Sikkerhet for bankenes lån

Bankene har adgang til lån og innskudd i Norges Bank. Lån ytes mot sikkerhet i verdipapirer.

Kontaktskjema

Kontakt

Spørsmål kan rettes til enhet for interbankoppgjør:

Tlf. 22 31 66 60

E-post: SIL@norges-bank.no

Månedsrapporter