Oppgjørsdager 2017

Norges Banks oppgjørssystem (NBO) er åpent mandag – fredag fra kl. 05.30 til kl. 16.35. Det daglige driftsmønsteret for NBO fremgår av rundskriv fra Norges Bank.

NBO er stengt lørdag og søndag og følgende høytids- og helligdager mv. (nasjonale helligdager):

2017

1. januar: Nyttårsdag

13. april: Skjærtorsdag

14. april: Langfredag

17. april: 2. påskedag

1. mai: Offentlig høytidsdag

17. mai: Grunnlovsdagen

25. mai: Kristi himmelfartsdag

5. juni: 2. pinsedag

24. desember: Julaften

25. desember: 1. juledag

26. desember: 2. juledag

Publisert 5. januar 2015 14:00
Endret 8. januar 2016 14:19