Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD572.0927
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011286.0176
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1346.0888
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000874.8023
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000688.9884
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01119.6000
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01119.4222
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01121.9119
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01119.4821
DK0002033356FRN 07/2018 DKK0.01 117.0630
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01119.7375
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.2157
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01115.6431
DK0006337043FRN 07/2019 DKK0.01 116.3382
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 116.7712
DK00063426391% BDS 01/10/22 DKK0.01 115.9844
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01118.3778
DK00092903482% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01121.0919
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.1561
DK00092950651% CVD BDS 01/04/23 DKK0.01115.4395
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.6221
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01117.3650
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.1561
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01118.6553
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01115.6424
DK0009392508FRN 07/2022 DKK0.01 '422.E'115.0890
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01117.3709
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01115.9488
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01118.0793
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01115.9164
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01117.3160
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01118.5435
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.6221
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01108.0744
DK00095043261.5% CVD BDS 01/10/2037 DKK108.0744
DK00095048391% CVD BDS 01/10/18 DKK0.01118.4363
DK0009506966FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'99.5185
DK0009507188FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'117.0455
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H' 83.8099
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.1561
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01116.4104
DK0009510646FRN 01/10/19 DKK0.01 116.2948
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01116.5115
DK0009513236FRN 01/2020 DKK0.01 115.9490
DK00095137491% MTN 01/10/18 DKK0.01 118.4363
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H116.0761
DK0009514713FRN CVD 10/21 1'32G/G'REGS114.4521
DK00095158762% BDS 01/10/50 DKK1000 105.1608
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 119.5955
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 99.5185
DK00097920122% CVD BDS 01/07/18 DKK0.01119.2354
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01119.5835
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01119.6000
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01119.4889
DK00097989932.5% SNR SEC 01/10/2047 DKK111.3166
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000117.5502
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000918.1881
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000950.1966
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000870.5215
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 827.5825
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 906.5408
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 883.4221
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR850.9752
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 872.5351
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.1694
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.0000
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS702.8634
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%104.8817
NO0010479066EIKA LIKVIDITET967.4940
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.1940
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD97.2880
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%103.2038
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%100.5299
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.7164
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%101.3754
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD103.3226
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.1670
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%104.7036
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.2776
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%99.9146
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.1841
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.4223
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN96.9793
NO0010628035HOLBERG OMF95.1474
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD100.7784
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%96.9067
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.1043
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD97.3270
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%99.1763
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.0323
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD96.9363
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD97.4479
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9787
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD97.1695
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD97.2466
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD96.1963
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.0998
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.0196
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%99.2420
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.8210
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1340
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2769
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0403
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD92.3000
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.3599
NO0010673395BUSTADKREDITT SOGN O AS 13/18 FRN C COVD96.8688
NO0010674914NORSKE TOG AS 13/19 FRN95.9483
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD97.2163
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN93.5909
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.1826
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1950
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.5763
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.7130
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.7876
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.2020
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0867
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN96.5258
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.7213
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7773
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1680
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7664
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.4708
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN97.0706
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.5656
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.1130
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.7323
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD96.4814
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.6535
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.9840
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.8232
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%102.8319
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.6529
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5429
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN96.6834
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD95.7879
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%98.4541
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD87.0491
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.3898
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD85.3198
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.3746
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.6577
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.4090
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.5834
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.3775
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.9660
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.2588
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.2488
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD92.7851
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.2871
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN96.9184
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD95.4311
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN89.8941
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.1044
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.1420
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN88.8409
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.2059
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN94.9825
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD95.0800
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.0510
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.6600
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.9031
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD92.2495
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.0179
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%95.5056
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN96.8066
NO0010733017DNB OMF948.6558
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN96.9783
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN96.9807
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN96.9807
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.8963
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.4144
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN97.0193
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.7385
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD95.7136
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.8133
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.3407
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.0035
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.7523
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.4394
NO0010745292SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/18 FRN C COVD97.3211
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.0119
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.8757
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.1943
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.0771
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%92.6007
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%87.9628
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.3818
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN96.5594
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.4055
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%93.3338
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN95.1317
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.7313
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.5254
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY903.9769
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%91.3042
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.2820
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN97.2259
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN97.2259
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.2740
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.7510
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.1485
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD97.0870
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN96.4525
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%95.0334
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.0841
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN95.8002
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.2704
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD97.1997
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN97.1159
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.1251
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.6332
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.5253
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.6619
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.2236
NO0010773831TRØNDELAG FYLKE 16/18 FRN97.0708
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.9280
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN97.0411
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.0198
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN95.9601
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.9024
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD95.9612
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1825
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN95.9014
NO0010776628SOLA KOMM 16/18 FRN96.9479
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.8511
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.2865
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2874
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.0712
NO0010778699LILLESAND KOMM 16/18 FRN96.9922
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2547
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.6316
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN95.9403
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN94.9336
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.3376
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN96.9958
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.6310
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.1775
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.0573
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%92.3837
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2616
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN94.3997
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD96.0983
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.4413
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN96.9364
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN96.8596
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.6722
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN95.7481
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.3565
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN94.0933
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.5483
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.0941
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN94.0052
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN96.8938
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN96.2615
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN94.2196
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN94.8803
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7133
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.8569
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.8304
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.6521
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD84.5198
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.5550
NO0010798275DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20061898.9060
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.4973
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.8211
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.2216
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5313
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.5026
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.7488
NO0010806060DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19091898.7631
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.3348
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.7625
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.5554
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.1287
NO0010811433TROMSØ KOMM 1,013% CERT 182 28051897.8353
NO0010811896DRAMMEN KOMM 0,973% CERT 182 05061897.7636
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.5967
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC 18/25 FRN97.0678
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD95.3926
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.4746
NO0010814825ÅLESUND KOMM 0,888% CERT 090 24041896.9857
NO0010816861INDERØY KOMM 0,973% CERT 089 22051897.8208
NO0010817034PORSGRUNN KOMM 18/21 1,648%93.9258
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.0298
NO0010819618MELHUS KOMM 0,97% CERT 094 18061897.7058
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.0772
NO0010820194TROMSØ KOMM 1,02% CERT 153 23081897.4335
NO0010820301ULLENSAKER KOMM 0,952% CERT 092 26061897.6504
NO0010820350ØYER KOMM 1,03% CERT 092 22061897.7453
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD95.1999
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD94.9766
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD83.4239
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'97.1047
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 87.3821
SE00057034513% CVD BDS 19/06/2019 SEK 87.5144
SE00062584061.5% CVD BDS 17/06/20 SEK 86.0661
SE00069912461% CVD BDS 08/04/2022 SEK 81.8716
SE00075256541% BDS 15/06/22 SEK100000 82.4040
SE00075773661.5% BDS 17/03/21 SEK10000085.4163
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000666.4971
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 668.9615
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'687.1790
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000702.4618
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 681.2996
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 684.4028
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 673.7098
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 702.9171
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000658.9692
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD679.1379
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD658.6542
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD659.1135
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 687.3335
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD680.1286
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 641.5656
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 698.7712
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 679.7630
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 698.5460
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 685.3941
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 688.4924
US912828QT052.375% BDS 30/06/18 USD1000725.6795
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 657.0285
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 691.4357
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 667.5991
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100683.6050
US912828WZ901.75% BDS 30/04/22 USD1000 669.3781
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 657.5093
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 650.0594
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 658.6366
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 684.5802
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS677.0683
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS860.5401
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 100.5550
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 100.8701
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 924.7114
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 101.4050
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 88.4622
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 102.0008
XS06059587913.625% SNR 15/01/21 EUR1000952.5295
XS06864480193.5% SNR EMTN 05/10/18 NOK 99.8315
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 102.9067
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.4811
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG681.9627
XS08785673941% SNR 13/07/2018 EUR1000 881.6064
XS08822382973% SNR 04/02/2020 NOK10000 98.4735
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK10000101.2838
XS09353118362% SNR 24/05/2018 NOK10000 98.8471
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 98.9880
XS09756388821.625% SNR 01/10/2018 USD 702.9481
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK70.6401
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR891.4786
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR865.1814
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 95.9966
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 868.7308
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 866.5201
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'95.9557
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD683.3150
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR862.8196
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 862.6800
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D733.0613
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR856.1891
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR844.3075
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD648.7462
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK83.5168
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 95.8530
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 688.0692
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 93.9839
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 83.9656
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 84.5773
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 710.1546
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR868.3293
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 865.2192
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0607
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 91.4315
XS12845572841.125% GTD SNR 02/09/20 NOK95.2679
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 83.4816
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.6518
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 97.0931
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR854.8495
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 864.7631
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR867.4990
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR864.7175
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR864.0334
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR874.2465
XS13151571530.125% SNR 04/11/2020 EUR 862.1998
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 97.1721
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 702.4694
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 863.8069
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 1005.5355
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR862.8593
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD702.0766
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 875.2470
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 860.4468
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP1007.9483
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.3937
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR856.6727
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR832.7193
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 92.8736
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK82.6405
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK82.0035
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 82.3044
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000626.8517
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.6198
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000081.6000
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 96.0437
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674699.6780
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000693.0318
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 91.6470
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 92.5966
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 946.2438
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR857.1342
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 85.4508
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 654.0776
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK80.1784
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000672.5775
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 92.2336
XS17482578512.5% SNR 11/01/23 USD200000662.0638