Offentlig journal 07.08.2017 - 13.08.2017

Dokumentnummer 14/02280-2

Dokumentdato:

05.04.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Sparebanken Hedmark

Sak:

Norges Banks utlånsundersøkelse - Nye deltakere

Dokumenttittel:

Deltakelse i Norges Banks utlånsundersøkelse

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/00948-1

Dokumentdato:

19.04.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Loomis Norge AS - Avdeling Kristiansand

Sak:

Kontrollbesøk Loomis Kristiansand 10.4.2017

Dokumenttittel:

Rapport Loomis Kristiansand 10.4.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/02932-3

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til ny verdipapirregisterlov (forordning om verdipapiroppgjør og verdipapirregistre) og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar - utfyllende regler til CSD-forordningen og øvre rammer for overtredelesesgebyr

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01439-2

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

U

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB IWG Expert Group on Macroprudential Stance

Dokumenttittel:

ESRB IWG Expert Group on Macroprudential Stance - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01444-1

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

U

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Tredjeland (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB 2017 Q2 Innmelding av Tredjeland

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 15/04451-23

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

U Til:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB Notifisering CCyB 2017 Q2

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 15/04451-25

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

Norges Bank har notifisert ESRB om motsyklisk kapitalbuffer-vedtaket 22. juni 2017 (t.o.)

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17-883-1

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse avrop anskaffelser - karriererådgivning juni 2017

Dokumenttittel:

SV: Avrop karriererådgivning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 17-883-2

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse avrop anskaffelser - karriererådgivning juni 2017

Dokumenttittel:

RE: Avrop karriererådgivning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR


Dokumentnummer 17/01507-2

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00766-1

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet PPR 172

Dokumenttittel:

Norges Banks styringsrente

Saksansvarlig:

PPO Politikk og Analyse

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 17/01544-1

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Brev til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017

Dokumenttittel:

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 17/01544-2

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Brev til Finansdepartementet med råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017

Dokumenttittel:

Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017 (engelsk versjon)

Saksansvarlig:

Finansiell stabilitet (FST)

Saksbehandler:

Finansiell stabilitet (FST)


Dokumentnummer 17/01538-4

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01528-2

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01555-2

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01570-2

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01147-9

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avsug makulat 1432 A5-116

Dokumenttittel:

Bekreftelse på forlenget vedståelsesfrist til 16.10.17 . Anskaffelse - Avsug makulat 1432 A5-116

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01571-4

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01551-4

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01571-5

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01571-6

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01571-7

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01571-8

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01571-9

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-16

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-17

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01590-2

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om saldo og urådighetserklæring - Avskjermet

Dokumenttittel:

Saldoforespørsel

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01590-3

Dokumentdato:

10.07.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om saldo og urådighetserklæring - Avskjermet

Dokumenttittel:

Saldoforespørsel

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01571-10

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-18

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01597-1

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/IWG-møte 12. juli 2017 (Budapest) - Instruments Working Group

Dokumenttittel:

IWG-møte 12. juli 2017 Agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01463-4

Dokumentdato:

10.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01540-19

Dokumentdato:

10.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-20

Dokumentdato:

10.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-21

Dokumentdato:

10.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-1

Dokumentdato:

10.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-2

Dokumentdato:

10.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/02665-2

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

U Til:

KF Entreprenør AS

Sak:

Rammeavtale - Leveranse av utstyr til perimetersikring - Avskjermet

Dokumenttittel:

S002 Norges Bank - Krav grunnet forsinket leveranse av statiske pullerter

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/02665-3

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

KF Entreprenør AS

Sak:

Rammeavtale - Leveranse av utstyr til perimetersikring - Avskjermet

Dokumenttittel:

SV: S002 Norges Bank - Krav grunnet forsinket leveranse av statiske pullerter

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/02665-4

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

U Til:

KF Entreprenør AS

Sak:

Rammeavtale - Leveranse av utstyr til perimetersikring - Avskjermet

Dokumenttittel:

RE: S002 Norges Bank - Krav grunnet forsinket leveranse av statiske pullerter

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/02665-5

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

KF Entreprenør AS

Sak:

Rammeavtale - Leveranse av utstyr til perimetersikring - Avskjermet

Dokumenttittel:

SV: S002 Norges Bank - Krav grunnet forsinket leveranse av statiske pullerter

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/02665-6

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Kluge Advokatfirma DA - Oslo

Sak:

Rammeavtale - Leveranse av utstyr til perimetersikring - Avskjermet

Dokumenttittel:

Fwd: SV: Møte med Kluge 29/6-17 - oppfølgingspunkter

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01601-10

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

1437 Rådhusgata 10/12 - Rehabilitering - anskaffelse av utførende generalentreprenør

Dokumenttittel:

1437 Rådhusgata 10/12 krav om innsyn tilbyder nr 4

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01601-12

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

1437 Rådhusgata 10/12 - Rehabilitering - anskaffelse av utførende generalentreprenør

Dokumenttittel:

1437 Rådhusgata 10/12 avståelse fra klagesak tilbyder nr 4

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01602-2

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01598-3

Dokumentdato:

11.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-4

Dokumentdato:

11.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-5

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-6

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-7

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-8

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-9

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-10

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-29

Dokumentdato:

11.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-22

Dokumentdato:

11.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-11

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00182-12

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00182-13

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-BalticIMFCoordination@riksbank.se

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-12

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-13

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01571-11

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/03496-27

Dokumentdato:

13.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01024-1

Dokumentdato:

16.04.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

SIA S.p.A

Sak:

SIA S.p.A. Maintenance agreement 2017

Dokumenttittel:

SIA S.p.A. Maintenance agreement 2017

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01598-14

Dokumentdato:

13.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-15

Dokumentdato:

13.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-16

Dokumentdato:

13.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-17

Dokumentdato:

13.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-18

Dokumentdato:

13.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01614-1

Dokumentdato:

13.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01481-2

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Toll- og avgiftsdirektoratet

Sak:

Valuta til trening av valutahunder i tolletaten

Dokumenttittel:

Valuta til trening av valutahunder i tolletaten

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00333-7

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldhøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldhøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/03198-1

Dokumentdato:

12.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Central Bank of Egypt

Sak:

Revisjonsforespørsel NBO 2017

Dokumenttittel:

Central Bank of Egypt - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 15/02733-5

Dokumentdato:

28.07.2016

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Bank 1 Oslo Akershus AS

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Bank 1 Oslo Akershus AS

Dokumenttittel:

Bank 1 Oslo Akershus AS - Anmodning om avslutning av konto i Norges Bank - Firmaattest - ID

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 15/00891-9

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01448-12

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01617-2

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Sparebanken Hedmark

Sak:

Bank 1 Oslo Akershus og Sparebanken Hedmark - Fusjon

Dokumenttittel:

Sparebank 1 Østlandet - endringer i kontoholdet i Norges Bank - (sammenslåing av Bank 1 Oslo Akershus og Sparebanken Hedmark)

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 14/02251-5

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01540-23

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01571-12

Dokumentdato:

17.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-19

Dokumentdato:

17.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-20

Dokumentdato:

17.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-21

Dokumentdato:

17.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-22

Dokumentdato:

17.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01054-15

Dokumentdato:

17.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-23

Dokumentdato:

17.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-24

Dokumentdato:

18.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-25

Dokumentdato:

18.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01618-1

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Randi Millman-Brown

Sak:

Samlingsforvaltning - Henvendelser fra eksterne 2017-2018

Dokumenttittel:

Korrespondanse vedr. Bankplassen 4

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01618-2

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Morten Opsahl

Sak:

Samlingsforvaltning - Henvendelser fra eksterne 2017-2018

Dokumenttittel:

Korrespondanse vedr. gammel tysk seddel

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00146-33

Dokumentdato:

17.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Christian Bull

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

7. utg. norske sedler i ramme

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-34

Dokumentdato:

20.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Christian Bull

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: 7. utg. norske sedler i ramme

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01540-24

Dokumentdato:

20.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01619-1

Dokumentdato:

21.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01619-2

Dokumentdato:

21.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-26

Dokumentdato:

21.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01619-3

Dokumentdato:

21.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01619-4

Dokumentdato:

21.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01571-13

Dokumentdato:

21.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-30

Dokumentdato:

22.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01619-5

Dokumentdato:

21.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00333-9

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldhøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldhøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01460-67

