Oppgjørsdager 2016

Norges Banks oppgjørssystem (NBO) er åpent mandag – fredag fra kl. 05.30 til kl. 16.35. Det daglige driftsmønsteret for NBO fremgår av rundskriv fra Norges Bank.

NBO er stengt lørdag og søndag og følgende høytids- og helligdager mv. (nasjonale helligdager):

2016

1. januar: Nyttårsdag

24. mars: Skjærtorsdag

25. mars: Langfredag

28. mars: 2. påskedag

1. mai: Offentlig høytidsdag

5. mai: Kristi himmelfartsdag

16. mai: 2. pinsedag

17. mai: Grunnlovsdagen

24. desember: Julaften

25. desember: 1. juledag

26. desember: 2. juledag

Publisert 16. januar 2014 13:00
Endret 5. januar 2015 13:45