Offentlig journal 21.08.2017 - 27.08.2017

Dokumentnummer 14/01755-1

Dokumentdato:

14.05.2014

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Oppfølging leverandør pumper 2014 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bestilling oppfølging leverandør pumper - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/01737-4

Dokumentdato:

13.08.2014

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Oppfølging leverandør røranlegg 2014 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Driftsmøte VVS - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/01767-1

Dokumentdato:

26.08.2014

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Oppfølging leverandør snø og is 2014 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/01946-6

Dokumentdato:

27.02.2014

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Rørleggertjenester med materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rammeavtale opsjon - Forlengelse av rammeavtale

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/01756-1

Dokumentdato:

06.11.2014

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Oppfølging leverandør trykkluftsystem 2014 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale opsjon 1 år 2014

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/00006-1

Dokumentdato:

26.01.2015

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Oppfølging leverandør røranlegg 2015 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bestilling - Oppfølging leverandør røranlegg 2015 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/00250-1

Dokumentdato:

27.01.2015

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Oppfølging leverandør isolering 2015 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bestilling - Oppfølging leverandør isolering 2015 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/02180-2

Dokumentdato:

09.02.2015

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

GK Norge AS

Sak:

Oppfølging avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Serviceavtale - GK kjøl og frys 23 april 2014

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/02919-1

Dokumentdato:

16.07.2015

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Dagligvarer Venastul

Dokumenttittel:

Rammeavtale - Generelle matvarer Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 16/03229-1

Dokumentdato:

16.12.2016

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Anskaffelse - rørleggertjenester og materiell

Dokumenttittel:

Konkurransegrunnlag rørleggertjenester og tilhørende materiell

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 16/03229-2

Dokumentdato:

16.12.2016

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Anskaffelse - rørleggertjenester og materiell

Dokumenttittel:

Utlysning - Anskaffelse - rørleggertjenester og materiell

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/01946-8

Dokumentdato:

17.02.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Rørleggertjenester med materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - 1436 Pumper og utstyr for fortausvarme Rammeavtale - Rørleggertjenester med materiell - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/01946-9

Dokumentdato:

17.02.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Rørleggertjenester med materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Fancoiler utskifting Rammeavtale - Rørleggertjenester med materiell - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 14/01946-10

Dokumentdato:

17.02.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale - Rørleggertjenester med materiell - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avrop - Driftsoppgaver Rammeavtale - Rørleggertjenester med materiell - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01334-2

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Fearnley Advisors AS

Sak:

Hovedkontor - KF EIE - Henvendelser

Dokumenttittel:

Graving i gatene

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01336-2

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01032-2

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Utkast til regler tilsvarende EUs reviderte betalingsdirektiv

Dokumenttittel:

Høringsuttalelse - utkast til regler tilsvarende det reviderte betalingstjenestedirektivet (PSD2) i norsk rett

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01827-2

Dokumentdato:

18.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00428-7

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Signerte protokoller til Finansdepartementet og Riksrevisjonen

Dokumenttittel:

Protokoll fra hovedstyremøte 21. juni 2017

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/00428-8

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Riksrevisjonen

Sak:

Signerte protokoller til Finansdepartementet og Riksrevisjonen

Dokumenttittel:

Protokoll fra hovedstyremøte 21. juni 2017

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01662-4

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01072-4

Dokumentdato:

18.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope Ratings AG

Dokumenttittel:

Scope Ratings AG Kingdom of Norway Issuer Notification

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/02056-70

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

15/3895 Statens konsernkontoordning - Opprettelse av oppgjørskontoer i Norges Bank - Norsk Jernbanemuseum

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01662-5

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01570-3

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01570-4

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00491-4

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2017

Dokumenttittel:

Update of documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01750-4

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01750-5

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01555-3

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01570-5

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/03270-29

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Advokatfirmaet Hjort DA

Sak:

Juridiske avklaringer HR

Dokumenttittel:

Overføring av ansatte ved delvis virksomhetsoverdragelse - "Einar Engh"

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01811-6

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170821 Auksjon av NTB 12/2017 - utv. 3

Dokumenttittel:

VS: Ordre og handler fra dagens utstedelsesauksjon 21-08-2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01767-2

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Ragn Sells

Sak:

Avtale Avfallshåndtering - Ragn Sells

Dokumenttittel:

Tilleggspriser - Ragn Sells

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01811-7

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank A/S

Sak:

20170821 Auksjon av NTB 12/2017 - utv. 3

Dokumenttittel:

NST37 Auction Danske Bank

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01811-8

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

20170821 Auksjon av NTB 12/2017 - utv. 3

Dokumenttittel:

Rapport omsetning primærhandel - Auksjon NST37 t/d 21.08.2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01811-9

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

20170821 Auksjon av NTB 12/2017 - utv. 3

Dokumenttittel:

Rapportering førstehåndsmarkedet - NST37 auksjon SEB

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01811-10

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank AB

Sak:

20170821 Auksjon av NTB 12/2017 - utv. 3

Dokumenttittel:

Førstehåndsmarkedet - NST37 21/08 - Nordea

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01811-11

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170821 Auksjon av NTB 12/2017 - utv. 3

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 37 - 3. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/01393-7

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

21.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rammeavtale om research- konsulent- og benchmarkingtjenester - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01811-12

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170821 Auksjon av NTB 12/2017 - utv. 3

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 37 - 3. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/02955-11

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse for juli 2017 - tillegg

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01555-4

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01686-4

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01837-1

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Monobank ASA

Sak:

Monobank ASA - kvartalsrapport for 2. kvartal 2017

Dokumenttittel:

Feil om innskuddsgarantiordningen i Monobanks kvartalsrapport for 2. kvartal 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01194-3

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01838-1

Dokumentdato:

19.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ødelagte sedler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ødelagte sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01839-1

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01840-1

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01194-4

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01841-1

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01194-5

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01842-1

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om veksling av ødelagt seddel - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om veksling av ødelagt seddel - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01563-46

Dokumentdato:

04.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-47

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01843-1

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Se Capital

Sak:

ICBC-besøk

Dokumenttittel:

Besøk fra ICBC - Topics with Prime Minister from ICBC

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 17/01563-48

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01843-2

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Se Capital

Sak:

ICBC-besøk

Dokumenttittel:

Besøk fra ICBC - Topics with Prime Minister from ICBC.msg

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 17/01563-49

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-50

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-51

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-52

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01516-23

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Informasjon om tildeling på minikonkurranse 1610 PL til IT-program - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-24

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Informasjon om tildeling på minikonkurranse 1610 PL til IT-program - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-25

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Informasjon om tildeling på minikonkurranse 1610 PL til IT-program - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-26

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Informasjon om tildeling på minikonkurranse 1610 PL til IT-program - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-27

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Tildeling på minikonkurranse 1610 PL til IT-program - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01719-3

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01563-53

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01719-4

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01563-54

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01721-3

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01721-4

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01720-3

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01720-4

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01718-3

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01718-4

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01563-55

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01575-46

Dokumentdato:

21.07.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Tender - Relocation Service - ESPD - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-47

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Tender - Relocation Service - ESPD - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-48

Dokumentdato:

19.07.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Tender - Relocation Service - ESPD - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-49

Dokumentdato:

17.07.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Tender - Relocation Service - ESPD - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-50

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Tender - Relocation Service - ESPD - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-51

Dokumentdato:

18.07.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Tender - Relocation Service - ESPD - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-52

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Tender - Relocation Service - ESPD - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01021-5

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01021-6

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01848-1

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01849-1

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01850-1

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

22.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01837-2

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Monobank ASA

Sak:

Monobank ASA - kvartalsrapport for 2. kvartal 2017

Dokumenttittel:

Monobanks kvartalsrapport for 2. kvartal 2017 er rettet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00906-10

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

Kjøp av Energioppfølgingssystem (EOS) til Norges Bank - tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00906-11

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

Kjøp av Energioppfølgingssystem (EOS) til Norges Bank - tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00906-12

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

Kjøp av Energioppfølgingssystem (EOS) til Norges Bank - tildelingsbeslutning - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00906-13

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

EOS: Avklaringsspørsmål IKT-krav - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00718-5

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00906-14

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

EOS: Avklaringsspørsmål IKT-krav - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00718-6

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00906-15

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

EOS: Avklaringsspørsmål IKT-krav - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/01336-3

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Dokumenttittel:

Takk for høringssvar - gjennomføring av forordning (EU) 2016/1011 om referanseverdier på finansområdet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01101-5

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01101-6

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00172-56

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Central Bank of Chile

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

XXI Conference Invitation - 16-17 November in Santiago

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01852-1

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01025-2

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Bud Fræna og Hustad Sparebank

Sak:

Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank - sammenslutning

Dokumenttittel:

Nesset Sparebank og Bud, Fræna og Hustad Sparebank - inngåelse av fusjonsavtale

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01853-1

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01853-2

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01854-1

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01855-1

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01856-1

Dokumentdato:

18.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for ødelagt seddel - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for ødelagt seddel - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01776-3

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01857-1

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01857-2

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01857-3

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01857-4

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01857-5

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01746-3

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01749-3

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01748-3

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01101-7

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01829-2

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01829-3

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01829-4

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01829-5

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF CoordinationMinistry of Finance - Sweden

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01829-6

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01829-7

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01772-3

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01829-8

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01829-9

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01829-10

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01747-3

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01775-3

Dokumentdato:

21.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00227-9

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)

Dokumenttittel:

Avklaringer KGV/KAV - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF ØR Innkjøp

Saksbehandler:

KF ØR Innkjøp


Dokumentnummer 17/01858-1

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

23.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak:

Høring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

Dokumenttittel:

Høring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/02691-7

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Halvårsrapporter - Finansdepartementet - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Statens kontoer i Norges Bank - Rapport for 1. halvår 2017

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01488-7

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01863-1

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Valutabilag - Søknad om innløsning av ødelagte sedler - Avskjermet

Dokumenttittel:

Valutabilag - Søknad om innløsning av ødelagte sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01554-3

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00147-9

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Handelsbanken

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende minnemynter

Dokumenttittel:

Spørsmål om minnemynter i sølv og innveksling

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00147-10

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Handelsbanken

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende minnemynter

Dokumenttittel:

Re: Spørsmål om minnemynter i sølv og innveksling

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-42

Dokumentdato:

18.08.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

SB Hilarion

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Re: Request - reproduction of Norwegian banknote and coin designs

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-43

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

U

U Til:

SB Hilarion

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

SV: Request - reproduction of Norwegian banknote and coin designs

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01036-5

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00491-5

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging Vermeg - IBO - 2017

Dokumenttittel:

Update of documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 16/02389-14

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

24.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Agenda service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01858-2

Dokumentdato:

24.08.2017

Journaldato:

25.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak:

Høring av EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner

Dokumenttittel:

EUs direktiv om tilgjengelighet av nettsider og mobilapplikasjoner - Høring

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01876-1

Dokumentdato:

18.08.2017

Journaldato:

25.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01877-1

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

25.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01878-1

Dokumentdato:

25.08.2017

Journaldato:

25.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01879-1

Dokumentdato:

20.08.2017

Journaldato:

25.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01880-1

Dokumentdato:

23.08.2017

Journaldato:

25.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01881-1

Dokumentdato:

22.08.2017

Journaldato:

25.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Innsending av mulig falsk NOK 100 seddel - Avskjermet

Dokumenttittel:

Innsending av mulig falsk NOK 100 seddel

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01883-1

Dokumentdato:

25.08.2017

Journaldato:

25.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS