Offentlig journal 26.06.2017 - 02.07.2017

Dokumentnummer 14/01636-1

Dokumentdato:

28.04.2014

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl §12 - Taushetsplikt - Forretningsmessige eller personlige forhold

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

20140429 Auksjon av obligasjon

Dokumenttittel:

Tilrådning om auksjon av statsobligasjoner

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/01636-6

Dokumentdato:

19.05.2014

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20140429 Auksjon av obligasjon

Dokumenttittel:

Oslo Børs anbudsinnbydelser

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/01636-8

Dokumentdato:

19.05.2014

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl §12 - Taushetsplikt - Forretningsmessige eller personlige forhold

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

20140429 Auksjon av obligasjon

Dokumenttittel:

Finansdepartementet resultat

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 14/01416-2

Dokumentdato:

16.12.2014

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Finansdepartementet

Sak:

Verdipapiroppgjør under offentlig administrasjon

Dokumenttittel:

Tolkning av betalingssystemloven § 4-2 om rettsvern for avtaler om avregning og oppgjør

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/02109-2

Dokumentdato:

18.05.2015

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2015 PPR 15/2

Dokumenttittel:

Informasjon sendt Finanstilsynet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 15/00629-34

Dokumentdato:

27.01.2016

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Bank of Israel

Sak:

Invitasjon til Norges Bank Symposium 16. juni 2016

Dokumenttittel:

Norges Banks symposium 16 June - invitation

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 16/00382-2

Dokumentdato:

03.02.2016

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Bank of England

Sak:

LCH.Clearnet - Øvelse februar 2016

Dokumenttittel:

Svar fra Norges Bank - øvelse LCH college

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01754-2

Dokumentdato:

28.06.2016

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/01813-4

Dokumentdato:

22.08.2016

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/02248-2

Dokumentdato:

24.08.2016

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/02164-4

Dokumentdato:

26.08.2016

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00183-4

Dokumentdato:

30.01.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01732-43

Dokumentdato:

06.02.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Stiftelsen administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole

Sak:

Revisjonsforespørsel - Statens konsernkonto - SKK

Dokumenttittel:

Engasjementsbekreftelse for Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved NHH - mail fra Norges Bank

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 14/02056-63

Dokumentdato:

22.03.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Direktoratet for økonomistyring

Sak:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av oppgjørskontoer

Dokumenttittel:

Statens konsernkontoordning - SKK - Opprettelse av konto Ambassaden i Bamako - Bekreftelse fra Norges Bank

Saksansvarlig:

MB IBO OPS

Saksbehandler:

MB IBO OPS


Dokumentnummer 17/01145-2

Dokumentdato:

18.05.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Koteng Bolig AS

Sak:

Henvendelse om mulig erstatningsansvar - Peter Egges Plass Trondheim

Dokumenttittel:

Angående henvendelse om ansvar knyttet til Søndregate 9-11

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/02484-10

Dokumentdato:

12.05.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Nordea Bank Norge ASA

Sak:

Nordea Bank Norge ASA - Rammeavtale for levering av banktjenester

Dokumenttittel:

Rammeavtale for levering av banktjenester - Utlysning av opsjon til 01.07.2018

Saksansvarlig:

KF ØR Regnskap

Saksbehandler:

KF ØR Regnskap


Dokumentnummer 16/03266-4

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Bits AS

Sak:

NICS - Søknad om overføring av operatøransvaret for NICS

Dokumenttittel:

Vedtak - Søknad om overføring av operatøransvaret for NICS

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/02389-11

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Draft Minutes of Service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01385-3

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-4

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/02598-11

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Samarbeidsmøter mellom Norges Bank og Finanstilsynet - Finansiell infrastruktur

Dokumenttittel:

Referat fra møte 09.03.2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01489-4

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Finanstilsynet

Sak:

Finanstilsynet samarbeid om VPS

Dokumenttittel:

CSDR - seminar i VP Securities mai 2017

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/00741-38

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Prekvalifisering 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - meddelelse om resultat av kvalifikasjonssøknad - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-39

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Prekvalifisering 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - meddelelse om resultat av kvalifikasjonssøknad - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-40

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Prekvalifisering 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - meddelelse om resultat av kvalifikasjonssøknad - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-41

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Prekvalifisering 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - meddelelse om resultat av kvalifikasjonssøknad - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-42

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Prekvalifisering 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - meddelelse om resultat av kvalifikasjonssøknad - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-43

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Prekvalifisering 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - meddelelse om resultat av kvalifikasjonssøknad - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-44

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Prekvalifisering 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - meddelelse om resultat av kvalifikasjonssøknad - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00741-45

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

1007 DR4 og HUB rom Anskaffelser

Dokumenttittel:

Prekvalifisering 1007 Modernisering av datarom, HUB-rom og kabling - meddelelse om resultat av kvalifikasjonssøknad - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 16/01339-12

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College, Danske Bank

Dokumenttittel:

Final agenda for the general college meeting the 19.06.2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01339-13

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College, Danske Bank

Dokumenttittel:

Survey on access to central bank facilities - Draft - Avskjermet

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 16/01339-14

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finanstilsynet - FSA Denmark

Sak:

Resolution College, Danske Bank

Dokumenttittel:

Agenda for Danske Bank General Resolution College meeting in Copenhagen 19.06.2017

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01385-5

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-6

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-7

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-8

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-9

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF CoordinationSwedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-10

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01373-12

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/03625-34

Dokumentdato:

25.05.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Metric AS

Sak:

Avtaler og oppfølging Metric Design - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/04376-3

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

U Til:

Verdipapirfondenes forening

Sak:

Forberedelser til innføring av CSDR i Norge

Dokumenttittel:

Spørsmål om krav om antall nettooppgjør og RTGS i CSDR

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 16/01489-5

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 14

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Finanstilsynet samarbeid om VPS

Dokumenttittel:

Spørsmål - CSDR-regelverket

Saksansvarlig:

FST Finansiell infrastruktur

Saksbehandler:

FST Finansiell infrastruktur


Dokumentnummer 17/01404-1

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Kristin Svorte

Sak:

Anskaffelse - Fotograf

Dokumenttittel:

Forespørsel - Fotografering - Kristin Svorte

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01404-2

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Kristin Svorte

Sak:

Anskaffelse - Fotograf

Dokumenttittel:

Tilbud - Fotografering - Kristin Svorte

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01404-3

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Kristin Svorte

Sak:

Anskaffelse - Fotograf

Dokumenttittel:

Bekreftelse - Fotografering - Kristin Svorte

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00789-2

Dokumentdato:

30.03.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renseritjeneste Vindåsen

Dokumenttittel:

Anmodning om kvalifikasjonsdokumentasjon - Renseritjeneste Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00789-3

Dokumentdato:

30.03.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renseritjeneste Vindåsen

Dokumenttittel:

Oversendelse kvalifikasjonsdokumentasjon - Renseritjeneste Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00789-4

Dokumentdato:

05.04.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renseritjeneste Vindåsen

Dokumenttittel:

Tildelingsbeslutning - avtale for renseritjeneste Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00789-5

Dokumentdato:

06.04.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renseritjeneste Vindåsen

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Tildelingsbeslutning avtale for renseritjeneste Vindåsen - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00570-6

Dokumentdato:

22.05.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renseritjeneste Norges Bank Venastul

Dokumenttittel:

Anmodning om innsyn - avtale for renseritjeneste Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00570-7

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Anskaffelse - Renseritjeneste Norges Bank Venastul

Dokumenttittel:

Presisering - innsynsbegjæring - avtale for renseritjeneste Venastul - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 14/02793-6

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Spiskammerset Selskapsmat AS

Sak:

Avtale - Selskapsmat 2014

Dokumenttittel:

Tilbakemelding - Parkeringskostnad - Spiskammerset

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01237-2

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01237-3

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00146-28

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Axel Bertheau Sverre

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Destruere norske sedler og myter

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-29

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Axel Bertheau Sverre

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Destruere norske sedler og myter

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02916-20

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Unit4 Agresso

Sak:

Unit4 Agresso AS - Avtale om økonomisystem - ex Agresso - 13/00826

Dokumenttittel:

Avtale om økning av brukerlisenser for Unit4 BW Invoice Manager

Saksansvarlig:

KF Økonomistyring og regnskap (ØR)

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 17/01385-11

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-12

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01288-2

Dokumentdato:

06.03.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2017

Dokumenttittel:

Documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01422-1

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Lietuvos Bankas (Bank of Litauen)

Sak:

Forespørsel om "Rent to Buy'' (R2B) - "Rent to Own"

Dokumenttittel:

Rent to Buy scheme in Norway

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01422-2

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Lietuvos Bankas (Bank of Litauen)

Sak:

Forespørsel om "Rent to Buy'' (R2B) - "Rent to Own"

Dokumenttittel:

Rent to Buy scheme in Norway

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01288-3

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Leverandøroppfølging SIA - IBO - 2017

Dokumenttittel:

Documentation - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01385-13

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-14

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-15

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-16

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-30

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-31

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-32

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-33

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-34

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00003-35

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Utenriksdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-71

Dokumentdato:

31.05.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-72

Dokumentdato:

01.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-73

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-74

Dokumentdato:

08.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-75

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-76

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00906-1

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

Tilbudskonkurranse for kjøp av Energioppfølgingssystem (EOS) til Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00906-2

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

Tilbudskonkurranse for kjøp av Energioppfølgingssystem (EOS) til Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/01054-4

Dokumentdato:

02.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00906-3

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

Tilbudskonkurranse for kjøp av Energioppfølgingssystem (EOS) til Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00906-4

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

Tilbudskonkurranse for kjøp av Energioppfølgingssystem (EOS) til Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/01054-5

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01054-6

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00906-5

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

Ad. Tilbudskonkurranse for kjøp av Energioppfølgingssystem (EOS) til Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00906-6

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

6654 Anskaffelse EOS Energioppfølgingssystem

Dokumenttittel:

Tilbudskonkurranse for kjøp av Energioppfølgingssystem (EOS) til Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IKT

Saksbehandler:

MB IKT


Dokumentnummer 17/00182-8

Dokumentdato:

05.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01426-1

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Invitasjon til befaring - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-2

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Invitasjon til befaring - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-3

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Invitasjon til befaring - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-4

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Invitasjon til befaring - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-5

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Invitasjon til befaring - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-6

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Bekreftet befaring - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-7

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Bekreftet befaring - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/00147-7

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende minnemynter

Dokumenttittel:

Numismatic calendar 2018

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00147-8

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

U Til:

LEUCHTTURM ALBENVERLAG GMBH & CO. KG

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende minnemynter

Dokumenttittel:

Numismatic calendar 2018

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-30

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Axel Bertheau Sverre

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Destruere norske sedler og myter

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01385-17

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-18

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00133-2

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00133-3

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00133-4

Dokumentdato:

05.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00133-5

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01178-13

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-77

Dokumentdato:

05.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-19

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-20

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-21

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

U Til:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00133-6

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-22

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01434-1

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01434-2

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Ministry of Finance - Finland - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01373-13

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00133-7

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00133-8

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-78

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-79

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00987-3

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01154-3

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01339-4

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01152-4

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01316-3

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01317-3

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01319-3

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01320-3

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/03852-5

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 16/02389-12

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Servicemøter Vermeg - IBO

Dokumenttittel:

Minutes of Service Meeting - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01385-23

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

FI Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-24

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01385-25

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00134-80

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00146-31

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Sverre Basberg

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Mynter - bilde av gammel 10-krone

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00146-32

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Sverre Basberg

Sak:

Henvendelser fra publikum - ulike spørsmål vedrørende sedler og mynter

Dokumenttittel:

Mynter, bilde av gammel 10-krone

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00428-5

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Riksrevisjonen

Sak:

Signerte protokoller til Finansdepartementet og Riksrevisjonen

Dokumenttittel:

Seksjon 12 / hovedstyreprotokoller

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 15/00538-8

Dokumentdato:

22.05.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Norges Blindeforbund

Sak:

Ny seddelserie - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppmerksomhet rundt de nye sedlene når de kommer til uka

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01128-5

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Ulstein Group ASA

Sak:

Nor-Shipping 2017

Dokumenttittel:

100 lapp

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01128-6

Dokumentdato:

30.05.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Ulstein Group ASA

Sak:

Nor-Shipping 2017

Dokumenttittel:

100 lapp

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/00538-9

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Norges Blindeforbund

Sak:

Ny seddelserie - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppmerksomhet rundt de nye sedlene når de kommer til uka

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/00538-10

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Norges Blindeforbund

Sak:

Ny seddelserie - Avskjermet

Dokumenttittel:

Oppmerksomhet rundt de nye sedlene når de kommer til uka

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01128-7

Dokumentdato:

09.05.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Ulstein Group ASA

Sak:

Nor-Shipping 2017

Dokumenttittel:

Tekst til 100 kroner

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/03625-35

Dokumentdato:

26.05.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Metric AS

Sak:

Avtaler og oppfølging Metric Design - Avskjermet

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01462-1

Dokumentdato:

25.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00230-21

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Styringsrenten uendret på 0,50 prosent

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/01463-1

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/00230-22

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Råd om motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/00914-2

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Tjøme kommune

Sak:

Oppmålingsforretning - Vindåsen Tjøme

Dokumenttittel:

Underretning om matrikkelføring

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01464-1

Dokumentdato:

18.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Van Reijen International Agencies Limited

Sak:

Forespørsel om kjøp av mynt

Dokumenttittel:

Forespørsel om kjøp av mynt

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01465-1

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01466-1

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01467-1

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01468-1

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01469-1

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/00891-8

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/03239-2

Dokumentdato:

22.05.2017

Journaldato:

26.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Datatilsynet

Sak:

Data Protection Officer (Personvernombud)

Dokumenttittel:

Søknad om nytt personvernombud og fritak fra meldeplikten

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01409-3

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01476-1

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01477-1

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01478-1

Dokumentdato:

18.06.2017

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01479-1

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01480-1

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01481-1

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 24 første ledd

I Fra:

Toll- og avgiftsdirektoratet

Sak:

Valuta til trening av valutahunder i tolletaten

Dokumenttittel:

Valuta til trening av valutahunder i tolletaten

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01482-1

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01483-1

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01484-1

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01426-8

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Bekreftet befaring - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-9

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Bekreftet befaring - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-10

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Tilbud - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-11

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Tilbud - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-12

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Forespørsel forbedret tilbud - brukte møbler fra Norges Bank - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-13

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Tilbud - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-14

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Forespørsel forbedret tilbud - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-15

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Forespørsel - forbedret tilbud - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-16

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Forespørsel - forbedret tilbud - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01457-25

Dokumentdato:

29.05.2017

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3434955447

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement i sikkerhet i Norges Bank - st. ref. (3434955447) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Operativ sikkerhet

Saksbehandler:

KF SIB Operativ sikkerhet


Dokumentnummer 17/01455-4

Dokumentdato:

19.05.2017

Journaldato:

27.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3435897082

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Studentengasjement - Sikkerhet - st. ref. (3435897082) - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 17/01422-3

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Lietuvos Bankas (Bank of Litauen)

Sak:

Forespørsel om "Rent to Buy'' (R2B) - "Rent to Own"

Dokumenttittel:

Rent to Buy scheme in Norway

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/01486-1

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01426-17

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Nytt tilbud - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-18

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Nytt tilbud - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-19

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Tilbud - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-20

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Avgjørelse - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01456-2

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring av NOU 2017: 13 - Ny sentralbanklov - Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Dokumenttittel:

Tilleggsinformasjon - NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 17/01426-21

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Avgjørelse - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-22

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Avgjørelse - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 17/01426-23

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Brukte møbler - avhending

Dokumenttittel:

Avgjørelse - brukte møbler - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF EIE Facility Services

Saksbehandler:

KF EIE Facility Services


Dokumentnummer 15/00195-4

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

28.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Avtale om bedriftshelsetjenester (BHT) - Avskjermet

Dokumenttittel:

Taushetserklæring

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 14/01460-64

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om fremgangsmåte ved deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01487-1

Dokumentdato:

10.02.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Spesialrådgiver/Compliance officer (GRC) Norges Bank - st. ref. 3344101213

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

GRC

Saksbehandler:

GRC


Dokumentnummer 17/01078-4

Dokumentdato:

15.01.2012

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - økonom MB MOA - st. ref. 3430864160

