Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Publisering av valutahandelsstatistikken for 23.02-29.02 er utsatt på grunn av forsinket rapportering.

Rapport for siste uke

Uke 7 (6. februar – 12. februar)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 11,5 milliarder kroner spot og solgte for netto 11,5 milliarder kroner på termin i uke 7. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 1,1 milliarder kroner og finansielle kunder kjøpte valuta spot for netto 2,6 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 12,6 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 2,0 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 245,6 milliarder kroner.

Neste publisering: 22. februar 2017 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 5 Uke 6 Uke 7
Spot 3,4 9,7 11,5
Termin -3,6 -3,6 -11,5
Swap 153,4 243,2 245,6

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


valutahandel

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall