Tabell 2: Samansetjing av myntomløpet 2007-2016
Årleg gjennomsnitt og ved utgangen av kvar enkelt månad i 2016
Tal i heile millionar kroner
  20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører1) Totalt
2007 1 664,5 1 213,7 630,0 844,7 228,4 4 581,3
2008 1 541,5 1 258,7 653,7 883,9 237,0 4 574,9
2009 1 555,7 1 275,7 663,5 911,8 244,8 4 651,5
2010 1 598,8 1 306,7 673,7 941,1 253,3 4 773,6
2011 1 629,0 1 323,1 678,6 961,5 259,6 4 851,8
20122) 1 637,6 1 316,7 661,9 943,4 240,5 4 800,0
2013 1 679,2 1 150,1 501,5 766,8 156,3 4 253,9
2014 1 714,6 1 173,5 515,1 799,3 154,8 4 357,3
2015 1 759,8 1 193,8 529,2 826,2 154,0 4 463,1
2016 1 775,2 1 200,8 539,2 846,7 153,6 4 515,4
2016              
Januar 1 769,0 1 197,2 534,5 837,0 153,9 4 491,7  
Februar 1 766,3 1 194,7 536,6 838,5 153,8 4 489,9  
Mars 1 767,9 1 193,5 537,3 840,1 153,8 4 492,6  
April 1 754,5 1 189,4 533,8 839,2 153,7 4 470,6  
Mai 1 766,3 1 194,3 536,5 842,2 153,7 4 493,1  
Juni 1 777,6 1 198,3 539,9 846,1 153,5 4 515,4  
Juli 1 780,1 1 201,3 541,8 848,5 153,5 4 525,2  
August 1 788,2 1 208,0 542,5 850,9 153,5 4 543,1  
September 1 786,9 1 208,1 542,7 851,8 153,4 4 542,9  
Oktober 1 783,0 1 208,0 541,5 853,1 153,4 4 539,1  
November 1 776,0 1 206,9 541,1 854,7 153,4 4 532,1  
Desember 1 786,0 1 210,0 541,9 858,0 153,4 4 549,4
             
Tal i heile millionar stk.
  20-kroner 10-kroner 5-kroner 1-kroner 50-ører1) Totalt
2007 83,2 121,4 126,0 844,7 456,8 1 632,1
2008 77,1 125,9 130,7 883,9 474,0 1 691,6
2009 77,8 127,6 132,7 911,8 489,6 1 739,5
2010 79,9 130,7 134,7 941,1 506,6 1 793,0
2011 81,5 132,3 135,7 961,5 519,2 1 830,2
20122) 81,9 131,7 132,4 943,4 481,1 1 770,4
2013 84,0 115,0 100,3 766,8 312,6 1 378,7
2014 85,7 117,3 103,0 799,3 309,6 1 415,0
2015 88,0 119,4 105,8 826,2 308,0 1 447,5
2016 88,8 120,1 107,8 846,7 307,2 1 470,5
1) 50-ører gjekk ut av bruk som tvungne betalingsmiddel 1. mai 2012 og kan vekslast i Noregs Bank utan gebyr fram til 1. mai 2022.  
2) I desember 2012 blei utestående myntar til ein verdi av 705 millionar kroner inntektsført i Noregs Banks rekneskap.