Utgave I

Norske sedler 1877-1901

Med "Lov om Pengevæsenet" av 17. april 1875 ble speciedaler og skilling erstattet av kroner og øre. Det måtte derfor trykkes nye sedler.

Oscar II-serien innledet rekken av moderne norske sedler, for første og eneste gang med kongens portrett på forsiden. Sedlene ble produsert på hvitt papir og utført i kobbertrykk og flerfarget boktrykk. Tegningene til kobbertrykkene ble utført av arkitekt Eilert Chr. Christie i Trondheim, mens papir og gravyrer ble levert av Saunders i London.

Til å begynne med ble også trykkingen av forsidene utført i London, mens baksidene ble trykket ved Norges Banks trykkeri i Trondheim før det i 1891 ble anskaffet en kobbertrykkpresse. Fra samme år ble papiret levert av den svenske riksbankens trykkeri i Tumba ved Stockholm. Hver enkelt seddel ble datert og signert for hånd.

5-kroneseddel

Utgitt 1877-1901, ugyldig fra 13.07.1998. Antall 40 900 000. Ca 135 x 78 mm.

5-kroneseddel. Forside  5-kroneseddel. Bakside

Forside: Kong Oscar II.

Bakside: Til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

10-kroneseddel

Utgitt 1877-1901, ugyldig fra 13.07.1998. Antall 28 900 000. Ca 135 x 78 mm.

10-kroneseddel. Forside  10-kroneseddel. Bakside

Forside: Kong Oscar II. Kronet riksvåpen omgitt av stiftsstedenes våpen (se under 1000-kr bakside) til høyre.

Bakside: Til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

50-kroneseddel

Utgitt 1877-1901, ugyldig fra 13.07.1998. Antall 1.800.000. Ca. 156 x 135 mm.

50-kroneseddel. Forside  50-kroneseddel. Bakside

Forside: Kong Oscar II.

Bakside: Til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

100-kroneseddel

Utgitt 1877-1901, ugyldig fra 13.07.1998. Antall 1 300 000. Ca. 156 x 135 mm.

100-kroneseddel. Forside 100-kroneseddel. Bakside

Forside: Kong Oscar II.

Bakside: Til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

500-kroneseddel

Utgitt 1877-1901, ugyldig fra 13.07.1998. Antall 500 000. Ca. 234 x 135 mm.

500-kroneseddel. Forside500-kroneseddel. Bakside

Forside: Kong Oscar II til venstre.

Bakside: Til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

1000-kroneseddel

Utgitt 1877-1901, ugyldig fra 13.07.1998. Antall 85 000. Ca. 234 x 135 mm.

1000-kroneseddel. Forside  1000-kroneseddel. Bakside

Forside: Kong Oscar II. Stiftsstedenes våpen: Christiania, Bergen og Hamar til venstre, Trondheim, Kristiansand og Tromsø til høyre.

Bakside: Til venstre stilisert vikingkonge, til høyre kronet riksvåpen.

Bookmark and Share