Offentlig journal 19.06.2017 - 25.06.2017

Dokumentnummer 15/00835-1

Dokumentdato:

28.05.2015

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

NOKAS Trondheim

Sak:

Kontrollbesøk SBD NOKAS Trondheim 2015

Dokumenttittel:

Rapport kontrollbesøk SBD Trondheim 19.5.2105

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00574-1

Dokumentdato:

15.02.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Sweco Norge AS

Sak:

Dialog Sweco - Breeam sertifisering 2017

Dokumenttittel:

BREEAM In-Use Norges Bank - Underlagsdokumenter

Saksansvarlig:

KF Eiendom (EIE)

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 17/00445-6

Dokumentdato:

20.02.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

MB MOA Fellespostkasse Statsgjeld

Sak:

Statsgjeld - 2017 Omsetning i annenhåndsmarkedet

Dokumenttittel:

Rapportering av handler i annenhåndsmarkedet - mal for februar 2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01412-1

Dokumentdato:

06.03.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nokas Kontanthåndtering AS

Sak:

Bruk av kontanter - Innhenting av data mv

Dokumenttittel:

Prosjekt kontantbruk - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00650-1

Dokumentdato:

17.03.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Justis- og beredskapsdepartementet

Sak:

Høring - forslag til forskrift om god kredittmarkedsføring

Dokumenttittel:

Norges Banks høringssvar

Saksansvarlig:

FST Bankanalyse

Saksbehandler:

FST Bankanalyse


Dokumentnummer 17/00601-7

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01355-7

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Marit Helene Lund

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Ny 200-kronerseddel

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-8

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Marit Helene Lund

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Ny 200-kronerseddel - Tilbakemelding

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/03867-6

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01266-3

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - 07/00586 - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01386-2

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01412-2

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Retail Payment AS

Sak:

Bruk av kontanter - Innhenting av data mv

Dokumenttittel:

Betalinger i Norge som oppgjør for kjøp ved salgssted

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01157-7

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Tilbud på Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01157-8

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Tilbud til Norges Bank - Metodeutvikling og skadeutvikling for skjermingsverdige funksjoner

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01157-9

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Tilbud Metode og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 14/01811-22

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 første ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Prisliste - Tjenester for staten - Kontohold for staten - SKK - Statsgjeldsforvaltningen - MOA

Dokumenttittel:

Kontohold for staten - Priser for 2018

Saksansvarlig:

KF ØR Regnskap

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/00230-18

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding vinnermotiv minnemynt 2018

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/01347-10

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170614 Auksjon av NGB 03/2024 - utv. 11

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 476 - 11. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01347-11

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Obligasjoner

Sak:

20170614 Auksjon av NGB 03/2024 - utv. 11

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 476 - 11. utvidelse

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01375-3

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170619 Auksjon av NTB 06/2018 - ny

Dokumenttittel:

Kryptert: Anbudsinnbydelser Veksel NST 39

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01375-4

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170619 Auksjon av NTB 06/2018 - ny

Dokumenttittel:

Kontroll av statskasseveksel - NST 39 - NO0010798275

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01375-5

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170619 Auksjon av NTB 06/2018 - ny

Dokumenttittel:

Børsnotering NST 39

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01282-2

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Informasjon om tjenester i markedet

Dokumenttittel:

RFI Sikkerhet i konstruksjoner - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01282-3

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Sikkerhet i konstruksjoner - Informasjon om tjenester i markedet

Dokumenttittel:

RFI Sikkerhet i konstruksjoner - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01157-10

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Tilbud på Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner - Ettersendelse av informasjon

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01157-11

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Tilbud på Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner - Ettersendelse av informasjon - Signert revisjonsberetning

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01386-3

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-4

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Eesti Pank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-5

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-6

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Nordic-Baltic IMF CoordinationSwedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-7

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Latvijas Banka - IMF Seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/03223-120

Dokumentdato:

25.05.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Knut Emil von Trepka

Sak:

Opphavsrett - Kvalitetssikring motiver - Ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/03223-121

Dokumentdato:

03.05.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Metric AS

Sak:

Opphavsrett - Kvalitetssikring motiver - Ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01409-1

