KPI-JAE

Fremskrivninger fra SAM, anslag i referansebanen og faktisk utvikling. Firekvartalersvekst. ProsentFaktisk PPR SAM SAM
utvikling 4/17 PPR 4/17 13.12.17

1.kv.12 1,4 1,4

2.kv.12 1,1 1,1

3.kv.12 1,2 1,2

4.kv.12 1,1 1,1

1.kv.13 1,0 1,0

2.kv.13 1,4 1,4

3.kv.13 2,0 2,0

4.kv.13 2,0 2,0

1.kv.14 2,4 2,4

2.kv.14 2,4 2,4

3.kv.14 2,4 2,4

4.kv.14 2,4 2,4

1.kv.15 2,3 2,3

2.kv.15 2,6 2,6

3.kv.15 2,9 2,9

4.kv.15 3,1 3,1

1.kv.16 3,3 3,3

2.kv.16 3,2 3,2

3.kv.16 3,3 3,3

4.kv.16 2,7 2,7

1.kv.17 1,8 1,8

2.kv.17 1,6 1,6

3.kv.17 1,0 1,0 1,0 1,0
4.kv.17
1,1 1,1 1,1
1.kv.18
1,6 1,3 1,3
2.kv.18
1,6 1,2 1,2
3.kv.18
1,7 1,4 1,4
4.kv.18
1,9 1,5 1,5

Usikkerhetsvifte fra SAM i PPR 4/17. Firekvartalersvekst. Prosent


N90 N70 N50 N30 Ø30 Ø50 Ø70 Ø90

1.kv.122.kv.123.kv.124.kv.121.kv.132.kv.133.kv.134.kv.131.kv.142.kv.143.kv.144.kv.141.kv.152.kv.153.kv.154.kv.151.kv.162.kv.163.kv.164.kv.161.kv.172.kv.173.kv.17 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03
4.kv.17 0,90 0,95 0,97 0,99 1,05 1,07 1,13 1,34
1.kv.18 0,80 0,98 1,09 1,18 1,43 1,52 1,64 1,86
2.kv.18 0,50 0,77 0,93 1,06 1,39 1,52 1,68 1,95
3.kv.18 0,48 0,82 1,02 1,18 1,59 1,75 1,94 2,26
4.kv.18 0,51 0,90 1,13 1,30 1,74 1,90 2,11 2,44

N90 = nedre 90 prosents usikkerhetsnivå

Ø90 = øvre 90 prosents usikkerhetsnivå


Kilde: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

.