NOWA årsgjennomsnitt

Norwegian Overnight Weighted Average rate.

Årsgjennomsnitt av daglige data. Første notering 30.09.11.

NOWA Volum (mill NOK)
2016 0,56 15099
2015 1,04 14749
2014 1,48 12535
2013 1,50 12214
2012 1,55 13167