Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 2 (8. januar – 14. januar)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 7,3 milliarder kroner spot og solgte for netto 4,9 milliarder kroner på termin i uke 2. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 0,5 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 0,2 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 4,9 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 42,7 milliarder kroner.

Neste publisering: 24. januar 2018 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 52 Uke 1 Uke 2
Spot 1,4 -4,5 7,3
Termin 0,6 -3,6 -4,9
Swap 154,7 186,3 42,7

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall