Offentlig journal 03.07.2017 - 09.07.2017

Dokumentnummer 16/00779-1

Dokumentdato:

17.03.2016

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Årsrapport 2015

Dokumenttittel:

Statsgjelden - årsrapport 2015

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/03266-3

Dokumentdato:

15.05.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Søknad om overføring av operatøransvaret for NICS

Dokumenttittel:

Varsel om vedtak - Søknad om overføring av operatøransvaret for NICS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/00428-4

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Signerte protokoller til Finansdepartementet og Riksrevisjonen

Dokumenttittel:

Protokoller 05.04.2017 - 26.04.2017 - 03.05.2017

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 14/02598-12

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Samarbeidsmøter mellom Norges Bank og Finanstilsynet - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Referat fra møte 14.6.2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02058-6

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Kontokoblingsskjema 2017 - Statens Konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Kontokobling mellom Politi og Lensmannsetaten og DNB Bank ASA - Statens Konsernkonto - SKK - signert av bank

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 14/01401-20

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Tieto Norway AS

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Bestillingsskjema for programvarelisenser eArkiv - Til signering

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/00610-1

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Retail Payment AS

Sak:

Bruk av kontanter - innhenting av data mv.

Dokumenttittel:

Re: Betalinger i Norge som oppgjør for kjøp ved salgssted

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/03263-6

Dokumentdato:

18.01.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

NICS - Endringsmelding - Flytting av driftsrelaterte oppgaver

Dokumenttittel:

Spørsmål om saksbehandling i Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/02221-12

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Avtale om kjøp av system for operasjonell risiko og compliance - Avskjermet

Dokumenttittel:

Konsulentbistand for H2 2017

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01401-21

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Tieto Norway AS

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 15/04208-18

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Riksgälden

Sak:

Resolution colleges for Swedish banking groups

Dokumenttittel:

Resolution colleges of Handelsbanken, Nordea, SEB and Swedbank: Survey on public liquidity backstops - revised version

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/01401-22

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Tieto Norway AS

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 16/00238-3

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

U Til:

DNB ASA

Sak:

US Tax Forms motparter

Dokumenttittel:

DNB US Tax Form W-8EXP juni17

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01432-1

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Loomis Norge AS - Avdeling Stavanger

Sak:

Kontrollbesøk Loomis Stavanger 20.06.2017

Dokumenttittel:

Rapport Loomis Stavanger 20.06.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01392-1

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB GB-møte 22. juni 2017 - General Board

Dokumenttittel:

Agenda - ESRB General Board-møte 22. juni 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01435-1

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

European Banking Authority - EBA

Sak:

European Banking Authority (EBA) - Board of Supervisors (BoS) møte 27-28. juni 2017

Dokumenttittel:

Agenda - EBA BoS-møte 27-28. juni 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/02772-9

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Jernbanepersonalets Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Jernbanepersonalets Sparebank

Dokumenttittel:

UTGÅR - Jernbanepersonalets Sparebank - Kontaktskjema for NBO

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 14/01880-8

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/00428-7

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/02130-13

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01204-3

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/02083-4

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01884-12

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01884-13

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00006-4

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01441-1

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01441-2

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/03263-7

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Endringsmelding - Flytting av driftsrelaterte oppgaver

Dokumenttittel:

NICS - Endringsmelding

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01442-1

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00008-7

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/01845-6

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

Brukeradministrasjon NBO - RTGS - Skandinaviska Enskilda Banken - SEB

Dokumenttittel:

Skandinaviska Enskilda Banken - Nye brukere NBO Online - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01425-3

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170626 Auksjon av NTB 06/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Statskasseveksel NST 39 - NO0010798275 - 1. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01425-4

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170626 Auksjon av NTB 06/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Kryptert: Anbudsinnbydelse Veksel NST 39-1

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00998-3

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Nets Norge Infrastruktur AS

Sak:

Mikrodata husholdningenes forbruk - vedtak Nets

Dokumenttittel:

Vedtak om rapportering av opplysninger om betalingstransaksjoner - testuttrekk

Saksansvarlig:

FST / PPO Modell

Saksbehandler:

FST / PPO Modell


Dokumentnummer 17/01439-1

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB IWG Expert Group on Macroprudential Stance

Dokumenttittel:

ESRB IWG - Call for interest in joining the Expert Grop on Macroprudential Stance

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 16/00026-2

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Sak:

Rentefastsettelse helseforetak - brev

Dokumenttittel:

170621 Helseforetak - faste renter

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01355-18

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Trine Strømme

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Vedr. nye sedler fra Norges Bank

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-19

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Trine Strømme

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

SV: Vedr. nye sedler fra Norges Bank

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/01073-7

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Oberthur Fiduciaire SAS

Sak:

Oberthur - Oppfølging utvikling ny seddelserie NOK50VIII

Dokumenttittel:

Epost til Oberthur - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00557-35

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finlands Bank

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

RE: PROJECT PLAN FOR THE ISSUE OF CROSS BORDER - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/01323-10

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Regeringskansliet

Sak:

Nordic Baltic Stability Group (NBSG)

Dokumenttittel:

NBSG: MoU draft 2, DL for comments August 22

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 14/01855-11

Dokumentdato:

01.05.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Altran Norge AS

Sak:

Rammeavtale vedrørende konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning - Altran Norge AS - 13/02423

Dokumenttittel:

Ny primærkontakt for Altran

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 14/01855-12

Dokumentdato:

11.05.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Altran Norge AS

Sak:

Rammeavtale vedrørende konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning - Altran Norge AS - 13/02423

Dokumenttittel:

Signert underleverandøravtale med Momentant AS

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/00428-6

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Signerte protokoller til Finansdepartementet og Riksrevisjonen

Dokumenttittel:

Protokoll for Norges Banks hovedstyre

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 14/02148-102

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Forslag til endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/01855-13

Dokumentdato:

16.05.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Altran Norge AS

Sak:

Rammeavtale vedrørende konsulenttjenester innen informasjonsforvaltning - Altran Norge AS - 13/02423

Dokumenttittel:

Bekreftelse på mottak av signert underleverandøravtale med Momentant AS

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 14/03664-2

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Snøhetta Design AS

Sak:

Oppfølging design ny seddelserie - Snøhetta Design AS

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 16/01091-5

Dokumentdato:

19.04.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB ATC/ASC Expert Group on Shadow Banking (JEGS)

Dokumenttittel:

Agenda - JEGS-møte 19. april 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01091-6

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB ATC/ASC Expert Group on Shadow Banking (JEGS)

Dokumenttittel:

Agenda - JEGS-møte 23. juni 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00764-4

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Multiconsult

Sak:

Nøkkeltall eiendomsdrift 2017 - Avskjermet

Dokumenttittel:

NfN - Nøkkeltallsrapport Næring 2017

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/00610-2

Dokumentdato:

24.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Retail Payment AS

Sak:

Bruk av kontanter - innhenting av data mv.

Dokumenttittel:

Re: Betalinger i Norge som oppgjør for kjøp ved salgssted

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-20

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Mikael Bergerud

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Nye sedler, plan for utgivelse

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-21

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Mikael Bergerud

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

SV: Nye sedler, plan for utgivelse

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01425-6

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170626 Auksjon av NTB 06/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

VS: Ordre og handler fra dagens utstedelsesauksjon 26-06-2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01425-7

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank Finland Plc

Sak:

20170626 Auksjon av NTB 06/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Førstehåndsomsetning NST39 - Nordea

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01425-8

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

20170626 Auksjon av NTB 06/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Rapportering førstehåndsmarkedet - nst39

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01425-9

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

20170626 Auksjon av NTB 06/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Rapport omsetning primærhandel - Auksjon NST39 t/d 26.06.2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01425-10

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank, Oslo

Sak:

20170626 Auksjon av NTB 06/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

NST39 auksjon Danske Bank

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/04451-24

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

European Systemic Risk Board - ESRB

Sak:

ESRB - Notifisering - Motsyklisk kapitalbuffer (CCyB)

Dokumenttittel:

ESRB - CCyB Notification 2017 Q2 - Confirmation

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01425-11

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170626 Auksjon av NTB 06/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 39 - 1. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01151-1

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-2

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-3

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01151-4

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 14/02150-59

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Toll- og avgiftsdirektoratetHelse- og omsorgsdepartementetMiljødirektoratetNorsk pasientskadeerstatningGIEK - Garantiinstituttet for eksportkredittLandbruksdirektoratetStatens pensjonskasseKonkurransetilsynetInnovasjon NorgePensjonstrygden for sjømennNorfundStatens sivilrettsforvaltningNorsk Tipping ASKlima- og miljødepartementetKunnskapsdepartementetKulturdepartementetNorges forskningsrådOlje- og energidepartementet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Rentebrev 2. halvår og 3. kvartal 2017 til foretakene - Statens konsernkonto - SKK

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 14/02150-60

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Avskjermet Avskjermet

Sak:

Rentefastsettelse - Statens konsernkonto - Kontolån - 06/02372 - 14/00146

Dokumenttittel:

Rentebrev 3. kvartal 2017 til - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/00966-5

Dokumentdato:

15.05.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00966-6

Dokumentdato:

15.05.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00966-7

Dokumentdato:

15.05.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00557-36

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

DK answers to the questionnaire - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00557-37

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

SV: PROJECT PLAN FOR THE ISSUE OF CROSS BORDER - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/02772-10

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Jernbanepersonalets Sparebank

Sak:

Avtale om kontohold NBO - Jernbanepersonalets Sparebank

Dokumenttittel:

Jernbanepersonalets Sparebank - Kontaktskjema for NBO

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01355-22

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Alice Mathiasen

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

SV: NOK 200, sikkerhetselementer

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01425-13

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170626 Auksjon av NTB 06/2018 - utv. 1

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 39 - 1. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00966-8

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Designmanual og konvoluttprøver - Trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00966-9

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - rammeavtale på trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00966-10

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - rammeavtale på trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00966-11

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - rammeavtale på trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00966-12

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale Trykkeritjenester og kopiering

Dokumenttittel:

Tilbakemelding tildelingsbeslutning - rammeavtale på trykkeritjenester og kopiering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 16/00618-4

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Renteobservasjoner statlige låneordninger - avtale med FIN

Dokumenttittel:

Revidert avtale om rentefastsettelse for statlige låneordninger

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 15/00830-2

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

GSN Global Signature Net AG

Sak:

Avtale om signatur fra SignatureNet

Dokumenttittel:

SignatureNet- Oppsigelse av avtale

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/00557-38

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Lietuvos Bankas (Bank of Litauen)Eesti PankSedlabanki IslandsFinlands BankFinlands BankLatvijas Banka (Bank of Latvia)Sveriges RiksbankDanmarks Nationalbank

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

RE: PROJECT PLAN FOR THE ISSUE OF CROSS BORDER - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00557-39

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

RE: PROJECT PLAN FOR THE ISSUE OF CROSS BORDER - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/03213-7

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

Statsgjeld - Oslo Børs 2017-

Dokumenttittel:

Matador (MFI) - tilbud om ny versjon tilpasset MIFiD II

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/02148-103

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Investeringsmandat til leder av Norges Bank Investment Management

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/00143-32

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Ulstein Group ASA

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Bruk av seddelmønster på lue - Ulstein

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-33

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Ulstein Group ASA

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

Bruk av seddelmønster på lue - Ulstein, tilleggsopplysninger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00143-34

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Ulstein Group ASA

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

SV: Bruk av seddelmønster på lue - Ulstein

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01128-8

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Ulstein Group ASA

Sak:

Nor-Shipping 2017

Dokumenttittel:

Bekreftelse sletting av bildefiler

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01452-5

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Assisterende direktør / leder for teknisk seksjon - KB MB ref. 3444302140

Dokumenttittel:

CV søknad - Assisterende direktør / leder for teknisk seksjon - KB MB ref. 3444302140

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01487-5

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Spesialrådgiver/Compliance officer (GRC) Norges Bank - st. ref. 3344101213

Dokumenttittel:

CV - Spesialrådgiver/Compliance officer (GRC) Norges Bank - st. ref. 3344101213

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01494-1

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Central Bank of Russian Federation

Sak:

Forespørsel fra Russlands sentralbank om Norges Banks kostnader knyttet til gjennomføring av kostnadsundersøkelser av ulike typer betalinger

Dokumenttittel:

Forespørselen fra Russlands sentralbank

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 14/01401-23

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale - Avskjermet

Dokumenttittel:

Avtaleforhold - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 14/02962-45

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Protector IP Consultants AS

Sak:

Varemerkeregistrering - Logo - Sak 95/04723

Dokumenttittel:

VS: Varemerkesøknader i Brazil for N NORGES BANK i sort/hvitt og i blått/sort - Vår ref.: V6180BR00 og V6181BR00

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 14/02962-46

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Protector IP Consultants AS

Sak:

Varemerkeregistrering - Logo - Sak 95/04723

Dokumenttittel:

RE: Varemerkesøknader i Brazil for N NORGES BANK i sort/hvitt og i blått/sort - Vår ref.: V6180BR00 og V6181BR00

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 14/02962-47

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Protector IP Consultants AS

Sak:

Varemerkeregistrering - Logo - Sak 95/04723

Dokumenttittel:

VS: Trademark Applications nº. 909.138.060 and 909.138.109 for N NORGES BANK (w&d) and ( w&d), in Int. Class 36, in the name of NORGES BANK (NO) in Brazil. Your Ref.: V6180BR00-TT and V6181BR00-TT.

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/00143-35

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Ulstein Group ASA

Sak:

Henvendelser - bruk av norsk seddel- og myntmønster

Dokumenttittel:

RE: Bruk av seddelmønster på lue - Ulstein

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01151-5

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Rammeavtale - kjøp av kontorrekvisita

Dokumenttittel:

Tilbud - Rammeavtale kontorrekvisita - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01505-1

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

U Til:

NOKAS Bodø

Sak:

Kontrollbesøk NOKAS Bodø 29.06.2017

Dokumenttittel:

Rapport NOKAS Bodø 29.06.2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/01460-65

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00557-40

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

RE: PROJECT PLAN FOR THE ISSUE OF CROSS BORDER - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01516-1

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse i minikonkurranse 1610 - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-2

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse i minikonkurranse 1610 - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-3

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse i minikonkurranse 1610 - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-4

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse i minikonkurranse 1610 - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-5

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse i minikonkurranse 1610 - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01516-6

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Minikonkurranse PL&PB 1610 PL til IT-program

Dokumenttittel:

Forespørsel om deltakelse i minikonkurranse 1610 - rammeavtale Prosjektledelse og -bistand - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/03625-36

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

The Metric System Design Studio

Sak:

Avtaler og oppfølging Metric Design - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/03664-3

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Snøhetta Design AS

Sak:

Oppfølging design ny seddelserie - Snøhetta Design AS

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/03626-13

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtaler og oppfølging - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00557-41

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Sveriges Riksbank

Sak:

Nordic-Baltic MoU (cross-border establishments)

Dokumenttittel:

SV: PROJECT PLAN FOR THE ISSUE OF CROSS BORDER - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 15/02797-4

Dokumentdato:

02.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

SIA S.p.A. - Avskjermet

Dokumenttittel:

SIA S.p.A. - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01519-1

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01523-1

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01451-7

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Bank for International Settlements (BIS)

Sak:

Annual General Meeting of the BIS (Bank for International Settlements) (AGM) - Dividend

Dokumenttittel:

BIS 87th AGM - dividend

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00230-23

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

03.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Valutatransaksjoner i juli 2017

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/00225-2

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

BIBSYS

Sak:

Vurdere deltagelse i Brage-konsortiet - åpent institusjonsarkiv

Dokumenttittel:

Svar - Informasjon om BIBSYS Brage

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/00906-7

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

Tilbud kjøp av Energioppfølgingssystem (EOS) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00906-8

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

Tilbud kjøp av Energioppfølgingssystem (EOS) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00906-9

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

Tilbud kjøp av Energioppfølgingssystem (EOS) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/01502-4

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Direktør - PPO Pengepolitikk og analyse - st. ref. 3474514304

Dokumenttittel:

CV 1

Saksansvarlig:

Pengepolitikk (PPO)

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01072-2

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Scope Ratings AG

Sak:

Statsgjeld - Rating Scope Ratings AG

Dokumenttittel:

Sovereign ratings for Norway

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/01448-6

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01528-1

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01463-3

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01529-1

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01530-1

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Følgeskjema for bankenes innlevering av sedler som kan stamme fra straffbare handlinger - Avskjermet

Dokumenttittel:

Følgeskjema for bankenes innlevering av sedler som kan stamme fra straffbare handlinger - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01531-1

Dokumentdato:

02.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01532-1

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01533-1

Dokumentdato:

02.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/01852-636

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-637

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-638

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-639

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

IBM Services AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-640

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-641

Dokumentdato:

30.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-642

Dokumentdato:

18.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-643

Dokumentdato:

18.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-644

Dokumentdato:

18.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-645

Dokumentdato:

30.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01537-1

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01538-1

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01539-1

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01540-1

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01541-1

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01542-1

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01543-1

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01545-1

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02663-7

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statens Konsernkonto - SKK - Finansdepartementet - Kapitaliserte renter

Dokumenttittel:

2017-06-30 Finansdepartementet - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01546-1

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om innlevering av sedler som er farget ved uhell under pakking eller transport - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01538-2

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01514-2

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170705 Auksjon av NGB 05/2019 - utv. 26

Dokumenttittel:

NST 473 - NO0010429913 - 26. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01538-3

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01852-646

Dokumentdato:

29.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

IBM Services AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-647

Dokumentdato:

29.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-648

Dokumentdato:

17.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

IBM Services AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-649

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-650

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-651

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-652

Dokumentdato:

22.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-653

Dokumentdato:

22.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-654

Dokumentdato:

22.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-655

Dokumentdato:

18.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-656

Dokumentdato:

10.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-657

Dokumentdato:

18.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-658

Dokumentdato:

16.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-659

Dokumentdato:

14.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-660

Dokumentdato:

09.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-661

Dokumentdato:

15.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-662

Dokumentdato:

15.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

IBM Services AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-663

Dokumentdato:

10.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-664

Dokumentdato:

08.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-665

Dokumentdato:

05.04.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-666

Dokumentdato:

05.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-667

Dokumentdato:

05.04.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

IBM Services AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-668

Dokumentdato:

04.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-669

Dokumentdato:

27.04.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-670

Dokumentdato:

18.04.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01495-7

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Økonom FST Bankanalyse - st. ref. 3444439374

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 14/01852-671

Dokumentdato:

05.04.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

IBM Services AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-672

Dokumentdato:

31.03.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-673

Dokumentdato:

27.03.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-674

Dokumentdato:

30.03.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-675

Dokumentdato:

29.03.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-676

Dokumentdato:

08.05.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

A-2 Norge A/S

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-677

Dokumentdato:

13.03.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Capgemini Norge AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01538-5

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01538-6

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01538-7

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01538-8

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01538-9

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01538-10

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01538-11

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00008-8

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-77

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-78

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-79

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-80

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-81

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-82

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-83

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-84

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-85

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-86

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-87

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-36

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-37

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-38

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-25

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01452-6

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Assisterende direktør / leder for teknisk seksjon - KB MB ref. 3444302140

Dokumenttittel:

Søknad og CV.

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01054-7

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01054-8

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01054-9

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01054-10

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01054-11

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01054-12

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01054-13

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01054-14

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-39

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-26

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00133-9

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-81

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-82

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01146-2

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-27

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01550-1

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00182-9

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Sweden

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01551-1

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01551-2

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-28

Dokumentdato:

01.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01552-1

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01434-3

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Sweden

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01523-2

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01852-678

Dokumentdato:

06.03.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Northern Beat

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-679

Dokumentdato:

02.03.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Capgemini Norge AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-680

Dokumentdato:

01.03.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Tieto Norway AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-681

Dokumentdato:

27.02.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Tieto Norway AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-682

Dokumentdato:

22.02.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Tieto Norway AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-683

Dokumentdato:

17.02.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Epinova AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-684

Dokumentdato:

20.12.2016

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-685

Dokumentdato:

20.12.2016

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-686

Dokumentdato:

21.12.2016

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-687

Dokumentdato:

30.11.2016

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-688

Dokumentdato:

25.11.2016

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-689

Dokumentdato:

24.11.2016

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-690

Dokumentdato:

28.11.2016

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Visma AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-691

Dokumentdato:

28.11.2016

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Visma AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01553-1

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring - om forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Dokumenttittel:

Høring - om forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell sparing til pensjon

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01339-15

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

04.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College, Danske Bank

Dokumenttittel:

Survey on access to central bank liquidity - Final 2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01487-7

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Spesialrådgiver/Compliance officer (GRC) Norges Bank - st. ref. 3344101213

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Spesialrådgiver/Compliance officer (GRC) Norges Bank - st. ref. 3344101213

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01453-7

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Konsulent - PPO Utvikling og prosjekter - st. ref. 3443236580

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Konsulent - PPO Utvikling og prosjekter - st. ref. 3443236580

Saksansvarlig:

PPO Strategisk prosjekt pengepolitikk

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01078-14

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - økonom MB MOA - st. ref. 3430864160

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Ansettelsessak - økonom MB MOA - st. ref. 3430864160

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01457-26

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3434955447

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Studentengasjement KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3434955447

Saksansvarlig:

KF SIB Operativ sikkerhet

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01455-5

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3435897082

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev - Studentengasjement - KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3435897082

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/00445-27

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Nordea Bank Norge ASADanske Bank, OsloSkandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

Rapportering av handler i annenhåndsmarkedet - mal for juni 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00445-28

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

Omsetningsrapport juni 2017 - Nordea

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00445-29

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

Omsetningsrapport juni 2017 - Nordea

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00445-30

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

Rapportering av handler i statspapirer for SEB

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00445-31

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank A/S

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

RE: Rapportering av handler i annenhåndsmarkedet - mal for juni 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00445-32

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB ASA

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

NST-rapport for DNB

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01551-3

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

GIEK - Garantiinstituttet for eksportkreditt

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-2

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-3

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-4

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01538-12

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01538-13

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/01664-24

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

NOKAS Oslo

Sak:

NOKAS - transportør/vektere og biler - Sentralbankdepot Oslo - 13/01205

Dokumenttittel:

NOKAS - Innmeldingsskjema - Vektere og verditransportbiler - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01555-1

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00182-10

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

The Royal Norwegian Embassy - Kampala, Uganda

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00182-11

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01556-1

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01457-27

Dokumentdato:

