Statsgjeld

Statens låneopptak i markedet skjer i dag ved utstedelse av statskasseveksler og statsobligasjoner.

Auksjonsinnbydelser

Primærhandlere 2014

Kontakt

Statskasseveksler
Statsobligasjoner
Tlf. 22 31 71 40