-1

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01996-1

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01997-1

Dokumentdato:

05.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02375-24

Dokumentdato:

04.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NOKAS Tromsø

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Oversendelsesbrev - Destruksjonsbilag - August 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02375-25

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

NOKAS Bergen

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Skjema for rapportering av destruksjonsfeil og avvik i NOKAS (C4)

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00741-46

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - konkurransegrunnlag - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-47

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - konkurransegrunnlag - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-48

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - konkurransegrunnlag - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-49

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - konkurransegrunnlag - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-50

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - konkurransegrunnlag - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/01688-2

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Anne M Stabell

Sak:

Forespørsel om lovligheten med bankomkostninger

Dokumenttittel:

Forespørsel om lovligheten med bankomkostninger

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 16/03176-2

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Bestilling 2018 Myntverket

Dokumenttittel:

Bestilling av mynt spesialkvalitet for 2018

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01702-44

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Snow (ITSM) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-45

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Snow (ITSM) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-46

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Snow (ITSM) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-47

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Snow (ITSM) Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-48

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Snow (ITSM) Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-49

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Notification of invitation to tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-50

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Notification of invitation to tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-51

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Notification of invitation to tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-52

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Notification of invitation to tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-53

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Notification of invitation to tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-54

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Notification of invitation to tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-56

Dokumentdato:

25.07.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Snow (ITSM) Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-57

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Snow (ITSM) Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-58

Dokumentdato:

13.07.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Snow (ITSM) Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-59

Dokumentdato:

13.07.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Snow (ITSM) Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-60

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

ITSM Tender RFQ - information missing - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-61

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

ITSM Tender RFQ - information missing - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-62

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

ITSM Tender RFQ - information missing - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-63

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

ITSM Tender RFQ - information missing - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-64

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

ITSM Tender RFQ - information missing - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01696-9

Dokumentdato:

25.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - EMS Tender

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - EMS Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01697-1

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - E-Procurement Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01697-2

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - E-Procurement Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01697-3

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - E-Procurement Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01697-4

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - E-Procurement Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01697-7

Dokumentdato:

18.07.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

Questions - E-Procurement Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01697-8

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

11.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

Questions - E-Procurement Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/00172-63

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Central Bank of Chile

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

XXI Annual Conference Central Bank of Chile (16 & 17 Nov, 2017)

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01966-4

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Morten Josefsen

Sak:

Økonom - Markedsoperasjoner og analyse - Norges Bank MB Markedsoperasjon- og analyseavdelingen - st. ref. 3525774749

Dokumenttittel:

Søkerliste - økonom - markedsoperasjoner og analyse (3525774749)

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MI Markedsoperasjoner og analyse


Dokumentnummer 17/02002-1

Dokumentdato:

06.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/02272-5

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Søknad om bankkonsesjon - Instant Prosjekt AS - Optin Bank ASA

Dokumenttittel:

Tillatelse til oppstart av virksomhet - Kopi av Finanstilsynets brev til Deloitte Advokatfirma AS

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/02003-1

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02004-1

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/04059-3

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

Rundskriv fra NSM

Dokumenttittel:

Rundskriv 04-2017 - Bruk av ansatt ved klareringsmyndighet som bisitter eller fullmektig

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01697-12

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - E-Procurement Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01697-13

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - E-Procurement Tender

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - E-Procurement Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/02008-1

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

IIA Norge

Sak:

Konsulentavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 17/01698-1

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Fix Network Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Fix Network Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01698-2

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Fix Network Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Fix Network Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01698-3

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Fix Network Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Fix Network Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01698-4

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Fix Network Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Fix Network Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02008-2

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

IIA Norge

Sak:

Konsulentavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 17/01698-5

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Fix Network Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Fix Network Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01698-6

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Fix Network Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Fix Network Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/02009-1

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

12.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak:

Høring - Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken

Dokumenttittel:

Høring - Ny forskrift om tilskudd til utleieboliger fra Husbanken

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00644-3

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Richard Farnes

Sak:

Henvendelser fra publikum - kontanter som tvungent betalingsmiddel

Dokumenttittel:

Kontantbetaling og artikkel i DN

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00644-4

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Richard Farnes

Sak:

Henvendelser fra publikum - kontanter som tvungent betalingsmiddel

Dokumenttittel:

Kontantbetaling og artikkel i DN

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02012-1

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02013-1

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02014-1

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02015-1

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02016-1

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02017-1

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02375-26

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NOKAS Stavanger

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Oversendelsesbrev - Destruksjonsbilag - August 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02018-1

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02021-1

Dokumentdato:

30.08.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01698-8

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Fix Network Tender

Dokumenttittel:

Questions - Fix Network Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01698-9

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Fix Network Tender

Dokumenttittel:

Questions - Fix Network Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01698-10

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Fix Network Tender

Dokumenttittel:

Questions - Fix Network Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01698-11

Dokumentdato:

04.08.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Fix Network Tender

Dokumenttittel:

Questions - Fix Network Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01698-12

Dokumentdato:

29.08.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Fix Network Tender

Dokumenttittel:

Questions - Fix Network Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 16/02389-16

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Draft Minutes of Service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/00491-6

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2017

Dokumenttittel:

Update of documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01698-14

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Fix Network Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 16/00682-14

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Kulturhistorisk museum - MyntkabinettetTromsø museum - UniversitetsmuseetVitenskapsmuseet - Seksjon for arkeologi og kulturhistorie

Sak:

