Tabell 6: Setelinngang 2007-2016        
Tal i heile millionar stk.
  1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt
2007 14,0 38,0 56,4 30,0 13,5 151,9
2008 13,2 33,4 47,7 26,3 12,3 132,9
2009 11,0 25,4 24,9 18,8 10,2 90,3
2010 8,9 16,3 26,9 13,0 7,5 72,7
2011 6,2 12,8 33,4 10,4 7,8 70,6
2012 6,7 15,1 33,2 10,2 7,5 72,6
2013 7,0 17,9 29,8 10,7 6,9 72,3
2014 7,6 18,9 25,5 12,4 6,5 70,9
2015 6,8 18,1 21,8 11,2 6,2 64,0
2016 7,3 25,1 28,6 10,1 5,5 76,6
Tabellen viser talet på setlar leverte inn til Noregs Bank.