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01910-11

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/04208-19

Dokumentdato:

19.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

RE: Resolution colleges of Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank: Survey on public liquidity backstops - revised version

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/04208-20

Dokumentdato:

10.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

VS: Resolution colleges of Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank: Survey on public liquidity backstops - revised version

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/03852-8

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/03852-9

Dokumentdato:

25.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01484-3

Dokumentdato:

25.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01484-4

Dokumentdato:

25.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/02962-48

Dokumentdato:

18.07.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Protector IP Consultants AS

Sak:

Varemerkeregistrering - Logo - Sak 95/04723

Dokumenttittel:

RE. Avsluttende rapporter for 2 internasjonale varemerkeregistreringer Våre refs V6180IP00-TT

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 16/03258-7

Dokumentdato:

18.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2017

Dokumenttittel:

Survey on Liquidity Buffer Practices (Agenda Item 5c)

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/03258-8

Dokumentdato:

19.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2017

Dokumenttittel:

OECD Survey for Sovereign Borrowing Outlook - Norway

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/03258-9

Dokumentdato:

25.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2017

Dokumenttittel:

WPDM 2017- Revised Agenda

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/03258-10

Dokumentdato:

25.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2017

Dokumenttittel:

Survey: Alternative approaches to sovereign borrowing including ultra-long issuance (Agenda Item 4)

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01662-2

Dokumentdato:

26.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01661-2

Dokumentdato:

26.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01448-14

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01660-2

Dokumentdato:

26.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/02795-35

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

5 krone blanks / Audit rapport

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-36

Dokumentdato:

02.06.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

RE: Produksjonsregnskap 2016

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-37

Dokumentdato:

30.05.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

NB måling 1 krone 2015

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-38

Dokumentdato:

05.05.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

SV: Oppdatering 5 krone rondeller

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-39

Dokumentdato:

02.05.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

RE: Oppdatering 5 krone rondeller

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-40

Dokumentdato:

03.04.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Produksjonsregnskap 2016

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-41

Dokumentdato:

28.03.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

7 mynter til kontrollmåling

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-42

Dokumentdato:

21.03.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

5kr sirk 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-43

Dokumentdato:

02.03.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

SV: Leveranse 5 krone 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-44

Dokumentdato:

15.02.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

SV: Inngangskontroll

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-45

Dokumentdato:

08.02.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Priser 2017 / oppdatering av 20 krone 2017 fakturaer

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-46

Dokumentdato:

16.02.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

SV: Priser 2017 / oppdatering av 20 krone 2017 fakturaer

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-47

Dokumentdato:

27.01.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Det Norske MyntverketDet Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Spesifisering på faktura

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-48

Dokumentdato:

16.01.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Det Norske MyntverketDet Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Inngangskontroll 20-kronemynt 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-49

Dokumentdato:

16.01.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

SV: Inngangskontroll 20-kronemynt 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-50

Dokumentdato:

16.01.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Det Norske MyntverketDet Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Priser 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-51

Dokumentdato:

04.01.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Ordrebekreftelse 122651 / 20 krone 2018

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00823-5

Dokumentdato:

22.12.2016

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Destruksjon stempler og mynt

Dokumenttittel:

SV: Destruksjon av stempler

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-52

Dokumentdato:

08.11.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

SV: Proof 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-53

Dokumentdato:

23.09.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Oppdatert ordrebekreftelse 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-54

Dokumentdato:

11.08.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

KB/KSA 15/03701 / ordrebekreftelse 121459

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00822-3

Dokumentdato:

23.06.2016

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Kvalitets- og avleveringssertifikat / produksjonsregnskap

Dokumenttittel:

Revidert avleveringssertifikat med snittvekt

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-55

Dokumentdato:

03.06.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

SV: Oppmåling av preget mynt som har vært i sirkulasjon

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-56

Dokumentdato:

02.06.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Kryptert: SV: proof

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-57

Dokumentdato:

18.05.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Det Norske MyntverketDet Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Inngangskontroll 1-kronemynt 2016

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-58

Dokumentdato:

19.05.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

SV: Inngangskontroll 1-kronemynt 2016

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-59

Dokumentdato:

27.04.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Pakking av testruller

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-60

Dokumentdato:

