NOWA årsgjennomsnitt

Norwegian Overnight Weighted Average rate.

Årsgjennomsnitt av daglige data. Første notering 30.09.11.

NOWA Type
2016 0,56 NA
2015 1,04 NA
2014 1,48 NA
2013 1,50 NA
2012 1,55 NA