Valutahandelsstatistikk

Valutahandelsstatistikken er basert på innsamling av daglige transaksjonsdata fra de største bankene. Transaksjonsdataene viser kjøp og salg av valuta der norske kroner inngår i valutaparet.

Rapport for siste uke

Uke 37 (11. september – 17. september)

Rapportørbankene kjøpte valuta for netto 9,0 milliarder kroner spot og solgte for netto 2,0 milliarder kroner på termin i uke 37. Utenlandske banker solgte valuta spot for netto 0,3 milliarder kroner og finansielle kunder solgte valuta spot for netto 0,7 milliarder kroner.

Ikke-finansielle kunder kjøpte valuta på termin for netto 4,4 milliarder kroner, mens finansielle kunder solgte valuta på termin for netto 1,9 milliarder kroner. Rapportørbankene sett under ett kjøpte valuta i swapmarkedet for netto 197,9 milliarder kroner.

Neste publisering: 27. september 2017 klokken 10:00.

Siste tre uker


Uke 35 Uke 36 Uke 37
Spot 12,6 -4,3 9,0
Termin -14,7 1,0 -2,0
Swap 182,4 37,4 197,9

 Tall fra januar 2010 og fremover

Rapportørbankenes netto valutakjøp spot og termin mot alle kundegrupper. Akkumulerte tall fra uke 1/2006


foreign exchange transactions

Kontakt

Markedsoperasjoner og analyse, tlf. 22 31 60 00

Historiske tall