Modeller for korttidsprognoser (SAM)

KPI-JAE

Fremskrivninger fra SAM med usikkerhetsvifte, anslag i referansebanen og faktisk utvikling. Firekvartalersvekst. Prosent.

Usikkerhetsvifte

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

 

BNP for Fastlands-Norge

Fremskrivninger fra SAM med usikkerhetsvifte, anslag i referansebanen og faktisk utvikling.  Firekvartalersvekst. Prosent.

Usikkerhetsvifte

 Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Se også