Resultat F-innskudd

(19.juli 2018 15:51)

19. JULI 2018 

RESULTAT AV F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE MED LØPETID FRA 
19.07.2018 TIL 26.07.2018 

BUDVOLUM:               17930 MILL. KRONER 
TILDELT VOLUM:            9000 MILL. KRONER 
RENTER VED AUKSJONSTIDSPUNKT: * 
HØYESTE TILDELINGSRENTE:       0,49 PROSENT 
LAVESTE TILDELINGSRENTE:       0,47 PROSENT 
VEID GJENNOMSNITTSRENTE:       0,49 PROSENT 

DET GIS 41 PROSENT PÅ DEN MARGINALE TILDELINGSRENTEN 
* Dersom foliorenten endres i løpet av operasjonens løpetid 
  vil bankenes tildelingsrente endres tilsvarende.