Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD591.9216
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR883.6931
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 793.5531
DE00011023581.5% SNR 15/05/2024 EUR0.01952.9578
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011317.2328
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1385.9937
DE000A11QBV2FRN GTD SNR 01/19 EUR100000890.6819
DE000A1R07X90.875% GTD SNR 18/03/19 EUR899.2063
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR854.3831
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000786.2387
DE000LB1P7A6FRN PFBRF 05/2021 GBP100000978.6424
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 786.7494
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.0328
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01121.4642
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01120.1954
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01121.6039
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01120.7578
DK0002036375FRN 07/2019 DKK0.01 119.4353
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01118.6976
DK00020411021% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.8162
DK0002041532FRN 07/2022 DKK0.01 'REGS' 116.8727
DK00046039741% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.5508
DK0004609906FRN 10/2022 SEK0.01 '15G' 67.8109
DK0006337043FRN 07/2019 DKK0.01 101.3672
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01119.2902
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 118.7739
DK00063426391% CVD BDS 01/10/22 DKK0.01118.1297
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01121.0766
DK00092866682% SNR SEC 01/04/19 DKK0.01121.7418
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01120.7596
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 118.8707
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.5541
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01120.7578
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01119.3162
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01118.6788
DK0009391963FRN 07/2020 DKK0.01 '422E' 118.2443
DK0009392508FRN 07/2022 DKK0.01 '422.E'117.0121
DK00093956001% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.8162
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01120.8178
DK00095023871% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01120.5542
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01119.2700
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01119.0241
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01120.1292
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01119.5720
DK00095039481% SNR 01/04/2019 DKK0.01 120.5562
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.01111.0969
DK00095047552% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01109.8618
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'87.0428
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01120.7596
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01120.7066
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H119.4960
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01118.4881
DK0009513236FRN 01/20 DKK0.01'32H''REGS118.0114
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H118.0967
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS118.0392
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H118.1156
DK00095164110%-FRN 01/10/22 DKK0.01'32H116.6315
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 101.3672
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01121.7360
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01121.9902
DK00097967811% CVD BDS 01/07/19 DKK0.01120.6779
DK00097968641% CVD BDS 01/07/23 DKK0.01118.5795
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01891.4662
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000936.1857
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000972.2791
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 856.2126
FR00005712185.5% SNR OAT 04/29 EUR1 1245.6532
FR0011435361FRN SNR 03/19 EUR100000'332880.7228
FR00123324500.625% SNR 28/11/22 EUR1000867.2781
FR00133117431% SNR EMTN 25/01/2021 GBP 962.8204
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 890.0403
NL00105142461.25% SNR 15/01/2019 EUR1 921.6646
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C95.5406
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.3845
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS702.3093
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%103.0953
NO0010479066EIKA LIKVIDITET973.1124
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%101.3667
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD96.5695
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%101.3534
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.0669
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%100.3219
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD102.7496
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%103.8152
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%101.1023
NO0010628035HOLBERG OMF95.7648
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%98.7139
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN97.2076
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%98.3670
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.4560
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.7749
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.4818
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.2095
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.5811
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.5909
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%100.6628
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.5129
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.7037
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.7681
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.1929
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%99.1227
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.0469
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.8661
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.7776
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.9944
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD97.5765
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.6596
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD97.4437
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.6395
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD92.6648
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4388
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.7924
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD90.5059
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN97.0923
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN95.8781
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%104.2149
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.4411
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.6039
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN97.2541
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD95.6218
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%100.5110
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD90.8216
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.3024
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.4294
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.6999
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.3223
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 FRN STEP C COVD97.0880
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.4429
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.2373
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD95.5302
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4243
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.3019
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.2671
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.2624
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.3521
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD90.4029
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.4601
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.2109
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.3139
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.1025
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD95.1360
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.9572
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD93.4754
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.2128
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%97.1448
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN96.9710
NO0010733017DNB OMF955.4131
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD95.2383
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.7859
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD95.5010
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.6502
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.5375
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.1416
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD96.4445
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.3281
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.0836
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.9025
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.4055
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.2062
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%92.6884
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%88.0721
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.9046
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%93.1530
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN94.3395
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.6998
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.6380
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY907.0900
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%93.0344
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD93.3277
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 FRN C COVD97.1174
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN96.9905
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN96.9905
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.0026
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.7421
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.5475
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.8695
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.5222
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 16/19 0,847%96.2257
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.9266
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN97.2020
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD97.2792
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 FRN STEP C COVD96.7931
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD89.1861
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.1419
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.2209
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.9773
NO0010774375BERGEN KOMM 16/19 FRN96.9814
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.7787
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.8635
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN96.8213
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.5937
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.3977
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.1849
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN97.0285
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN93.6492
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD95.9515
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.9865
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN98.0932
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.0008
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.3496
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN96.9900
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.9633
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN94.5875
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN97.2473
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN94.6416
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN95.8681
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD95.7125
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.1011
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%94.3231
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.8611
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.8618
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.8944
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.9695
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN97.0109
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN96.6676
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.7257
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN97.0139
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD95.9687
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.5588
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN94.8371
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD94.7349
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.4703
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN97.1243
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.0339
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.7022
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.5069
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.5182
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN95.7845
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.5030
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.6235
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 FRN STEP C COVD95.3546
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD85.2725
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.6195
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.2858
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.8654
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.7083
NO0010802853FROGN KOMM 17/19 FRN96.8603
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.2414
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.1253
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.6723
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD96.4517
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.2545
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.1794
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.5857
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.9951
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN95.6894
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.1991
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD94.0427
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD93.4962
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.4763
NO0010815624LILLESAND KOMM 1,06% CERT 365 05021997.7986
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN101.2903
NO0010817299VOLDA KOMM 1,08% CERT 365 01031997.7028
NO0010817307KVINNHERAD KOMM 1,08% CERT 365 28021997.7079
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN94.3550
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD94.9118
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN94.9965
NO0010819451ASKØY KOMM 1,108% CERT 364 15031997.6572
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.0648
NO0010819576DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20031998.8411
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN93.9492
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.1208
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.2455
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD93.5053
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.2199
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.0186
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.4312
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%95.4116
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.2701
NO0010822315ARENDAL KOMM 1,188% CERT 365 08051997.4450
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.7434
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.1769
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD93.5483
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.6411
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD95.4857
NO0010830458EIDSVOLL KOMM 18/20 FRN95.3034
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN94.1714
NO0010831225GJØVIK KOMM 1,12% CERT 184 28021997.7466
NO0010831662VERD BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD85.6880
NO0010832249RANDABERG KOMM 1,16% CERT 181 14031997.7127
NO0010832298DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18091998.4123
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD93.5667
NO0010833312BUSKERUD FYLKE 1,125% CERT 092 27121896.9619
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD94.1394
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN92.1761
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD95.0590
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.1495
NO0010837404ULLENSAKER KOMM 1,284% CERT 092 22021997.9355
NO0010837982ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.4079
NO0010838782ULLENSAKER KOMM 1,347% CERT 092 28021997.9660
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'97.3325
SE00056767232.25% SNR SEC 19/06/19 SEK 88.7377
SE0009522923FRN 03/2019 SEK1000000'201286.8539
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK 85.2117
US05252FAD242.05%-FR 27/05/20 USD250000758.1602
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/20 USD 757.7697
US06416CAC291.875%-FRN GTD 26/04/21 USD729.2245
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 744.4335
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000781.1384
US298785GH301.875% SNR 15/03/2019 USD 787.3853
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000754.6401
US298785HA772% SNR 15/03/2021 USD1000 757.2722
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000740.0794
US298785HH212.25% SNR 15/03/22 USD1000 739.3819
US4581X0CH921.75% SNR 15/10/19 USD1000 780.6536
US500769GA691.875% GTD SNR 01/04/19 USD786.3475
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 777.5674
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD736.6404
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 748.1454
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 784.3797
US63253XAJ812.25% MTN 16/03/2021 USD'26756.0248
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 761.0470
US68323ACJ162% SNR 30/01/2019 USD 790.3636
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000757.1491
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 789.5754
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000743.5479
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000742.1677
US780082AA141.875%-FRN GTD 05/02/20 USD763.0979
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2020 USD755.5725
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2021 USD739.5218
US78011DAG972.2%-FRN GTD 23/09/2019 USD766.8138
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD781.6754
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD781.6754
US9128282D101.375% NTS 31/08/2023 USD 724.4663
US912828F3951.75% SNR 30/09/2019 USD100799.4453
US912828L6581.375% SNR 30/09/20 USD100 768.6705
US912828L9971.375% SNR 31/10/20 USD100 766.5762
US912828UB411% SNR 30/11/2019 USD100 789.3572
US912828UN882% SNR 15/02/2023 USD100 750.4869
US912828WY262.25% SNR 31/07/2021 USD100781.7260
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/20 USD1000762.4606
US96122XAL292.1%-FRN GTD 25/02/2021 USD738.8010
USC06156KT621.75%-FRN GTD 15/06/21 USD 725.5473
USC88660FF472.25%-FRN GTD 15/03/21 USD 739.7572
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 763.5375
USC8888LBB561.95%-FRN GTD 02/04/20 USD 760.2460
XS02507291094.25% GTD SNR 12/04/21 EUR 979.9105
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR985.1377
XS02890111984.375% GTD SNR 28/02/22 EUR993.7650
XS03044590264.75% GTD SNR 08/06/22 EUR 1003.4740
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 101.3644
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 101.5729
XS04254132095% SNR EMTN 29/04/2019 EUR 935.8756
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 926.9795
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 102.1757
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 91.2166
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 99.8110
XS05429508104% GTD SNR 29/09/2020 EUR 940.2948
XS07216522525% PFBRF 20/12/2021 NOK 104.6575
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.3550
XS08544018731.75% SNR SEC 15/11/19 USD 777.2195
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 896.6698
XS08945009811.5% SNR MTN 25/02/2020 EUR898.9032
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR900.5381
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR895.7829
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR892.5097
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR891.6600
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK86.2817
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR901.1799
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR910.4707
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR901.4179
XS10574780231.375% GTD SNR 16/04/21 EUR904.6563
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 905.6785
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 97.0719
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 897.8009
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 897.0980
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'96.9648
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD782.9272
XS11111553280.75% GTD SNR 17/09/21 EUR 889.0231
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR894.6213
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 894.8317
XS11255464540.375% GTD SNR 22/10/19 EUR894.6664
XS1136906234FRN SNR 02/2020 EUR100000 748.4607
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR892.5093
XS1170496472FRN SNR 01/2019 USD1000'578779.5630
XS11720947470.25% GTD SNR 22/01/20 EUR 876.4438
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR865.1944
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD729.9091
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK85.8682
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 876.6293
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 877.8722
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 774.2818
XS12240024740.275% GTD SNR 28/04/22 EU 857.2813
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 86.6068
XS1242410733FRN GTD SNR EMTN 06/20 EUR 884.2544
XS12459437550.5% GTD 15/06/2020 EUR 881.1500
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 88.1150
XS12638548010.5% GTD 22/07/2020 EUR 879.6481
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 887.7685
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD760.0565
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 877.8500
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.0652
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 91.5249
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 86.7832
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR880.6848
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR878.7060
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.6336
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR874.6601
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 878.6678
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR879.1276
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR880.6813
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR879.2481
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR879.3897
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 795.1030
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 881.6099
XS1344807265FRN GTD SNR MTN 01/2019 GBP992.9183
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR873.6131
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR879.3972
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD788.8807
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 890.6712
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 878.8276
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP992.5875
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 875.9565
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.0576
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR873.2925
XS13827915460.1% GTD SNR 15/10/2021 EUR868.6961
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR858.7674
XS13915896260.5% GTD SNR 11/04/2023 EUR856.7443
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.8731
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK86.6053
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK86.1963
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 750.9484
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR871.3243
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 84.7090
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 772.7942
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD779.6500
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000733.9379
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 778.7073
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.8905
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000082.4500
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 97.0510
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 850.1400
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674787.3223
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000771.2675
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 849.8683
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 93.0889
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 93.9377
XS15661496361.5% SNR 15/02/2019 USD2000787.5019
XS15700251111% SNR MTN 15/11/21 GBP1000960.1467
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR876.7742
XS1575798860FRN 07/03/19 EUR100000 891.5959
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD714.8494
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 87.7158
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 96.1743
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 743.3762
XS16190102490.75% SNR EMTN 15/12/21 GBP952.1291
XS16277783160.625% SNR 14/06/2023 SEK 83.1012
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD755.3328
XS1713492731FRN EMTN 02/2023 NOK100000095.0742
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000746.0326
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 92.0448
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 851.9054
XS17888346191.625% SNR 24/05/2023 NOK 93.5595
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.1723
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 94.2084
XS18130518580.375% SNR SEC 26/04/23 EUR854.7778
XS1815379497FRN GTD SNR 05/23 GBP100000961.8161
XS18293267160.375% GTD 30/05/2023 EUR 853.3740
XS1833436964FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP977.7168
XS1833938555FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP978.0359
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR 818.9262
XS18808706020.375% GTD 20/09/2023 EUR 847.6191
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK 72.0491