Tabell 8: Myntinngang 2007-2016
Tal i heile millionar stk.
  20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører Totalt
2007 25,4 13,5 9,0 16,6 3,9 68,4
20081) 6,3 8,5 6,0 13,0 2,6 36,4
2009 3,4 4,5 4,7 8,9 0,8 22,3
2010 4,5 5,1 5,4 13,7 0,8 29,4
2011 7,4 6,5 7,4 30,8 3,4 55,5
20122) 5,5 4,2 7,3 44,9 55,7 117,5
2013 3,1 2,0 4,9 18,1 6,6 34,8
2014 4,1 1,8 3,8 12,8 1,9 24,4
2015 2,7 2,6 1,8 8,2 0,7 16,1
2016 5,2 3,3 2,8 7,9 1,0 20,1
Tabellen viser talet på myntar leverte inn til Noregs Bank.
1) Nedgangen i 2008 og 2009 skuldast i første rekkje endringer i sirkulasjonsmønsteret. Utviklinga for 20-kronemynten er også påvirka av forbodet mot speleautomater som tok til å gjelde 1. juli 2007.
2) 50-ører gjekk ut av bruk som tvungne betalingsmiddel 1. mai 2012.