Godkjente verdipapirer som sikkerhet for bankenes låneopptak

Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke verdipapir som er godkjent som sikkerhet for bankenes lån i Norges Bank. For hvert verdipapir er det oppgitt en lånefaktor, som beregnes slik:

(i) Lånefaktor = markedskurs x valutakurs (1 ÷ avkorting)
Låneadgangen et verdipapir gir i norske kroner er gitt ved
(ii) Låneadgang for et verdipapir = (pålydende x lånefaktor)/100
Låneadgang for en andel i et verdipapirfond = lånefaktor

Tabellen oppdateres daglig. Bruk "søk i nettleser" (ctrl f) for å finne aktuell ISIN-kode.

Godkjente verdipapirer:

ISINNavnLånefaktor
AU3CB01224486.5% SNR MTN 07/08/2019 AUD577.2611
BE00024916610.5% SNR SEC 01/10/2021 EUR848.6649
CH03709436040% SNR 28/06/2019 CHF5000 773.5828
DE00011350446.5% SNR 04/07/2027 EUR0.011296.9209
DE00011352264.75% SNR 04/07/34 EUR0.01 1350.7014
DE000A11QBV2FRN GTD SNR 01/19 EUR100000870.7741
DE000A168Y140% GTD SNR 07/12/18 EUR1000870.5134
DE000A1R07X90.875% GTD SNR 18/03/19 EUR876.1540
DE000A2DAR240.125% GTD SNR 15/01/24 EUR833.6616
DE000LB09QM21.5% PFBRF 24/05/19 USD2000759.6514
DE000NRW0KJ6FRN SNR 08/2019 USD100000 759.2304
DK00020312282% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01118.8734
DK00020320362% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01117.9749
DK00020321192% SNR SEC 01/10/20 DKK0.01121.4582
DK00020323822% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01118.1851
DK00020338692% SNR SEC 01/01/19 DKK0.01119.0151
DK00020356411% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.9383
DK00020369611% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01115.3629
DK00020414580% CVD BDS 01/07/2022 DKK 114.0655
DK00046039741% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01117.9801
DK0006337043FRN 07/2019 DKK0.01 116.9982
DK00063385201% CVD BDS 01/10/20 DKK0.01117.9417
DK0006340856FRN 07/2020 DKK0.01 116.1100
DK00063426391% BDS 01/10/22 DKK0.01 116.2121
DK00089293911% SNR SEC 01/01/21 DKK0.01118.2907
DK00092866682% SNR SEC 01/04/19 DKK0.01119.1458
DK00092948451% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.5127
DK00092950651% BDS 01/04/23 DKK0.01 115.9840
DK00093845961% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01117.9801
DK00093846791% CVD BDS 01/04/20 DKK0.01116.4288
DK00093847521% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.5137
DK00093860211% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01117.9417
DK00093899831% CVD BDS 01/04/22 DKK0.01115.3629
DK0009392508FRN 07/2022 DKK0.01 '422.E'114.3647
DK00095004151% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01116.7273
DK00095026271% CVD BDS 01/01/22 DKK0.01115.9480
DK00095028901% CVD BDS 01/01/19 DKK0.01116.9819
DK00095031951% CVD BDS 01/01/23 DKK0.01116.2534
DK00095034351% SNR SEC 01/07/19 DKK0.01117.6509
DK00095035181% CVD BDS 01/07/20 DKK0.01116.7501
DK00095039481% CVD BDS 01/04/19 DKK0.01117.5459
DK00095048391% CVD BDS 01/10/18 DKK0.01117.7105
DK00095073450.25%-FRN SNR 01/10/18 DKK 116.5333
DK0009508665FRN 07/2019 SEK0.01 '32H/H'84.0892
DK00095090441% CVD BDS 01/04/21 DKK0.01117.5133
DK00095096301% CVD BDS 01/07/21 DKK0.01117.5623
DK0009510646FRN SNR 10/19 DKK0.01'32H/H115.6087
