Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD569.9586
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR885.6020
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 784.7412
DE00011023581.5% SNR 15/05/2024 EUR0.01966.2357
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011323.1564
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1411.2667
DE000A1R07X90.875% GTD SNR 18/03/19 EUR898.1084
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR859.8644
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000789.8910
DE000LB1P7A6FRN PFBRF 05/2021 GBP1000001011.9479
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 784.2239
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01121.7291
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01122.1230
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01121.9344
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01121.0038
DK0002036375FRN 07/2019 DKK0.01 119.3831
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01119.3174
DK00020388271.5% CVD BDS 01/10/2040 DKK93.5911
DK00020411021% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.8394
DK0002041532FRN 07/2022 DKK0.01 'REGS' 116.9235
DK00046039741% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.5411
DK0004609906FRN 10/2022 SEK0.01 '15G' 65.5823
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01119.6966
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 118.7138
DK00063426391% CVD BDS 01/10/22 DKK0.01118.8956
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01120.0100
DK00089311080.125% SNR 08/11/23 DKK0.01115.7649
DK00092866682% SNR SEC 01/04/19 DKK0.01121.7313
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01121.0038
DK00092949281% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01119.0723
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 119.8301
DK00092971942% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01112.1442
DK0009299133FRN 07/2019 DKK0.01 '11F' 119.3795
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.4794
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01121.0038
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01119.3174
DK0009391963FRN 07/2020 DKK0.01 '422E' 118.2370
DK00093956001% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.8394
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.8394
DK00095023871% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.5411
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01118.8580
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01120.6929
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01119.6925
DK00095039481% SNR 01/04/2019 DKK0.01 120.5411
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01113.1125
DK00095047552% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01112.0341
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'84.0827
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01121.0038
DK00095094730.35%-FRN 01/07/19 DKK0.01 119.4620
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01121.0126
DK0009509713FRN 10/2021 EUR0.01 '32G' 882.7300
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H119.4492
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01119.1206
DK0009513236FRN 01/20 DKK0.01'32H''REGS119.4636
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS118.0482
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H118.1152
DK00095164110%-FRN 01/10/22 DKK0.01'32H116.6057
DK0009520520FRN SNR SEC MTN 01/2024 EUR881.2814
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 101.3904
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01122.1577
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01122.0326
DK00097967811% CVD BDS 01/07/19 DKK0.01120.6929
DK00097968641% CVD BDS 01/07/23 DKK0.01119.6357
DK00304298730.27% CVD BDS 10/10/22 EUR 854.3317
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01890.5646
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000934.5239
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000970.8743
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 859.7793
FR00005712185.5% SNR 25/04/29 EUR1'REGS1264.5105
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332880.3079
FR00123324500.625% SNR 28/11/22 EUR1000871.6969
FR00133117431% SNR EMTN 25/01/2021 GBP 989.2682
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C95.9781
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.8065
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS644.6388
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%103.1792
NO0010479066EIKA LIKVIDITET964.8004
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%101.5335
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.3488
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%100.7081
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD103.3104
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%104.3929
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%101.4645
NO0010628035HOLBERG OMF94.7063
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%99.7422
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.3989
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%99.3352
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.1983
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.5875
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.7246
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.1402
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.8279
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.4161
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%97.7910
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.3117
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9578
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9915
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.1253
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%99.6444
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.1581
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD96.1331
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1147
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD99.3762
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD97.0408
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.3598
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.4953
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.5167
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD92.4933
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.9003
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.7383
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.8065
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%105.4710
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD96.1125
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5320
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN97.1847
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD96.6188
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%101.4684
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD90.8520
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.6503
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.4017
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.6906
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.5602
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 FRN STEP C COVD97.1489
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.9176
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5526
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD97.4093
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4408
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.3009
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.4879
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.1896
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.3775
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD92.3068
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN94.6011
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.6879
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.4219
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.4944
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD95.6871
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%92.5542
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.4320
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD96.2306
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%98.5758
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN97.2835
NO0010733017DNB OMF941.7380
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.0374
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.1087
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN96.2038
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.5183
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.5368
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD96.8458
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.7613
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.1138
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.9293
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.4227
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.4214
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%93.1415
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%88.7282
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.7539
NO0010751977ASKØY KOMM 15/19 FRN97.1331
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%94.1216
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN93.2356
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.9894
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.4911
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY851.0187
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%95.2358
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD94.0485
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 FRN C COVD97.1377
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN97.3432
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN97.3432
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.3553
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.6080
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.9913
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.8623
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.3091
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 16/19 0,847%96.5868
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.2929
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN97.1300
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD97.2150
NO0010765167FANA SPB BOLIGKREDIT AS 16/22 FRN C COVD96.9682
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 FRN STEP C COVD97.0215
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD91.6675
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.5185
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.1677
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.8922
NO0010774375BERGEN KOMM 16/19 FRN97.2987
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1280
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN97.2976
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN97.2600
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.5195
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.4788
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.2034
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN97.1211
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN94.4348
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD95.8688
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.9803
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.9881
NO0010778434BJUGN KOMM 16/19 FRN97.1123
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.5014
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.8153
NO0010779382ÅLESUND KOMM 16/19 FRN96.9812
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN96.9022
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.8783
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN96.9317
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.0079
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN97.0258
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.2585
NO0010782774HELGELAND BOLIGKREDI AS 17/21 FRN C COVD96.1452
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5443
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%94.4965
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.3317
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.9306
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD96.3465
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2909
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN97.3234
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN97.2630
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN96.0884
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN97.3627
NO0010789092PORSGRUNN KOMM 17/22 FRN95.4326
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.4938
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN94.4133
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN95.0857
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.9369
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN94.0910
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN97.1618
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.3874
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.8561
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.5643
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.4723
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN95.8499
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.9296
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.1119
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 FRN STEP C COVD95.0600
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD89.3211
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD94.9756
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.7275
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD96.0938
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.8455
NO0010802853FROGN KOMM 17/19 FRN96.5674
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7707
NO0010803984TØNSBERG KOMM 17/20 FRN95.6369
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.6368
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.0196
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.4336
NO0010807837EIENDOMSKREDITT AS 17/20 FRN C COVD95.9739
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.9232
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.7037
NO0010809411ULLENSAKER KOMM 17/20 FRN95.7885
NO0010810047ULSTEIN KOMM 17/22 FRN94.8539
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.5856
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN96.4847
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.6574
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD95.0484
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.5501
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.7493
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN101.4867
NO0010817299VOLDA KOMM 1,08% CERT 365 01031996.9689
NO0010817307KVINNHERAD KOMM 1,08% CERT 365 28021996.9729
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN94.3195
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD94.7467
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.8554
NO0010819451ASKØY KOMM 1,108% CERT 364 15031997.9870
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.2113
NO0010819576DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20031998.9286
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN94.6767
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.3211
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.6064
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD94.4680
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.1925
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.0088
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.6838
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%97.6080
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.4910
NO0010821952PORSGRUNN KOMM 18/22 FRN94.4666
NO0010822315ARENDAL KOMM 1,188% CERT 365 08051997.8018
NO0010822380KLP BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.2352
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD93.9585
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.1486
NO0010823982SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 18/22 FRN C COVD95.2312
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD94.3857
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.6844
NO0010826340LARVIK KOMM 18/21 FRN95.6476
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD95.8817
NO0010830300RAUMA KOMM 18/20 FRN95.4582
NO0010830458EIDSVOLL KOMM 18/20 FRN95.1180
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN94.1429
NO0010831225GJØVIK KOMM 1,12% CERT 184 28021996.9729
NO0010831480TROMSØ KOMM 18/22 FRN93.9779
NO0010831662VERD BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD86.1625
NO0010832249RANDABERG KOMM 1,16% CERT 181 14031998.0415
NO0010832298DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18091998.4210
NO0010832587NOTODDEN KOMM 18/20 FRN95.6239
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD94.9089
NO0010832926ASKØY KOMM 18/22 FRN94.5248
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD95.2405
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN93.2179
NO0010834989STAVANGER KOMM 18/22 FRN94.4796
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD95.4960
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.4481
NO0010837982ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.3723
NO0010838782ULLENSAKER KOMM 1,347% CERT 092 28021996.9729
NO0010839566DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18121998.1510
NO0010839822HOLMESTRAND KOMM 1,46% CERT 083 11031998.3445
NO0010839848STRANDA KOMM 1,435% CERT 091 18031998.2916
NO0010840697DNB BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD95.3079
NO0010841034SPB ØST BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.4025
NO0010841232OBOS BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.5022
NO0010841380SR-BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD94.3264
NO0010841638KFW BANKENGRUPPE 19/22 FRN100.6713
NO0010841893NORDIC INVESTMENT BANK 19/22 1,50%93.3690
NO0010843261HARAM KOMM 1,166% CERT 089 15051997.7432
NO0010843311BUSTADKREDITT SOGN O AS 19/25 FRN C COVD94.5204
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'94.2345
SE00056767232.25% SNR SEC 19/06/19 SEK 85.7631
SE0009522923FRN 03/2019 SEK1000000'201283.8352
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK 83.1442
US013051EE353.35% SNR 01/11/23 USD5000 771.1803
US05252FAD242.05%-FR 27/05/20 USD250000762.9758
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/20 USD 763.5298
US06416CAC291.875%-FRN GTD 26/04/21 USD737.8825
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 755.3433
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000784.5859
US298785GH301.875% SNR 15/03/2019 USD 789.9864
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000763.4175
US298785HA772% SNR 15/03/2021 USD1000 763.8708
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000748.1518
US298785HH212.25% SNR 15/03/22 USD1000 749.5299
US4581X0CH921.75% SNR 15/10/19 USD1000 784.2905
US500769GA691.875% GTD SNR 01/04/19 USD789.0418
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 781.1914
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD746.5909
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 756.5026
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 788.7372
US63253XAJ812.25% MTN 16/03/2021 USD'26764.1732
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 770.2159
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000762.2548
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000756.7569
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000759.9091
US780082AA141.875%-FRN GTD 05/02/20 USD760.3349
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2020 USD762.6791
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2021 USD747.4129
US78011DAG972.2%-FRN GTD 23/09/2019 USD770.8994
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD785.2388
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD785.0820
US9128282D101.375% NTS 31/08/2023 USD 735.5592
US912828F3951.75% SNR 30/09/2019 USD100802.7898
US912828L6581.375% SNR 30/09/20 USD100 773.7707
US912828UB411% SNR 30/11/2019 USD100 793.5726
US912828UN882% SNR 15/02/2023 USD100 752.9777
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/20 USD1000767.0418
US96122XAL292.1%-FRN GTD 25/02/2021 USD745.1481
USC06156KT621.75%-FRN GTD 15/06/21 USD 733.0850
USC88660FF472.25%-FRN GTD 15/03/21 USD 747.1305
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 771.4235
USC8888LBB561.95%-FRN GTD 02/04/20 USD 765.0611
XS02507291094.25% GTD SNR 12/04/21 EUR 982.8195
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR987.7404
XS02890111984.375% GTD SNR 28/02/22 EUR998.1753
XS03044590264.75% GTD SNR 08/06/22 EUR 1009.0437
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 101.7912
XS04254132095% SNR EMTN 29/04/2019 EUR 934.8420
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 926.8687
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 100.1295
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 86.9228
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 100.0476
XS05429508104% GTD SNR 29/09/2020 EUR 941.6534
XS07216522525% PFBRF 20/12/2021 NOK 102.7896
XS08240940893% SNR 22/05/2019 NOK10000 99.6096
XS08544018731.75% SNR SEC 15/11/19 USD 781.7928
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 904.5210
XS08945009811.5% SNR MTN 25/02/2020 EUR899.0743
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR900.8177
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR896.2387
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR892.7221
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR892.2869
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK83.5027
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR901.9815
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR912.4464
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR900.2801
XS10574780231.375% GTD SNR 16/04/21 EUR906.9663
XS1072393835FRN SNR SEC 05/24 EUR100000867.7340
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 908.0386
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 97.2663
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 897.3976
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 896.6788
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'97.1750
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD786.3115
XS11111553280.75% GTD SNR 17/09/21 EUR 891.6946
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR894.5055
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 894.6268
XS11255464540.375% GTD SNR 22/10/19 EUR894.6396
XS1136906234FRN SNR 02/2020 EUR100000 890.3554
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR893.2194
XS11720947470.25% GTD SNR 22/01/20 EUR 894.0629
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR884.3409
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD749.1893
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK84.3771
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 96.2833
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 877.1892
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 877.1382
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 776.9591
XS12240024740.275% GTD SNR 28/04/22 EUR859.5689
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 94.3124
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 83.6347
XS1242410733FRN GTD SNR EMTN 06/20 EUR 883.6047
XS12459437550.5% GTD 15/06/2020 EUR 881.8044
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 85.3050
XS12638548010.5% GTD 22/07/2020 EUR 880.7608
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 890.6320
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD758.7333
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 878.8883
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.2408
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 93.2651
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 83.9491
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR881.9275
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR879.6361
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 96.7397
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR877.0920
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 879.6850
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR880.3188
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR881.8076
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR880.3522
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR878.7510
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 879.9712
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR873.9035
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR878.2153
XS13554831620.25% SNR SEC 20/01/21 EUR 878.1682
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 876.4463
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.5194
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR874.5760
XS13827915460.1% GTD SNR 15/10/2021 EUR868.3960
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR862.3775
XS13915896260.5% GTD SNR 11/04/2023 EUR864.2286
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 95.1743
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK83.8737
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK83.4810
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 758.0932
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR873.6739
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 82.2831
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 775.9853
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD783.4982
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000742.2838
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 782.1933
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.8737
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000082.4500
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 97.2256
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 873.1429
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000777.3239
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 872.9521
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 92.5042
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 94.9968
XS15700251111% SNR MTN 15/11/21 GBP1000997.1855
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR876.5190
XS1575798860FRN 07/03/19 EUR100000 890.7927
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD724.6559
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 84.6532
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 96.1554
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 751.6827
XS16190102490.75% SNR EMTN 15/12/21 GBP988.6474
XS16277783160.625% SNR 14/06/2023 SEK 81.0657
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD761.5758
XS1713492731FRN EMTN 02/2023 NOK100000095.0222
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000752.1657
XS17392466651.375% NTS 19/06/2023 NOK 92.7903
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 856.0758
XS17888346191.625% SNR 24/05/2023 NOK 94.2453
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.8679
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 95.2677
XS18130518580.375% SNR SEC 26/04/23 EUR860.0281
XS1815379497FRN GTD SNR 05/23 GBP100000996.8711
XS18293267160.375% GTD SNR 30/05/23 EUR860.4661
XS1833436964FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP1012.4615
XS1833938555FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP1014.9500
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR 836.1254
XS18808706020.375% GTD 20/09/2023 EUR 857.6368
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK 69.6812
XS19348584701.683% SNR MTN 16/01/24 NOK92.8865
XS19377153052.625% GTD SNR 15/09/22 USD747.2599
XS19401272171.375% SNR 24/01/2022 NOK 94.9026