Statsgjeld

Norges Bank forvalter statsgjelden i henhold til et mandat fastsatt av Finansdepartementet.

Kontakt

Statsgjeldsforvaltningen
Tlf. 22 31 71 40

E-post: debtmanagement@norges-bank.no

Rentebytteavtaler
Tlf. 22 31 71 30

Anbudsinnbydelser