27.04.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

SV: Tilleggsbestilling spesialkvaliteter 2016 - KB/Ksa 15/02934

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-61

Dokumentdato:

05.04.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Oppmåling av preget mynt som har vært i sirkulasjon

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02795-62

Dokumentdato:

27.03.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Rammeavtale for kjøp av norsk mynt - Det Norske Myntverket AS - 14/00874

Dokumenttittel:

Avleveringssertifikat 2015

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00825-5

Dokumentdato:

03.03.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Referater kvartalsmøter Myntverket 2015-2018

Dokumenttittel:

Referat kvartalsmøtet 3.3.16

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00825-7

Dokumentdato:

22.09.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Referater kvartalsmøter Myntverket 2015-2018

Dokumenttittel:

Referat kvartalsmøte 22.9.16

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00825-9

Dokumentdato:

30.03.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Referater kvartalsmøter Myntverket 2015-2018

Dokumenttittel:

Referat kvartalsmøte 30.3.17

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00825-10

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Det Norske Myntverket

Sak:

Referater kvartalsmøter Myntverket 2015-2018

Dokumenttittel:

Referat kvartalsmøte 4.7.17

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01552-2

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01598-27

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-31

Dokumentdato:

25.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01619-6

Dokumentdato:

28.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01682-1

Dokumentdato:

17.07.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/AWG - møte 19-20. juli 2017 - Analysis Working Group

Dokumenttittel:

AWG-møte 19. juli 2017 Agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01682-2

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB/AWG - møte 19-20. juli 2017 - Analysis Working Group

Dokumenttittel:

AWG/MPAG-møte 20. juli 2017 Agenda

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01694-1

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00886-2

Dokumentdato:

16.05.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endringer i forskrift om gebyr for tinglysing mv

Dokumenttittel:

Ingen høringssuttalelse fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00599-2

Dokumentdato:

09.03.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Sak:

Høring - Forslag til forskrift om elektronisk kommunikasjon ved tinglysing av salgspant og leasing av motorvogn

Dokumenttittel:

Ingen høringsuttalelse fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/02148-107

Dokumentdato:

27.07.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Investeringsmandatet til leder av Norges Bank Investment Management

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 16/03258-11

Dokumentdato:

26.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2017

Dokumenttittel:

OECD Survey on Primary markets developments

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/03258-12

Dokumentdato:

26.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

OECD

Sak:

Statsgjeld - OECD WPDM 2017

Dokumenttittel:

OECD Survey on Liquidity in secondary government bond markets

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00329-4

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Moke-Nkasu-Pierre Pierre

Sak:

Henvendelser fra publikum 2017 - KOMM

Dokumenttittel:

Opening of bank account

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/00445-33

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

RE: Rapportering av handler i annenhåndsmarkedet - mal for juli 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00445-34

Dokumentdato:

24.07.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

DNB Bank ASASkandinaviska Enskilda Banken ABNordea Bank Finland PlcDanske Bank, Oslo

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

Rapportering av handler i annenhåndsmarkedet - mal for juli 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00445-35

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

NST-rapport for DNB

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/03321-113

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN and Collaboration Services

Dokumenttittel:

Cover letter - MSA

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02955-8

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse for mai 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01724-1

Dokumentdato:

24.10.2016

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Norges Banks utlånsundersøkelse - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks utlånsundersøkelse 2016 Q3

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01724-2

Dokumentdato:

23.01.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Norges Banks utlånsundersøkelse - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks utlånsundersøkelse 2016 Q4

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01724-3

Dokumentdato:

27.04.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Norges Banks utlånsundersøkelse - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks utlånsundersøkelse 2017 Q1

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01724-4

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Norges Banks utlånsundersøkelse - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks utlånsundersøkelse 2017 Q2

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 16/01339-16

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College, Danske Bank

Dokumenttittel:

RE: Survey on access to central bank liquidity

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/00943-37

Dokumentdato:

02.06.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statens pensjonsfond utland referanseindeks

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Referanseindeks pr 31.05.2017

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM Investment Risk


Dokumentnummer 16/00943-38

Dokumentdato:

02.06.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statens pensjonsfond utland referanseindeks

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Referanseindeks pr 31.05.2017 - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM Investment Risk


