Indikatorer for prisvekst

Tabellen nedenfor oppdateres kl. 14.00 samme dag som Statistisk sentralbyrå publiserer konsumprisindeksen. Den viser prosentvis endring fra samme måned året før (tolvmånedersvekst) for følgende indikatorer:

KPI: Konsumprisindeksen. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. Kilde: Statistisk sentralbyrå

KPIXE: KPI justert for avgiftsendringer og uten midlertidige endringer i energipriser. (Beregningsmetoden ble endret fra og med KPIXE for juni 2013, se Endret beregningsmetode for KPIXE. Modellen for å anslå bensinpriser til beregning av KPIXE ble endret fra og med KPIXE for mars 2016, se Ny modell for å anslå bensinpris til beregning av KPIXE.)

Trimmet snitt (20 prosent): Et trimmet gjennomsnitt av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI justert for avgiftsendringer (KPI-JA). Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vektet median: Vektet median av tolvmånedersveksten i delindeksene i KPI-JA. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Indikatorer for prisvekst

KPI KPI-JAE KPIXE Trimmet snitt¹ Vektet median¹
Mar.17 2,4 1,7 1,7 2,4 2,0
Feb.17 2,5 1,6 1,6 2,1 2,1
Jan.17 2,8 2,1 2,1 2,4 1,9
Des.16 3,5 2,5 2,4 2,9 2,8
Nov.16 3,6 2,6 2,5 2,9 2,8
Okt.16 3,7 3,0 2,8 3,1 2,8
Sep.16 3,6 3,0 2,7 3,1 3,0
Aug.16 4,0 3,3 3,1 3,5 2,9
Jul.16 4,4 3,7 3,5 3,7 3,2
Jun.16 3,7 3,1 2,7 3,2 2,9
Mai.16 3,4 3,2 2,9 3,1 2,9
Apr.16 3,3 3,2 3,0 3,3 3,1
Mar.16 3,3 3,4 3,0 3,1 2,9

¹ På grunn av en omlegging av statistikken på detaljert nivå i Statistisk sentralbyrå, er det brudd i serien i januar 2016 og januar 2017

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Tidsserier fra januar 2006