Kristin Solberg-Johansen

Kristin arbeider i Pengepolitisk avdeling i Norges Bank Pengepolitikk. Hun er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, og har en mastergrad i samfunnsøkonomi fra Handelshögskolan i Stockholm.

Hva går arbeidet ditt ut på?
Mine oppgaver er knyttet til rentemøtene, arbeidet med ”Pengepolitisk rapport” og faglige prosjekter. Det er variert og ufordrende. Jeg arbeider med analyser knyttet til utviklingen i norsk økonomi og pengepolitikk.  Ved siden av det løpende arbeidet rundt rentemøtene hver 6. uke har Pengepolitisk Avdeling en sentral rolle i utarbeidelsen av prognoser for renteutviklingen fremover. Norges Banks syn på utviklingen fremover publiseres tre ganger i året i Pengepolitisk Rapport. Perioden forut for publiseringen er spennende og intens, med diskusjoner, analyser og presentasjoner, og samarbeid på tvers av avdelingene.

Jeg er også involvert i andre prosjekter, blant annet knyttet til evalueringen av pengepolitikken. I tillegg har jeg forberedt taler for sentralbanksjefen og skrevet artikler i Norges Banks tidsskrift Penger og Kreditt.

Hvordan ser arbeidsdagen din ut?
Noen dager er intense, med møter, presentasjoner og knappe frister. Når det er roligere kan jeg sitte fordypet i et prosjekt hele dagen.

Hva liker du best med å jobbe i Norges Bank?
Det som betyr mest for meg er de faglige utfordringene, det gode arbeidsmiljøet og de samfunnsmessig viktige oppgavene. I Norges Bank bruker jeg kunnskapene fra studiene hver dag. Å jobbe sammen med veldig flinke kolleger er inspirerende, og det er en god kultur for å hjelpe hverandre.

Hvordan ser du på utviklingsmulighetene?
Jeg begynte i Norges Bank som trainee i 2003 og synes det har vært nyttig å få prøve meg i ulike avdelinger. Utviklingsmulighetene er vært gode, både faglig og personlig. Det oppfordres til å delta på kurs og konferanser for å holde seg faglig oppdatert. Hvert år får noen medarbeidere mulighet til å dra til utlandet for en lengre periode for å studere eller for å arbeide. De fleste som ønsker å reise får muligheten til dette i løpet av de første 5 årene de arbeider her. Flere av mine kollegaer har vært på et års ”utveksling” til Den europeiske sentralbanken (ESB) i Frankfurt.  Jeg har tilbrakt et år i Stockholm der jeg tok en mastergrad i samfunnsøkonomi ved Handelshögskolan. Studiene ble finansiert gjennom stipend fra Norges Bank.


Bookmark and Share