DK00095130791% CVD BDS 01/07/22 DKK0.01115.4403
DK0009513236FRN 01/2020 DKK0.01 115.3186
DK00095137491% MTN 01/10/18 DKK0.01 117.7105
DK0009513822FRN SNR 04/21 DKK0.01'32H/H115.3969
DK0009513905FR 07/20 DKK0.01'32H/H'REGS115.3308
DK0009514127FRN SNR 07/20 DKK0.01'32H/H115.4208
DK0009514713FR 10/21 DKK0.01'32G/G'REGS113.8479
DK00095158762% BDS 01/10/50 DKK1000 105.2121
DK00097748952% NTS 01/4/20 DKK0.01 118.2901
DK0009781833FRN 04/2019 DKK0.01 '41D' 99.0621
DK00097925252% CVD BDS 01/01/20 DKK0.01118.9770
DK00097929542% SNR SEC 01/10/18 DKK0.01118.8734
DK00097953872% CVD BDS 01/10/19 DKK0.01118.8385
DK00303661820.5% SNR 28/09/18 DKK100000117.1153
EU000A1U98290.875% SNR 15/10/19 EUR0.01859.6228
FI40000108483.375% SNR 15/04/20 EUR1000915.9835
FI40000209613.5% SNR 15/04/2021 EUR1000951.0621
FI40001061170.375% SNR 15/09/20 EUR1000869.7775
FI40002197870% SNR 15/09/2023 EUR1000 835.0592
FR00115232571% OAT 25/11/2018 EUR1 878.9278
FR00123324500.625% CVD BDS 28/11/22 EUR854.2156
LU1110205314FRN 01/2019 EUR0.01 869.3236
NO0001310239NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C94.9792
NO0001310247NORD-TRØNDELAG ELEKTRIS AS 91/21 ADJ P/C93.7999
NO0010379340DNB EUROPEAN COVERED BONDS702.4299
NO0010429913DEN NORSKE STAT 08/19 4,50%102.8985
NO0010479066EIKA LIKVIDITET971.2285
NO0010485667OSLO KOMM 09/19 4,65%100.8146
NO0010502149EIKA BOLIGKREDITT AS 09/19 FRN C COVD97.3468
NO0010503741KFW BANKENGRUPPE 09/19 5,00%100.9919
NO0010572878DEN NORSKE STAT 10/21 3,75%104.7365
NO0010575350OSLO KOMM 10/19 4,50%99.8299
NO0010584345NORDEA EIENDOMSKREDI AS 10/21 ADJ C COVD102.5103
NO0010589674OSLO KOMM 10/18 4,35%100.7802
NO0010598469KFW BANKENGRUPPE 11/21 4,375%103.5945
NO0010622004VEGAMOT AS 11/19 4,85%100.5566
NO0010624166LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 11/18 FRN96.9434
NO0010628035HOLBERG OMF95.5867
NO0010635360NORSKE TOG AS 12/22 4,25%97.9522
NO0010637150KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 12/19 FRN96.9506
NO0010646813DEN NORSKE STAT 12/23 2,00%98.2370
NO0010646847STADSHYPOTEK AB 12/19 FRN COVD97.5440
NO0010647241NORDEA EIENDOMSKREDI AS 12/19 FRN C COVD97.9111
NO0010657232MØRE BOLIGKREDITT AS 12/18 FRN C COVD97.3574
NO0010657596SPB 1 BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD96.9635
NO0010662737GJENSIDIGE BANK BOLI AS 12/19 FRN C COVD97.0253
NO0010663727EIKA BOLIGKREDITT AS 12/19 FRN C COVD97.0188
NO0010664394DNB BOLIGKREDITT AS 12/19 ADJ C COVD97.0918
NO0010664600OSLO KOMM 13/21 3,55%100.1622
NO0010665177BUSTADKREDITT SOGN O AS 12/19 FRN C COVD97.1074
NO0010670508SPB 1 BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1342
NO0010672405DNB BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.0521
NO0010673296SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/18 FRN C COVD97.2894
NO0010676018MØRE BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.0378
NO0010676141TRONDHEIM KOMM 13/21 3,19%98.6074
NO0010679806SPB SØR BOLIGKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.7268
NO0010680283GJENSIDIGE BANK BOLI AS 13/20 FRN C COVD95.9399
NO0010683469TOTENS SPB BOLIGKRED AS 13/18 FRN C COVD92.1561
NO0010685480EIKA BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD97.1793
NO0010691751SARPSBORG KOMM 13/18 FRN97.0907
NO0010692767NORDEA EIENDOMSKREDI AS 13/19 ADJ C COVD98.9752
NO0010694557FANA SPB BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.0364
NO0010694615SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 13/19 FRN C COVD97.3205
NO0010695075SPB VEST BOLIGKREDIT AS 13/19 FRN C COVD96.8518
NO0010696990MØRE BOLIGKREDITT AS 13/20 FRN C COVD96.4587
NO0010697311ASKIM KOMM 13/18 FRN96.9273
NO0010701212VERD BOLIGKREDITT AS 14/19 FRN C COVD92.5343
NO0010702806EIENDOMSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD97.1281
NO0010703531NORDEA EIENDOMSKREDI AS 14/20 FRN C COVD96.8350
NO0010703663LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/20 FRN C COVD89.6412
NO0010704141TROMSØ KOMM 14/19 FRN96.9709
NO0010705304TRONDHEIM KOMM 14/20 FRN96.0847
NO0010705536DEN NORSKE STAT 14/24 3,00%104.1821
NO0010708118SWEDBANK HYPOTEK AB 14/21 FRN COVD95.9575
NO0010709124SPB ØST BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.6356
NO0010709256EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/19 FRN96.8468
NO0010709355HELGELAND BOLIG AS 14/20 FRN STEP C COVD96.0105
NO0010709702TRONDHEIM KOMM 14/24 3,57%99.8303
NO0010710304VERD BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD90.9827
NO0010710676BUSTADKREDITT SOGN O AS 14/20 FRN C COVD95.9617
NO0010710825LANDKREDITT BOLIGKRE AS 14/21 FRN C COVD89.4962
NO0010711831SPB 1 NÆRINGSKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.5566
NO0010712953STADSHYPOTEK AB 14/20 FRN COVD96.6909
NO0010713902DANSKE BANK A/S 14/19 ADJ C COVD96.9542
NO0010714058SPB SØR BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD95.7076
NO0010718331SSB BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.6100
NO0010719974KLP KOMMKREDITT AS 14/19 FRN C COVD96.0450
NO0010720204MØRE BOLIGKREDITT AS 14/20 FRN C COVD96.4384
NO0010721111DNB BOLIGKREDITT AS 14/20 ADJ C COVD96.1097
NO0010723018KLP BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD92.8458
NO0010723471DNB BOLIGKREDITT AS 14/21 FRN C COVD95.2156
NO0010723521TRONDHEIM KOMM 14/18 FRN96.9522
NO0010727738GJENSIDIGE BANK BOLI AS 14/21 FRN C COVD96.4006
NO0010727977YARA INTERNATIONAL ASA 14/19 FRN90.1237
NO0010728983TOTENS SPB BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD89.4921
NO0010729247EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/22 FRN93.5746
NO0010729452STATKRAFT AS 15/20 FRN89.7852
NO0010729486KLP BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD94.4602
NO0010729817NORDEA EIENDOMSKREDI AS 15/21 FRN C COVD96.1387
NO0010730005SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.4347
NO0010730047SPB 1 BOLIGKREDITT AS 15/21 ADJ C COVD93.6987
NO0010730526OSLO KOMM 15/22 1,60%91.4296
NO0010731938SSB BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.6277
NO0010732258EIKA BOLIGKREDITT AS 15/22 FRN C COVD94.8943
NO0010732555DEN NORSKE STAT 15/25 1,75%97.1785
NO0010732696TRONDHEIM KOMM 15/19 FRN97.0927
NO0010733017DNB OMF953.5977
NO0010733207MOLDE KOMM 15/18 FRN97.1626
NO0010733256GJERDRUM KOMM 15/18 FRN97.1638
NO0010733264NAMSOS KOMM 15/18 FRN97.1638
NO0010733611FJELLINJEN AS 15/18 FRN95.1982
NO0010736903STOREBRAND BOLIGKRED AS 15/20 FRN C COVD94.8311
NO0010737232FRÆNA KOMM 15/18 FRN97.1831
NO0010740152SR-BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.8407
NO0010740673HELGELAND BOLIGKREDI AS 15/20 FRN C COVD95.9578
NO0010741002TRONDHEIM KOMM 15/20 FRN96.0673
NO0010743206LANDKREDITT BOLIGKRE AS 15/20 FRN C COVD89.2756
NO0010743305EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/20 1,25%94.7737
NO0010743586BUSTADKREDITT SOGN O AS 15/21 FRN C COVD96.0262
NO0010744899KOMMKREDIT A/S 15/20 1,435%95.2544
NO0010745292SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/18 FRN C COVD97.1515
NO0010745300SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/19 FRN C COVD96.1083
NO0010745334SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.6883
NO0010745342SBANKEN BOLIGKREDITT AS 15/21 FRN C COVD95.4188
NO0010747553KLP BOLIGKREDITT AS 15/20 FRN C COVD96.1529
NO0010748106MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/20 1,305%93.4469
NO0010748320MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 15/22 1,742%89.0646
NO0010748338SPB VEST BOLIGKREDIT AS 15/20 FRN C COVD97.0742
NO0010748429STAVANGER KOMM 15/18 FRN97.1157
NO0010751928KLP KOMMKREDITT AS 15/19 FRN C COVD97.1847
NO0010752702OSLO KOMM 15/24 2,35%94.7019
NO0010753031FJELLINJEN AS 15/20 FRN93.8589
NO0010755085SPB ØST BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.8638
NO0010755275STADSHYPOTEK AB 16/21 FRN COVD96.5453
NO0010756281DNB GLOBAL TREASURY906.1186
NO0010757925DEN NORSKE STAT 16/26 1,50%93.1557
NO0010758931NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD91.4806
NO0010759632NORDEA EIENDOMSKREDI AS 16/22 ADJ C COVD96.2058
NO0010759731MOLDE KOMM 16/19 FRN97.3336
NO0010759749NAMSOS KOMM 16/19 FRN97.3336
NO0010759764GJERDRUM KOMM 16/19 FRN97.3698
NO0010760192STOREBRAND BOLIGKRED AS 16/21 FRN C COVD97.0040
NO0010760804SPB 1 BOLIGKREDITT AS 16/22 FRN C COVD97.2554
NO0010762685STADSHYPOTEK AB 16/22 ADJ C COVD96.9988
NO0010762800KFW BANKENGRUPPE 16/19 FRN97.6430
NO0010763196MUNICIPALITY FINANCE PLC (K 16/19 0,847%95.6729
NO0010764046KLP KOMMKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.1138
NO0010764129ASKER KOMM 16/19 FRN97.1445
NO0010764897HELGELAND BOLIGKREDI AS 16/21 FRN C COVD97.2374
NO0010765670DANSKE BANK A/S 16/20 ADJ C COVD97.2910
NO0010767346NOTODDEN KOMM 16/18 FRN97.2316
NO0010767692LANDKREDITT BOLIGKRE AS 16/21 FRN C COVD86.4131
NO0010770019BUSTADKREDITT SOGN O AS 16/22 FRN C COVD95.8450
NO0010770381HMN NATURGAS I/S 16/18 FRN96.9434
NO0010770852GJENSIDIGE BANK BOLI AS 16/22 FRN C COVD96.8659
NO0010771082DANSKE BANK A/S 16/21 FRN C COVD96.3847
NO0010773831TRØNDELAG FYLKE 16/18 FRN97.2342
NO0010774474KLP KOMMKREDITT AS 16/21 FRN C COVD97.0767
NO0010774714RÆLINGEN KOMM 16/18 FRN97.1876
NO0010775034SANDE KOMM (LARSNES) 16/19 FRN96.1902
NO0010775075TRONDHEIM KOMM 16/19 FRN96.1243
NO0010775190EIKA BOLIGKREDITT AS 16/20 FRN C COVD96.7165
NO0010775570OBOS BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD96.0261
NO0010775588OBOS BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD95.4683
NO0010776412HORDALAND FYLKE 16/19 FRN96.0326
NO0010776628SOLA KOMM 16/18 FRN97.0829
NO0010776784MALMÖ KOMMUN 16/22 FRN94.2156
NO0010777253SPB VEST BOLIGKREDIT AS 16/21 FRN C COVD96.3418
NO0010777584MØRE BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.1124
NO0010778251LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 16/21 FRN96.9244
NO0010778699LILLESAND KOMM 16/18 FRN96.9768
NO0010778954SPB SØR BOLIGKREDITT AS 16/21 FRN C COVD96.4499
NO0010779176SR-BOLIGKREDITT AS 16/19 FRN C COVD95.7819
NO0010779929SOGN OG FJORDANE FYLKE 16/19 FRN95.8925
NO0010780356OSLO KOMM 16/21 FRN95.3361
NO0010781784MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN95.2258
NO0010781917LILLESAND KOMM 17/19 FRN97.0765
NO0010782022KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN95.2278
NO0010782378STAVANGER KOMM 17/20 FRN95.9169
NO0010782543BUSTADKREDITT SOGN O AS 17/23 FRN C COVD96.3564
NO0010783434SPB ØST BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.2411
NO0010786288DEN NORSKE STAT 17/27 1,75%94.5421
NO0010786494OBOS BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.4476
NO0010786551BERGEN KOMM 17/21 FRN95.9377
NO0010786726STOREBRAND BOLIGKRED AS 17/22 FRN C COVD95.4761
NO0010786999SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD96.3161
NO0010788417ÅLESUND KOMM 17/19 FRN97.1493
NO0010788987SØRUM KOMM 17/19 FRN97.0699
NO0010789050MOLDE KOMM 17/20 FRN96.2779
NO0010789068LARVIK KOMM 17/19 FRN96.3175
NO0010789266GJENSIDIGE BANK BOLI AS 17/23 FRN C COVD96.5917
NO0010790108VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN94.0323
NO0010790405MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 17/22 FRN95.2600
NO0010790603SBANKEN BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.9892
NO0010790694MALMÖ KOMMUN 17/22 FRN94.0278
NO0010790702FJELL KOMM 17/19 FRN97.0035
NO0010790967KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 17/22 FRN97.8131
NO0010792864TRØNDELAG FYLKE 17/21 FRN95.8529
NO0010793334ÖREBRO KOMMUN 17/20 FRN95.0990
NO0010793573KLP KOMMKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.9117
NO0010793664ROGALAND FYLKE 17/21 FRN95.9245
NO0010794308EIKA BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.9956
NO0010795487OBOS BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.2585
NO0010795768DANSKE BANK A/S 17/22 ADJ C COVD95.8783
NO0010797384LANDKREDITT BOLIGKRE AS 17/22 FRN C COVD85.0274
NO0010798044SPB VEST BOLIGKREDIT AS 17/22 FRN C COVD95.7786
NO0010799315VERD BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD86.7406
NO0010802481REALKREDIT DANMARK A/S 17/20 FRN COVD95.8724
NO0010802507BERGEN KOMM 17/22 FRN94.9949
NO0010802960DNB BOLIGKREDITT AS 17/22 FRN C COVD95.7350
NO0010805179SPB VEST BOLIGK AS 17/23 FRN STEP C COVD95.6871
NO0010805468KOMMKREDIT A/S 17/22 FRN98.2065
NO0010806060DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19091898.9432
NO0010806870OBOS BOLIGKREDITT AS 17/20 FRN C COVD95.6017
NO0010807845VÄSTERÅS STAD 17/22 FRN93.8363
NO0010809353SPB 1 BOLIGKREDITT AS 17/23 FRN C COVD95.7392
NO0010811342VÄSTERÅS STAD 17/23 FRN93.6368
NO0010812472DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19121898.7876
NO0010813710MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/25 FRN96.9174
NO0010813884MUNICIPALITY FINANCE PLC (KUNT 18/23 FRN97.1491
NO0010813959STOREBRAND BOLIGKRED AS 18/23 FRN C COVD95.7257
NO0010814031SPB ØST BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD94.8945
NO0010814817ÅLESUND KOMM 18/21 FRN95.7140
NO0010816762EUROPEAN INVESTMENT BANK 18/23 FRN99.5298
NO0010817034PORSGRUNN KOMM 18/21 1,648%94.8079
NO0010818305BERGEN KOMM 18/22 FRN94.4856
NO0010819170BUSTADKREDITT SOGN O AS 18/24 FRN C COVD94.6833
NO0010819360TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.5623
NO0010819543MØRE BOLIGKREDITT AS 18/24 FRN C COVD95.3127
NO0010819576DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 20031998.6040
NO0010819717NORDEA EIENDOMSKREDI AS 18/23 FRN C COVD95.3002
NO0010819766MANDAL KOMM 18/20 FRN95.6770
NO0010820194TROMSØ KOMM 1,02% CERT 153 23081896.9746
NO0010820368STADSHYPOTEK AB 18/23 FRN C COVD94.2838
NO0010821051DNB BOLIGKREDITT AS 18/21 FRN C COVD96.1159
NO0010821192EIKA BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.3688
NO0010821457TRØNDELAG FYLKE 18/20 FRN95.5158
NO0010821598DEN NORSKE STAT 18/28 2,00%95.3284
NO0010821937ORKDAL KOMM 18/21 FRN95.3438
NO0010823255SR-BOLIGKREDITT AS 18/23 FRN C COVD95.1905
NO0010823800STAVANGER KOMM 18/23 FRN94.6863
NO0010823883OS KOMM 1,05% CERT 082 22081896.9778
NO0010824014KRISTIANSUND KOMM 1,028% CERT 092 04091897.9307
NO0010824097SØRUM KOMM 1,10% CERT 092 06091897.9935
NO0010826233DANSKE BANK A/S 18/23 ADJ C COVD95.1338
NO0010826316DEN NORSKE STAT 0% CERT 364 19061998.3961
NO0010826860HALDEN KOMM 1,003% CERT 092 25091897.8283
SE00037844613.5% BDS 01/06/22 SEK'1054'94.1139
SE00042700153.75% CVD BDS 19/09/18 SEK 86.7285
SE00057034513% CVD BDS 19/06/2019 SEK 85.9908
SE00062584061.5% CVD BDS 17/06/20 SEK 84.5879
SE00069912461% CVD BDS 08/04/2022 SEK 81.9018
SE00075256541% BDS 15/06/22 SEK100000 81.9534
SE00075773661.5% BDS 17/03/21 SEK10000084.9339
US05252FAD242.05%-FR 27/05/21 USD250000740.8933
US06416CAB461.85%-FRN GTD 14/04/21 USD 741.8680
US06416CAC291.875% MTN 26/04/21 USD1000713.7842
US135087H6432% SNR 15/11/2022 USD5000 728.7207
US20271BAE562% MTN 18/06/2019 USD250000764.9932
US298785GH301.875% NTS 15/03/19 USD1000771.4432
US298785GP552.125% SNR 15/10/21 USD1000722.4375
US298785HA772% NTS 15/03/2021 USD1000 741.5919
US298785HF641.375% SNR 15/09/21 USD1000705.9026
US298785HH212.25% SNR 15/03/22 USD1000 724.4183
US4581X0CH921.75% NTS 15/10/19 USD1000 747.6180
US500769GA691.875% GTD SNR 01/04/19 USD770.2868
US500769HC171.25% GTD SNR 30/09/19 USD 743.2006
US500769HF482.125% GTD SNR 07/03/22 USD721.4551
US500769HM981.75% SNR 15/09/21 USD1000 715.0566
US63253XAH262.125% MTN 09/09/2019 USD 751.9335
US63253XAJ812.25% MTN CVD BDS 16/03/21 741.0561
US683234C6302.5% SNR 10/09/2021 USD 729.5791
US683235AA322% NTS 27/09/18 USD1000 773.4058
US68323ACJ162% SNR 30/01/2019 USD 766.7733
US68323ADH411.875% SNR 21/05/20 USD5000741.1671
US68323ADK791.625% SNR 18/01/2019 USD 765.9932
US748148RV76FRN SNR MTN 09/2018 USD 'A'767.7968
US748149AH492.875% NTS 16/10/24 USD5000729.7324
US748149AM342.375% SNR 31/01/22 USD5000718.0427
US780082AA141.875% GTD SNR 05/02/21 USD739.2870
US780082AC792.1%-FRN GTD 14/10/2021 USD723.3806
US780082AE362.3%-FRN GTD 22/03/2022 USD726.1324
US78011DAF152% CVD BDS GTD 1/10/19 USD 755.7591
US78011DAG972.2% GTD 23/09/2020 USD1000751.9206
US85235XAC921.875% SNR MTN 02/10/19 USD747.5366
US85235YAC751.875% SNR MTN 02/10/19 USD747.4870
US9128282D101.375% BDS 31/08/23 USD100 706.2298
US912828F3951.75% NTS 30/09/19 USD1000 766.3063
US912828F9652% NTS 31/10/2021 USD1000 738.6708
US912828G9550% NTS 31/12/19 USD1000 759.5385
US912828L6581.375% BDS 30/09/20 USD100 750.9463
US912828L9971.375% BDS 31/10/20 USD100 749.5751
US912828R2831.625% NTS 30/04/23 USD100 716.7573
US912828UB411% NTS 30/11/2019 USD1000 754.2569
US912828UN882% NTS 15/02/23 USD100 727.0237
US912828V9882.25% NT 15/02/2027 USD 698.8164
US912828WY262.25% NTS 31/07/2021 USD100758.4359
US96122XAH172%-FRN GTD 03/03/21 USD1000746.1402
US96122XAL292.1% MTN 25/02/2022 USD 722.1781
USC06156KT621.75% MTN 15/06/2022 USD 708.5896
USC88660FF472.25% MTN 15/03/2021 USD 724.7419
USC8888LBA732.25% GTD 25/09/19 USD1000 752.2775
USC8888LBB561.95% CVD 02/04/20 USD'REGS743.6408
XS02609816584.5% GTD SNR 13/07/2021 EUR965.3423
XS04132857674.78% SNR 20/02/2019 NOK 101.0933
XS04163330105% SNR EMTN 11/03/2019 NOK 101.2831
XS04561785804% GTD SNR 07/10/2019 EUR 920.9903
XS04787320754.6% SNR EMTN 15/01/20 NOK 101.9402
XS04848521983.762% SNR 05/02/2020 SEK 88.0645
XS05179497483.625% SNR 22/06/2020 NOK 99.2335
XS06864480193.5% SNR EMTN 05/10/18 NOK 100.2601
XS07216522525% MTN 20/12/21 NOK1000000 103.9957
XS08240940893% ELN SNR 22/05/2019 NOK 99.0454
XS08544018731.75% GMTN MTG 15/11/19 REG743.2607
XS08743517281.375% SNR 15/01/2020 EUR 876.8120
XS08945009811.5% MTN 25/02/20 EUR100000879.0302
XS08961592571.625% SNR SEC 28/02/20 EUR880.9445
XS09255255101.125% GTD SNR 07/05/20 EUR872.7016
XS09268221891.125% SNR SEC 07/05/20 EUR872.1916
XS09756388821.625% SNR 01/10/2018 USD 771.7635
XS0984033968FRN GTD SNR MTN 10/2020 SEK70.2347
XS09871012421.625% SNR SEC 30/10/20 EUR895.2138
XS10447661911.5% SNR SEC 12/03/2021 EUR890.7231
XS10573074871.125% GTD SNR 22/04/19 EUR880.9816
XS1075953684FRN SNR EMTN 06/2019 NOK 96.9041
XS10810415570.75% GTD 25/06/2019 EUR 877.8557
XS10910944480.625% GTD 29/07/2019 EUR 877.0241
XS1102811376FRN SNR 08/19 NOK10000'907'96.1220
XS11074987241.75% SNR EMTN 10/09/19 USD749.7098
XS11111553280.75% GTD SNR 17/09/21 EUR 855.8794
XS11115593390.375% GTD SNR 18/09/19 EUR858.8620
XS11132127210.375% SNR 26/08/2019 EUR 859.0629
XS11255464540.375% GTD 22/10/2019 EUR 858.7351
XS1136906234FRN 02/2020 EUR100000'118-D730.6362
XS11402970000.625% GTD SNR 19/11/21 EUR856.8494
XS1170496472FRN SNR 01/2019 USD1000'578760.8640
XS11720947470.25% GTD SNR 22/01/20 EUR 857.2681
XS11736167530.5% GTD SNR 26/01/2022 EUR845.7544
XS11881277881.875% SNR MTN 12/02/22 USD706.4337
XS11893124620.57% SNR EMTN 13/02/20 SEK83.0001
XS1190992930FRN SNR EMTN 02/2022 NOK 80.7500
XS11970375150.25% SNR 04/06/2020 EUR 857.5806
XS12196788091.25% GTD SNR 18/04/19 USD 755.6583
XS12395825021% SNR EMTN 28/05/2021 SEK 83.9124
XS12459437550.5% GTD 15/06/20 EUR100000861.6152
XS12538478151.455% SNR 30/06/2021 SEK 85.1356
XS12638548010.5% GTD SNR 22/07/2020 EUR861.1565
XS12638788180.75% GTD 22/07/2021 EUR 869.3836
XS12667868101.875% SNR MTN 28/07/20 USD737.3430
XS12684608850.375% GTD 30/07/2020 EUR 859.7002
XS1280919397FRN SNR EMTN 08/2020 NOK 96.1543
XS12818377961.5% NTS 31/08/2022 NOK 92.3994
XS1287810300FRN SNR EMTN 09/2019 SEK 82.9380
XS12878439050.5% GTD SNR 16/12/2020 EUR865.2087
XS12879316010.375% SNR SEC 08/09/20 EUR862.9444
XS12880355681.25% GTD 10/09/18 USD'REGS762.9076
XS1291823695FRN SNR EMTN 09/2020 NOK 95.7680
XS1292894653FRN SNR EMTN 09/2018 NOK 97.0281
XS12945183180.625% GTD SNR 22/09/22 EUR858.3046
XS12945374580.375% SNR 22/09/2020 EUR 862.7372
XS12969485880.375% GTD SNR 29/09/20 EUR863.1860
XS12979771150.5% SNR SEC 28/09/2020 EUR865.6588
XS12991792071.25% SNR 01/10/18 USD1000 766.5578
XS13008120770.375%-FR EMTN 05/10/20 EUR862.9636
XS13027200210.25% SNR EMTN 09/10/20 EUR861.9413
XS13027884161.125% GTD SNR 09/10/18 USD769.4484
XS13046520080.125% CVD BDS 07/11/18 EUR870.7536
XS1321017441FRN SNR EMTN 11/2018 NOK 97.0372
XS13445194721.5% SNR EMTN 15/01/19 USD 771.3424
XS13447454810.375% SNR 14/01/2021 EUR 862.5005
XS1344807265FRN CVD 01/19 GBP100000 977.6440
XS13448954500.75% SNR EMTN 18/01/23 EUR855.4486
XS13460893590.375% GTD SNR 18/01/21 EUR861.6217
XS13462877481.5% GTD SNR 22/01/2019 USD765.3220
XS13506627370% SNR 15/01/2019 EUR1000 870.9671
XS13554831620.25% SNR 20/01/2021 EUR 859.5566
XS1356949245FRN GTD SNR SEC 02/2019 GBP977.4519
XS13623192840.15% SNR MTN 11/02/21 EUR 857.0426
XS1371439842FRN SNR EMTN 02/2020 NOK 96.3807
XS13744148910.125% GTD SNR 25/01/21 EUR855.4543
XS13849150100.25% SNR EMTN 29/03/23 EUR838.0423
XS13947534841% SNR 25/05/2021 NOK10000 94.6484
XS14059115760.83% SNR EMTN 10/05/21 SEK83.6566
XS14203550230.75% SNR EMTN 27/09/21 SEK81.9426
XS14229519931.625% SNR 01/06/2021 USD 727.8181
XS14325936600.125% GTD SNR 16/06/21 EUR853.3638
XS14330828610.885% SNR 15/06/2022 SEK 81.7076
XS14575646461.25% SNR 29/07/19 USD1000 749.7531
XS14694121491.375% PFBRF 09/08/2019 USD756.3702
XS14795545671.5% SNR 23/08/2021 USD1000688.7806
XS14807225671.125% SNR 23/08/2019 USD 747.4622
XS1494681700FRN SNR 09/2021 NOK1000000 99.5156
XS1508901797FRN SNR EMTN 11/19 NOK1000081.6000
XS1526299745FRN SNR EMTN 12/2019 NOK 96.1296
XS15484100800.05% SNR SEC 11/01/22 EUR 832.3149
XS1550208810FRN SNR 02/2019 USD1000'674768.3568
XS1551060426FRN GTD SNR 02/20 USD200000752.7548
XS15553178970.05% SNR MTN 25/01/22 EUR 831.3988
XS15562789161.52% GTD SNR 27/01/22 NOK 93.5123
XS15661496361.5% SNR 15/02/19 USD200000764.0274
XS15700251111% SNR MTN 15/11/2021 GBP 930.0118
XS15721461620.125% GTD SNR 01/03/21 EUR857.3051
XS1575798860FRN 07/03/19 EUR100000 872.5520
XS15782965322.375% GTD SNR 15/03/22 USD700.4765
XS1586371970FRN SNR EMTN 03/2021 SEK 84.8242
XS1586710938FRN SNR EMTN 03/2021 NOK 96.0385
XS15960168472.5% SNR EMTN 12/04/22 USD 720.2351
XS16277783160.625% SNR MTN 14/06/23 SEK80.1204
XS16924882621.875% GTD SNR 05/10/20 USD739.9305
XS1713492731FRN SNR EMTN 02/2023 NOK 95.5282
XS17183021412% SNR 16/11/2020 USD200000730.5888
XS17392466651.375% SNR 19/06/2023 NOK 91.8941
XS17482578512.5% SNR 11/01/23 USD200000721.2672
XS17567258310.25% GTD SNR 24/01/23 EUR 833.3672
XS1799536922FRN SNR EMTN 03/2023 NOK 95.0635
XS18052637431.875% SNR 10/04/2024 NOK 93.9155
XS18293267160.375% GTD 30/05/2023 EUR 835.1499