29.05.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3434955447

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i sikkerhet i Norges Bank - st. ref. (3434955447) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Operativ sikkerhet

Saksbehandler:

KF SIB Operativ sikkerhet


Dokumentnummer 17/01457-28

Dokumentdato:

07.02.2016

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3434955447

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i sikkerhet i Norges Bank - st. ref. (3434955447) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Operativ sikkerhet

Saksbehandler:

KF SIB Operativ sikkerhet


Dokumentnummer 17/01457-29

Dokumentdato:

29.05.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3434955447

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement i sikkerhet i Norges Bank - st. ref. (3434955447) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Operativ sikkerhet

Saksbehandler:

KF SIB Operativ sikkerhet


Dokumentnummer 17/01557-1

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01558-1

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01559-1

Dokumentdato:

03.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01455-6

Dokumentdato:

14.08.2015

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3435897082

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Sikkerhet - st. ref. (3435897082) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 17/01455-7

Dokumentdato:

14.08.2015

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3435897082

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Sikkerhet - st. ref. (3435897082) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 17/01455-8

Dokumentdato:

14.08.2015

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3435897082

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Sikkerhet - st. ref. (3435897082) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 17/01455-9

Dokumentdato:

14.08.2015

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3435897082

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Sikkerhet - st. ref. (3435897082) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 17/01455-10

Dokumentdato:

14.08.2015

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3435897082

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Sikkerhet - st. ref. (3435897082) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 17/01455-11

Dokumentdato:

02.02.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3435897082

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Sikkerhet - st. ref. (3435897082) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 17/01455-12

Dokumentdato:

19.05.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3435897082

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Studentengasjement - Sikkerhet - st. ref. (3435897082) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 16/01448-7

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01501-2

Dokumentdato:

06.11.2016

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Midlertidig stilling - MB Interbankoppgjør - st. ref. 3490888730

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Engasjement - Interbankoppgjør - st. ref. (3490888730) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01501-3

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Midlertidig stilling - MB Interbankoppgjør - st. ref. 3490888730

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Engasjement - Interbankoppgjør - st. ref. (3490888730) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01501-4

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Midlertidig stilling - MB Interbankoppgjør - st. ref. 3490888730

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Engasjement - Interbankoppgjør - st. ref. (3490888730) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 14/01852-692

Dokumentdato:

11.11.2016

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Crayon AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-693

Dokumentdato:

03.11.2016

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-694

Dokumentdato:

31.10.2016

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Epinova AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-695

Dokumentdato:

10.10.2016

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

KPMG

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-696

Dokumentdato:

10.10.2016

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

KPMG

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01514-4

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170705 Auksjon av NGB 05/2019 - utv. 26

Dokumenttittel:

VS: Ordre og handler fra dagens utstedelsesauksjon 05-07-2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 16/01448-8

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01538-14

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-5

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-6

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Swedish IMF TeamNordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01562-1

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01514-5

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170705 Auksjon av NGB 05/2019 - utv. 26

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 473 - 26. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01514-6

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank A/S

Sak:

20170705 Auksjon av NGB 05/2019 - utv. 26

Dokumenttittel:

NST473 auksjon Danske Bank

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01514-7

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB ASA

Sak:

20170705 Auksjon av NGB 05/2019 - utv. 26

Dokumenttittel:

Auksjon NST473 t/d 05.07.2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01514-8

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

20170705 Auksjon av NGB 05/2019 - utv. 26

Dokumenttittel:

Rapportering førstehåndsmarkedet - 473 auksjon SEB

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01514-9

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank

Sak:

20170705 Auksjon av NGB 05/2019 - utv. 26

Dokumenttittel:

Svarmal førstehåndsmarkedet - NST473 05.07.2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01563-1

Dokumentdato:

17.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Kunngjøring av konkurranse - Doffin - English version

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01540-7

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-8

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-9

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01563-2

Dokumentdato:

17.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Kunngjøring av konkurranse - Doffin - Norsk versjon

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/01448-9

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01563-3

Dokumentdato:

17.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Tenders Electronic Daily - TED

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

TED - Reception 17-250145-001

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01563-4

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Tenders Electronic Daily - TED

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

TED-publication 236063-2017 (2017-06-21) - Contract notice published

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/01448-10

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01852-697

Dokumentdato:

21.10.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

KPMG

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-698

Dokumentdato:

07.10.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-699

Dokumentdato:

20.09.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Devoteam AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-700

Dokumentdato:

06.08.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 16/01448-11

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01563-7

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01563-8

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01147-7

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avsug makulat 1432 A5-116

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Avsug makulat 1432 A5-116

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01147-8

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Avsug makulat 1432 A5-116

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - Anskaffelse - Avsug makulat 1432 A5-116

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01563-9

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01563-10

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 14/02370-6

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Statistisk sentralbyrå

Sak:

Statistisk Sentralbyrå - Sykefravær - Rapportering

Dokumenttittel:

Undersøkelse om Egenmeldt sykefravær med rapporteringsfrist 7. august 2017

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01563-11

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01563-12

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01563-13

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01563-14

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01563-15

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01563-16

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01563-17

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01563-18

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01563-19

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

05.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Security Consultancy

Dokumenttittel:

Agreement - Mutual non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-1

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Kunngjøring av konkurranse - Doffin - English version

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-2

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Kunngjøring av konkurranse - Doffin - Norsk versjon

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-5

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01567-6

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Specialized Consulting Services related to SimCorp Dimension System Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 16/02388-14

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter SIA - IBO

Dokumenttittel:

Service Meeting follow up - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01540-10

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-88

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-26

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/00512-5

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01569-1

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00003-40

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01570-1

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01571-1

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/02056-69

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkonto - Opprettelse av oppgjørskonto i Norges Bank - Forsvarsmateriell

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01572-1

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

BIBSYS

Sak:

BIBSYS Brage - Avtale om bruk av BIBSYS Brage for Norges Bank

Dokumenttittel:

Avtale om bruk av BIBSYS Brage for Norges Bank - Til signering

Saksansvarlig:

KF Informasjonsforvaltning

Saksbehandler:

KF Informasjonsforvaltning


Dokumentnummer 17/01573-1

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Advokat Tom Martin Bersvendsen

Sak:

Henvendelser - Valutakurser

Dokumenttittel:

Forespørsel om valutaopplysninger - Venezuelanske Bolivar Fuerte (BsF)

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 14/01852-701

Dokumentdato:

09.09.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

KPMG

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-702

Dokumentdato:

29.08.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Capgemini Norge AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-703

Dokumentdato:

25.08.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Tieto Norway AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-704

Dokumentdato:

27.07.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/00610-3

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Retail Payment AS

Sak:

Bruk av kontanter - innhenting av data mv.

Dokumenttittel:

Betalinger i Norge som oppgjør for kjøp ved salgssted - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01575-1

Dokumentdato:

17.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Kunngjøring av konkurranse - Doffin - English version

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01575-2

Dokumentdato:

17.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Kunngjøring av konkurranse - Doffin - Norsk versjon

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01502-6

Dokumentdato:

04.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Direktør - PPO Pengepolitikk og analyse - st. ref. 3474514304

Dokumenttittel:

CV 2.pdf

Saksansvarlig:

Pengepolitikk (PPO)

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01575-3

Dokumentdato:

17.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Tenders Electronic Daily - TED

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

TED - Reception 17-250146-001

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01575-4

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Tenders Electronic Daily - TED

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

TED-publication 236062-2017 (2017-06-21) - Contract notice published

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01573-2

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Advokat Tom Martin Bersvendsen

Sak:

Henvendelser - Valutakurser

Dokumenttittel:

Forespørsel om valutaopplysninger - Venezuelanske Bolivar Fuerte (BsF)

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 14/01852-705

Dokumentdato:

10.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Unit4 Agresso

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-706

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Unit4

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-707

Dokumentdato:

10.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Unit4

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-708

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Unit4

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-709

Dokumentdato:

30.03.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Capgemini Norge AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-711

Dokumentdato:

09.09.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Transcendent Group Norge AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-712

Dokumentdato:

08.09.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Transcendent Group Norge AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-713

Dokumentdato:

19.02.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-714

Dokumentdato:

19.02.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-715

Dokumentdato:

19.02.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-716

Dokumentdato:

22.02.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-717

Dokumentdato:

22.02.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-718

Dokumentdato:

22.02.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-719

Dokumentdato:

22.02.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-720

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

EVRY ASA

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-721

Dokumentdato:

08.01.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-722

Dokumentdato:

11.01.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-723

Dokumentdato:

10.01.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-724

Dokumentdato:

13.01.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-725

Dokumentdato:

08.01.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-726

Dokumentdato:

08.01.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/01852-727

Dokumentdato:

08.01.2016

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Mnemonic AS

Sak:

Taushetserklæringer MB IKT - 13/00663

Dokumenttittel:

Taushetserklæring - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 16/00659-7

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Moody's Investors Service Ltd

Sak:

Statsgjeld - rating Moody's

Dokumenttittel:

Ratingrapport fra Moody's rating

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/00129-3

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Statsgjeld - Kvartalsmøter FIN 2017

Dokumenttittel:

Statsgjeld - kvartalsmøte FIN-NB 7. juli 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01566-1

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Nordic Investment Bank - NIBRiksgäldenState Treasury FinlandSedlabanki IslandsMinistry of Finance and Economic Affairs - IcelandDanmarks Nationalbank

Sak:

Statsgjeld - Nordisk låntagermøte 2017

Dokumenttittel:

Nordic Borrowers' Meeting 2017 - tentative agenda

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01580-1

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Dokumenttittel:

Høring om utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01575-7

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01575-8

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01575-9

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01575-10

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01575-11

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01575-12

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01575-13

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - Relocation Service Tender

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01580-2

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

06.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - Utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Dokumenttittel:

Høring om utkast til ny personopplysningslov - gjennomføring av personvernforordningen i norsk rett

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01571-2

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-11

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01538-15

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01562-2

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-89

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/00969-26

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Fazer Food Services AS

Sak:

Avtale - Kjøp av Kantinetjeneste - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale kantinetjenester - Fazer

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 15/04049-2

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Avtale Planteservice - Avskjermet

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale på planteservice - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 15/04048-2

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Euroflorist Norge AS

Sak:

Rammeavtale Kjøp av blomster - Euroflorist

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale kjøp av blomster - Euroflorist

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 14/02793-7

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Spiskammerset Selskapsmat AS

Sak:

Avtale - Selskapsmat 2014

Dokumenttittel:

Forlengelse av rammeavtale selskapsmat - Spiskammerset

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 15/00967-3

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

ISS Facility Services

Sak:

Avtale Sentralbordtjeneste - ISS Facility Services

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale for sentralbordtjenester - ISS Facility Services

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 15/02919-3

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Kaffa AS

Sak:

Rammeavtale - Dagligvarer Venastul

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale kjøp av dagligvarer - Kaffa

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 15/02919-4

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Lundes Turisthandel AS

Sak:

Rammeavtale - Dagligvarer Venastul

Dokumenttittel:

Forlengelse av avtale kjøp av dagligvarer - Lundes Turisthandel

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01496-5

Dokumentdato:

05.06.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonom/eiendomsforvalter - KF Eiendom - st. ref. 3456054170

Dokumenttittel:

CV - Økonom/eiendomsforvalter - KF Eiendom - st. ref. 3456054170

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01582-1

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01583-1

Dokumentdato:

05.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01584-1

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01514-10

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170705 Auksjon av NGB 05/2019 - utv. 26

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 473 - 26. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01586-1

Dokumentdato:

12.04.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Kunngjøring av konkurranse - Doffin - English version

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01586-2

Dokumentdato:

12.04.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

U

U Til:

Doffin - Database for offentlige innkjøp

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Kunngjøring av konkurranse - Doffin - Norsk versjon

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01586-5

Dokumentdato:

20.04.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01586-6

Dokumentdato:

20.04.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01586-7

Dokumentdato:

24.04.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01586-8

Dokumentdato:

02.05.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01586-9

Dokumentdato:

25.04.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01586-10

Dokumentdato:

11.05.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) and ESPD - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01586-11

Dokumentdato:

25.04.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01586-12

Dokumentdato:

24.04.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - IAM System

Dokumenttittel:

Agreement - Non-disclosure agreement (NDA) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01562-3

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01562-4

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01562-5

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01562-6

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01562-7

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01562-8

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01562-9

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01571-3

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-90

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-91

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-12

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-13

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-14

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01540-15

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01500-4

Dokumentdato:

25.05.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Engasjement for økonomistudent - Stab GRC - st. ref. 3485730319

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Engasjement for økonomistudent - Governance, Risk and Compliance (GRC) - st. ref. (3485730319) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01500-5

Dokumentdato:

25.05.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Engasjement for økonomistudent - Stab GRC - st. ref. 3485730319

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Engasjement for økonomistudent - Governance, Risk and Compliance (GRC) - st. ref. (3485730319) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01500-6

Dokumentdato:

25.06.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Engasjement for økonomistudent - Stab GRC - st. ref. 3485730319

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Engasjement for økonomistudent - Governance, Risk and Compliance (GRC) - st. ref. (3485730319) - Avskjermet

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01500-7

Dokumentdato:

06.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Engasjement for økonomistudent - Stab GRC - st. ref. 3485730319

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01501-8

Dokumentdato:

07.07.2017

Journaldato:

07.07.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Midlertidig stilling - MB Interbankoppgjør - st. ref. 3490888730

Dokumenttittel:

Ansettelsesbrev

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO OPS