Birger Vikøren

Curriculum VitaeBirger Vikøren

Direktør, avdeling for Pengepolitkk

Født: 1961

Utdannelse:

1994 Doktorgrad i samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo
1986 Sosialøkonomisk embetseksamen, Universitetet i Oslo

Yrkeserfaring:

2012- Direktør, avdeling for Pengepolitkk
2010-2012 Direktør og nestleder i Norges Bank Finansiell stabilitet
2009-2010 Administrerende direktør i Statens finansfond
2003-2009 Direktør i Finansmarkedsavdelingen,  Norges Bank
1997-2003 Fagdirektør, Sentralbanksjefens stab for kapitalforvaltning, Norges Bank
1995-1997 Kontorsjef, Internasjonal avdeling, Norges Bank
1995 Spesialrådgiver, Markedsoperasjonsavdelingen, Norges Bank
1988-1994 Forsker, Forskningsavdelingen, Norges Bank
1987-1988 Konsulent, Økonomisk avdeling, Norges Bank
1986 Vitenskapelig assistent, Sosialøkonomisk institutt, Universitetet i Oslo

 

Verv:

  • Styreleder i Norges Banks pensjonskasse
  • Norges Banks representant i styret i Finanstilsynet

 

Bookmark and Share