Nettbasert portal for informasjon om finansielle tjenester rettet mot privatkunder - høring


Norges Banks brev av 26. oktober 2006 til Barne- og likestillingsdepartementet

Det vises til brev av 5. oktober 2006 om ovenstående.

Norges Bank ønsker ikke å avgi høringsvar i denne saken.


Med hilsen

Sindre Weme

Ingrid Andresen

 


Bookmark and Share