Offentlig journal 14.08.2017 - 20.08.2017

Dokumentnummer 14/01636-7

Dokumentdato:

19.05.2014

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20140429 Auksjon av obligasjon

Dokumenttittel:

Oslo Børs resultat

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/03858-9

Dokumentdato:

07.06.2016

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Standard & Poor's

Sak:

Statsgjeld - Rating S&P

Dokumenttittel:

Statsgjeld-Publisering av ratingrapport på Norges Banks nettsider

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17-884-2

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Leadership Pipeline Institute

Sak:

Lederutvikling - Leadership Pipeline

Dokumenttittel:

Svar - Designmanual

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 17-884-3

Dokumentdato:

18.06.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Leadership Pipeline Institute

Sak:

Lederutvikling - Leadership Pipeline

Dokumenttittel:

Forslag til layout

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 17-885-1

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Academic Work Norway AS

Sak:

Rekruttering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Rekruttering av studenter - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 17/01572-2

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

BIBSYS

Sak:

BIBSYS Brage - Avtale om bruk av BIBSYS Brage for Norges Bank

Dokumenttittel:

Avtale om bruk av BIBSYS Brage for Norges Bank - Retur av signert avtale

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01807-1

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Julebord 2017

Dokumenttittel:

Tilbud arrangement 2017 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01807-3

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Julebord 2017

Dokumenttittel:

Tilbud arrangement 2017 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01807-4

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Julebord 2017

Dokumenttittel:

Tilbud arrangement 2017 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01807-5

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Julebord 2017

Dokumenttittel:

Tilbud arrangement 2017 - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01627-1

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Bank of Zambia

Sak:

Besøk fra Bank of Zambia Legal Services

Dokumenttittel:

Invitation for Bank of Zambia Legal Services to Norges Bank

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15-1357-1

Dokumentdato:

26.07.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Safe Deposit Bank of Norway AS

Sak:

Safe Deposit Bank - Avskjermet

Dokumenttittel:

Spørsmål om Euopabetaling og TARGET2

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01809-1

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finans Norge

Sak:

NOWA - Norwegian Overnight Weighted Average - ny avtale 2017

Dokumenttittel:

Avtale mellom Norges Bank og Finans Norge - signert 26062017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17-885-2

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Rekruttering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Tilbud - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 15/03928-15

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01661-4

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00552-8

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Henvendelser fra andre sentralbanker - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

New fee structure for the cash supply in Denmark - request to Norges Bank

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00552-9

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Henvendelser fra andre sentralbanker - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

RE: New fee structure for the cash supply in Denmark - request to Norges Bank

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01776-2

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01775-2

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01774-2

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01773-2

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01772-2

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01771-2

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00837-4

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Multiconsult

Sak:

Konsulentavtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Informasjon om ny juridisk struktur (vedlagt faktura)

Saksansvarlig:

Internrevisjonen

Saksbehandler:

Internrevisjonen


Dokumentnummer 17/01792-1

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01793-1

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01794-1

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01795-1

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01796-1

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03291-2

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Søknad om bankkonsesjon - BB Bank ASA

Dokumenttittel:

Tillatelse til oppstart av virksomhet - kopi av Finanstilsynets brev til BB Finans AS

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01797-1

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/02389-13

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Draft agenda service meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01575-26

Dokumentdato:

20.04.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

RFI response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-27

Dokumentdato:

04.04.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

RFI response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-28

Dokumentdato:

10.04.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

RFI response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-29

Dokumentdato:

16.03.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

RFI response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-30

Dokumentdato:

15.04.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

RFI response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-31

Dokumentdato:

09.03.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

RFI response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-33

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Withdrawal from the RFP process - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-34

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Relocation Service Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01797-2

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01563-20

Dokumentdato:

13.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-21

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-22

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-23

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 16/02388-15

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Draft minutes of service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01563-24

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-25

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01317-6

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01563-26

Dokumentdato:

13.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01777-3

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01660-4

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01660-5

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01563-27

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Questions - Security Consultancy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-28

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Questions - Security Consultancy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-29

Dokumentdato:

11.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Questions - Security Consultancy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-30

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Questions - Security Consultancy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-31

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Questions - Security Consultancy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-32

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Questions - Security Consultancy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-33

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Questions - Security Consultancy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-34

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Questions - Security Consultancy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-35

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Questions - Security Consultancy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01778-2

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01563-36

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

14.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Questions - Security Consultancy - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01627-2

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Bank of Zambia

Sak:

Besøk fra Bank of Zambia Legal Services

Dokumenttittel:

SV: Request to Visit Norges Bank

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/02955-10

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse for juli 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00230-24

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Valutatransaksjoner i august 2017

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/01563-38

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-39

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-40

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-41

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 16/01448-16

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01702-26

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Questions - Snow (ITSM) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01800-1

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00227-8

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)

Dokumenttittel:

Tilbud - KGV-system - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF ØR Innkjøp

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01801-1

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01651-2

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01702-27

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Tender - Snow (ITSM) - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-28

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Tender - Snow (ITSM) - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-29

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Tender - Snow (ITSM) - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-30

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Tender - Snow (ITSM) - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-31

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Tender - Snow (ITSM) - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-32

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Tender - Snow (ITSM) - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01802-1

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01803-1

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01014-1

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finans Norge

Sak:

Endring Vilkår for kontohold, pantsettelse og deltakelse i Norges Banks oppgjørssystem (NBO), samt endringer i avtaler med CCP'er - NBO - 2017

Dokumenttittel:

Høringsbrev - Vilkår for kontohold, pantsettelse og deltakelse i Norges Banks oppgjørssystem

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01804-1

Dokumentdato:

13.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01702-33

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Withdrawal - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/00573-2

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Kontrollbesøk Nokas Tromsø 06.02.2017

Dokumenttittel:

Rapport om faktiske funn 22.06.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01235-2

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Kontrollbesøk PKD NOKAS Bergen 23.05.2017

Dokumenttittel:

Rapport om faktiske funn 07.07.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00611-2

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Kontrollbesøk NOKAS Stavanger 08.02.2017

Dokumenttittel:

Rapport om faktiske funn 27.06.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00459-2

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Kontrollbesøk NOKAS Trondheim 7.2.2017

Dokumenttittel:

Rapport om faktiske funn 04.07.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01400-2

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Kontrollbesøk NOKAS Oslo 15.6.2017

Dokumenttittel:

Rapport om faktiske funn 26.05.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01505-2

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

PricewaterhouseCoopers AS (PwC)

Sak:

Kontrollbesøk NOKAS Bodø 29.06.2017

Dokumenttittel:

Rapport om faktiske funn 27.06.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01695-54

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-55

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01575-35

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

NBIM Relocation Services Tender - Qualification response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-36

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

15.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

NBIM Relocation Services Tender - Qualification response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 15/04208-21

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Emailing: Survey on public liquidity backstops Swedish banks NO - final Sweden

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04208-22

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

SV: Resolution colleges of Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank: Survey on public liquidity backstops - revised version

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01448-17

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/00028-5

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

United Against Nuclear Iran (UANI)

Sak:

Forespørsel om økonomiske sanksjoner mot Iran

Dokumenttittel:

Forespørsel om Bank Tejarat

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/00028-6

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

U

U Til:

United Against Nuclear Iran (UANI)

Sak:

Forespørsel om økonomiske sanksjoner mot Iran

Dokumenttittel:

Forespørsel om Bank Tejarat

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01812-1

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01813-1

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01586-50

Dokumentdato:

18.05.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Tender - IAM System - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01586-51

Dokumentdato:

11.05.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Tender - IAM System - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01586-52

Dokumentdato:

16.05.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Tender - IAM System - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01586-53

Dokumentdato:

15.05.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Tender - IAM System - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01586-54

Dokumentdato:

