Henrik Andersen

Henrik jobber som konsulent i Norges Banks område for Finansiell stabilitet. Han er utdannet cand.econ fra Norges Handelshøyskole i Bergen, og ble ansatt som trainee i Norges Bank i 2005.

Hvorfor valgte du Norges Bank?
- I Norges Bank har jeg muligheten til å arbeide med de fagfeltene som interesser meg mest. Traineeordningen fungerer slik at man roterer mellom områdene og avdelingene i banken. Som nyansatt får du et nyttig innblikk i hvordan ulike deler av banken fungerer, og jeg er veldig fornøyd med å kunne starte min yrkesaktive karriere på denne måten. De faglige utfordringene og utviklingsmulighetene var også viktig faktorer for at jeg valgte Norges Bank.

Hvordan ser arbeidsdagen din ut?
- Den er veldig variert og inneholder alt fra forefallende oppgaver til prosjektrelatert jobbing. Akkurat nå er jeg opptatt med forskningsbaserte prosjekter og faktapresentasjoner i forbindelse med rentemøtene. Selv om man er relativt fersk i banken får man tildelt viktige arbeidsoppgaver og blir vist stor tillit.

Hva liker du best ved å jobbe i Norges Bank?
- Her må jeg trekke fram mine dyktige og trivelige kollegaer. Norges Bank har et veldig bra arbeidsmiljø, og banken er opptatt av at de ansatte skal kunne utvikle seg. I tillegg løser vi viktige samfunnsoppgaver og er en institusjon som blir lagt merke til.

Hvordan ser du på utviklingsmulighetene?
Jeg føler allerede at jeg har fått store og viktige arbeidsoppgaver, og fikk i tillegg muligheten til å dra et år på utveksling til den europeiske sentralbanken i Frankfurt. Muligheten til utveksling, kurs og videreutdanning gjør det mer interessant å jobbe i Norges Bank. For min del var oppholdet i Tyskland veldig lærerikt, med nye problemstillinger og utfordringer.

Bookmark and Share