Skriftserie / Occasional Papers: 1-30

Nr 30: Mestad, Viking: Frå fot til feste - norsk valutarett og valutapolitikk 1873-2001, Oslo 2002

Nr 29: Øistein Røisland: Rules and institutional arrangements for monetary policy, Oslo 2000

Nr 28: Sentralbanken i forandringens tegn. Festskrift til Kjell Storvik, Oslo 1999

Nr 27: Tom Bernhardsen: Interest rate differentials, capital mobility and devaluation expectations: Evidence from european countries, Oslo 1998

Nr 26: ØMU og pengepolitikken i norden, Oslo 1998

Nr 25: Ingunn M. Lønning: Controlling inflation by use of the interest rate: "The critical roles of fiscal policy and government debt", Oslo 1997

Nr 24: Norwegian monetary policy and financial markets, Oslo 1995 (engelsk oversettelse av deler av nr 23)

Nr 23: Norske finansmarkeder, norsk penge- og valutapolitikk, Oslo 1995 (erstattet med nr. 34, 2004)

Nr 22: Gunnvald Grønvik: Bankregulering og bankatferd 1975-1991, Oslo 1994

Nr 21: Birger Vikøren: Interest Rate Differential, Exchange Rate Expectations and Capital Mobility: Norwegian Evidence, Oslo 1994

Nr 20: Bent Vale: Four Essays on Asymmetric Information in Credit Markets, Oslo 1992

Nr 19: Hermod Skånland, Karl Otto Pöhl og Preben Munthe: Norges Bank 175 år. Tre foredrag om sentralbankens plass og oppgaver, Oslo 1991

Nr 18: Ragnar Nymoen: Empirical Modelling of Wage-Price Inflation and Employment using Norwegian Quarterly Data, Oslo 1991

Nr 17: Norske kredittmarkeder. Norsk penge- og kredittpolitikk, Oslo 1989 (erstattet med nr. 23, 1995)

Nr 17 (eng. ed): Norwegian Credit Markets. Norwegian Monetary and Credit Policy, Oslo 1989 (erstattet med nr. 24, 1995)

Nr 16: Norsk valutapolitikk, Oslo 1986 (erstattet med nr. 23, 1995)

Nr 16 (eng. ed): Norwegian Foreign Exchange Policy, Oslo 1987 (erstattet med nr. 24, 1995)

Nr 15: Det norske penge- og kredittsystem, Oslo 1985 (erstattet med nr. 23, 1995)

Nr 15 (eng. ed): The Norwegian Monetary and Credit System, Oslo 1985 (erstattet med nr. 24, 1995)

Nr 14: Norges Banks uttalelse NOU 1983:39 "Lov om Norges Bank og pengevesenet", Oslo 1984, med vedlegg

Nr 13:Hermod Skånland: The Central Bank and Political Authorities in Some Industrial Countries, Oslo 1984

Nr 12: Erling Børresen: Norges gullpolitikk etter 1945, Oslo 1983

Nr 11: Arne Jon Isachsen: A Wage and Price Model, Oslo 1983

Nr 10: J. Mønnesland og G. Grønvik: Trekk ved kinesisk økonomi, Oslo 1982

Nr 9: Leif Eide og Knut Holli: Det norske penge- og kredittsystem, Oslo 1980, utgått (erstattet med nr 23)

Nr 9 (eng. ed): The Norwegian Monetary and Credit System, Oslo 1980 (erstattet med nr 24)

Nr 8: Per Christiansen: Om valutalovens formål, Oslo 1980

Nr 7: Struktur- og styringsproblemer på kredittmarkedet, Oslo 1979

Nr 6: A Credit Model in Norway, Oslo 1978

Nr 5: Leif Eide og Einar Forsbak: Norsk rentepolitikk, Oslo 1977

Nr 4: Peter Karl Kresl: The Concession Process and Foreign Capital in Norway, Oslo 1976

Nr 3: Arne Jon Isachsen: The Demand for Money in Norway, Oslo 1976

Nr 2: En vurdering av renteutviklingen og rentestrukturen i Norge, Oslo 1974

Nr 1: Leif Eide: Det norske penge- og kredittsystem, Oslo 1973 (erstattet med nr 23)

Nr 1 (eng. ed): Leif Eide: The Norwegian Monetary and Credit System, Oslo 1973 (erstattet med nr 24)

Bookmark and Share