Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD560.3481
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR853.6362
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 756.2608
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011263.9675
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1314.2104
DE000A11QBV2FRN GTD SNR 01/19 EUR100000861.0599
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000860.6058
DE000A1R07X90.875% GTD SNR 18/03/19 EUR869.3240
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR820.7842
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000743.1803
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 752.9354
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.5160
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01117.7968
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01116.6128
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01117.6506
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01116.6729
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01114.4908
DK00020411021% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01116.9096
DK00020414580% CVD BDS 01/07/2022 DKK 113.0916
DK00046039741% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.6361
DK0006337043FRN 07/2019 DKK0.01 97.9947
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01115.5007
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 114.8738
DK00063426391% BDS 01/10/22 DKK0.01 113.7317
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01116.9598
DK00092866682% SNR SEC 01/04/19 DKK0.01117.7885
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01116.0390
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 114.3874
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.6361
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01116.0527
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01116.5931
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01113.8645
DK00093919630%-CVD FRN 7/20DKK0.01'422E114.3791
DK0009392508FRN 07/2022 DKK0.01 '422.E'113.2212
DK00093956001% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01116.9096
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01116.8449
DK00095023871% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.7404
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01115.5808
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01114.8631
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01116.4298
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01115.3000
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01116.0012
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01106.8970
DK00095047552% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01105.7811
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'83.6582
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01116.0390
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01116.1272
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H115.6253
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01114.2661
DK0009513236FRN 01/20 DKK0.01'32H''REGS114.0890
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H114.2233
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS114.1507
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H114.2320
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 97.9947
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01117.7625
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01117.9176
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01861.8057
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000905.5132
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000939.6583
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000856.3093
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 822.6355
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332851.8072
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 868.9319
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR842.5919
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 860.2783
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C95.1384
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.9805
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS704.2324
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%102.9593
NO0010479066EIKA LIKVIDITET972.4158
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%101.1238
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD97.2223
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%101.1010
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%104.4693
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%100.1243
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD102.3544
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%101.0663
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%103.3439
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%100.8589
NO0010628035HOLBERG OMF95.6927
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%97.8146
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.4456
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%97.4727
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.6924
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.6382
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.7358
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.2808
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.8500
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD96.8524
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%100.2470
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.6633
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9204
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.9112
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.2732
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.6338
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.5041
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.8947
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0283
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.7973
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.7253
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.2327
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.0788
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.3421
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN97.1843
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD92.4024
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3792
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.6651
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD90.7060
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN97.1778
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN96.0010
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%102.9800
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD96.0008
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.9027
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN97.0964
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD96.0376
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%99.2318
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD91.1199
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD95.8968
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.4502
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.5583
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.5794
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 FRN STEP C COVD96.9502
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.7016
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4525
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.7969
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3093
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.2859
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD93.1610
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.3780
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN97.2120
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD95.6760
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.7247
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.5744
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.5096
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.2357
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.2833
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD94.6777
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.2148
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.2533
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.0934
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%95.6696
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN97.0228
NO0010733017DNB OMF954.3943
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.7831
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.8357
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD96.0130
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN96.0707
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.5510
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%93.7882
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD96.5419
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.0463
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD95.9466
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.8321
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.2168
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.8701
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%92.3712
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%87.2330
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.0684
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN96.9833
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.2606
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%91.8655
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN94.8806
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.8233
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.4256
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY907.7064
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%91.5069
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD92.7604
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 FRN C COVD97.0750
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN97.2263
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN97.2263
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.2505
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD96.9957
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.9111
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.8117
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.3255
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 16/19 0,847%95.9788
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.0446
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN96.9812
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD97.0557
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 FRN STEP C COVD97.0375
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD91.6328
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD95.7100
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.5054
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.1833
NO0010774375BERGEN KOMM 16/19 FRN97.0621
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.9875
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN97.1563
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN97.1021
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.8257
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.4491
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.0947
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN96.9468
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN94.3468
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.1552
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.2687
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.3891
NO0010778699LILLESAND KOMM 16/18 FRN97.2367
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.1957
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD95.9790
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN96.1212
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN96.1833
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN94.9101
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN97.0124
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN94.9679
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN95.8363
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.1005
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2951
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%92.6930
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.1879
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN96.0738
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.3643
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.4144
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN97.0780
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN97.0325
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.8006
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN96.8944
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.3597
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN94.2577
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN95.2026
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.0823
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.9530
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN96.9401
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN96.8388
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.9941
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.5479
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.6320
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN95.8851
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7847
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.9399
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 FRN STEP C COVD95.5642
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD86.7799
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.5407
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.6245
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.9716
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.8216
NO0010802853FROGN KOMM 17/19 FRN96.9264
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5026
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD94.6870
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.8624
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.3195
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.7364
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.4936
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.7557
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.8765
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN96.5530
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.7974
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD95.0206
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.3510
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.5405
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN101.6580
NO0010817034PORSGRUNN KOMM 18/21 1,648%94.8733
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN94.4429
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD94.9965
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.5589
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.2777
NO0010819576DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20031998.6840
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN94.5780
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.0843
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.3207
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD94.4516
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.0614
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.2219
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.1415
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%94.0128
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.4849
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.9694
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.4021
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD94.7922
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.4665
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD95.7824
NO0010830458EIDSVOLL KOMM 18/20 FRN95.3615
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN94.4151
NO0010831662VERD BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD84.5354
NO0010832298DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18091998.2223
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD94.9476
NO0010833312BUSKERUD FYLKE 1,125% CERT 092 27121897.8099
NO0010833759KRISTIANSUND KOMM 0,997% CERT 062 03121897.7898
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD80.4833
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'92.9500
SE00056767232.25% SNR SEC 19/06/19 SEK 84.4678
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK 80.9535
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000726.1759
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/20 USD 719.2156
US06416CAC291.875% MTN 26/04/21 USD1000698.8886
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 709.2753
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000750.0128
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000749.1705
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000713.0400
US298785HA772% NTS 15/03/2021 USD1000 716.7291
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000699.1206
US298785HH212.25% SNR 15/03/22 USD1000 697.8719
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 742.2305
US500769GA691.875% GTD SNR 01/04/19 USD748.1793
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 739.5001
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD695.3048
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 706.8774
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 744.9691
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 716.2680
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 719.6416
US68323ACJ162% SNR 30/01/2019 USD 752.0109
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000725.4007
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 751.2656
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000696.8040
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000700.6533
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD724.1289
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2020 USD716.6738
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD701.5673
US78011DAG972.2% GTD 23/09/2020 USD1000728.5399
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD742.0464
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD742.0464
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 679.6063
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 760.3972
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 719.5612
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 743.5143
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 728.9755
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 732.2478
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 695.6764
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 738.3095
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 705.7270
US912828V9882.25% NT 15/02/2027 USD 671.5472
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100739.4857
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/21 USD1000723.2986
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 698.7835
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 692.5776
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 701.0049
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 728.0506
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS721.5294
XS02507291094.25% GTD SNR 12/04/21 EUR 947.4746
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR952.9921
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 101.1275
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 101.3573
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 896.5096
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 102.0762
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 87.5341
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 99.5550
XS05429508104% GTD SNR 29/09/2020 EUR 909.7619
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 103.9319
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.1950
XS08544018731.75% SNR SEC 15/11/19 USD 728.2174
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 867.2594
XS08945009811.5% MTN 25/02/20 EUR100000869.3896
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR871.0507
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR866.8412
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR863.1537
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR862.7331
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK83.0046
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR885.3403
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR880.4797
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR871.2729
XS10574780231.375% GTD SNR 16/04/21 EUR875.3691
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 876.2253
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 97.0760
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 868.0127
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 867.4283
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'97.0591
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD744.1638
XS11111553280.75% GTD SNR 17/09/21 EUR 858.7046
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR865.1184
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 865.3216
XS11255464540.375% GTD 22/10/2019 EUR 846.3416
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D723.0627
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR846.4982
XS1170496472FRN SNR 01/2019 USD1000'578741.7933
XS11720947470.25% GTD SNR 22/01/20 EUR 847.9629
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR835.4173
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD688.4019
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK82.4735
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 847.9690
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 848.7846
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 736.3810
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 83.0669
XS12459437550.5% GTD 15/06/20 EUR100000852.1678
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 84.3939
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR850.2953
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 859.2969
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD721.2767
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 849.4580
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0931
XS12818377961.5% NTS 31/08/2022 NOK 90.7321
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 83.4993
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR855.5071
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR849.8084
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.7426
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR842.1754
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 849.9398
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR850.3840
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR851.4626
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR850.1639
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR850.1342
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR861.3323
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 97.2388
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 756.5472
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 852.7820
XS1344807265FRN GTD SNR MTN 01/2019 GBP978.1909
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR842.8068
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR851.1492
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD750.5286
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 861.1459
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 849.9277
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP980.9628
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 847.4582
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.2860
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR845.0077
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR826.6626
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.4315
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK82.9717
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK82.4850
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 709.6950
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR843.5051
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 80.7820
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 734.7004
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD741.4854
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000692.9961
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 740.3567
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 100.0911
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000081.6000
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 96.0710
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 821.6364
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674753.7127
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000738.3374
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 821.2094
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 93.2870
XS15661496361.5% SNR 15/02/2019 USD2000748.9753
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 932.2313
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR847.3464
XS1575798860FRN 07/03/19 EUR100000 862.3702
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD674.7214
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 84.2933
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 96.0062
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 701.2567
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK78.9777
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD716.4403
XS1713492731FRN SNR EMTN 02/2023 NOK 95.7083
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000714.0212
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 91.3014
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 821.8425
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.0290
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 93.0096
XS18293267160.375% GTD 30/05/2023 EUR 823.2596