18. april 2012

IMF takker Norge for lånetilbud

Det internasjonale valutafondet (IMF) sendte 17. april ut en pressemelding der administrerende direktør Christine Lagarde takker for at Norge tilbyr lån til IMF. Finansminister Sigbjørn Johnsen sendte 21. desember 2011 et brev til IMF med tilbud om lån på inntil 6 mrd. SDR, gitt Stortingets samtykke.

Et eventuelt lån vil bli gitt av Norges Bank i henhold til sentralbanklovens § 26 om internasjonale avtaler der det blant annet heter at banken kan inngå avtaler om kredittordninger med internasjonale økonomiske organisasjoner og institusjoner. Finansdepartementet skal godkjenne slike avtaler.

For ytterligere informasjon se:

Bookmark and Share