Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 45 (6. november – 12. november)

Rapportørbankene solgte valuta for netto 0,4 milliarder kroner spot og solgte for netto 0,4 milliarder kroner på termin i uke 45. Utenlandske banker kjøpte valuta spot for netto 0,6 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 2,7 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,7 milliarder kroner, mens finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 1,2 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 3,5 milliarder kroner.

Neste publisering: 22. november 2017 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 43 Uke 44 Uke 45
Spot 1,2 -3,8 -0,4
Termin -1,4 3,0 -0,4
Swap 103,2 64,6 3,5

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall