Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD572.2289
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011292.7604
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1356.4797
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000874.8808
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000688.9601
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01119.6198
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01119.4456
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01121.9685
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01119.5110
DK0002033356FRN 07/2018 DKK0.01 117.0630
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01119.7589
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.2807
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01115.7859
DK0006337043FRN 07/2019 DKK0.01 116.3382
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 116.7709
DK00063426391% BDS 01/10/22 DKK0.01 116.1752
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01118.4486
DK00092903482% CVD BDS 01/04/24 DKK0.01121.4316
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.2242
DK00092950651% CVD BDS 01/04/23 DKK0.01115.6824
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.6420
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01117.3963
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.2242
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01118.6700
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01115.7859
DK0009392508FRN 07/2022 DKK0.01 '422.E'115.0906
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01117.3838
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01116.0694
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01118.0933
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01116.1137
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01117.3348
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01118.5769
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01118.6420
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01108.6148
DK00095043261.5% CVD BDS 01/10/2037 DKK108.6148
DK00095048391% CVD BDS 01/10/18 DKK0.01118.4496
DK0009506966FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'99.5185
DK0009507188FRN 07/2018 DKK0.01 '32H/H'117.0525
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H' 83.8040
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01118.2242
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01116.4826
DK0009510646FRN 01/10/19 DKK0.01 116.2979
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01116.6784
DK0009513236FRN 01/2020 DKK0.01 115.9499
DK00095137491% MTN 01/10/18 DKK0.01 118.4496
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H116.0783
DK0009514713FRN CVD 10/21 1'32G/G'REGS114.4529
DK00095158762% BDS 01/10/50 DKK1000 105.3386
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 119.6380
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 99.5185
DK00097920122% CVD BDS 01/07/18 DKK0.01119.2548
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01119.6057
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01119.6198
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01119.5078
DK00097989932.5% SNR SEC 01/10/2047 DKK112.0083
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000117.5486
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000918.6905
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000951.0111
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000870.8965
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 829.4974
FR00106049834% SNR 25/04/2018 EUR1 906.7766
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 883.5604
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR852.2948
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 872.5560
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.1810
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.0000
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS702.8634
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%104.9086
NO0010479066EIKA LIKVIDITET967.4641
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.1829
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD97.2842
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%103.2186
NO0010513526MUNICIPALITY FINANCE PLC 09/18 4,92%100.5247
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.7884
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%101.3647
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD103.3941
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.1566
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%104.7454
NO0010612039EIKA BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.2734
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%99.9033
NO0010622087DNB BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.1799
NO0010623234SPB 1 BOLIGKREDITT AS 11/18 FRN C COVD97.4239
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN96.9715
NO0010628035HOLBERG OMF95.1445
NO0010634777DNB BOLIGKREDITT AS 12/18 ADJ C COVD100.7742
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%96.9715
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.0919
NO0010646078SPB VEST BOLIGKREDIT AS 12/18 FRN C COVD97.3283
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%99.3576
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.0347
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD96.9317
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD97.4483
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9785
NO0010660327GJENSIDIGE BANK AS 12/18 FRN STEP C COVD97.1611
NO0010660822STOREBRAND BOLIGKRED AS 12/18 FRN C COVD97.2465
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD96.1924
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.1018
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.0193
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%99.2577
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD96.8212
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1335
NO0010670797SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2741
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0400
NO0010673254VERD BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD92.2974
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.3560
NO0010673395BUSTADKREDITT SOGN O AS 13/18 FRN C COVD96.8651
NO0010674914NORSKE TOG AS 13/19 FRN95.9344
NO0010674971NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/18 FRN C COVD97.2140
NO0010675366STATNETT SF 13/19 FRN93.5893
NO0010675978KLP KOMMKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.1776
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1916
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.5993
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.7069
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.7835
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.1981
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0872
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN96.8230
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.7107
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7737
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD96.1528
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7660
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.4710
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN97.0605
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD90.5665
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.0923
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.7328
NO0010703564FANA SPB BOLIGKREDIT AS 14/20 FRN C COVD96.4797
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.6328
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.9718
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.8015
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%103.0426
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.6217
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.5393
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN96.6699
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD95.7634
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%98.6794
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD87.0473
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.3870
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD85.3150
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.3697
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.9806
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.4055
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.5801
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.3731
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.9640
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.2533
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.2465
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD92.7770
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.2843
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN96.9088
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD95.4284
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN89.8749
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.0840
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.1033
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.1204
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.2030
NO0010729767SARPSBORG KOMM 15/20 FRN95.2373
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD95.0786
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.0181
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD92.7272
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.9858
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD92.2423
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.0150
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%95.6720
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN96.7938
NO0010733017DNB OMF948.6558
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN96.9700
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN96.9724
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN96.9724
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN94.8873
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.4112
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN97.0110
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.7350
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD95.6847
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.7889
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.3350
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.0478
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD95.7485
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.4445
NO0010745292SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/18 FRN C COVD97.3198
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.0083
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.8736
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.1872
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.0798
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/20 1,305%92.6079
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC 15/22 1,742%88.0783
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.3829
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN96.8808
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.4036
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%93.5717
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN95.1264
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.7298
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.5246
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY903.9769
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%91.4585
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD97.2952
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN97.2128
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN97.2128
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.2609
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.7523
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.1495
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD97.0889
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN96.4386
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC 16/19 0,847%95.0224
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.0821
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN95.7863
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.2701
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD97.2009
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN97.1075
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.0926
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.6301
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN97.5175
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.6618
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.2219
NO0010773831TRØNDELAG FYLKE 16/18 FRN97.0628
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.9231
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN97.0327
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.0022
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN95.9425
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.9023
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD95.9432
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1773
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN95.8832
NO0010776628SOLA KOMM 16/18 FRN96.9389
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.8116
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.2861
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2858
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.0341
NO0010778699LILLESAND KOMM 16/18 FRN96.9826
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2530
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.6303
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN95.9210
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN94.8986
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.2997
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN96.9847
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.7588
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.1745
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.0535
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%92.5373
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2197
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN94.3676
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD96.0943
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.4397
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN96.9237
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN96.8466
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.6454
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN95.7305
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.3524
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN94.0535
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC 17/22 FRN95.5082
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.0905
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.9608
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN96.8802
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN96.7037
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN94.1876
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN94.8570
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7109
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.8531
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.8264
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.6487
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD84.4845
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.5496
NO0010798275DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20061898.9061
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.3219
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.7942
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.1785
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5281
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.4993
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.7041
NO0010806060DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19091898.7628
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.3311
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.7182
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.5542
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.0749
NO0010811433TROMSØ KOMM 1,013% CERT 182 28051897.8309
NO0010811896DRAMMEN KOMM 0,973% CERT 182 05061897.7587
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.5947
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC 18/25 FRN97.0037
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD95.3887
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.4242
NO0010814825ÅLESUND KOMM 0,888% CERT 090 24041896.9822
NO0010816861INDERØY KOMM 0,973% CERT 089 22051897.8167
NO0010817034PORSGRUNN KOMM 18/21 1,648%93.9421
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.0259
NO0010819618MELHUS KOMM 0,97% CERT 094 18061897.6999
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.0739
NO0010820194TROMSØ KOMM 1,02% CERT 153 23081897.4255
NO0010820301ULLENSAKER KOMM 0,952% CERT 092 26061897.6437
NO0010820350ØYER KOMM 1,03% CERT 092 22061897.7388
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD95.1962
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD94.9449
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD83.2282
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'97.3417
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 87.3844
SE00057034513% CVD BDS 19/06/2019 SEK 87.5547
SE00062584061.5% CVD BDS 17/06/20 SEK 86.1436
SE00069912461% CVD BDS 08/04/2022 SEK 82.0367
SE00075256541% BDS 15/06/22 SEK100000 82.5782
SE00075773661.5% BDS 17/03/21 SEK10000085.5300
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000666.7246
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 669.3852
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD'REGS'687.5187
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000702.4692
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 681.3354
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 684.5267
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 673.7789
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 702.8153
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000660.6459
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD679.1714
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD658.7501
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD659.5424
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 687.3335
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD679.9107
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 642.6431
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 698.8473
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 680.2095
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 698.5971
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 685.5049
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 688.6032
US912828QT052.375% BDS 30/06/18 USD1000725.6327
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 657.9394
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 691.5262
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 668.4761
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100684.0468
US912828WZ901.75% BDS 30/04/22 USD1000 670.0173
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 657.6941
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 650.6742
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 658.9318
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 684.4689
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS677.0632
XS0289303215FRN M/BKD 1/39 GBP'A4B'REGS860.5162
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 100.5687
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 100.8899
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 925.0179
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 101.3938
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 88.5373
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 102.0769
XS06059587913.625% SNR 15/01/21 EUR1000953.0222
XS06864480193.5% SNR EMTN 05/10/18 NOK 99.8513
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 102.9797
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.4828
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG681.9310
XS08785673941% SNR 13/07/2018 EUR1000 881.6872
XS08822382973% SNR 04/02/2020 NOK10000 98.5121
XS09335818023.25% SNR 24/05/23 NOK10000101.4987
XS09353118362% SNR 24/05/2018 NOK10000 98.8561
XS09425419122.625% SNR 17/06/2020 NOK 99.0382
XS09756388821.625% SNR 01/10/2018 USD 702.8773
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK70.6401
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR891.8956
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR874.8096
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 95.9947
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 868.7252
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 866.6761
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'95.9535
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD683.2943
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR862.8961
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 862.7565
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D733.0613
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR856.6750
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR845.1297
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD648.8187
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK83.5438
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11955889151.125% SNR 15/05/2020 NOK 95.8691
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 688.0215
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 94.1025
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 84.0542
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 84.6731
XS12608087501.375% SNR 16/07/2018 USD 710.0576
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR868.5504
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 865.3810
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0588
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 91.5486
XS12845572841.125% GTD SNR 02/09/20 NOK95.2717
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 83.4883
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.6487
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 97.0925
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR855.7523
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 865.1100
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR867.7509
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR864.9645
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR864.1982
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR874.2531
XS13151571530.125% SNR 04/11/2020 EUR 862.1969
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 97.1692
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 702.4010
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 864.0625
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 1005.5016
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR863.2770
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD701.9871
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 875.3159
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 860.8674
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP1007.9207
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.3919
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR857.0109
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR834.1309
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 92.8993
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK82.7257
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK82.1063
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 82.4404
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000626.9959
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.6259
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000081.6000
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 96.0418
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674699.6402
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000692.9948
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 91.8348
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 92.6784
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 946.7773
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR857.4102
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 85.4560
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 654.5027
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK80.3331
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000672.7302
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 92.4048
XS17482578512.5% SNR 11/01/23 USD200000663.1556