Dokumentnummer 16/00943-39

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statens pensjonsfond utland referanseindeks

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Referanseindeks pr 30.06.2017

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM Investment Risk


Dokumentnummer 16/00943-40

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Statens pensjonsfond utland referanseindeks

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Referanseindeks pr 31.07.2017

Saksansvarlig:

NBIM Investment Risk

Saksbehandler:

NBIM Investment Risk


Dokumentnummer 17/01444-2

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Tredjeland (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB 2017 Q2 Confirmation

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 16/02955-9

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Likviditetsundersøkelsen - Oversendelse til Finanstilsynet

Dokumenttittel:

Norges Banks likviditetsundersøkelse for juni 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01554-1

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01188-2

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - Gjennomføring av PRIIPs-forordningen i norsk rett

Dokumenttittel:

Ingen høringsuttalelse fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01731-1

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

Consultancy Project: - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01731-2

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

Konsulentprosjekt: - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01731-3

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

Konsulentprosjekt: - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01731-4

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

Konsulentprosjekt: - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01731-5

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

U Til:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

Consultancy Project: - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/00445-36

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank, Oslo

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

Danske Bank NST juli 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01731-6

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

NDA - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01744-1

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Otovo AS

Sak:

FST MT Foretak - ekstern forespørsel om data

Dokumenttittel:

Netto gjeld / EBITDA

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01744-2

Dokumentdato:

04.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Otovo AS

Sak:

FST MT Foretak - ekstern forespørsel om data

Dokumenttittel:

RE: Netto gjeld / EBITDA

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01744-3

Dokumentdato:

04.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Otovo AS

Sak:

FST MT Foretak - ekstern forespørsel om data

Dokumenttittel:

RE: Netto gjeld / EBITDA

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01731-7

Dokumentdato:

04.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

NDA from - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01731-8

Dokumentdato:

04.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

Konsulentprosjekt: - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01494-3

Dokumentdato:

04.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Central Bank of Russian Federation

Sak:

Forespørsel fra Russlands sentralbank om Norges Banks kostnader knyttet til gjennomføring av kostnadsundersøkelser av ulike typer betalinger

Dokumenttittel:

Reply to TAA of 30.6.2017, Bank of Russia

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01575-14

Dokumentdato:

14.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-15

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/00172-53

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Eurasian Week Forum & Expo

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitation to the Eurasian Week

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01755-1

Dokumentdato:

04.08.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-35

Dokumentdato:

21.07.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Mario Pausackerl

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Specimen-banknotes of Norwegian krone

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-36

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Mario Pausackerl

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: Specimen-banknotes of Norwegian krone

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01575-16

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Questions - Relocation Service Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-17

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Questions - Relocation Service Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-18

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/00445-37

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

Omsetningsrapport juli 2017 - Nordea

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01731-9

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

Konsulentprosjekt: - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/00172-54

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Norsk-Tysk Handelskammer

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Forespørsel til Øystein Olsen - Deltakelse på Europakonferanse - 7. september 2017

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01575-19

Dokumentdato:

17.07.2017

Journaldato:

07.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Questions - Relocation Service Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01750-2

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01758-1

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Smartcom:tv AS

Sak:

Bistand Smartcom - video-/fotostudio

Dokumenttittel:

Kontrakt - Smartcom - rådgivning

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/00146-37

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

John F. Knutsen

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Omveksling av ugyldige sedler

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-38

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

U Til:

John F. Knutsen

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: Omveksling av ugyldige sedler

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01516-7

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

1610 PL - tilbud - prosjektledelse fornying av systemporteføljen - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-8

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Tilbud på roller til 1610 PL - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-10

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Tilbud 1610 Programleder og 2 prosjektledere til IT program - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-11

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Tilbud - Forespørsel fra Norges Bank - minikonkurranse 1610 - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-12

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

RE: 1610 PL - tilbud - prosjektledelse fornying av systemporteføljen - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-13

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

RE: Tilbud på roller til 1610 PL - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-14

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

RE: Tilbud til minikonkurranse 1610 - Prosjekt- og programleder til IT-program - frist 08.08.17 kl 0900 - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-15

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

RE: Tilbud 1610 Programleder og 2 prosjektledere til IT program - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-16

