Om banken

Noregs Bank er sentralbanken i Noreg. Vi har som mål å fremje økonomisk stabilitet i landet.

Mandat og oppgåver

Noregs Bank har som mål å fremje økonomisk stabilitet i landet. Banken har utøvande og rådgjevande oppgåver i pengepolitikken og skal bidra til robuste og effektive betalingssystem og finansmarknader. Noregs Bank forvaltar landet sine valutareservar og Statens pensjonsfond utland.

Mediekontakt

Organisering og styring

Verksemda til Noregs Bank er regulert i sentralbanklova. Lova slår fast at Noregs Bank skal være eit utøvande og rådgivande organ for penge-, kreditt- og valutamarknadene.

Karriere

Forskning

Forskningen i Norges Bank har som formål å bidra til å styrke analysegrunnlaget som ligger til grunn for de avgjørelsene banken tar. Forskningsaktiviteten er rettet inn mot pengepolitikk og finansiell stabilitet, og skal være forankret i det internasjonale og norske forskningsmiljøet.

Norges Bank 200 år - Bokprosjektene

Kunnskapssenter

Pressefoto

Høgoppløselege bilete av blant anna hovudstyret, leiargruppa, banken, setlar og myntar.