Tabell 9: Frekvensen på myntsirkulasjonen 2007-2016    
  20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører Totalt
2007 0,31 0,11 0,07 0,02 0,01 0,04
20081) 0,08 0,07 0,05 0,01 0,01 0,02
2009 0,04 0,04 0,04 0,01 0,00 0,01
2010 0,06 0,04 0,04 0,01 0,00 0,02
2011 0,09 0,05 0,05 0,03 0,01 0,03
20122) 0,07 0,03 0,06 0,05 0,12 0,07
2013 0,04 0,02 0,05 0,02                               -   0,03
2014 0,05 0,02 0,04 0,02                               -   0,02
2015 0,03 0,02 0,02 0,01                               -   0,01
2016 0,06 0,03 0,03 0,01                               -   0,02
Tabellen viser kor mange gonger mynten gjennomsnittleg passerer gjennom Norges Bank pr. år.
1) Se tilsvarande fotnote i tabell 8. 
2) 50-ører gjekk ut av bruk som tvungne betalingsmiddel 1. mai 2012.