Staff Memo 2011

22/2011 Norges Banks uavhengighet i etterkrigstida En analyse av sentralbankens uavhengighet fra 1945 til 1970 i et komparativt perspektiv , Ragnar Trøite, Masteroppgave i historie. Vår 2010. Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO). (Norges Banks 200-årsjubileumsprosjekt)
21/2011 Inflasjon og akkomodasjon : Norsk valutakurspolitikk fra 1971 til 1986 , Christoffer Kleivset, Masteroppgave i historie. Høsten 2010. Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), Universitetet i Oslo (UiO). (Norges Banks 200-årsjubileumsprosjekt).
20/2011 Fra reell til nominell : En analyse av pengepolitikken i Norge fra devalueringen i 1986, til innføringen av inflasjonsmålet i 2001 , Bastian Engelsen Klunde, Masteroppgave i historie våren 2011. Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH). Universitetet i Oslo (UiO). (Norges Banks 200-årsjubileumsprosjekt)
19/2011 Mellom politikk og marked? En studie av Pengepolitisk avdeling i Norges Bank, IMF og spørsmålet om den norske penge- og kredittpolitikken ca. 1965-1980 , Thomas Nordbø Berg, Masteravhandling i historie. Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap. Universitetet i Bergen. Våren 2011 (Norges Banks 200-årsjubileumsprosjekt)
18/2011 Når staten tar kontroll : Bankkrisen fra 1991 - 1993 , Trond Gram, Masteroppgave i historie, Universitetet I Oslo. Våren 2011. (Norges Banks 200-årsjubileumsprosjekt)
17/2011 Kredittpolitikken som redskap i den samfunnsøkonomiske styringen fra 1965 til 1980 , Gunnhild J. Ecklund, Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, høsten 1995, (Norges Banks 200-årsjubileumsprosjekt)
16/2011 Likviditetskrisen høsten 2008 , Nora Kirsten Sundvall, Norges Bank Finansiell stabilitet
15/2011 A cobweb model of financial stability in Norway , By Geir Arne Dahl, Thea Birkeland Kloster, Unni Larsen, Ketil Johan Rakkestad, Rebekka Reisvaag, Bjørne Dyre Syversten and Cathrine Bolstad Træe. Edited by Magdalena D. Riiser
14/2011 Makroøkonomiske virkninger av høyere kapitalkrav for bankene , Dag Henning Jacobsen, Thea Birkeland Kloster, Aslak Bakke Kvinlog og Unni Larsen , Norges Bank Finansiell stabilitet.
13/2011 Credit, house prices, and risk taking by banks in Norway , Artashes Karapetyan, Research Department
12/2011 Effekter av arbeidsinnvandring , Av Kåre Hagelund, Einar W. Nordbø og Fredrik Wulfsberg , Norges Bank Pengepolitikk
11/2011 Om interaksjon mellom pengepolitikk og tidsvarierende makroregulering av finanssektoren , Gisle James Natvik, Forskningsavdelingen
10/2011 Effects of higher equity ratio on a bank’s total funding costs and lending , Bent Vale, Financial Stability
9/2011 Short-term forecasting of GDP and inflation in real-time: Norges Bank’s system for averaging models , Knut Are Aastveit, Karsten R. Gerdrup and Anne Sofie Jore, Monetary Policy
8/2011 Sikkerhet for lån i Norges Bank - Virkningen av endringer i Norges Banks regelverk på bankenes verdipapirporteføljer og utstedelser , Sigrid Igland og Johannes A. Skjeltorp, Norges Bank Finansiell stabilitet
7/2011 A financial conditions index for Norway , Nikka Husom Vonen, Monetary Policy
6/2011 On the purpose of models - The Norges Bank experience , Karsten R. Gerdrup and Jon Nicolaisen, Monetary Policy
5/2011 Systemer for likviditetsstyring: Oppbygging og egenskaper , Olav Syrstad, Markedsoperasjons- og analyseavdelingen
4/2011 Renteanalysen , Tom Bernhardsen, Markedsoperasjons- og analyseavdelingen
3/2011 Countercyclical capital buffer proposal: an analysis for Norway , VO Thi Quynh Anh, Norges Bank, Financial Stability Research Department
2/2011 Two essays on the magic number 4 , Sigbjørn Atle Berg, Jan F. Qvigstad and Nikka Husom Vonen
1/2011 Norwegian overnight interbank interest rates , Q. Farooq Akram and Casper Christophersen, Research Department