12.05.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Tender - IAM System - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01586-55

Dokumentdato:

10.05.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Tender - IAM System - Request for Qualifications (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 16/02388-16

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Minutes of service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01575-39

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Tender - Relocation Service - ESPD - Request for Qualification (RFQ) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-40

Dokumentdato:

28.07.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

NBIM Relocation Tender - Delay response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-41

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

NBIM Relocation Tender - Delay response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-42

Dokumentdato:

28.07.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

NBIM Relocation Tender - Delay response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01814-1

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

16.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/03214-9

Dokumentdato:

19.07.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Ministry of Finance - Finland

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2017-

Dokumenttittel:

Norwegian Debt Management Arrangements

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00552-10

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Reserve Bank of Australia

Sak:

Henvendelser fra andre sentralbanker - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

RE: RBA Survey - Banknotes and Counterfeiting in Norway - Norges Bank

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00552-11

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Reserve Bank of Australia

Sak:

Henvendelser fra andre sentralbanker - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: RBA Survey - Banknotes and Counterfeiting in Norway - Norges Bank

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00552-12

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Reserve Bank of Australia

Sak:

Henvendelser fra andre sentralbanker - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: RBA Survey - Banknotes and Counterfeiting in Norway - Norges Bank

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01816-1

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Oppnevning til Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Dokumenttittel:

Oppnevning til Finansdepartementets rådgivende utvalg for modell- og metodespørsmål

Saksansvarlig:

PPO Ledelse/Felles

Saksbehandler:

PPO Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01818-1

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01819-1

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Challenge to Invention B.V.

Sak:

Business proposals

Dokumenttittel:

Business proposals

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01811-3

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170821 Auksjon av NTB 12/2017 - utv. 3

Dokumenttittel:

Kryptert: Anbudsinnbydelser

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01784-2

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av skifteattest

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03214-10

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Ministry of Finance - Finland

Sak:

Statsgjeld - Eksterne henvendelser 2017-

Dokumenttittel:

Re: Norwegian Debt Management Arrangements

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01464-4

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Van Reijen International Agencies Limited

Sak:

Forespørsel om kjøp av mynt

Dokumenttittel:

Request about purchase low denomination coin - received company brochure

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01820-1

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01695-58

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-59

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-60

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01575-43

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Questions - Relocation Service Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-44

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Questions - Relocation Service Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01563-43

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-44

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01563-45

Dokumentdato:

14.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Request for Proposal (RFP) - Security Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Compliance and Control

Saksbehandler:

NBIM Compliance and Control


Dokumentnummer 17/01811-4

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170821 Auksjon av NTB 12/2017 - utv. 3

Dokumenttittel:

Utvidelse av statskasseveksel NST 37 - NO0010780984 - 3. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01567-17

Dokumentdato:

15.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Questions - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-19

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

17.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Withdrawal from the RFP process - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01516-18

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Tilbud på roller til 1610 PL - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-19

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

1610 PL - Tilbud - prosjektledelse fornying av systemporteføljen - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-20

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Tilbud 1610 Programleder og 2 prosjektledere til IT program - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-21

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Tilbud til minikonkurranse 1610 - Prosjekt- og programleder til IT-program - frist 08.08.17 kl 0900 - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-22

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Forespørsel fra Norges Bank - minikonkurranse 1610 - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01814-2

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01686-3

Dokumentdato:

18.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01823-1

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01824-1

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01825-1

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01826-1

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01750-3

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01827-1

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01662-3

Dokumentdato:

16.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01554-2

Dokumentdato:

18.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01829-1

Dokumentdato:

18.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Sweden

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01830-1

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

The Group of Thirty

Sak:

G30 - søknad om støtte

Dokumenttittel:

G30 - søknad om støtte Norges Bank Correspondence Packet.pdf

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01072-3

Dokumentdato:

17.08.2017

Journaldato:

18.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope Ratings AG

Dokumenttittel:

RE: Scope Ratings AG Kingdom of Norway Issuer Notification

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)