28. september 2011

Årsmøtet i IMF og det halvårlige møtet i IMFs monetære og finansielle komité (IMFC)

IMF avholdt sitt årsmøte i Washington D.C. 23. september 2011. Den svenske sentralbanksjefen Stefan Ingves holdt i den forbindelse et innlegg på vegne av de nordiske og baltiske landene. Den danske sentralbanksjefen Nils Bernstein deltok på vegne av de nordiske og baltiske landene i det halvårlige møtet i IMFs monetære og finansielle komité (IMFC) lørdag 24. september.

Bookmark and Share