Styringsrenten

Styringsrenten (foliorenten) i Norge er renten på bankenes innskudd opp til en viss kvote i Norges Bank. Endringer i Norges Banks styringsrente vil normalt ha sterkt gjennomslag i de mest kortsiktige rentene i pengemarkedet og for bankenes innskudds- og utlånsrenter.
Les mer om styringsrenten 

Figuren under viser styringsrenten i prosent de siste to årene og anslag fremover fra siste Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet.

Endringer i styringsrenten har virkning fra første virkedag etter offentliggjøring av rentebeslutningen.

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet inneholder tallsett i Excel- og HTML-format

Endringer i styringsrenten

Data for styringsrenten finnes også i Excel- og SDV-format. Der finnes også data for andre norske renter.

Bookmark and Share