KPI-JAE

Fremskrivninger fra SAM, anslag i referansebanen og faktisk utvikling. Firekvartalersvekst. ProsentFaktisk PPR SAM SAM
utvikling 3/17 PPR 3/17 25.10.17

1.kv.12 1,4 1,4

2.kv.12 1,1 1,1

3.kv.12 1,2 1,2

4.kv.12 1,1 1,1

1.kv.13 1,0 1,0

2.kv.13 1,4 1,4

3.kv.13 2,0 2,0

4.kv.13 2,0 2,0

1.kv.14 2,4 2,4

2.kv.14 2,4 2,4

3.kv.14 2,4 2,4

4.kv.14 2,4 2,4

1.kv.15 2,3 2,3

2.kv.15 2,6 2,6

3.kv.15 2,9 2,9

4.kv.15 3,1 3,1

1.kv.16 3,3 3,3

2.kv.16 3,2 3,2

3.kv.16 3,3 3,3

4.kv.16 2,7 2,7

1.kv.17 1,8 1,8

2.kv.17 1,6 1,6 1,6
3.kv.17 1,0 1,1 1,0 1,0
4.kv.17
1,2 1,2 1,1
1.kv.18
1,5 1,5 1,4
2.kv.18
1,5 1,5 1,3
3.kv.18
1,4 1,6 1,5

Usikkerhetsvifte fra SAM i PPR 3/17. Firekvartalersvekst. Prosent


N90 N70 N50 N30 Ø30 Ø50 Ø70 Ø90

1.kv.122.kv.123.kv.124.kv.121.kv.132.kv.133.kv.134.kv.131.kv.142.kv.143.kv.144.kv.141.kv.152.kv.153.kv.154.kv.151.kv.162.kv.163.kv.164.kv.161.kv.172.kv.17 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62
3.kv.17 0,88 0,95 0,98 1,00 1,05 1,07 1,11 1,28
4.kv.17 0,72 0,90 1,00 1,09 1,32 1,42 1,54 1,75
1.kv.18 0,80 1,06 1,21 1,33 1,67 1,79 1,96 2,25
2.kv.18 0,59 0,91 1,10 1,26 1,67 1,83 2,04 2,40
3.kv.18 0,65 1,02 1,23 1,40 1,85 2,02 2,24 2,61

N90 = nedre 90 prosents usikkerhetsnivå

Ø90 = øvre 90 prosents usikkerhetsnivå


Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

.