Offentlig journal 28.08.2017 - 03.09.2017

Dokumentnummer 14/02148-36

Dokumentdato:

28.01.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Forslag til endringer i mandatet for SPU

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/03827-8

Dokumentdato:

27.01.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Rapport fra ekspertgruppen for Statens pensjonsfond utlands virkemiddelbruk og investeringer i kull- og petroleumsselskaper

Dokumenttittel:

Høringssvar SPU - forslag til endrede bestemmelse om nytt produktbasert kullkriterium i rammeverket for ansvarlig forvaltningsvirksomhet mv

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-38

Dokumentdato:

01.02.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Forventningsdokument menneskerettigheter

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-40

Dokumentdato:

08.02.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Investeringsmandat til leder av Norges Bank Investment Management

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-41

Dokumentdato:

08.02.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

NBIM Rapport om ansvarlig forvaltning 2015

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-42

Dokumentdato:

08.02.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Investeringsmandat til leder av Norges Bank Investment Management

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-48

Dokumentdato:

02.03.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Revidert prinsippdokument for ansvarlig forvaltning

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-49

Dokumentdato:

08.03.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Oversendelse av årsrapport 2015

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-53

Dokumentdato:

27.04.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Rapport om eiendom 2015

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-54

Dokumentdato:

27.04.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Oversendelse av rapport 1. kv. 2016

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-57

Dokumentdato:

24.06.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Investeringsmandat til leder av Norges Bank Investment Management

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-60

Dokumentdato:

06.07.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - oppdatering av styringsdokumenter

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-63

Dokumentdato:

16.03.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

SPU - Rapport om avkastning og risiko 2015

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-66

Dokumentdato:

10.10.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 15 tredje ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Endring i mandatet for SPU - Ny regulering av eiendomsinvesteringer

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-67

Dokumentdato:

27.10.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Oversendelse av rapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland tredje kvartal 2016

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-70

Dokumentdato:

01.12.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Aksjeandelen i referanseindeksen i Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-71

Dokumentdato:

08.12.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Mandat for forvaltningen

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-72

Dokumentdato:

07.12.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Aksjeandelen i referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland - diskusjonsnotater

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-74

Dokumentdato:

14.12.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Mandat for forvaltningen

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-75

Dokumentdato:

15.12.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - metode for beregning av forventet relativ volatilitet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-76

Dokumentdato:

19.12.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Retningslinjer for investeringer i statsobligasjoner

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-78

Dokumentdato:

20.12.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Investeringer i unotert infrastruktur i Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 16/00943-30

Dokumentdato:

30.11.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statens pensjonsfond utland referanseindeks

Dokumenttittel:

Endelig beløp med vedlegg

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM Investment Risk


Dokumentnummer 15/01238-72

Dokumentdato:

20.06.2016

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Etikkrådet Statens Pensjonsfond - Utland

Sak:

Forelegg fra Etikkrådet - Council on Ethics - for Statens pensjonsfond utland - 2015, 2016 og 2017

Dokumenttittel:

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-83

Dokumentdato:

30.01.2017

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Forventninger om åpenhet i internasjonal selskapsbeskatning

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-86

Dokumentdato:

09.02.2017

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Investeringer i statsobligasjoner

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-87

Dokumentdato:

15.02.2017

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Evaluering av strategiperioden 2014-2016

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-88

Dokumentdato:

06.03.2017

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Referanseindeksen for Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-89

Dokumentdato:

28.02.2017

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Strategiplan for forvaltning av Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-90

Dokumentdato:

27.02.2017

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Rapport om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-91

Dokumentdato:

03.03.2017

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Oversendelse ansvarlig forvaltning

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-92

Dokumentdato:

13.03.2017

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Utvidet informasjon om eiendomsinvesteringer 2016

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 15/01238-80

Dokumentdato:

15.03.2017

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Etikkrådet Statens Pensjonsfond - Utland

Sak:

Forelegg fra Etikkrådet - Council on Ethics - for Statens pensjonsfond utland - 2015, 2016 og 2017

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 15/01238-81

Dokumentdato:

05.04.2017

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Etikkrådet Statens Pensjonsfond - Utland

Sak:

Forelegg fra Etikkrådet - Council on Ethics - for Statens pensjonsfond utland - 2015, 2016 og 2017

Dokumenttittel:

Tilrådinger 20. desember fra Etikkrådet

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 15/01238-83

Dokumentdato:

07.04.2017

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Etikkrådet Statens Pensjonsfond - Utland

Sak:

Forelegg fra Etikkrådet - Council on Ethics - for Statens pensjonsfond utland - 2015, 2016 og 2017

Dokumenttittel:

Observasjon av selskap

Saksansvarlig:

NBIM CEO Office

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-94

Dokumentdato:

06.04.2017

Journaldato:

30.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - forventningsdokument om skatt og åpenhet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-95

Dokumentdato:

27.04.2017

Journaldato:

29.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Oversendelse av rapport for første kvartal 2017

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-108

Dokumentdato:

18.08.2017

Journaldato:

29.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Forslag til endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-109

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

29.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Mandatet for Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-110

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

29.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Oversendelse av rapport for 2. kv. 2017

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-111

Dokumentdato:

31.08.2017

Journaldato:

31.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Investeringer i statsobligasjoner i Statens pensjonsfond utland - Endringer i mandatet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-112

Dokumentdato:

31.08.2017

Journaldato:

31.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Mandatet for forvaltningen av Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/01696-1

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - EMS Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Request for Proposal (RFP) - Execution Management System (EMS) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01696-2

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - EMS Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Request for Proposal (RFP) - Execution Management System (EMS) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01696-3

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - EMS Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Request for Proposal (RFP) - Execution Management System (EMS) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01696-5

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - EMS Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Request for Proposal (RFP) - Execution Management System (EMS) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01696-6

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - EMS Tender

Dokumenttittel:

Questions - Execution Management System (EMS) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01696-7

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - EMS Tender

Dokumenttittel:

Questions - Execution Management System (EMS) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01696-8

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - EMS Tender

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Execution Management System (EMS) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-62

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Conflicts of interest - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-63

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Withdrawal from the RFP process - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-64

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-66

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-67

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-68

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-69

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-70

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01575-53

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Questions - Relocation Service Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01695-71

Dokumentdato:

10.07.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-72

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-73

Dokumentdato:

10.07.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-74

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-75

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-76

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-77

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-78

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Cloud Consultancy Tender - Tender Documentation - RFP - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-80

Dokumentdato:

26.07.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-81

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-82

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-83

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-84

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-85

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-86

Dokumentdato:

27.07.2017

Journaldato:

01.09.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Invitation to participate - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations