Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD569.5867
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR868.9717
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 765.4631
DE00011023581.5% SNR 15/05/2024 EUR0.01946.8253
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011289.7073
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1413.6246
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR844.7677
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000780.6751
DE000LB1P7A6FRN PFBRF 05/2021 GBP100000996.5675
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 774.7467
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01119.4810
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01119.4926
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.3504
DK00020362921% CVD BDS 01/10/21 DKK0.01118.6077
DK0002036375FRN 07/2019 DKK0.01 116.7679
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01118.5781
DK0002038587FRN 07/2021 DKK0.01 98.1495
DK00020388271.5% CVD BDS 01/10/2040 DKK91.6062
DK00020411021% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.1518
DK0002041532FRN 07/2022 DKK0.01 'REGS' 114.6807
DK0004609906FRN 10/2022 SEK0.01 '15G' 65.3118
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01117.1632
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 116.1455
DK00063426391% CVD BDS 01/10/22 DKK0.01116.9600
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01117.5572
DK00089311080.125% SNR 08/11/23 DKK0.01113.8905
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.1564
DK00092949281% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01118.5570
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 116.7763
DK00092971942% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01111.3285
DK00092977801.5% CVD BDS 01/10/2047 DKK91.6062
DK0009299133FRN 07/2019 DKK0.01 '11F' 116.7667
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01118.5781
DK0009391963FRN 07/2020 DKK0.01 '422E' 115.7384
DK00093956001% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.1518
DK00093957901% CVD BDS 01/04/20 DKK0.0199.2401
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.1518
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01116.9233
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01117.9850
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01117.0848
DK00095041692% CVD BDS 01/10/47 DKK0.0191.6062
DK00095047552% SNR SEC 01/10/47 DKK0.01111.0052
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'83.6169
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.3391
DK00095094730.35%-FRN 01/07/19 DKK0.01 116.8119
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01118.5675
DK0009509713FRN 10/2021 EUR0.01 '32G' 863.9276
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H116.8643
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01117.0371
DK0009513236FRN 01/20 DKK0.01'32H''REGS116.9205
DK00095135822% CVD BDS 01/10/50 DKK0.01110.8974
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS115.5911
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H115.6350
DK0009514200FR 10/21 DKK0.01'32H/H'REGS115.8875
DK00095164110%-FRN 01/10/22 DKK0.01'32H114.2776
DK00095167670%-FRN 01/07/22 DKK0.01'32H114.7069
DK00095205200.184%-FRN 01/01/2024 EUR 862.5023
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01119.4248
DK00097967811% CVD BDS 01/07/19 DKK0.01117.9850
DK00097968641% CVD BDS 01/07/23 DKK0.01117.8208
DK00304298730.27% CVD BDS 10/10/22 EUR 839.3647
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01871.4831
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000905.3797
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000920.9061
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 843.7545
FR00005712185.5% SNR 25/04/29 EUR1'REGS1255.7141
FR00123324500.625% SNR 28/11/22 EUR1000857.0961
FR00133117431% SNR EMTN 25/01/2021 GBP 970.7136
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.2366
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C95.0000
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS647.2358
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%103.2842
NO0010479066EIKA LIKVIDITET967.0225
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%101.6963
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%105.0021
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%100.9747
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD103.1278
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%104.1186
NO0010628035HOLBERG OMF94.9872
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%99.5123
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%98.7404
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.3539
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.2757
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.4410
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.3551
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.6001
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.5987
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%97.7955
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.2886
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.7334
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.7823
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.3192
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%99.6107
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.2367
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD97.6097
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.8738
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD99.6426
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.1531
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD97.1177
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.2882
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD98.0908
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.5513
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN96.9843
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%101.9728
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.8285
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.3424
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD95.9453
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%98.5939
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD91.0299
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD96.5018
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD90.8944
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.0045
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.4396
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 FRN STEP C COVD97.0116
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4421
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4322
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.3415
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.5001
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.2866
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD96.5209
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.6583
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN94.4905
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.9520
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.3537
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD96.4299
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD95.4396
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%92.2974
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD95.4758
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD96.2892
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%96.2329
NO0010733017DNB OMF945.9650
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.8152
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.5887
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN95.9690
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.5967
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.5638
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD96.5848
NO0010744824FANA SPB BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.6703
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%94.8396
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.8578
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.7757
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.4094
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD95.5342
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%93.2125
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%88.4439
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD96.9634
NO0010748601HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/19 FRN C COVD97.3953
NO0010751977ASKØY KOMM 15/19 FRN97.2999
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%93.6703
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN93.4064
NO0010753197SOGN OG FJORDANE FYLKE 15/20 FRN96.4428
NO0010754302LILLEHAMMER KOMM 15/20 FRN96.6178
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.5604
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.2921
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY852.4899
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%94.6050
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD93.8473
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 FRN C COVD96.9816
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.6029
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD96.9039
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD97.7458
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN96.9589
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD97.0372
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN97.3822
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD96.7082
NO0010765167FANA SPB BOLIGKREDIT AS 16/22 FRN C COVD96.0764
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 FRN STEP C COVD96.8219
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD91.4890
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD96.4789
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.5646
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD95.9264
NO0010774375BERGEN KOMM 16/19 FRN97.0904
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.9185
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN97.1049
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN97.0747
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.7232
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.9716
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.0877
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN95.1050
NO0010776826KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN98.2564
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD95.9030
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.2979
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN97.8416
NO0010778434BJUGN KOMM 16/19 FRN97.2817
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.9840
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD97.0270
NO0010779382ÅLESUND KOMM 16/19 FRN97.2316
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN97.1106
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.9498
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN96.5696
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN95.7696
NO0010782071TROMSØ KOMM 17/20 FRN96.9093
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN96.8764
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD95.1618
NO0010782774HELGELAND BOLIGKREDI AS 17/21 FRN C COVD95.6948
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.0101
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%93.9513
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.2667
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.8606
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.0699
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.5153
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN95.7931
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN96.9961
NO0010789092PORSGRUNN KOMM 17/22 FRN95.9315
NO0010789209KARMØY KOMM 17/22 FRN95.9231
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.5095
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN95.0430
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN96.6541
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.1490
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN93.9806
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN96.0141
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.7878
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.6486
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD94.4174
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN95.7772
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.9527
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD96.3141
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 FRN STEP C COVD94.4421
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD90.8533
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD94.5469
NO0010798150SKIEN KOMM 17/21 FRN95.7945
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.6983
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.8310
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.5856
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7214
NO0010803984TØNSBERG KOMM 17/20 FRN95.7553
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD94.2923
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN97.2689
NO0010806565STAVANGER KOMM 17/21 FRN95.6103
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD95.6407
NO0010807837EIENDOMSKREDITT AS 17/20 FRN C COVD95.8046
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.7930
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.6786
NO0010809411ULLENSAKER KOMM 17/20 FRN95.4246
NO0010810047ULSTEIN KOMM 17/22 FRN94.5990
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.4044
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN96.0791
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN96.2589
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD95.7800
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.4275
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.3498
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN100.9128
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN95.2262
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD94.4551
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN96.6962
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.2758
NO0010819659MOLDE KOMM 18/22 FRN95.3511
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.3564
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.4328
NO0010819956ASKIM KOMM 18/22 FRN95.3158
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD94.0575
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.0065
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.4859
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.1323
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%95.1946
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.4253
NO0010821952PORSGRUNN KOMM 18/22 FRN93.8836
NO0010822315ARENDAL KOMM 1,188% CERT 365 08051998.0511
NO0010822380KLP BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.4249
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD93.8232
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.0807
NO0010823982SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 18/22 FRN C COVD95.2192
NO0010824220HARSTAD KOMM 18/22 FRN94.1487
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 FRN STEP C COVD95.0994
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.8099
NO0010826340LARVIK KOMM 18/21 FRN95.3950
NO0010830276REALKREDIT DANMARK A/S 18/21 FRN COVD95.5504
NO0010830300RAUMA KOMM 18/20 FRN95.5012
NO0010830458EIDSVOLL KOMM 18/20 FRN95.4804
NO0010831209TRØNDELAG FYLKE 18/23 FRN94.0301
NO0010831480TROMSØ KOMM 18/22 FRN93.9706
NO0010831662VERD BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD86.2596
NO0010831803HARSTAD KOMM 18/20 FRN95.4572
NO0010832298DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18091998.5213
NO0010832587NOTODDEN KOMM 18/20 FRN95.4559
NO0010832637SPB SØR BOLIGKREDITT AS 18/25 FRN C COVD94.4358
NO0010832926ASKØY KOMM 18/22 FRN94.1701
NO0010834450SPB 1 BOLIGKREDITT AS 18/24 ADJ C COVD95.0570
NO0010834542VÄSTERÅS STAD 18/24 FRN91.9992
NO0010834989STAVANGER KOMM 18/22 FRN93.8185
NO0010835390SPB VEST BOLIGKREDIT AS 18/24 FRN C COVD94.4431
NO0010835473KLP KOMMKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.0828
NO0010837982ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.4056
NO0010839566DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18121998.2112
NO0010840697DNB BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD95.3010
NO0010841034SPB ØST BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD95.5495
NO0010841232OBOS BOLIGKREDITT AS 19/24 FRN C COVD94.6800
NO0010841380SR-BOLIGKREDITT AS 19/22 FRN C COVD94.0296
NO0010841638KFW BANKENGRUPPE 19/22 FRN100.8886
NO0010841893NORDIC INVESTMENT BANK 19/22 1,50%93.1724
NO0010842677EUROPEAN INVESTMENT BANK 19/24 FRN102.3725
NO0010843030MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 19/23 FRN98.3395
NO0010843261HARAM KOMM 1,166% CERT 089 15051997.9961
NO0010843311BUSTADKREDITT SOGN O AS 19/25 FRN C COVD95.4940
NO0010843626NORDEA EIENDOMSKREDI AS 19/24 FRN C COVD95.3998
NO0010844079DEN NORSKE STAT 19/29 1,75%93.1359
NO0010844285STEINKJER KOMM 19/21 FRN95.2364
NO0010847106DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 18032097.8969
NO0010847114STADSHYPOTEK AB 19/24 ADJ C COVD95.1866
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'93.9661
SE00056767232.25% SNR SEC 19/06/19 SEK 85.3664
SE00069912461% CVD BDS 08/04/2022 SEK 83.4483
SE00104427311.25% SNR 20/09/2023 SEK 82.9107
SE0010599456FRN SNR SEC MTN 12/2022 SEK69.3937
SE00110896221% CVD BDS 20/12/2023 SEK 81.6161
SE0011426162FRN SNR SEC MTN 05/2022 SEK69.3937
US013051EE353.35% SNR 01/11/23 USD5000 768.8830
US05252FAD242.05%-FRN SNR 27/05/20 USD 754.2243
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/20 USD 748.0714
US06416CAC291.875%-FRN GTD 26/04/21 USD732.0447
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 748.7021
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000775.0804
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000748.0240
US298785HA772% SNR 15/03/2021 USD1000 748.6705
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000735.7523
US4581X0CH921.75% SNR 15/10/19 USD1000 768.1988
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 767.1500
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD748.8898
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 742.6013
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 771.0662
US63253XAJ812.25% MTN 16/03/2021 USD'26748.3113
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 753.4265
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000754.2110
US748149AH492.875% SNR 16/10/24 USD5000744.4130
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000754.1526
US780082AA141.875%-FRN GTD 05/02/20 USD751.9147
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2020 USD747.3326
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2021 USD748.7400
US78011DAG972.2%-FRN GTD 23/09/2019 USD753.7700
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD768.9452
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD768.7525
US9128285B272.75% NTS 30/09/2020 USD 775.4847
US912828F3951.75% SNR 30/09/2019 USD100786.3114
US912828L6581.375% SNR 30/09/20 USD100 759.8371
US912828UB411% SNR 30/11/2019 USD100 783.8434
US912828UN882% SNR 15/02/2023 USD100 745.9121
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/20 USD1000750.6916
US96122XAL292.1%-FRN GTD 25/02/2021 USD748.1897
USC06156KT621.75%-FRN GTD 15/06/21 USD 725.3404
USC88660FF472.25%-FRN GTD 15/03/21 USD 748.5106
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 752.6334
USC8888LBB561.95%-FRN GTD 02/04/20 USD 745.8458
XS02507291094.25% GTD SNR 12/04/21 EUR 927.8059
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR970.1218
XS02890111984.375% GTD SNR 28/02/22 EUR966.5241
XS03044590264.75% GTD SNR 08/06/22 EUR 992.4420
XS04254132095% SNR EMTN 29/04/2019 EUR 915.0334
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 907.6990
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 100.1035
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 86.5627
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 100.0938
XS05429508104% GTD SNR 29/09/2020 EUR 923.2605
XS07216522525% PFBRF 20/12/2021 NOK 102.5691
XS08240940893% SNR 22/05/2019 NOK10000 99.7594
XS08544018731.75% SNR SEC 15/11/19 USD 772.6095
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 885.6591
XS08945009811.5% SNR MTN 25/02/2020 EUR887.2456
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR887.9106
XS09185571241.375% GTD SNR 17/04/20 EUR866.1482
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR874.3601
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR874.1044
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK82.9310
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR883.9843
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR881.8879
XS10493567253.25% SNR 14/03/24 NOK1000099.0608
XS10574780231.375% GTD SNR 16/04/21 EUR878.4913
XS1072393835FRN SNR SEC 05/24 EUR100000849.8893
XS10725164271.375% GTD 28/05/2021 EUR 890.7556
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 97.1149
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 878.6241
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 877.7561
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'97.0865
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD770.1279
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR875.9724
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 875.9395
XS1136906234FRN SNR 02/2020 EUR100000 871.8674
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR875.3130
XS11671291101.125% GTD SNR 23/12/19 GBP1011.9433
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR868.4111
XS11859719231.5% SNR 13/03/25 NOK10000 91.4179
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD742.9269
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK83.9517
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 96.4657
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 859.3151
XS12042555220.25% GTD SNR 19/03/20 EUR 875.9365
XS12240024740.275% GTD SNR 28/04/22 EUR844.4637
XS12275939331.5% SNR 12/05/22 NOK10000 93.9814
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 83.2130
XS1242410733FRN GTD SNR EMTN 06/20 EUR 864.8466
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 84.9379
XS12638548010.5% GTD 22/07/2020 EUR 863.5747
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 874.1793
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD750.5785
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 861.3896
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.1080
XS12818377961.5% SNR 31/08/2022 NOK 92.8801
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 83.6117
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR864.5194
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR861.9462
XS12880400550.25% SNR EMTN 15/10/20 EUR862.6638
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 96.5265
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR860.5590
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 862.2556
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR862.6148
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR864.3786
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR862.6475
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR860.4382
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 862.6153
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR859.1374
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR861.7790
XS13554831620.25% SNR SEC 20/01/21 EUR 860.8197
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 859.1303
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 97.5005
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR857.8378
XS13827915460.1% GTD SNR 15/10/2021 EUR851.1384
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR844.6262
XS13915896260.5% GTD SNR 11/04/2023 EUR847.6193
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.8943
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK83.4662
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK83.2404
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 750.7032
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR857.9177
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 81.9550
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 766.5503
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD775.0651
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000735.6295
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 772.7894
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.3899
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000082.4500
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 97.1108
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 857.4597
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000767.9459
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 857.3788
XS15553309991.5% SNR 26/01/24 NOK10000 92.1132
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 94.6703
XS15700251111% SNR MTN 15/11/21 GBP1000981.7363
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR857.8404
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD743.7496
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 84.1900
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 95.9115
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 744.6789
XS16190102490.75% SNR EMTN 15/12/21 GBP972.8606
XS16277783160.625% SNR 14/06/2023 SEK 80.8675
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD746.4078
XS1713492731FRN EMTN 02/2023 NOK100000095.1496
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000744.8562
XS17392466651.375% NTS 19/06/2023 NOK 92.5520
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 841.6517
XS17888346191.625% SNR 24/05/2023 NOK 93.8387
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.2912
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 93.1376
XS18130518580.375% SNR SEC 26/04/23 EUR846.1827
XS1815379497FRN GTD SNR 05/23 GBP100000981.4687
XS18293267160.375% GTD SNR 30/05/23 EUR846.6911
XS1833436964FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP996.6081
XS1833938555FRN GTD SNR SEC 06/2021 GBP996.7163
XS18512292180.875% SNR 05/07/2028 EUR 828.6833
XS18808706020.375% GTD 20/09/2023 EUR 845.1404
XS1900633303FRN SNR EMTN 11/2024 SEK 69.3937
XS19348584701.683% SNR MTN 16/01/24 NOK92.5504
XS19377153052.625% GTD SNR 15/09/22 USD741.1917
XS19401272171.375% SNR 24/01/2022 NOK 94.5532
XS19451306200.875% SNR SEC 01/02/29 EUR818.5900
XS19538266221.625% SNR 26/02/2024 NOK 89.2103
XS19676582431.625% GTD SNR 03/04/24 NOK92.0736