Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD583.5847
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011291.8856
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1337.2320
DE00011416871% SNR 22/02/19 EUR0.01'168914.9669
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000883.9780
DE000EAA05T60% SNR MTN 12/06/2020 EUR 856.3874
DE000LB01RW61.375% PFBRF 05/03/2018 USD725.5007
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000699.5525
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01120.9174
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.4127
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01122.8191
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01122.8947
DK00020328952% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01105.6687
DK0002033356FRN 07/2018 DKK0.01 118.3136
DK0002033430FRN 07/2018 DKK0.01 118.2663
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01121.0328
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01117.1941
DK00020385870% CVD BDS 01/07/2021 DKK 113.1696
DK00063422091% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01119.4245
DK00063426391% BDS 01/10/22 DKK0.01 116.1062
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01119.4112
DK00092903482% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01123.2076
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.1872
DK00092950651% CVD BDS 01/04/23 DKK0.01116.6309
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.4359
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01118.5487
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01119.9277
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01117.1927
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.4651
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01116.4063
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01119.5198
DK00095030051% CVD BDS 01/01/21 DKK0.01118.8892
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01115.9340
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01118.5049
DK00095038641% SNR 01/04/2018 DKK0.01 119.3763
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.4359
DK00095043261.5% CVD BDS 01/10/2037 DKK107.4317
DK00095048391% CVD BDS 01/10/18 DKK0.01119.7344
DK0009507188FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'118.2841
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H' 87.3648
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.1137
DK00095094730.35%-FRN 01/07/19 DKK0.01 117.7429
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01117.0466
DK00095119661% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01119.3763
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01116.8156
DK0009513236FRN 01/2020 DKK0.01 117.1634
DK00095135822% CVD BDS 01/10/50 DKK0.01105.3488
DK00095137491% MTN 01/10/18 DKK0.01 119.7344
DK0009514713FR CVD BDS 10/21 DKK0.01 115.3401
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 123.0640
DK00097909092% CVD BDS 01/04/18 DKK0.01120.6094
DK00097910482% SNR SEC 01/04/18 DKK0.01120.6022
DK00097920122% CVD BDS 01/07/18 DKK0.01120.5482
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01120.6338
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01120.9174
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.6038
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000118.6412
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000956.1857
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000965.5534
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000878.2663
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 916.2320
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 893.1290
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR857.7181
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 881.1882
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.7965
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C91.6250
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS704.3067
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%104.9783
NO0010479066EIKA LIKVIDITET965.3846
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%99.9898
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD96.3755
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%103.1612
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%100.2702
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.7018
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%101.1896
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD103.3586
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%99.9560
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%104.7526
NO0010601420DANSKE BANK A/S 11/18 ADJ C COVD96.9732
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.4427
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%102.2637
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.3566
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.2885
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN96.6892
NO0010628035HOLBERG OMF94.9414
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD100.6543
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%96.8217
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN95.7683
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD97.2169
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%99.1963
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD96.8842
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.1499
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD97.6220
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1059
NO0010660020BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/18 FRN C COVD97.1209
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD97.5920
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD97.4370
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD95.9768
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1946
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD96.8133
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%99.1514
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.6727
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.2224
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.3102
NO0010671506EUROPEAN INVESTMENT BANK 13/18 FRN96.9838
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.8830
NO0010673155STADSHYPOTEK AB 13/18 FRN COVD97.2702
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD92.1432
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.4956
NO0010673395BUSTADKREDITT SOGN O AS 13/18 FRN C COVD96.9032
NO0010674344TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.2823
NO0010674914NORSKE TOG AS 13/19 FRN94.8304
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD97.3618
NO0010675325ASKER KOMM 13/18 FRN97.0882
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN92.7159
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD96.9634
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD95.9921
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.5022
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.5125
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.8141
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD91.9692
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1923
NO0010686272FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/18 FRN C COVD97.1585
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN96.9766
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.5395
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.5640
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.8319
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.4341
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.5405
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN96.7541
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.6649
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.2716
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.8215
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD96.3163
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD88.8667
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.8441
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.2852
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%105.7576
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD94.4442
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.6479
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN95.4726
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD95.6892
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%101.6637
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD86.7690
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD95.5481
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD85.0875
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.3905
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.6220
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.1930
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.5668
NO0010716780KLP KOMMKREDITT AS 14/18 FRN C COVD97.1955
NO0010717440ODDA KOMM 14/19 2,40%96.9212
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.3684
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.9884
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.1680
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.0948
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD92.5188
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD94.9929
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN96.7508
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD95.1526
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN89.7901
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD90.2649
NO0010729056LEVANGER KOMM 15/18 FRN97.1567
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN92.4204
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.3690
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.1231
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN95.5002
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD95.1226
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD93.7462
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.7657
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.8397
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.8437
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%95.0122
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN95.7919
NO0010733017DNB OMF945.8692
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN96.9760
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN96.9796
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN96.9796
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.7971
NO0010733934TROMSØ KOMM 15/18 FRN97.1399
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.3853
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN97.0375
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.5756
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD96.4233
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.6736
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.1036
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%93.9638
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.7983
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.3320
NO0010745292SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/18 FRN C COVD97.4405
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.7803
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.6387
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.1592
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.1270
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%92.4882
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%87.8808
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.1021
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN97.0633
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.2307
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%93.2198
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN92.9564
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.7952
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD97.4677
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY904.8185
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%91.1646
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.3518
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN96.2818
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN96.2818
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.4838
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.1913
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD97.1183
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN96.8424
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%93.6553
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.1181
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN96.0364
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD95.8895
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD97.0368
NO0010767254MOLDE KOMM 16/18 FRN97.2100
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN97.1823
NO0010767361AKERSHUS FYLKE 16/18 FRN97.2196
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD87.6273
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.6408
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.2341
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.1865
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.2946
NO0010773831TRØNDELAG FYLKE 16/18 FRN96.7575
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.9705
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN97.0669
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN95.9979
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN95.9156
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.6635
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.5959
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2361
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN95.7034
NO0010776628SOLA KOMM 16/18 FRN96.9025
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.4284
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.2839
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.0289
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.2057
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.4505
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.4118
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN95.5455
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN94.2852
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN94.8023
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN96.8403
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.1687
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.1667
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.0122
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%91.8736
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.2227
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN94.4860
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD96.1365
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.1909
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN95.5701
NO0010788458DEN NORSKE STAT 0% CERT 371 21031898.9704
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN95.7782
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.4854
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN95.7291
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.0669
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN94.9633
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.7552
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.1175
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN95.6588
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.4227
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN94.3052
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN94.8691
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.4351
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.6327
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.9017
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.7124
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD86.1664
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.5231
NO0010798275DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20061898.8680
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.5740
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD96.5230
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.4298
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.4903
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.5212
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.7193
NO0010805914ARENDAL KOMM 1,03% CERT 210 12041897.8099
NO0010806060DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19091898.7694
NO0010806169HALDEN KOMM 1,14% CERT 181 15031898.0284
NO0010806375RÆLINGEN KOMM 1,08% CERT 181 20031897.9510
NO0010806516ASKIM KOMM 1,10% CERT 181 21031897.9665
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.3405
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN92.8167
NO0010808785SANDNES KOMM 1,10% CERT 151 19031897.9742
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.5242
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN92.4087
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.6480
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC 18/25 FRN95.9471
NO0010813819KRISTIANSUND KOMM 0,777% CERT 059 08031896.9503
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD83.4045
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD93.5126
NO0010814825ÅLESUND KOMM 0,888% CERT 090 24041897.6221
NO0010816861INDERØY KOMM 0,973% CERT 089 22051897.5864
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'100.8516
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 91.0831
SE00057034513% CVD BDS 19/06/2019 SEK 91.1996
SE00062584061.5% CVD BDS 17/06/20 SEK 89.6449
SE00069912461% CVD BDS 08/04/2022 SEK 85.9019
SE00075256541% BDS 15/06/22 SEK100000 85.5650
SE00075773661.5% BDS 17/03/21 SEK10000088.2514
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000678.3930
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 680.4675
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'698.2674
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000703.4615
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 698.0066
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 702.7248
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 678.8178
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 713.0055
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000679.0757
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD690.5445
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD677.1281
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD679.3936
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 704.8443
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD697.2479
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 656.8658
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 715.8625
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 691.3685
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 709.6635
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 701.9514
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 700.3319
US912828QT052.375% BDS 30/06/18 USD1000735.8410
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 668.2729
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 702.1274
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 679.1770
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100695.2630
US912828WZ901.75% BDS 30/04/22 USD1000 681.0077
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 669.5336
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 661.6617
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 678.3124
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 703.0677
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS679.4545
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS860.1873
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 100.4671
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 103.3525
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 934.1433
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 101.3864
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 92.1531
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 102.3482
XS06059587913.625% SNR 15/01/21 EUR1000960.1458
XS06864480193.5% SNR EMTN 05/10/18 NOK 99.6889
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 102.7970
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.4904
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG692.9743
XS08757536581.125% SNR 15/03/2018 USD 723.3887
XS08785673941% SNR 13/07/2018 EUR1000 890.8851
XS08822382973% SNR 04/02/2020 NOK10000 98.5630
XS08955083141% SNR EMTN 27/02/2018 USD 735.2687
XS08984333202.25% SNR EMTN 06/03/18 NOK99.1613
XS09097884561.375% CVD BDS 3/18 USD'144719.0582
XS09182922351.125% GTD SNR 17/04/18 USD710.1656
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK10000101.2199
XS09353118362% SNR 24/05/2018 NOK10000 98.7228
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 98.9949
XS0984033968FR GTD MTN 10/20 SEK100000073.6007
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR891.8248
XS1045127633FRN 03/2018 NOK1000000 97.1436
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR883.9576
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 96.0423
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 877.8693
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 875.8760
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'95.9981
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD699.5319
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR871.7803
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 871.6394
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D740.2905
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR861.5522
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR851.7286
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD660.5390
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK86.8880
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 95.9171
XS12007513671.25% SNR MTN 12/03/18 USD 719.8108
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 686.7038
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 94.2364
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 87.1087
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 87.7370
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 720.0518
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR876.8063
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 873.5146
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0980
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 91.3756
XS12845572841.125% GTD SNR 02/09/20 NOK95.4059
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 87.1717
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.6549
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 97.2822
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR859.2733
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 873.1944
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR875.4873
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR873.3524
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR870.9321
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR882.9282
XS13151571530.125% SNR 04/11/2020 EUR 868.6427
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 96.9979
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 712.4363
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 872.0970
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 1005.9171
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR870.9592
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD711.9267
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 884.3936
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 868.6881
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP1005.9635
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.0951
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR864.5252
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR838.1670
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 92.9792
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK85.7371
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK85.0145
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 85.1304
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000637.7582
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.9945
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000081.6000
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 96.0593
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674709.1182
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000702.4462
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 91.4702
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 92.6105
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 946.6723
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR845.0388
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 88.1050
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 682.2181
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK82.6831
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000683.7299
XS17392466651.375% NTS 19/06/2023 NOK 92.0788
XS17482578512.5% SNR 11/01/23 USD200000674.3347