Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 28 (10. juli – 16. juli)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 8,1 milliarder kroner spot og solgte for netto 3,7 milliarder kroner på termin i uke 28. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 9,7 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 0,6 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 5,2 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 0,4 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 47,1 milliarder kroner.

Neste publisering: 26. juli 2017 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 26 Uke 27 Uke 28
Spot 23,4 -3,6 8,1
Termin -5,3 -9,8 -3,7
Swap 92,6 131,6 47,1

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall