Auksjon F-lån og F-innskudd

(17.april 2018 15:52)

17. APRIL 2018 

DET LEGGES UT FINSTYRENDE 
F-INNSKUDD FLYTENDE RENTE 
MED LØPETID FRA 17.04.2018 TIL 18.04.2018 
OG BUDFRIST 17.04.2018 KL. 16:10. 


ORDINÆR AUKSJON OG ÅPENT BUDVOLUM. 
MINSTE VOLUM PER BUD ER 10 MILLIONER KRONER. 

GÅ TIL NORGES BANK WEBSIDER FOR Å LEGGE INN BUD. 
Endret 27. september 2011 12:59