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

RE: Forespørsel fra Norges Bank - minikonkurranse 1610 - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01749-2

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00172-55

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Central Bank of Chile

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

XXI Annual Conference Central Bank of Chile (16 & 17 Nov, 2017)

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01761-1

Dokumentdato:

28.07.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Barclays Bank PLC

Sak:

RM Kontrakter

Dokumenttittel:

RM Kontrakt Barclays POINT

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/00891-10

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/00891-11

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01764-1

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01765-1

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01747-2

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/00538-11

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Norges Blindeforbund

Sak:

Ny seddelserie - Avskjermet

Dokumenttittel:

SV: Oppmerksomhet rundt de nye sedlene når de kommer til uka

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/03626-14

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Sverre Morken

Sak:

Avtaler og oppfølging - Avskjermet

Dokumenttittel:

SV: Fra Norges Bank

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01746-2

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01766-1

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Form for Exchange of withdrawn banknotes and coins - Avskjermet

Dokumenttittel:

Form for Exchange of withdrawn banknotes - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01128-9

Dokumentdato:

08.05.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Ulstein Group ASA

Sak:

Nor-Shipping 2017

Dokumenttittel:

SV: Seddelserie på Nor-Shipping

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01748-2

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01516-17

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Tilbud til minikonkurranse 1610 - Prosjekt- og programleder til IT-program - frist 08.08.17 kl 0900

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 16/03203-7

Dokumentdato:

15.03.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avfallshåndtering

Dokumenttittel:

Tilbud Avfallshåndtering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/04349-5

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/03203-8

Dokumentdato:

17.03.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avfallshåndtering

Dokumenttittel:

Tilbud avfallshåndtering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/04349-6

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/03203-9

Dokumentdato:

15.03.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avfallshåndtering

Dokumenttittel:

Tilbud Avfallshåndtering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01767-1

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Ragn-Sells

Sak:

Avtale Avfallshåndtering - Ragn Sells

Dokumenttittel:

Avtale Avfallshåndtering - Ragn Sells

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/00552-6

Dokumentdato:

10.07.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Reserve Bank of Australia

Sak:

Henvendelser fra andre sentralbanker - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

RBA Survey - Banknotes and Counterfeiting in Norway - Norges Bank

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00552-7

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Reserve Bank of Australia

Sak:

Henvendelser fra andre sentralbanker - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

SV: RBA Survey - Banknotes and Counterfeiting in Norway - Norges Bank

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/03717-3

Dokumentdato:

25.08.2016

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nasdaq Clearing Oslo

Sak:

Nasdaq Clearing Oslo NUF

Dokumenttittel:

Presentasjon fra Nasdaq Clearing Oslo NUF - Kontaktmøte 26 august 2016

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 15/03928-12

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01448-15

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

08.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/00891-12

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01768-1

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Sak:

CSOC - Sikker reise

Dokumenttittel:

Svar på henvendelse angående sikker reise

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 16/03290-2

Dokumentdato:

04.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skatteetaten

Sak:

Endringer i tollkredittordningen

Dokumenttittel:

Vedtak om nedsettelse av kredittgrense på konto for tollkreditt - kundeidentitet 937 884 117 / kontrollnummer 1723779

Saksansvarlig:

KF ØR Regnskap

Saksbehandler:

KF ØR Regnskap


Dokumentnummer 15/04349-7

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01771-1

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01772-1

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01773-1

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01774-1

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01775-1

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01776-1

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01777-1

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/03203-10

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Norsk Gjenvinning AS

Sak:

Anskaffelse - Avfallshåndtering

Dokumenttittel:

SV: Meddelelse

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF ØR Innkjøp


Dokumentnummer 17/01661-3

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01778-1

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01242-3

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

Planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram - Områderegulering for sentrums gater og byrom - Bilfritt byliv

Dokumenttittel:

Referat - Områderegulering for gater og byrom i sentrum - Møte med Norges Bank

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 15/03928-13

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/03928-14

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01113-2

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Kripos

Sak:

Anmeldelse med begjæring om etterforskning

Dokumenttittel:

Bekreftelse på anmeldt forhold

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01464-2

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Van Reijen International Agencies Limited

Sak:

Forespørsel om kjøp av mynt

Dokumenttittel:

Request about purchase low denomination coin

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/00618-5

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Renteobservasjoner statlige låneordninger - avtale med FIN

Dokumenttittel:

Avtale mellom Finansdepartementet og Norges Bank om rentefastsettelse for statlige låneordninger

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01743-2

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Orkdal Sparebank

Sak:

Meldal Sparebank og Orkdal Sparebank - Fusjon

Dokumenttittel:

Kopi av Finanstilsynets tillatelse til sammenslåing av Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01731-10

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 tredje ledd første punktum

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Konsulentoppdrag

Dokumenttittel:

Konsulentprosjekt: - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01738-2

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

09.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01372-2

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Nærings- og fiskeridepartementet

Sak:

Høring - Signering av Mauritius-konvensjonen om åpenhet

Dokumenttittel:

Ingen høringsuttalelse fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01517-2

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Olje- og energidepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endring av forskrift om elsertifikater

Dokumenttittel:

Ingen høringsuttalelse fra Norges Bank

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01464-3

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Van Reijen International Agencies Limited

Sak:

Forespørsel om kjøp av mynt

Dokumenttittel:

Request about purchase low denomination coin

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-39

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

I Fra:

Deadline Deddlain Martinsen

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Rekvisitter til videoinnspilling og godkjennelse

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-40

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

U Til:

Deadline Deddlain Martinsen

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

SV: Rekvisitter til videoinnspilling og godkjennelse

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02375-21

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NOKAS Stavanger

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Oversendelsesbrev - Destruksjonsbilag - Juli 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01782-1

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01783-1

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02375-22

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NOKAS Trondheim

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Oversendelsesbrev - Destruksjonsbilag - Juli 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02375-23

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NOKAS Tromsø

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Oversendelsesbrev - Destruksjonsbilag - Juli 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01784-1

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01785-1

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01786-1

Dokumentdato:

31.07.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01738-3

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-41

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

10.08.2017

Gradering:

U

U Til:

SB Hilarion

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Request - reproduction of Norwegian banknote and coin designs

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01660-3

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01788-1

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01317-4

Dokumentdato:

11.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01790-3

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse avrop anskaffelser - karriererådgivning juni 2017

Dokumenttittel:

Svar - Avrop karriererådgivning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01790-4

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse avrop anskaffelser - karriererådgivning juni 2017

Dokumenttittel:

Tildeling karriererådgivning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01790-5

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse avrop anskaffelser - karriererådgivning juni 2017

Dokumenttittel:

Tildeling karriererådgivning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01790-6

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse avrop anskaffelser - karriererådgivning juni 2017

Dokumenttittel:

Praktisk info - Karriererådgivning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01790-8

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse avrop anskaffelser - karriererådgivning juni 2017

Dokumenttittel:

Meddelelse om avslag, avrop karriererådgivning - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF HR

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01695-42

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-43

Dokumentdato:

26.07.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-44

Dokumentdato:

03.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-45

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-46

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-47

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Withdrawal from the RFP process - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-48

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Withdrawal from the RFP process - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-49

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-50

Dokumentdato:

02.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-51

Dokumentdato:

04.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01695-52

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Cloud Consultancy Tender

Dokumenttittel:

Questions - Cloud Consultancy Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-15

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-16

Dokumentdato:

07.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-17

Dokumentdato:

04.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-20

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Questions - Snow (ITSM) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-21

Dokumentdato:

08.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Questions - Snow (ITSM) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-22

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Questions - Snow (ITSM) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-23

Dokumentdato:

10.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Questions - Snow (ITSM) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-24

Dokumentdato:

13.07.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Questions - Snow (ITSM) Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01702-25

Dokumentdato:

09.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Snow (ITSM) Tender

Dokumenttittel:

Withdrawal from the RFP process - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Operations

Saksbehandler:

NBIM Operations


Dokumentnummer 17/01567-15

Dokumentdato:

01.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01575-20

Dokumentdato:

04.08.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Questions - Relocation Service Tender - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-22

Dokumentdato:

18.04.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

RFI response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-23

Dokumentdato:

29.03.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

RFI response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-24

Dokumentdato:

23.03.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

RFI response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM


Dokumentnummer 17/01575-25

Dokumentdato:

23.03.2017

Journaldato:

11.08.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

RFI response - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM