Utgave VII

500-kroneseddel

Format: 152 x 75 mm. Utgitt 7. juni 1999. Sedler med årstall f.o.m. 2008 (trykt i utlandet) har en bokstav foran serienummeret.

Forside

Hovedmotivet er et portrett av Sigrid Undset som ung. Rosetten til venstre tar utgangspunkt i en av hennes blondekrager. Her er mange sikkerhetselementer samlet.

Bunntrykket tar opp elementer fra åkler fra Gudbrandsdalen, da særlig skybragdmotivet der korset er et sentralt element. I vannmerkefeltet er det avbildet et dobbeltkors.

Utført av grafiker Sverre Morken.

Bakside

"Kransen" er navnet på det første bindet i trilogien om Kristin Lavransdatter. Sigrid Undset bruker kransen som symbol for verdslig og åndelig kjærlighet. Som bakgrunn for kransen er det brukt et åklemønster fra Gudbrandsdalen.

Utført av grafiker Arild Yttri.

 

Ekthetskriterier (Flash)

Alle norske sedler er trykket med kobbertrykk på bomullspapir. Dette gir en spesiell "følelse" som skiller seg fra kopier på vanlig papir. Merker du at en seddel føles annerledes når du mottar den, er det viktig å foreta noen ekstra kontroller.

Ekthetskriterier

Holografisk metallisk stripe

500-kroneseddelen har i likhet med 100, 200- og 1000-kronesedlene en holografisk metallisk stripe med en norrøn hest og tallet 500 som motiv til høyre for portrettet. Når du ser på denne stripen fra forskjellige vinkler, ser du det varierende fargespillet i motivet.

Se video

 

 

 

 

Ekthetskriterier

Vannmerke og sikkerhetstråd

Seddelen bærer portrett av Sigrid Undset. Når seddelen holdes opp mot en lyskilde, ser man lett vannmerket - et portrett av Sigrid Undset, samt sikkerhetstråden. Vannmerket består av et lokalisert portrett, det samme som på hovedbildet, og fremkommer i mørke og lyse toner. På nye sedler er det mulig å kjenne variasjoner i tykkelsen på vannmerket. Sikkerhetstråden sees i lyset som en mørk tråd med teksten "Norges Bank" i klar skrift.

Se video

Ekthetskriterier

Trykk med perlemoreffekt

På baksiden av seddelen er det en vertikal stripe med en rekke 500-tall. Dersom du ser på disse mens du vrir på seddelen, vil du se at de skifter farge. Dette kalles gjerne perlemoreffekt.

Se video

 

EkthetskriterierRosett med skjult "N" og mikroskrift

Hvis du studerer seddelen ekstra nøye, finner du i tillegg mikroskrift og en "N" i rosetten som blir synlig når seddelen holdes på skrå mot en lyskilde. Flere steder på seddelens for- og bakside vil du finne tall og bokstaver som er trykket i meget liten skrift.

 

Ekthetskriterier

Gjennomlysningsregister

Videre er det et såkalt gjennomlysningsregister som er plassert nederst til høyre for portrettet. Det er et ornament med tre elementer som har et "motstykke" på baksiden. Dersom du holder seddelen opp mot lyset, vil de til sammen danne en komplett figur.

 

 

 

Ekthetskriterier

Fluorescerende effekter

Når hele seddelens for- og bakside holdes under ultrafiolett lys vil du se at deler av trykket lyser opp i varierende grad, samt små fibre i papiret som lyser opp.

 

 

Ekthetskriterier

Det finnes en usynlig blomst til venstre for portrettet, som kun kan sees i ultrafiolett lys. I tillegg vil det være trykk på begge sider av den holografiske metalliske stripen som lyser opp under ultrafiolett lys.

Se video

 

Publisert1. august 2005 15:01
Endret 9. juli 2010 14:26