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonom Norges Bank - st. ref. (3430864160) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01078-5

Dokumentdato:

15.01.2012

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - økonom MB MOA - st. ref. 3430864160

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonom Norges Bank - st. ref. (3430864160) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01078-6

Dokumentdato:

16.01.2012

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - økonom MB MOA - st. ref. 3430864160

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonom Norges Bank - st. ref. (3430864160) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01078-7

Dokumentdato:

16.01.2012

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - økonom MB MOA - st. ref. 3430864160

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonom Norges Bank - st. ref. (3430864160) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01078-8

Dokumentdato:

16.01.2012

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - økonom MB MOA - st. ref. 3430864160

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonom Norges Bank - st. ref. (3430864160) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01078-9

Dokumentdato:

16.01.2012

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - økonom MB MOA - st. ref. 3430864160

Dokumenttittel:

Søknadsvedlegg (synlig for jobbsøkeren) - Økonom Norges Bank - st. ref. (3430864160) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01078-11

Dokumentdato:

18.05.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Ansettelsessak - økonom MB MOA - st. ref. 3430864160

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Økonom Norges Bank - st. ref. (3430864160) - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01488-1

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01489-1

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01490-1

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01491-1

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01492-1

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Skattedirektoratet

Sak:

Tilgang til folkeregisteropplysninger via EVRY AS

Dokumenttittel:

Tilgang til folkeregisteropplysninger via EVRY AS

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01493-1

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01495-1

Dokumentdato:

16.05.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Økonom FST Bankanalyse - st. ref. 3444439374

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01496-1

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Økonom/eiendomsforvalter med interesse for anskaffelser- KF Eiendom KF Eiendom og service - st. ref. 3456054170

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01453-5

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Konsulent - PPO Utvikling og prosjekter - st. ref. 3443236580

Dokumenttittel:

Søknad og CV - Konsulent - PPO Utvikling og prosjekter - st. ref. 3443236580

Saksansvarlig:

PPO Strategisk prosjekt pengepolitikk

Saksbehandler:

PPO Strategisk prosjekt pengepolitikk


Dokumentnummer 17/01499-1

Dokumentdato:

23.05.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Leder virksomhetsstyring KF Økonomi og regnskap - st. ref. 3454115318

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF Økonomistyring og regnskap (ØR)

Saksbehandler:

KF Økonomistyring og regnskap (ØR)


Dokumentnummer 17/01500-1

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Engasjement for økonomistudent - Governance, Risk and Compliance (GRC) Stab GRC - st. ref. 3485730319

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF HR Drift

Saksbehandler:

KF HR Drift


Dokumentnummer 17/01501-1

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Engasjement - MB Interbankoppgjør - st. ref. 3490888730

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MB IBO ARK

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01502-1

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

29.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Direktør - PPO Pengepolitikk og analyse - st. ref. 3474514304

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

Pengepolitikk (PPO)

Saksbehandler:

Pengepolitikk (PPO)


Dokumentnummer 17/01495-4

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Økonom FST Bankanalyse - st. ref. 3444439374

Dokumenttittel:

CV /søknad og vitnemål - Økonom FST Bankanalyse - st. ref. 3444439374

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/01409-5

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/02148-104

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Endringer i mandatet for Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 14/02148-105

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Unoterte aksjeinvesteringer i Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/01506-1

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Fåvang Elektro AS

Sak:

Elektrisk installasjon - Venastul

Dokumenttittel:

Samsvarserklæring

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01507-1

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01508-1

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01509-1

Dokumentdato:

27.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01510-1

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01511-1

Dokumentdato:

29.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01512-1

Dokumentdato:

28.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01513-1

Dokumentdato:

26.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02148-106

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Statens pensjonsfond utland - Investeringsmandat til leder av Norges Bank Investment Management

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/00172-51

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Norsk-Tysk Handelskammer

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Forespørsel til Øystein Olsen - Deltakelse på Europakonferanse - 7. september 2017

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01517-1

Dokumentdato:

30.06.2017

Journaldato:

30.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Olje- og energidepartementet

Sak:

Høring - Forslag til endring av forskrift om elsertifikater

Dokumenttittel:

Høring - Forslag til endring av forskrift om elsertifikater

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse