Tabell 10: Produksjon av sirkulasjonsmynt 2007-2016    
Tal i heile 1000 stk.
  20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører Totalt
2007                           493                           474                        9 152                 47 108                  20 117 77 344
20081)                           481                        5 193                        5 502                 46 047                  19 391 76 614
2009                           473                           475                     10 020                 50 055                    9 903 70 925
20102)                               -                             979                               -                   40 026                  14 993 55 998
20113)                               -                          3 000                               -                   35 046                    9 970 48 016
2012                               -                          1 010                        1 010                 19 638                           -   21 658
20134)                               -                          2 049                               -                             -                             -   2 049
20145)                        2 017                               -                                 -                             -                             -   2 017
20156)                        1 994                               -                                 -                   49 814                           -   51 808
20167)                        1 979                               -                                 -                   30 119                           -   32 098
Tabellen viser talet på myntar som er prega med gjeldande årstal og inkluderer alle kvaliteter (Proof, Brilliant mv.) 
1) I 2008 er det produsert 4 627 729 stk. 10-kronemyntar Henrik Wergeland (sirkulasjonsmynt med spesielt preg) og 565 508 stk. ordinære 10-kronemyntar.
2) I 2010 er det berre produsert 10-kronemyntar med spesielt preg (Ole Bull).
3) I 2011 er det berrre produsert 10-kronemyntar med spesielt preg (Universitetet 200 år). Ein stor del av 
produksjonen av 50-øren har ein feil i årstalet på baksida av mynten (revers), ved at dei to siste tala (11) er
spegelvende. Det er prega 8,3 millionar stk. 50-øremyntar med denne feilen.
4) I 2013 er det berrre produsert 10-kronemyntar med spesielt preg (Allmenn stemmerett 100 år).
5) I 2014 er det berrre produsert 20-kronemyntar med spesielt preg (Grunnloven 200 år).
6) I 2015 er det berre produsert 20-kronemyntar med spesielt preg (Høgsterett 200 år).
7) I 2016 er det berre produsert 20-kronemyntar med spesielt preg (Noregs Bank 200 år).