11. februar 2009

Resultat fra auksjon av F-lån med tre års løpetid

Norges Bank tilbød idag F-lån med tre års løpetid og flytende rente lik NIBOR 6 måneder + 20 basispunkter. F-lånet har løpetid fra 13. februar 2009 til 13. februar 2012.

  • Budvolum: NOK 22 625 mill.
  • Tildelt volum: NOK 22 625 mill.
  • Rente: NIBOR 6 måneder + 20 basispunkter
  • Rente for første 6 måneders periode: 3.52 prosent 
Bookmark and Share