Tabell 4: Destruerte setlar i tidsrommet 2007-2016    
Tal i heile millionar stk.
  1000-kroner 500-kroner 200-kroner 100-kroner 50-kroner Totalt
2007 3,0 9,3 20,2 14,0 11,2 57,7
2008 3,1 7,7 17,9 13,1 10,6 52,4
2009 2,4 6,6 14,8 12,0 9,9 45,7
2010 1,8 6,5 12,2 9,7 8,6 38,8
2011 2,4 6,5 12,0 9,4 8,7 38,9
2012 2,0 5,9 9,7 7,4 6,9 31,9
2013 2,1 6,5 10,8 7,5 7,0 33,8
2014 3,5 6,2 10,0 6,4 5,7 31,8
2015 1,9 5,8 9,8 6,6 5,9 30,1
2016 1,8 5,0 11,2 7,6 5,9 31,4
Tabellen viser totalt tal på setlar som er destruerte bortsett frå setlar av eldre utgåver (3., 4. og 5. utgåve av 50- og 100-kroner, og 3. og 4. utgåve av 500- og 1000-kroner. Frå og med 2008 er ikkje 5. utgåve av 500- og 1000-kroner inkludert og frå og med 2013 er heller ikkje 6. utgåve inkludert). Setlar blir destruerte når dei er slitte eller skada, eller når ei utgåve skal erstattast av ei anna.