Rundskriv nr. 8/20. desember 1996

Auksjonskalender for statsobligasjoner og statssertifikater 1. halvår 1997

[UTGÅTT]

For 1. halvår 1997 gjelder følgende tidsplan for auksjon av statspapirer:

Statsobligasjoner

Offentliggjøring kl. 12.00: 20.01 10.03 20.05
Auksjon kl. 10.00: 27.01 17.03 26.05
Oppgjør kl. 10.00: 30.01 20.03 29.05

Statssertifikater

For 1. halvår 1997 gjelder følgende tidsplan for auksjon av statssertifikater:

Offentliggjøring: 03.01 30.01 27.02 03.04 30.04 29.05
Auksjon: 06.01 03.02 03.03 07.04 05.05 02.06
Oppgjør: 08.01 05.02 05.03 09.04 07.05 04.06

Auksjonene av statsobligasjoner og statssertifikater kan avlyses eller suppleres med ad hoc-emisjoner.

Bookmark and Share