Dokumentdato:

18.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01410-1

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00230-19

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Regionalt nettverk - Tiltakende produksjonsvekst

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 17/00230-20

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Publisert

Sak:

Pressemeldinger 2017

Dokumenttittel:

Pressemelding - Motivet Kart og kompass skal prege jubileumsmynt i 2018

Saksansvarlig:

KF KOMM

Saksbehandler:

KF KOMM


Dokumentnummer 14/03852-4

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/00146-54

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

S002 Utvendig sikring - Offentlige myndigheter

Dokumenttittel:

PBE-201414145-8 Ferdigattest - Bankplassen 2

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 16/00618-3

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Renteobservasjoner statlige låneordninger - avtale med FIN

Dokumenttittel:

Revidert avtale om rentefastsettelse for statlige låneordninger

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01375-7

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Oslo Børs ASA

Sak:

20170619 Auksjon av NTB 06/2018 - ny

Dokumenttittel:

Ordre og handler fra dagens utstedelsesauksjon 19.06.2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01355-9

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Marit Helene Lund

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Ny 200-kroneseddel - Hovedmotiv

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-10

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Marit Helene Lund

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Ny 200-kroneseddel - Hovedmotiv

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02357-11

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Olje- og energidepartementet

Sak:

EITI - Rapportering

Dokumenttittel:

EITI - Rapportering for 2016 foreløpig utsatt

Saksansvarlig:

KF ØR Regnskap

Saksbehandler:

KF ØR Regnskap


Dokumentnummer 15/03239-1

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Datatilsynet

Sak:

Data Protection Officer (Personvernombud)

Dokumenttittel:

Vedtak om opprettelse av personvernombud - Fritak fra meldeplikten - Charlotte Klungseth Aase - Norges Bank Investment Management

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01414-1

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01415-1

Dokumentdato:

10.06.2017

Journaldato:

19.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01375-8

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Skandinaviska Enskilda Banken AB

Sak:

20170619 Auksjon av NTB 06/2018 - ny

Dokumenttittel:

Rapportering førstehåndsmarkedet - nst39 SEB

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01375-9

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Nordea Bank Finland Plc

Sak:

20170619 Auksjon av NTB 06/2018 - ny

Dokumenttittel:

Førstehåndsomsetning NST39 - Nordea

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01375-10

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

DNB Bank ASA

Sak:

20170619 Auksjon av NTB 06/2018 - ny

Dokumenttittel:

Rapport omsetning primærhandel - Auksjon NST39 t/d 19.06.2017

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01375-11

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Danske Bank, Oslo

Sak:

20170619 Auksjon av NTB 06/2018 - ny

Dokumenttittel:

NST39 auksjon Danske Bank

Saksansvarlig:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)

Saksbehandler:

MB Markedsoperasjoner og Analyse (MOA)


Dokumentnummer 17/01399-2

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01398-2

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01355-11

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Havforskningsinstituttet

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Publikasjoner - Ny seddelserie

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-12

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Havforskningsinstituttet

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Publikasjoner - Ny seddelserie

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01417-1

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

20.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01418-1

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

20.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-13

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Andreas Balchen

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Ny 200-kroneseddel - Torsk som hovedmotiv

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-14

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Andreas Balchen

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Ny 200-kroneseddel - Torsk som hovedmotiv

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01419-1

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

20.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01420-1

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

20.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01421-1

Dokumentdato:

18.06.2017

Journaldato:

20.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/00340-6

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

20.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 14/01910-10

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

20.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01409-2

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Forespørsel om deponering

Dokumenttittel:

Forespørsel om deponering - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01089-7

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 15/00428-5

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

20.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01386-8

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Danmarks Nationalbank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-9

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Sedlabanki Islands

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 14/02148-101

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

20.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Forvaltning - Mandat - Investeringsstrategi - Statens pensjonsfond utland SPU 10/01302

Dokumenttittel:

Investeringer i statsobligasjoner i Statens pensjonsfond utland (SPU) - Forslag til endringer i mandatet

Saksansvarlig:

NBIM

Saksbehandler:

NBIM CEO Office


Dokumentnummer 17/01386-10

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-11

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-12

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-62

Dokumentdato:

02.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-63

Dokumentdato:

05.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-64

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-65

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-66

Dokumentdato:

07.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-67

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-68

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-69

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-70

Dokumentdato:

12.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-71

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-72

Dokumentdato:

14.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01157-12

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Tilbud på Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner - Ettersendelse av informasjon

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01157-13

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Tilbud på Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner - Ettersendelse av informasjon

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01427-1

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Søknad om erstatning for bortkomne, brente eller skadde sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01429-1

Dokumentdato:

18.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01430-1

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01431-1

Dokumentdato:

17.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01157-14

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner - Tildelingsbeslutning

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01157-15

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner - Tildelingsbeslutning

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01157-16

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

U Til:

Avskjermet

Sak:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner

Dokumenttittel:

Metodeutvikling og skadevurdering for skjermingsverdige funksjoner - Tildelingsbeslutning

Saksansvarlig:

KF SIB Sikkerhetsstyring

Saksbehandler:

KF SIB Sikkerhetsstyring


Dokumentnummer 17/01355-15

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Harald Ringstad

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Nye sedler - Sikkerhetselementer

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-16

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Alice Mathiasen

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

NOK 200 - Sikkerhetselementer

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01386-13

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-14

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finlands Bank IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-15

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Danmarks Nationalbank

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-16

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-17

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-18

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

Nordic-Baltic IMF Coordination

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-19

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Sedlabanki Islands IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-73

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/00146-55

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

21.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Sak:

S002 Utvendig sikring - Offentlige myndigheter

Dokumenttittel:

Anmoder om uttalelse - Bankplassen

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF Eiendom (EIE)


Dokumentnummer 17/01386-20

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Lietuvos Bankas - IMF-seksjonen

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-74

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 15/00428-6

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

U Til:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01436-1

Dokumentdato:

17.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01355-17

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Harald Ringstad

Sak:

Ny seddelserie - spørsmål fra publikum

Dokumenttittel:

Nye sedler - Sikkerhetselementer

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01391-2

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 15/00428-8

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Dokumenttittel:

Deponering i gjeldshøve - Avskjermet

Saksansvarlig:

KF JUS

Saksbehandler:

KF JUS


Dokumentnummer 17/01440-1

Dokumentdato:

20.06.2017

Journaldato:

22.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler - Innsending av penger

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00004-75

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00004-76

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 20 første ledd bokstav b

I Fra:

International Monetary Fund - IMF

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-21

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-22

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

U Til:

FinansdepartementetFinansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-23

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/01386-24

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 21

I Fra:

Swedish IMF Team

Sak:

IMF - Avskjermet

Dokumenttittel:

IMF - Avskjermet

Saksansvarlig:

PPO Internasjonal Økonomi

Saksbehandler:

PPO Internasjonal Økonomi


Dokumentnummer 17/00172-48

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Central Bank of Chile

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

XXI Annual Conference Central Bank of Chile (16 & 17 Nov, 2017)

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 14/01811-23

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Prisliste - Tjenester for staten - Kontohold for staten - SKK - Statsgjeldsforvaltningen - MOA

Dokumenttittel:

Priser for Norges Banks kontohold for staten i 2018

Saksansvarlig:

KF ØR Regnskap

Saksbehandler:

MB IBO ARK


Dokumentnummer 17/01447-1

Dokumentdato:

22.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Altinn

Sak:

Digital post til virksomheter via Altinn

Dokumenttittel:

Digital post til virksomheter via Altinn

Saksansvarlig:

MB IKT Ledelse/Felles

Saksbehandler:

MB IKT Ledelse/Felles


Dokumentnummer 14/02375-16

Dokumentdato:

06.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

NOKAS Trondheim

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Oversendelsesbrev - Destruksjonsbilag - Mai 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/02375-17

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

NOKAS Stavanger

Sak:

NOKAS - Destruksjon av sedler

Dokumenttittel:

Oversendelsesbrev - Destruksjonsbilag - Mai 2017

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01448-1

Dokumentdato:

13.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01449-1

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01450-1

Dokumentdato:

09.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01126-1

Dokumentdato:

21.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finanstilsynet

Sak:

Informasjon til Finansdepartementet - råd motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017

Dokumenttittel:

Motsyklisk kapitalbuffer 2. kvartal 2017 - Kopi av Finanstilsynets brev til Finansdepartementet

Saksansvarlig:

FST Makrotilsyn

Saksbehandler:

FST Makrotilsyn


Dokumentnummer 17/00172-49

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Central Bank of the Republic of Armenia

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitation "Conference for Central Banks: Climate Change, Credit Analysis and Asset Allocation in Low Yield Environment"

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 14/03223-122

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Jeppe Jul Nielsen

Sak:

Opphavsrett - Kvalitetssikring motiver - Ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 14/03223-123

Dokumentdato:

24.05.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

F

Unntatt offentligheten:

Beskyttelsesinstruksen § 4 jf offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Jeppe Jul Nielsen

Sak:

Opphavsrett - Kvalitetssikring motiver - Ny seddelserie

Dokumenttittel:

Ny seddelserie - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/00172-50

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Roscongress

Sak:

Sentralbankledelsen - Invitasjoner - Foredrag mv. - 2017

Dokumenttittel:

Invitation to the Eurasian Week

Saksansvarlig:

STAB Sekretariat

Saksbehandler:

STAB Sekretariat


Dokumentnummer 17/01452-1

Dokumentdato:

16.05.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Assisterende direktør / leder for teknisk seksjon - KB MB ref. 3444302140

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01453-1

Dokumentdato:

15.05.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Konsulent - PPO Utvikling og prosjekter - st. ref. 3443236580

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

PPO Strategisk prosjekt pengepolitikk

Saksbehandler:

PPO Strategisk prosjekt pengepolitikk


Dokumentnummer 17/01454-1

Dokumentdato:

11.05.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Engasjement for ingeniørstudent - Norges Bank eiendom KF Eiendom og service - st. ref. 3439088268

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF EIE felles

Saksbehandler:

KF EIE felles


Dokumentnummer 17/01455-1

Dokumentdato:

09.05.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement - Sikkerhet KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3435897082

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport

Saksbehandler:

KF SIB Beredskap, teknologi og transport


Dokumentnummer 17/01457-1

Dokumentdato:

08.05.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

U Til:

Avskjermet

Sak:

Studentengasjement i sikkerhet i Norges Bank KF Sikkerhet og beredskap - st. ref. 3434955447

Dokumenttittel:

Utlysning - WebCruiter annonse

Saksansvarlig:

KF SIB Operativ sikkerhet

Saksbehandler:

KF SIB Operativ sikkerhet


Dokumentnummer 17/01456-1

Dokumentdato:

23.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

U

I Fra:

Finansdepartementet

Sak:

Høring av NOU 2017: 13 - Ny sentralbanklov - Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Dokumenttittel:

Høring av NOU 2017: 13 Ny sentralbanklov. Organisering av Norges Bank og Statens pensjonsfond utland

Saksansvarlig:

Stab

Saksbehandler:

Stab


Dokumentnummer 16/03321-112

Dokumentdato:

14.10.2016

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 23 tredje ledd

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Tender - WAN and Collaboration Services

Dokumenttittel:

Tender - WAN and Collaboration Services - Response to Request for Proposal (RFP) - Avskjermet

Saksansvarlig:

NBIM Administrative - Corporate Management

Saksbehandler:

NBIM Administrative - Corporate Management


Dokumentnummer 17/01458-1

Dokumentdato:

15.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01459-1

Dokumentdato:

17.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01460-1

Dokumentdato:

16.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)


Dokumentnummer 17/01461-1

Dokumentdato:

19.06.2017

Journaldato:

23.06.2017

Gradering:

UO

Unntatt offentligheten:

Offl § 13 jf sbl § 12

I Fra:

Avskjermet

Sak:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Dokumenttittel:

Skjema for veksling av ugyldige sedler og mynter - Avskjermet

Saksansvarlig:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)

Saksbehandler:

MB Kontante Betalingsmidler (KB)