Samlingsforvaltning - Mynter og myntsett til museene 2015-2020

Dokumenttittel:

Oversendelse av mynter 2016/2017 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02022-1

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Kristoffer Larsen

Sak:

Forespørsel om SEBRA-modellen

Dokumenttittel:

Svar vedrørende SEBRA-modellen

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01700-1

Dokumentdato:

27.07.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/02018-2

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01700-2

Dokumentdato:

27.07.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-3

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-4

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-5

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-6

Dokumentdato:

27.07.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-8

Dokumentdato:

27.07.2007

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-9

Dokumentdato:

19.07.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-10

Dokumentdato:

17.07.2017

Journaldato:

13.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/02021-2

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Søknad om innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00682-16

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Kulturhistorisk museum - Myntkabinettet

Sak:

Samlingsforvaltning - Mynter og myntsett til museene 2015-2020

Dokumenttittel:

Bekreftelse på mottak 2006/2017 - Fra Kulturhistorisk museum, Tromsø museum og NTNU

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/02024-1

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Ny sikkerhetslov

Dokumenttittel:

Oppfølging av ny sikkerhetslov - forskriftsarbeid og involvering av Finanstilsynet og Norges Bank

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF Sikkerhet og beredskap (SIB)


Dokumentnummer 17/01217-2

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Bravida Norge AS

Sak:

ORAS - Bravida - Informasjon

Dokumenttittel:

Garantist i samsvar med bestemmelsene i NS 8407 - Kontraktsforpliktelser totalunderentreprenør

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/00329-5

Dokumentdato:

31.08.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Hugh Page Taylor

Sak:

Henvendelser fra publikum 2017 - KOMM

Dokumenttittel:

Historical data on wages and C.O.L. in Oslo 1942/1943

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 14/02795-64

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Kontrollrapport av 06.07.17 fra NB

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-45

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Kristian Nordstrand

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Gjengivelse av seddelmønster - Undervisningsformål

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-46

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Kristian Nordstrand

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Gjengivelse av seddelmønster - Uundervisningsformål

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02026-1

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02027-1

Dokumentdato:

10.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02028-1

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02029-1

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02030-1

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01940-14

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01940-15

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01829-22

Dokumentdato:

07.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00741-51

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Spørsmål vedrørende anbud - Modernisering av datarom, Hub rom og kabling

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/02032-1

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00741-52

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Spørsmål vedrørende anbud - Modernisering av datarom, Hub rom og kabling

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-53

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Spørsmål vedrørende anbud - Modernisering av datarom, Hub rom og kabling

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/01940-16

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-117

Dokumentdato:

08.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00741-54

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Spørsmål vedrørende anbud - Modernisering av datarom, Hub rom og kabling

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-55

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Spørsmål vedrørende anbud - Modernisering av datarom, Hub rom og kabling

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/01916-3

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00741-56

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - befaring tir 12.9 kl 0900

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-57

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - befaring 12.9 kl 0900

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-58

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - befaring tir 12.9 kl 1200

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 16/01780-3

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

14.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Haugesund Sparebank

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Haugesund Sparebank

Dokumenttittel:

Haugesund Sparebank - Ny bruker NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

FST IBO OPS


Dokumentnummer 17/00741-59

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - befaring tir 12.9 kl 1200

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-60

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 21

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Norges Bank - Anmodning om deltakelse på befaring tirsdag 12.9 kl 1200

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/02010-1

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170913 Auksjon av NTB 09/2018

Dokumenttittel:

Kryptert - Anbudsinnbydelser

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01554-15

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sveriges Riksbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01554-16

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01554-17

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-118

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-119

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-120

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-91

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01620-7

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02010-2

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170913 Auksjon av NTB 09/2018

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 40

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01857-6

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02037-1

Dokumentdato:

12.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02037-2

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02037-3

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01927-6

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01552-5

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01898-12

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-2

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01974-3

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01903-12

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01900-12

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01900-13

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-59

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/03258-17

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2017

Dokumenttittel:

OECD WPDM Survey 2017 - Alternative approaches to sovereign borrowing - Norway

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00172-64

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

U

I Fra:

Statsministerens kontor

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitasjon til Stortingets høytidelige åpning 9.oktober 2017

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/00004-121

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/02039-1

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02040-1

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02041-1

Dokumentdato:

11.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03212-3

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/02042-1

Dokumentdato:

28.08.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/02043-1

Dokumentdato:

13.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01917-2

Dokumentdato:

15.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Olav Andreas Bø

Sak:

Avdelingsdirektør Markeder og IKT Norges Bank - st. ref. 3466070513

Dokumenttittel:

CV - Bøe

Saksansvarlig:

Sentralbankvirksomheten (SBV)

Saksbehandler:

Konsern- og fellesfunksjoner (KF)


Dokumentnummer 17/01700-11

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-12

Dokumentdato:

27.07.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-13

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Questions - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-14

Dokumentdato:

20.07.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Questions - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-15

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Questions - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-16

Dokumentdato:

27.07.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Questions - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-17

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Questions - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/02044-1

Dokumentdato:

14.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01700-22

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-23

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-24

Dokumentdato:

18.08.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-25

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-26

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-27

Dokumentdato:

01.09.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Presentation - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-28

Dokumentdato:

25.08.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Presentation - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-29

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Presentation - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01700-30

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

15.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - London Office Tender

Dokumenttittel:

Presentation - London Office Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM